Velikonoční otázky a odpovědi

1) Znáte kromě katolického křesťanství ještě nějaké jiné náboženství, o jehož zakladateli by stovky očitých svědků tvrdily, že jej poté, co byl strašlivě mučen, ukřižován a mrtvý položen do hrobu, viděly živého, mluvily s ním, někteří dokonce s ním i jedli – a pár jich to zaznamenalo také písemně (evangelia plus celý Nový zákon)? Že jeho hrob byl nalezen prázdný a tito svědkové byli ochotni pro své svědectví podstoupit mučednickou smrt a mnozí ji také podstoupili? Já žádné jiné náboženství, které by takto mohlo doložit nauku o svém zakladateli, neznám.

2) Znáte kromě katolického křesťanství ještě nějaké jiné náboženství, které by uchovávalo pohřební plátno s otiskem lidské podoby svého zakladatele, kdy věda je schopna říci pouze tolik, že se tak mohlo stát v důsledku vyzáření díky obrovské energii, což by potvrzovalo zmrtvýchvstání, dosvědčené stovkami svědků (bod 1)? Já ne.

3) Znáte kromě katolického křesťanství ještě nějaké jiné náboženství, v němž by se stovky let uchovalo 150 těl světců v rozporu se všemi přírodními zákony neporušených? Já ne.

4) Znáte kromě katolického křesťanství ještě nějaké jiné náboženství, kde by v desítkách případů při liturgii se chléb proměnil v lidský srdeční sval, jenž dodnes i po stovkách let je živý a tluče jako srdce člověka ve smrtelné agónii (nejznámější Lanciano v Itálii), čímž jsou potvrzena zakladatelova slova o zpřítomnění jeho vykupitelské smrti na kříži za spásu lidstva v mešní oběti? Já ne.

5) Znáte kromě katolického křesťanství ještě nějaké jiné náboženství, jehož zakladatel by sám sebe označil za Boha a prohlásil, že pouze on je cesta, pravda a život, a doložil to svým zcela svatým životem a zázraky, které se udály na očích veřejnosti? Já ne. Ani Buddha, ani Mohamed, ani Zarathustra aj. nic podobného o sobě neřekli. Ze všech zakladatelů světových náboženství pouze Ježíš Kristus, zakladatel křesťanství, to o sobě prohlásil a dokázal svými zázraky, zejména pak tím největším, vzkříšením z hrobu.

Proč mu tedy nevěříte? Vy nekatolíci i vy formální, tzv. „progresivní“ katolíci? Proč vedete ustavičnou a logiku postrádající filipiku proti všem těmto dokladům? Proč hlásáte a vyučujete, že jeho panenské Vtělení z Ducha Svatého je pouhý „typický orientální mýtus“? Proč hlásáte a vyučujete, že jeho Zmrtvýchvstání není historickou událostí (kard. Kasper), nýbrž pouhým „náboženským zážitkem“ učedníků a víra v prázdný hrob fantazií jakýchsi anonymních prvotních křesťanských komunit, kde se prý teprve formovala víra? Proč takto bezdůvodně obviňujete prvotní křesťany, z nichž mnozí byli očitými svědky Kristova života, ze lži a podvodu, když oni (bod 1) za toto svědectví byli ochotni jít i na smrt?

Proč zpochybňujete Kristova slova absurdními a hloupými větami, že prý „nemáme žádný magnetofonový záznam jeho výroků“ (současný generál jezuitů Sosa)? Proč odmítáte jeho nauku, kterou On svěřil své Církvi? Proč ho kladete na stejnou úroveň s jinými starověkými mudrci a náboženskými reformátory, s Buddhou, Konfuciem, či dokonce se zločincem Mohamedem? Proč neuznáte, že jenom to náboženství, které On založil, je pravé, a všechna ostatní jsou falešná? Proč i ten, který má být jeho zástupcem na zemi, podepisuje s muslimským imámem společné nepravdivé a absurdní prohlášení, že Bůh prý „chtěl“ různá náboženství?

Je na čase, abyste konečně vy všichni ateisté jakéhokoliv ražení, materialisté dialektičtí i konzumní, deističtí i agnostičtí liberálové, svobodní zednáři, vyznavači nekřesťanských náboženství, tak zvaní pokrokoví a levicoví křesťané, pseudokatoličtí neomodernisté na církevních učilištích, v pastoraci i ve vysokých funkcích, odkryli hledí a jasně prohlásili: Ten historický Ježíš, spolehlivě doložený ústním a písemným svědectvím mnoha jeho současníků i pozdějšími dodnes dochovanými zázraky (srvn. výše), je pro nás nepřijatelný. Je na čase, abyste toto řekli a nevymýšleli si pravdě a důkazům zjevně odporující pseudoargumenty o Ježíšově historické neexistenci (ačkoliv jeho existence je doložena kromě množství křesťanské literatury 7 mimokřesťanskými prameny), nebo o tom, že jeho zázraky, zvláště Zmrtvýchvstání, jsou „mýtus“ zfabulovaný raně křesťanskými komunitami, že evangelia neobsahují jeho autentické výroky apod., že historický Ježíš, o němž prý ve skutečnosti nic nevíme, je odlišný od tzv. „Krista víry“, což je údajně legendární postava vytvořená prvotní církví. Je na čase, abyste se konečně přestali tvářit učeně a místo těch vědecky znějících, ale ve skutečnosti nesmyslných tezí odporujících zjevným důkazům otevřeně sdělili světu, že vy nepopíráte historického Ježíše, jak ho předkládají Nový zákon a posvátná Tradice Katolické církve, ale odmítáte ho, neboť nechcete přijmout jeho nauku. K popírání nebo zřeďování informací o jeho životě a jeho slov se uchylujete ne proto, že by to věda dokazovala, ale proto, poněvadž je pro vás nemyslitelné přijmout jeho svaté učení. Proto, i kdyby jeho zázraky byly ještě zjevnější než jsou, budete si nadále vymýšlet pseudoargumenty, abyste nemuseli uvěřit a přijmout jeho nauku. „I kdyby někdo z mrtvých vstal, neuvěří,“ řekl On sám, neboť vás dobře znal a zná.

Za určitých okolností byste ale Ježíše rádi přijali. Takového, který by po vás nežádal ctnostný život a sebezápor, ohleduplnost a poctivost v mezilidských vztazích, respektování slibu a přísahy, zejména vůči manželskému partnerovi nebo pro zasvěcený život v celibátu, odpuštění tomu, kdo mi ublížil a rezignaci na pomstu. Takového, který by souhlasil nebo alespoň shovívavě toleroval egoismus a bezohledný kariérismus na úkor druhých, jaký dnes vidíme v ekonomice a v politice, který by schvaloval požitkářský život včetně mimomanželského sexu, homosexuality a pornografie, mající za následek odporné vraždy těch nejbezbrannějších bytostí, nenarozených dětí, který by „nestrašil peklem“ a nemluvil o věčné spravedlnosti, ale jenom a pouze o milosrdenství. Takového Ježíše hlásají i neomodernističtí teologové uvnitř Katolické církve, lidé, kteří ve skutečnosti ztratili víru (pokud nějakou kdy měli) a slouží jiným zájmům. Takového Ježíše ráda akceptuje též homosexuální lobby uvnitř Církve, působící i na vysokých postech ve Vatikánu a ukrývající hanebná pohlavní zneužívání posledních desetiletí. Ježíše, který není Bohem – a pokud jím je, tak Nový zákon a Tradice neposkytují jeho autentická slova, zvláště ta o heterosexuálním manželství a jeho nerozlučitelnosti. Tento Ježíš je na stejné úrovni s jinými náboženskými mudrci a reformátory starověku, jeho výroky, pokud jsou vůbec pravdivé, tak nejsou neomylné.

Jenže takový Ježíš nikdy neexistoval. Právě on je vybájenou, mýtickou postavou. Skutečný, historický Ježíš je ten Nového zákona a posvátné Tradice, jak o něm učí Katolická církev, kterou On založil, již dva tisíce let. Ten Ježíš, který byl počat z Ducha Svatého v lůně Panny Marie, žil skrytým životem jako tesař v Nazaretě do svých asi třiceti let, poté působil veřejně jako lidový kazatel, vyučoval, uzdravoval a konal zázraky. Poněvadž jeho nauka byla pro reprezentaci židovského národa nepřijatelná, odsoudili ho na smrt a ve spolupráci s římskou okupační mocí ukřižovali. Tato krutá smrt znamenala naše vykoupení ze stavu dědičného hříchu, jak on sám hlásal. Pravdivost svého poslání, své nauky a svého Božství dokázal nejmarkantněji a nejzřetelněji svým Zmrtvýchvstáním, které je historickou událostí nejvyššího významu – a zároveň i událostí nadpřirozenou v rovině věčnosti.

Toto je historický Ježíš Kristus, tak vypadá jeho profil. Posílení víry právě v tohoto historického Ježíše, Bohočlovka a Spasitele, který byl nejvýš milosrdný, ale stejně tak i nejvýš spravedlivý, který byl laskavý, pokorný a mírný, ale zároveň i tvrdě vymáhající a vyžadující Bůh, který neuznával ve věrouce a v morálce žádné kompromisy, vám všem přeji k těmto Velikonocům. Aleluja, Christus resurrexit!

PhDr. Radomír Malý

44 Responses to Velikonoční otázky a odpovědi

 1. Kira napsal:

  Pane doktore,
  děkuji, mluvíte mi ze srdce.

 2. MIVAS napsal:

  Amen.

 3. mila napsal:

  Děkuji moc, pane doktore, Pán Vám dal opravdu dar slova a vy mu tím slovem věrně sloužíte!

  Mám na Vás jednu prosbu. Jednou jste psal o zázraku, který se u Židů opakoval na každý svátek Pascha – ale po Kristově zmrtvýchvstání už nikdy. Mohl byste, prosím, připomenout, o co se jednalo? Díky.

  • Dr. radomír Malý napsal:

   Ad Mila: Píše o tom Josephus Flavius ve své Válce římsko-židovské. Židé vždycky při velikonoční oběti v jeruzalémském chrámu tam pověsili provaz. Když se hned po obřadu zbarvil do červena, znamenalo to, že Bůh oběť přijal. Tento zázrak se udál každoročně. Flavius ale v souvislosti s dobytím Jeruzaléma Římany r. 70 píše, že od téměř čtyřiceti let před tímto datem se už žádným rokem tento zázrak neudál, provaz zůstal pokaždé stejný a nezbarvil se. To tedy znamená, že právě někdy v této době, na počátku 30. let, Spasitel podstoupil krvavou oběť jednou provždy, takže starozákonní oběti tenkrát definitivně ztratily svoji platnost.

 4. Kolben & Danek napsal:

  Je to skutecne „apostrofa hrda a vasniva“, jen s Turinskym platnem prosim opatrne argumentovat, abychom si nenabehli na vidle genetiky. Nezapomente, ze osoba do platna krvacejici mela skupinu AB. To bychom se mohli casem dozvedet vice, nez jsme si prali.

  • Dr. radomír Malý napsal:

   Ad Kolben@Daněk: nejen osoba v turínském plátně měla krevní skupinu AB, ale i krev na roušce z Ovieda a na tunice z Argueil mají tutéž krevní skupinu. To by byl argument naopak pro pravost těchto relikvií.

   • K&D napsal:

    Vidím, že moje včerejší odpověď se nezobrazila, takže zkusím druhý pokus. To, že je na turínském plátně, sudariu z Ovieda, tunice z Argenteuil a hostii z Lanciana krev skupiny AB je samozřejmě pozoruhodné, ale u krve se rozlišuje řada typů, nejen skupiny AB0. Byly provedeny detailnější rozbory? Shodují se vzorky i nadále? To nevím, někde snad zatím ani nebylo možno zkoušky provést, protože nelze odebrat potřebné dostatečné množství vzorků.
    Ale hlavní potíž vidím jinde. Kdyby krev na plátně skutečně patřila Ježíši Kristu, pak bychom se asi museli dříve či později zeptat, zda měl Duch svatý krevní skupinu A, B nebo AB. Odsud by vedla cesta k dalším otázkám, které by mohly podstatným způsobem ovlivnit naše pojetí Krista. Takže plátnem bych argumentoval jen opatrně.

    • Ignác Pospíšil napsal:

     Otázka, jakou měl Duch sv. krevní skupinu je zcela nesmyslná. Nemá žádnou. A Kristus samozřejmě nějakou dostal – páč jeho lidské tělo nějakou mít muselo.

     • K&D napsal:

      Ano, o to tady jde, náznak jste pochopil správně. Duch svatý žádnou krevní skupinu nemá, ale ten člověk, který krvácel do turínského plátna, zdědil od jednoho rodiče alelu IA a od druhého alelu IB. V případě, že tím člověkem byl Kristus, nemůžete se této otázce vyhnout tím, že řeknete „prostě nějakou dostal“. Existují samozřejmě výjimky, ale genetika by nás mohla v budoucnu dovést k tomu, že Kristus – Bůh a člověk – měl jako člověk tělesného otce. S jakoukoli jinou krevní skupinou by to bylo jednodušší. Proto se domnívám, že dokud se genetické otázky spojené s plátnem nevyřeší či neskončí z nějakého důvodu definitivně v outu (například pro stáří vzorku), pak bychom měli být ve ztotožňování Krista s člověkem z plátna opatrnější. Možná jste s výše uvedenou představou otcovství srozuměn, ale v situaci, kdy je oficiální naukou Mariino panenství i po porodu si troufám upozornit na hrozící mnohem závažnější konflikt.
      Jinak se o plátno nijak intensivně nezajímám, takže ani nevím, zda se povedlo určit Rh faktor a zda se analysovaly i jiné krevní systémy. Teprve v případě úplné shody i v těchto charakteristikách mezi plátnem, rouškou atd. lze argumentovat, že jde o jednoho a téhož člověka. Tím by padla konečně i ona pochybná datace dle C14: bylo by na slunce jasnější, že jeden a týž člověk nemohl krvácet v 7. století do tuniky, v 8. do roušky a ve 13. či 14. do plátna.

      • Ignác Pospíšil napsal:

       Vaše úvaha je od počátku vadná. Kristus dostal tělo pochopitelně s nějakými alelami, protože nějaké mít musel. Každé tělo je má. Je úplně jedno jaké dostal, žádná jejich sestava na tom, že neměl žádného biologického otce, nic nemění, ani nemůže založit jeho potřebnost. Je nesmysl, pokoušet se uchopit zázrak v kategoriích přírodních věd a zákonů, protože je právě tím definován, že jsou pro něj nepoužitelné.

       • K&D napsal:

        Nerozumíte mi, nepochybně nedovedu vyložit srozumitelně to, co chci říci. Vaše posice „Kristus dostal tělo pochopitelně s nějakými alelami, protože nějaké mít musel. Každé tělo je má. Je úplně jedno jaké dostal. … Byl to zázrak,“ je jistě dostačující, hovoříme-li zcela obecně o stejně tak obecně pojímaném Kristově těle. Ale ve chvíli, kdy připustíme, že krev z turínského plátna je krví Kristovou, pak už musíme hovořit o této konkrétní krvi, která může ledacos vypovědět. A odvolání se na zázrak tváří v tvář konkrétnímu vzorku je mnohem těžší – ještě těžší to může být v budoucnu, s pokrokem laboratorních method a genetiky jako vědy. Proto varuji před ztotožňováním muže z plátna s Kristem. Kdyby se ztotožnění podařilo, znamenalo by to velký zisk (Kristus doopravdy žil, byl ukřižován a po smrti se s tělem něco neobyčejného stalo), ale i možné ztráty. Bylo by lepší akceptovat jistou míru tajemna s plátnem spojenou, nejsme přece Řekové, kteří „žádají důkazy“, ani nepotřebujeme vložit prst do rány v boku, abychom uvěřili.
        Nicméně, nechci se hádat o něco, co ani nemusí v budoucnu nastat, kvůli tomu tady nejsem. Pokoj a dobro…

       • Ignác Pospíšil napsal:

        Rozumím Vám, ale nemáte pravdu. Středobod Vaší úvahy je prostě mylný.

       • JaB napsal:

        To, že Kristus jakožto Člověk měl vše, co náleží k Lidství, tedy i nějakou konkrétní krevní skupinu, nějakou konkrétní DNA a tak dále, je snad samozřejmost.
        Pokud se při výzkumu některé relikvie narazí na nějaký přesvědčivý důkaz proti její pravosti, což se jistě stát může, tak jednoduše bude třeba uznat, že daná relikvie není pravá.
        Promiňte, ale nechápu, v čem spatřujete problém.

  • Lenka napsal:

   Máte na mysli to, že krevní skupia AB je vlastně moderní krevní skupina stará cca 1000 let?

 5. roman napsal:

  tak jest

 6. Renda napsal:

  Velmi trefně napsáno.

 7. Tomáš W. napsal:

  Možná dobře napsáno z rétorického hlediska, ale skutečnou posilu ve víře text zdaleka nepřináší.

  Kde je velikonoční radost z Krista Vzkříšeného?
  Vidím zde jen příkré účtování s autorovými odpůrci. Zrovna toho se mohl Dr.Malý alespoň ve velikonočním oktávu zdržet.

  • Dr. radomír Malý napsal:

   Ad Tomáš W.: A není snad „velikonoční radost z Krista Vzkříšeného“ právě v tom, že máme jisté a pevné argumenty pro pravdivost této události? Jakou jinou radost byste si představoval? Samozřejmě mi řeknete, že jistotu, že i my jednou z mrtvých vstaneme s oslaveným tělem tak jako Pán, zemřeme-li v milosti posvěcující. Jenže tato jistota stojí na písku, pokud nespočívá v jistotě, že Pán vstal z mrtvých tak, jak hlásají evangelia, sv. Pavel a nauka Církve.

   Jinak „autorovi“, tj. mí „odpůrci“, nejsou „mými“ odpůrci, ale odpůrci zjevené pravdy a nepřáteli sv. víry. Proti nim je nutno zjevenou nauku neustále hájit.

 8. ivka napsal:

  ad Tomáš W.:
  jste „mimo mísu“

  • Tomáš W. napsal:

   Za článkem cítím úzkost a pochybnosti.
   Jaký smysl má totiž publikovat takový text v den, kdy slavíme Kristovo vzkříšení.

   • Dr. radomír Malý napsal:

    Ad Tomáš W.: Mohu vás ujistit, že žádnou úzkostí, ani pochybnostmi ohledně Kristova Zmrtvýchvstání netrpím. Jsem o tom skálopevně přesvědčen. Zjistil jsem ale, že tato víra je u mnoha katolíků v důsledku heterodoxní teologie a propagandy, jež se dnes hojně šíří a hlásá, nahlodána, proto jsem reagoval tímto článkem, jehož záměrem bylo posílit u katolíků víru v nepopiratelný fakt Pánova vzkříšení z hrobu. Jak ukazují diskuse pod článkem, vy jste spolu s Felixem Leo jedinými, kteří v článku cítí nějakou „úzkost a pochybnosti“, ostatní diskutující nikoliv.

   • JB napsal:

    Pane Tomasi, nevim jak se da za clankem citit uzkost. Ale obcas mi neco uzkost pusobi, treba pozar v Parizi.
    Clanky pana doktora spis citim jako posilu sve viry a dekuji mu za ne. Pozehnane Velikonoce vsem!

 9. Felix Leo napsal:

  Např. ad 1: tvrdí snad „evangelické křesťanství“ či „pravoslavné křesťanství“ něco jiného???

  • Renda napsal:

   Liberální protestantská , modernistická exegeze popírá zmrtvýchvstání .Popisuje ji jako velikonoční radost , mystický zážitek apoštolů. Třeba Halík… Zmrtvýchvstání neznamená , že se někde začala hejbat mrtvola.

  • jl napsal:

   Slyšel jste někdy třeba „evangelického křesťana“ tvrdit, že celý ten bod 1. se stal na těle, které Slovo přijalo z Panny Marie? Myslíte, že to není důležité?

   • Felix Leo napsal:

    Vy jste snad slyšel nějakého „evangelického křesťana“, který by tvrdil něco jiného? To si doopravdy myslíte, že podle evangelíků není Ježíš Mariin Syn?

    • jl napsal:

     Je mi líto, asi budete muset citovat konkrétní osobu. Já o žádném takovém z hlavy nevím. Ale určitě to nebude nic masového, obecně totiž platí, že všemožné tyto směry popírají celý ten tělesný rozměr, tak jak se v dějinách udál a jak pod konsekrovanými způsobami trvá dodnes.

    • Dr. radomír Malý napsal:

     Ad Felix Leo: „Vy jste snad slyšel nějakého „evangelického křesťana“, který by tvrdil něco jiného? To si doopravdy myslíte, že podle evangelíků není Ježíš Mariin Syn?“

     Promiňte, ale Vaše otázka je zcela zmatená. Nikdo zde neříká, že evangelíci popírají Mariino mateřství Ježíše, nepopírají to ani talmudističtí židé, kteří o Matce Boží přesně podle Talmudu prohlašují, že byla „děvka“ (jak sprosté rouhání!), nepopírají to ani racionalističtí odpůrci Kristových zázraků. Diskutér -jl- měl na mysli něco úplně jiného, co jste patrně vůbec nepochopil. Tady nejde o popření Mariina mateřství, ale o popření Kristova početí z Ducha Svatého a panenského zrození – a s tím jsem se v protestantské literatuře setkal mnohokrát, toto učí u nás oficiálně i Československá církev husitská, četl jsem to přímo v jejich katechismu někdy ze 30. let. Žel toto učí i neomodernističtí biblisté na katolických učilištích, osobně jsem se s tím setkal. Takže summa summarum: evangelíci nepopírají Mariino mateřství Ježíše, to nikdo tady neříká, ale (s výjimkou těch, kteří se hlásí k evangelikálnímu nebo charizmatickému směru) jeho nadpřirozený původ, zázračný příchod na svět a vůbec rozmělňují a zřeďují, někdy i přímo popírají zázraky jeho života včetně toho největšího: Zmrtvýchvstání. Totéž dělají uvnitř Katolické církve i neomodernističtí biblisté. O tom diskutujeme, to je „jádro pudla“, pokud jste to nepochopil.

     • jl napsal:

      Já bych ve zkratce řekl, že tělo je podrobeno smrti. Z toho důvodu se stalo Slovo tělem. Naproti tomu se ve všemožných novověkých křesťanských herezích vykoupení chápe třeba jako ztotožňování se Slova s hříchem. Tělo tam nehraje žádnou roli.

      Tedy spása se v dějinách odehrála vítěztsvím nad smrtí, které Ježíš Kristus přijal z Panny Marie.
      Naproti tomu stojí všelijaké ty „typické orientální mýty“ nebo třeba Lutherova teologie, dle které se spása odehrála posluhováním Pána Ježíše nejsmrdutějším ďáblům. Společné mají to, že se v dějinách neodehráli a že nikterak nesouvisí s tělem.
      Je dobré si uvědomit, že třeba ten Luther se tak či onak hlásil k panenství Matky Ježíšovi – ale v jeho herezi to nehraje žádnou roli, je beztělesná. Pro něho to bylo jen konstatování. Něco ve smyslu: „ano panna, pojďme k důležitějším věcem“…
      Vlastně celá ta tělesná dimenze je i u kněze vystupujícího coby alter Christus, ale naprosto chybí u pastora, který může leda předčítat úryvky z Bible…

      Přesně tímto směrem míří dotaz: Slyšel jste někdy třeba „evangelického křesťana“ tvrdit, že celý ten bod 1. se stal na těle, které Slovo přijalo z Panny Marie?

  • Dr. radomír Malý napsal:

   Ad Felix Leo: Kristus snad založil vedle katolické i pravoslavnou nebo evangelickou církev? To odporuje i novému pokoncilnímu katechismu, jenž u nás vyšel r. 2001 v Karmelitánském nakladatelství. Pokud vím ještě ze starého katolického katechismu, tak pravoslaví založil patriarcha Cerularios, když se r. 1054 odtrhl od Říma, evangelické denominace potom založili Luther a Kalvín. Pouze Katolická církev trvá v kontinuitě a apoštolské posloupnosti od Ježíše Krista (no, pravoslavní, abychom je neošidili, posloupnost rovněž mají, ale nikoli jednotu s Petrovým stolcem).

   A propos: Většina protestantských denominací a teologů dnes už oficiálně hlásá, že Zmrtvýchvstání Ježíše Krista je legendou, pouhým „zážitkem víry“ a podobné bláboly. Na konci 19. století tak učil Harnack, poté Bultmann, Dibelius aj. Od nich to převzali i ti katoličtí teologové, kteří se vydali modernistickou cestou, např. dnešní kard. Walter Kasper, u nás T. Halík apod.

   • Libor Rösner napsal:

    Aneb jak by řekl Sosa: „Stejně jako evangelisté neměli diktafon, aby přesně zaznamenali Ježíšovu řeč, neměli ani kameru, aby zaznamenali Jeho Zmrtvýchvstání.“

   • Jiří Kadlec napsal:

    Pane Malý,velmi rád Vás čtu. Ano jsem český bratr a myslím si si a vím že většina mých spolubratří bere Bibli za kanon a tím i stvoření světa dle Písma. Věříme v biblickou potopu o které mluvil i náš Pán. Máte pravdu ,že modernismus zasáhl všechny křesťanské církve,katolickou nevyjímaje. My ,ale máme jistotu ,že Kristovu církev ,ani brány pekelné nepřemohou.P.S. Proto v těchto dobách je trochu nešťastné teologické hašteření mezi křesťanskými církvemi. Pro nás buď heslo jedině Kristus,jedině Písmo. Hledejme to co nás těchto časech spojuje a ne maličkosti co by nás mohly rozdělovat.S úctou a přáním Božího požehnání Jiří Kadlec

    • Lucie Cekotová napsal:

     Maličkosti?! Jako třeba reálná přítomnost Krista v Nejsvětější Svátosti nebo Petrův primát? Protestantismus je hereze úplně stejně jako modernismus; vřele doporučuji ke čtení dokumenty Tridentského koncilu, které vyšly i česky. Jak výše podotýká dr. Malý, Kristus založil jedinou Církev, a to katolickou. Pojetí Církve je další takovou „maličkostí“, která pravověrné katolíky a protestanty rozděluje. Protestantské náboženské společnosti žádnými „církvemi“ vůbec nejsou, a pokud se v nich vyskytují prvky pravdy, pak jen proto, že jim je zprostředkovala Církev katolická. Včetně Písma, mimochodem. Ani to jaksi nespadlo Lutherovi a spol. shůry, ale dostalo se k němu prostřednictvím Církve, kterou se poté tak usilovně namáhal zničit.

  • Tomáš W. napsal:

   Představa, že Vzkříšení proběhlo pouze duchovně, je nesprávná, ačkoliv byla zřejmě blízká pro řecký dualismus. Právě proto evangelista Lukáš zdůrazňuje, že Pán byl vzkříšen i s tělem, že s ním učedníci jedli – doslova jsou ujišťováni, že se nejedná o ducha.

   Podobně nesprávné je však redukovat Kristovo vzkříšení na obživnutí nebožtíka, jako to známe třeba že Svatební košile. Takto byl vzkříšen Lazar.
   V těch samých částech Evangelia totiž čteme, že byl vzkříšen v těle oslaveném.

   Komentář k jeruzalémskému překladu Bible toto oslavené tělo nazývá tělem „pneumatickým“, tedy tělem, ve kterém není pouze duše, ale byla mu dána taky pneuma, která jej zásadně kvalitativně proměňuje.

 10. Hlediska napsal:

  Nechtěl jsem se do diskuse k tomuto textu zapojovat, ale 28 „Responses“ je už docela úctyhodný počet. Takže přičiním i já jednu poznámku. Apologetika by měla rozlišovat, na koho se zaměřuje. A tu jsou zhruba tři hlediska: 1. Na bezbožníky. 2. Na nevěřící v Krista. 3. Na nevěřící v Církev. Např. Mnoho novokřesťanů má o Církvi úplné zmatení a pletou si ji třeba se spolčem. Nebo: „Hlásejte evangelium všemu tvorstvu.“ A hýkají blahem, že kdosi kázal rybám nebo ptákům. Ale z toho „všeho tvorstva“ vylučují židy, jak zde jinde uvedeno. Tato tři hlediska neradno zbytečně míchat.

 11. Miloš Kamenický napsal:

  Výstižně napsáno, mluvíte mi z duše pane doktore.

 12. Terézia napsal:

  re:K&D

  Niet pochybností o tom,že JEŽIŠ KRISTUS bol Syn Boží.
  Dejiny to jasne dokazujú.
  Všemohúci BOH,ktorý stvoril Vesmír,ktorý vytvoril prírodné zákony,…ktorý stvoril človeka,na svoj“obraz“,
  ten bol oprávnený urobiť všetko podľa svojej vôle.Vytvoril aj spôsob,akým sa udeje naša spása.
  Pri vyhnatí Adama a Evy z raja, už dal prvému manželskému páru prísľub,že ľudstvu pomôže.
  Človek urazil BOHA už prvým hriechom.
  Túto nekonečnú urážku človek, ako taký,nemohol odčiniť.
  Mohol to urobiť iba niekto na úrovni samotného BOHA,Boží Syn.
  Pre spásu človeka sa preto všetko muselo odohrať tak,ako sa to stalo.
  Aj tá krvná skupina je symbolická.
  Krvná skupina AB môže prijať iba AB-čku,no krv skupiny AB môžu prijať všetky krvné skupiny.

 13. František napsal:

  ad Terézia
  Krevní skupiny a transfuze
  AB je univerzální příjemce, ale darovat může pouze ostatním lidem s AB.

  A může přijmout krev od A nebo O, a darovat může lidem s krevní skupinou A či AB.

  B může přijmout krev od B nebo O, a darovat může lidem s krevní skupinou B či AB.

  O může přijmout krev pouze od O, a jedná se o univerzálního dárce.

  Lidé s krevní skupinou O Rh negativní jsou často nazývání univerzálními dárci, a lidé s krevní skupinou AB Rh pozitivní jsou pak univerzální příjemci.

 14. Terézia napsal:

  ad:František
  Máte úplnú pravdu.
  Ďakujem.

 15. Josef Pavelka napsal:

  Pane Malý, děkuji za povzbuzení. Použil jsem Vašich myšlenek v připomínce k blogu: „Co by nejen Židé měli vědět o Mesiáši“(https://hoffmannova.blog.idnes.cz/c/711139/co-by-nejen-zide-meli-vedet-o-mesiasi.html).

 16. Bulužidli napsal:

  1) Ti svědkové sami jsou doložení jen evangelií. To znamená, že nejsou nezávislí a mohou být smýšlení. Je možné, aby jediný člověk sepsal soudní spis o tisíci svědectví, úplně smyšlený.
  2) Vím o pylu Gundelie, chybné ražbě mince a Prayově kodexu. Kolik nezávislých týmů vědců ověřili tu energii, která nejenže neproměnila Jeruzalém v suť, ale nezničila hrobku?
  3) U buddhistických mnichů, když se postí, doložený jev. Klatovské mumie potřebují jen zvláštní prostředí. Kdybyste světcům v katakombách sundal voskovou masku, vypadali by podobně.
  4) To už by byl důkaz. Snadno nezávislé ověřitelný. Kolik nezávislých týmů, jaktože se taková věc nerozkřikne, když se rozkřikla i uniklá státní tajemství? Vždyť by to byla nejzávažnější věc v dějinách. Vypadá to na hoax, šířený a opisovaný po webu. Italský profesor vyléčí alergii na lepek, jezte každý den…
  5) Říci můžete co chcete. Ostatní vizte bod 1.

  Toto není zamýšleno jako spam, urážka nebo provokace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *