Kanada: pokuta 55 tisíc dolarů za biologickou pravdu

5. dubna 2019 (LifeSiteNews) — Říkali jsme, že to přichází. Varovali jsme, že se to stane. Nekřičeli jsme bezdůvodně. Měli jsme pravdu. A teď je to tady, jak hlásá novinový titulek: „Kanadský soud uložil pokutu 55 tisíc dolarů Billu Whatcottovi za vyjádření křesťanských názorů na transgenderismus“. Jinými slovy, Whatcott nazval biologického muže (který sám sebe identifikuje jako ženu) biologickým mužem. To byl jeho zločin.

Jde o strašlivé zneužití justice a útok na svobodu slova a vyjadřování. John Carpay, předseda organizace Justice Center for Constitutional Freedom, která Whatcotta hájila, v protestu uvedl: „Kanadský Nejvyšší soud dlouho zastával názor, že svoboda vyjadřování je zdrojem síly demokracie.“ To však neplatí, když se dotkne transgenderového aktivismu. Tam svoboda končí. Carpay dodal: „Ve společnosti je plno lidí s různými názory. Rozhodnutí soudu podkopává základní principy svobodné společnosti a poškozuje zdraví kanadské demokracie.“

Přesně tak. Jak jsem však často konstatoval, cíl radikálního LGBT aktivismu je stále stejný: opozici je třeba umlčet. (A dokud nebude právně umlčena, je třeba ji společensky ostouzet.)

Před měsícem anglická policie vyslýchala katolickou novinářku v jejím domě za „misgendering“, tedy za to, že dítě, s nímž vystupovala v televizi, označila jeho biologickým pohlavím. Jak se opovážila? (Šokující podrobnosti v angličtině na https://stream.org/the-stream-talks-with-caroline-farrow-prosecuted-in-the-uk-for-misgendering/.)

V Kanadě teď křesťanský aktivista dostal pokutu 55 tisíc dolarů za „zločin z nenávisti“, „misgendernig“ dospělého muže. Za jak dlouho to přijde do Spojených států?

Organizace Mass Resistance poznamenává: „Whatcottův ,zločinʼ se ve Spojených státech prozatím považuje za něco naprosto legálního. Ale jak dlouho? (Už teď jsme svědky soukromé cenzury týkající se transgenderismu na Twitteru, Facebooku, YouTube, a Vimeo!) Schválení navrhovaného ,zákona o rovnoprávnostiʼ zavede ,ochranu genderové identity’ v celém federálním právu.”

Ve skutečnosti některé tyto zákony ve Spojených státech už platí. V New Yorku lze například za „misgendering“ na pracovišti uložit pokutu až 250 tisíc dolarů (od roku 2015). V roce 2016 v Oregonu transgenderový učitel – biologický muž, který se neidentifikuje ani jako žena, ani jako muž – vysoudil odškodnění ve výši 60 tisíc dolarů od školského úřadu za to, že ho spolupracovníci údajně nenazývali správným genderovým zájmenem (podle zprávy listu Washington Post se identifikuje jako „they“, tj. tedy „oni“ – pozn. překl.). Podobných případů přibývá například i ve Velké Británii.

Je už voda dost horká na to, aby si toho žába všimla?

Když se v Kanadě diskutovalo o návrhu zákona o transgenderových právech (C-16), prof. Jordan Peterson vyslovil názor, že podle nového zákona bude moci jít do vězení, jestliže se transgenderovými pravidly vyjadřování odmítne řídit. Vysmívali se mu za to. Jak tvrdil článek na portálu Vice: „Ne, zákon o transgenderových právech nekriminalizuje svobodný projev. Profesor Univerzity v Torontu Jordan Peterson udělal z návrhu zákona C-16 bojový symbol zastánců svobody projevu. Odborníci ale říkají, že ho naprosto nepochopil.“

Vykládejte to Billu Whatcottovi.

Jak vysvětluje Mass Resistance: „Během voleb v Britské Kolumbii na jaře 2017 křesťanský aktivista Bill Whatcott rozdal stovky letáků, které upozorňovaly lidi, že jeden z místních kandidátů do Parlamentu, Morgane Oger — který tvrdil, že je žena, a oblékal se jako žena – je ve skutečnosti muž jménem Ronan Oger. (Skutečností je, že ještě před pěti lety žil Oger relativně normálně s manželkou a dvěma dětmi.)”

Tak to bylo. Jednoduše podal zprávu o tom, jaká je pravda: Morgane je biologicky muž. Za to byl zatčen, uvězněn a nakonec odsouzen k pokutě za zločin z nenávisti.

Je naprostá pravda, že Whatcottův leták se také vyjadřoval proti homosexualitě a transvestitismu. Je jisté, že mnozí lidé ho pokládali za urážlivý. Aťsi. Lidé říkají urážlivé věci na veřejnosti nepřetržitě v nesčetných situacích a tato svoboda je chráněna. Možná řeknete: „Jako křesťanský aktivista měl Whatcott prostě hlásat Krista a neupozorňovat voliče, že Oger není žena, nýbrž muž.” Na tento názor máte právo. Co je neoddiskutovatelné – přesněji řečeno mělo by být –, je to, že Whatcott má zákonné právo říkat o Ogerovi pravdu. Nikoli však podle kanadského soudu, který v rozsudku o sto čtyřech stranách dospěl k závěru, že 1) „jednání pana Whatcotta bylo diskriminační a v rozporu se zákonem“, že s ním musí přestat a v budoucnosti se podobného jednání zdržet, 2) musí „paní Ogerové zaplatit 35.000 dolarů jako odškodnění za poškození její důstojnosti, cítění a sebeúcty“, 3) musí „paní Ogerové zaplatit 20.000 dolarů jako náhradu za nevhodné chování“ a 4) musí Ogerovi uhradit dlužné úroky. (Zákon, o němž se zde hovoří, je zřejmě zákon o lidských právech, který se zákonem C-16 souvisí, ale není s ním identický.)

Nejde tedy o předpověď katastrofického pesimisty. Toto je faktická zpráva biblicky založeného realisty. V budoucnosti můžete totéž očekávat i ve vašem sousedství, pokud se dnes proti tomu nezačnete ozývat.

Jako Ježíšovi následovníci můžeme lidem, kteří se identifikují jako transgender, říkat, že je máme rádi a přejeme jim všechno dobré, aniž bychom souhlasili s jejich vnímáním nebo stvrzovali jejich rozhodnutí.

Byli jste varováni – znovu.

Michael L. Brown

Překlad Lucie Cekotová

Zdroj:

https://www.lifesitenews.com/blogs/a-tribunal-fined-this-activist-55000-for-calling-a-man-a-biological-male

18 Responses to Kanada: pokuta 55 tisíc dolarů za biologickou pravdu

 1. Pan Contras napsal:

  Svoboda vyjadřování je satanův vynález a toto pronásledování je důsledkem toho, že satanovým pohůnku nebyla včas zavřena ústa. Začalo to nominalismem a už tehdy mělo hořet více hranic; málo příliš málo se upalovalo a dnes je pozdě.

  • Marie Tejklová napsal:

   Na upalování a cenzuru je už pozdě, naštěstí, takže si musíme vystačit s argumenty. Doufám, že nějaké máte – s tím nominalismem míříte správným směrem.

 2. Dr. radomír Malý napsal:

  Promiňte, pane Contrasi, ale uvědomujete si, že těmito neadekvátními výroky jen ženete vodu na mlýn našim odpůrcům? Neříkal bych to, kdybych se nesetkal přímo ve svém příbuzenstvu teď docela nedávno s povzdechem: jen tvrdě proti katolíkům, kdyby mohli, hned by nás upalovali….
  Svoboda vyjadřování není satanův vynález, hájili ji i středověcí scholastikové, stává se ale nástrojem v rukou satana tehdy, když se vymkne z mantinelů – a přesně k tomu došlo už za reformace a zejména potom v osvícenství a za Fr. revoluce. Další vývoj už znáte. Jsem samozřejmě pro zákonodárství, které znemožňuje ty (trans)genderové zrůdnosti, jsem i pro zákonný postih genderistických nebo homosexuálních atd. zvráceností, ale upalovat (popravovat) za vyjádření názoru? To kategoricky odmítám a jsem přesvědčen, že ani vy to nemyslíte vážně, že to byl jenom váš emocionální projev. Prosil bych vás o více kontroly v tomto ohledu, protože jinak dodáváte bohatou zásobu munice nepřátelům svaté víry.

  • Fr. Albert T.O.P. napsal:

   Souhlasím s panem Contrasem. Postihovat vadné, bludne a kacirske názory tresty (i nejvyssimi) je v pořádku.
   Liberalism je zná svou láskou ke svobodě projevu. Cenzura musí být.

   • Dr. radomír Malý napsal:

    Ad Albert: V pořádku to není. Už sv. Jan Chrysostomos ve 4. stol. to odmítal, stejně tak sv. Ambrož, sv. Martin, papež sv. Siricius atd. Tresty mohou být uděleny ne za bludné názory, ale za jejich šíření, ovšem je nutno zvážit konkrétní situaci, jestli není v katolickém státě (christianitas) menším zlem tolerovat je v ryze soukromé rovině. Záleží případ od případu a situace od situace. Ostatně návrh konzervativních prelátů na DVK, mezi nimiž byl i arcibiskup Lefébvre, na téma náboženské svobody, jenž měl být jakýmsi protinávrhem ke zhoubné Dignitatis Humanae, jednoznačně říká, že nekatolíci v katolickém státě mají být tolerováni (publikuje Michael Davies v knize DVK a náboženská svoboda, česky nevyšlo, jen v polštině).

    Nepodléhejte osvícenským lžím o inkvizici a upalování heretiků! Samozřejmě se to dělo, v některých případech i oprávněně (i když odmítl bych tu krutou formu popravy), ale zdaleka to nebylo tak strašlivé, jak se běžně uvádí, pravda je z toho snad 10 procent (počet popravených kacířů za cca 500 let 2-5 tisíc včetně vysloveně kriminálních zločinců á la znásilňovatelé jeptišek, žháři chrámů atd.). Naši nepřátelé mají na svědomí mnohonásobně více nevinných obětí z našich řad (Fr. revoluce během 2 let 400-600 tisíc, především ve Vendée, o nacismu a komunismu ani nemluvě). Když vy ale s panem Contrasem litujete, že nebylo upáleno více kacířů, dostáváte se meritorně na stejnou rovinu s nepřáteli Církve a fakticky akceptujete jejich lži o desítkách tisíc či dokonce milionech upálených jen s tím rozdílem, že to pokládáte za správné – a toto je pro ně skvělá nahrávka proti nám: vidíte, chtěli by upalovat, tady to máte černé na bílém…. čímž znemožňujete i mnohým pcotivě hledajícím, aby se seznámili s Boží zjevenou Pravdou, mnozí z nich po přečtení tohoto vašeho vyjádření ji rozhořčeně odmítnou.

   • Pavel napsal:

    „Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi.“ Lk 6,31

  • josef napsal:

   nezklamal jste ve vašem pojetí katolické víry

  • rpt napsal:

   Obávám se, že svoboda slova je jeden z pilířů klasického liberalismu a stejně jako liberalismus samotný nedává v jádru smysl. Připadá mi nešťastné, když obhájci pronásledovaných staví svou obhajobu na klasickém liberálním principu. Přesně tom principu, který v konečném důsledku způsobil, že k takovému pronásledování vůbec došlo.

   • Dr. radomír Malý napsal:

    Ad rpt: Já s Vámi souhlasím a kategoricky odmítám liberalismus s jeho svobodou slova ve smyslu encykliky Řehoře XVI. „Mirari Vos“ z r. 1832 a Syllabu bl. Pia IX. z r. 1864. Liberalismus je nejen vnitřně rozporný, ale též pokrytecký, neboť přiznává svobodu slova, svědomí a myšlení pouze těm, kteří se k těmto principům sami hlásí, jiným, např. katolíkům, ji upírá, jak ukazuje publikovaný článek o případu z Kanady a nejnovější úděl Mary Wagnerové.

    Já nikterak nepopírám zásadu uplatňovanou v katolickém středověku, že šíření hereze a zrůdných názorů, které podvracejí společnost a její morálku, má být v katolickém státě zakázáno a legislativně trestáno, ale odmítám drakonické tresty á la upalování, o to mi šlo v mém vyjádření, protože Církev vždycky upřednostňovala mírnost před krutostí (odkazuji na své knihy „Je dovoleno bránit inkvizici?“ a „Apologetická abeceda dějin Katolické církve – hesla Inkvizice a Tolerance“), nota bene právě propaganda, že Církev „upalovala“, nejvíce zabírá mezi lidmi. Když si potom přečtou vyjádření lítosti pravověrných katolíků nad tím, že nebylo upáleno ještě víc lidí, budou mít hned po ruce argumenty typu: „A čím se vlastně liší katolický fundamentalismus od islámského?“ apod. Pozice nás, apologetů církevních dějin, bude potom mnohem těžší. O to mi jedině šlo, ne o popření principu zcestnosti a nepřijatelnosti liberalismu pro katolickou nauku.

    Nicméně nebál bych se bojovat proti liberálům i jejich vlastními zbraněmi, neboť oni sami – jak správně píšete o rozpornosti liberalismu v sobě samém – své vlastní principy hojně porušují. Totéž jsme dělali i za komunistů, kdy jsme se často při pronásledování bránili mj. i tím, že bolševici sami svoji vlastní tzv. „socialistickou zákonnost“ nerespektují.

    • rpt napsal:

     S vaším názorem na upalování nemohu než souhlasit.

     Také bych řekl, že především Američané a Britové mají tendenci hájit svobodu slova. Koneckonců liberalismus je jejich dítkem.

     Problém je v tom, že levice sice není věrná principům klasického liberalismu (alias anglo-amerického konzervatismu), zato je v tomto ohledu mnohem víc v souladu s politickou realitou. Klasičtí liberálové/konzervativci jsou nepřítelem levice. Proč by tedy levice měla ctít jejich principy, když jsou navíc nerealistické?

     Proto ani takticky nedává moc smysl dovolávat se svobody slova proti levici. Na druhou stranu, když se levice dovolávala svobody slova proti konzervativnímu establišmentu, smysl to mělo, protože konzervativci/klasičtí liberálové tomuto principu věřili. V opačném směru to však neplatí. Takový je alespoň můj dojem z anglo-amarické domácí politiky.

  • jl napsal:

   Už sv. Pavel dobře věděl, že boj není proti tělu, ale proti mocnostem. A podle mého soudu může lidskými silami neřešitelný rozpor mezi svobodou vyjadřovat svůj názor – např. názor souhlasný k či až propagující masové očistné genocidy (od koncentráků až po potratová zařízení), tedy názor dnes v podstatě jednohlasý – a stvořeným světem řešit v dočasném horizontu jedině přijetí Krista (což je osobní rozhodnutí, které nelze žádným zaručeným receptem vynutit zvenčí) a v definitivním pak Jeho druhý příchod.

   Sama inkvizice pak spíš dokázala, že včerejším Leninůn a Hitlerům a dnešním leninkům a hitlerkům, což jsou zřejmě jen Janové Křtitelové Hitlerů a Leninů zítřka, dělají ohnivé plameny spíše cosi jako zdarma vystavěné reklamní billboardy. Na obranu inkvizitorů je ale nutné jedním hlasem dodat, že se rozhodovali v reálném čase a neměli k dispozici přehled, který si dnes mi dokážeme sestavit. Navíc je potřeba uvážit, že se jednalo především o krajně problematické regiony – Španělsko se svými alumbrados, atd.

 3. Libor Rösner napsal:

  Včera, 17. 4., byla Mary Wagner opětovně zatčena, provinila se návštěvou potratové kliniky ve Vancouveru, což má zakázáno…

  • Dr. radomír Malý napsal:

   Ad L. Roesner: Pokud se kanadské zákonodárství nezmění, tak se obávám, že Mary Wagner až do konce života stráví více času v kriminále než na svobodě. To už je obdoba naší komunistické totality, v článku popisovaný osud muže, jenž označil dotyčnou osobu správně jejím biologickým pohlavím, je dalším důkazem. A uvedený příklad z Anglie je rovněž dokladem. Štve mne ale nečinnost katolických hodnostářů, jejich hra na mrtvého brouka. Inu, co chceme? Víme, proč tomu tak je a zbytečně bychom se opakovali. Liberalismus a neomarxismus se stále zřetelněji projevují jako satanské a zločinecké systémy na stejné úrovni s komunismem a nacismem.

  • Lucie Cekotová napsal:

   Mary Wagnerové lze napsat do vězení, buď poštou na adresu Mary Wagner,Alouette Correctional Center for Women, 24800 Alouette Rd, Maple Ridge, BC V2X 7G4, Canada, nebo nejjednodušeji prostřednictvím petice na LSN: https://lifepetitions.com/petition/send-a-message-of-hope-to-mary-wagner
   Slyšení před soudem se mělo konat 1.5., ale zatím jsem nezaznamenala výsledek.

   • Libor Rösner napsal:

    Kdysi jsem jí napsal, pojal jsem to jako podpůrný dopis, pod nějž se podepsala pěkná řádka farníků. Ostatně, bylo to i v Te Deum, ta její odpověď.

  • Honza Kohoutek napsal:

   Zajímalo by mě, jak místní odpůrci zatýkání někoho za projevení názoru, zareagují na tohle: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/polsko-policie-panna-maria-aktivistka-elzbieta-podlesna-sexualni-mensiny.A190507_061431_zahranicni_rko
   Jde o obdobu Mary Wagner, akorát stojící na druhé straně?

   • Ignác Pospíšil napsal:

    Nelze srovnávat osoby páchající zlo a páchající dobro. Zde je zásadní rozdíl ve stranách i v metodě.

   • Dr. radomír Malý napsal:

    Ad Honza Kohoutek: Nepřipadá Vám toto srovnání poněkud cynické? Mary Wagnerová brání život nenarozených dětí, které mají být zavražděny, to je princip a jádro její aktivity, nikoho přitom neuráží. Ta Podleśná z Polska žádný lidský život nebrání, jen veřejně uráží náboženské cítění věřících.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *