Z konference Věda ve službě životu

V překrásném městě Rzesow se ve dnech 21.-22.června za účasti delegátů ze čtrnácti zemí ze tří světadílů konal mezinárodní kongres „Věda ve službě životu“. V daném městě se tento kongres koná zcela oprávněně, protože je to hlavní město regionu, kraje, ve kterém se v současné době vůbec neprovádějí potraty.

Samotný kongres byl velice dobře zorganizovaný, probíhal pod záštitou maršálka (hejtmana), jeho eminence arcibiskupa Adama Szala a metropolity biskupa Jana Watroba, rektora university a děkana lékařské fakulty. Tématicky byl rozdělen do několika částí.

Po obecném úvodu dr. Walleyho o hodnotách mateřství ve světě přednesl alarmující přenášku o eugenice salesiánský kněz filozof profesor Tadeusz Biesaga. Poukázal na důsledky vývoje eugeniky. Po historickém ohlédnutí vývoje eugeniky, připomenutí přínosu Marxe, Lenina, Hitlera, Mengeleho se vyjádřil, že eugenika je vnímána morální závazek, jako cesta eliminaci „vadných“ dětí v prenatálním období. Vzniká termín „perfect baby“ . Pokřivením formulace terminologie se prezentuje tzv. právo na zdraví, což je totální eugenika, která se realizuje na základě biologických kriterií kvality. Reprodukce představuje techniku, oddělení sexuality od zplození, mateřství, otcovství. Mizí mezilidský vztah mezi mužem a ženou, odtržení početí od manželství a rodiny. Mnohými je zcela akceptována selekce preimplantační a potratová.

První odborná sekce byla věnovaná otázkám potratů – sekci uvedla dr. Darmochwal – Kolarz, která se poměrně odborně věnovala otázkám příčin spontánních potratů. Následovalo několik příspěvků věnovaných problematice perinatálního hospicu a perinatální léčby. Opakovaně zaznělo, že perinatální hospic nezkracuje život dítěti, ale nabízí poskytnutí pomocí při přežití po porodu, v každém případě požehnání, morální a psychologickou podporu, zajištění památky na dítě. Byly připomenuty motivy prenatální diagnostiky, kdy kromě vizualizace dítěte se jedná o potvrzení očekávání narození zdravého dítěte, že dítě není nemocné. Pokud je u dítěte vyjádřena vada, jak zmínila Dorota Korans – Biela, nastupuje „diagnostická horečka“. Opakovaně byl připomenut rodinný kontext pomoci v rámci prenatálního hospice, zaměření ne pouze na rodiče, ale i na dítě, které je osobností od početí. Zničení života není terapie. V rámci rodinného kontextu byla též zmiňována práce s ostatními sourozenci nemocného prenatálního dítěte. Genetička řádová sestra Olga Holubets připomněla, že žádný rodič není nachystaný na smrt svého dítěte. Vždy je to šok.

V další části zazněly příspěvky k řešení nechtěné neplodnosti bez IVF. Bylo poukázáno, že restorativní medicína, která se snaží o nápravu snížené plodnosti, o léčbu manželského páru, má výrazně lepší výsledky než techniky asistované reprodukce- IVF či inseminace. Bylo též poukázáno na to, že naopak při IVF vyrobené dítě ponechává rodiče „neplodnými“. Dr. Lázničková v tomto bloku prezentovala činnost Centra naděje a pomoci, CENAP, a principy a výsledky NAPROHELP. Pro mnohé účastníky bylo překvapením sdělení o potenciálně potratových důsledcích užívání stimulace ovulace. Zaujalo povzbuzení, že každý cyklus má svůj „obraz“ a že při NAPROHELP je vždy respektována individualita ženského cyklu se snahou jej ozdravit, ale ne znásilnit. Tedy že se při NAPROHELP zásadně pracuje bez stimulace či indukce ovulace.

Třetí blok byl věnován otázkám ochrany života ze strany samosprávy a prezentaci některých z organizací, které s ochraně života věnují , jak je místní „Ano životu“, nadace „Za lidskou důstojnost“ z Ukrajiny, organizace „ Malé nožky“ ze Štětína, organizace „Právo na život“ z Varšavy. Mimo jiné zde zaznělo svědectví, že v Podkarpatí se za poslední tři roky neprovedl jediný umělý potrat. Zde se ale nespokojují jen s tím, aby se zde neprováděly potraty. Je zde poměrně silné hnutí „Contra in vitro“.

Vše se daří i díky tomu, že dbají na vzdělávání mladých na téma Humanae vitae či Evangelium vitae. Do akcí a osvěty zapojují i media, což potvrzuje i rozsáhlý článek o tomto kongrese (na dvě stránky) v místních novinách. Pravidelně se zde v Rzesowě pořádají pochody pro život a rodinu.
Sobotní dopoledne, první část druhého dne kongresu, byla věnována otázkám umělých potratů. Zaznělo zde svědectví lidí věnujících se poradenství v této oblasti, a to jak z Nového Zélandu, z polské Varšavy či litevského Kaunasu.

Dr. Cernea z Rumunska se věnovala vlivu marxismu na lidský a rodinný život. Poukázala na nebezpečí, které stále z Ruska plyne, kdy i pod rouškou „podpory ochrany života rodiny“ stále se snaží proniknout s marxistickým pojetím, které vládnoucí ideologie neuměla opustit. Hovořila o významu Fatimy pro řešení situace.

Studiemi podložený příspěvek dr. Donny Harrison z USA připomněl důsledky potratů na zdraví ženy. Důsledky jsou nejen časné, jako různé krvácivé stavy a situace vyžadující chirurgickou intervenci, ale pozdní, především prokazatelně zvýšené riziko předčasných porodů, riziko rozvoje rakoviny prsu a psychické problémy, včetně užívání drog, až situací, které končí sebevraždou. Následovaly filozofické úvahy nad významem úcty k životu a přínosem Humanae vitae pro víru a vědu.

Další blok byl nazvaný „mezi vědou, právem a bioetikou“. Zazněly přednášky na téma „praktikování medicíny v souladu s katolickou bioetikou“ či zda může být medicína morálně neurální. O nároku na výhradu svědomí hovořil Jerzy Kwasniewski z Ordo Iuris z Polska.

Poslední, závěrečná část, byla věnovaná dilematům v gynekologicko-porodnické praxi a výhradě svědomí u pacientů i zdravotnických pracovníků.

Celý kongres byl orámovaný řadou „sociálních“ programů. Ke konci přestávky, před začátkem odborné sekce, jsme měli možnost vyslechnout si krátký hudební příspěvek. V pátek večer se konala recepce za účasti maršálka (u nás hejtmana) a místního biskupa. Kongresu předcházel ve čtvrtek společná účast na masovém procesí Božího těla městem, kdy spolu s panem arcibiskupem a biskupy městem prošly tisíce modlících se lidí všech věkových kategorií. Čtvrteční večer se zúčastnilo koncertu „Jednoho srdce, jednoho ducha“ více než 50 000 převážně mladých lidí. Byl to opravdu zážitek společenství oslavy Boha písní.

V neděli se většina nás, přednášejících na kongresu, zařadila mezi tisíce účastníků pochodu pro život a rodinu.

MUDr. Ludmila Lázničková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *