Doba předpostní: Na počátku

Téma kající doby předpostní uvádějí čtení matutin: stvoření, pád a prvotní hřích, Boží zásah do dějin očištěním lidstva, jehož nepatrná část se zachránila v arše (týden po první neděli po Devítníku), Boží rozhodnutí vyvolit si svůj lid a vůle Nevyzpytatelného zjevit se prostřednictvím vyvoleného lidu Izraele, tajemství Vtělení, skrze něž zaslíbení dané Abrahámovi („v tobě požehnána budou všechna pokolení lidstva“, první čtení matutina na druhou neděli po Devítníku) bude naplněno v Božím Synu zrozeném z Panny Marie („nepřátelství ustanovuji mezi tebou a ženou, mezi potomstvem tvým a potomstvem jejím; ona rozdrtí hlavu tvou, kdežto ty budeš úklady činiti její patě,“ třetí čtení matutina ve středu po Devítníku).

Realita prvotního hříchu („jsem Neposkvrněné Početí“) a velká potřeba pokání v naší době („Pokání! Pokání! Pokání“) byly také poselstvím památných událostí, jež započaly 11. února 1858:

„Avšak svět, který dnes skýtá tolik opodstatněných důvodů k hrdosti a naději, prožívá i strašlivé pokušení materialismu… Materialismus se neomezuje jen na onu odsouzenou filosofii, která diktuje politiku a ekonomiku velké části lidstva. Projevuje se také v lásce k penězům, která s expanzí moderních podniků vytváří ještě větší spoušť a bohužel určuje mnohá rozhodnutí, jež těžce dopadají na životy lidí. Nachází své vyjádření v kultu těla, v přehnané touze po komfortu a v útěku před každým uskromňováním v životě. Vybízí k pohrdání lidským životem, dokonce i životem, jenž je ničen dřív, než spatří světlo světa… Kéž jsou kněží pozorní k výzvě [Panny Marie] a mají odvahu hlásat neohroženě velké pravdy spásy. Jediná trvalá obnova je ve skutečnosti ta, která je založena na neměnných principech víry, a je povinností kněží formovat svědomí křesťanského lidu.“ (Pius XII., Pouť do Lurd)

Kéž všichni nacházíme dobré kněze, kteří by nás vedli „do Jeruzaléma“ (evangelium na druhou neděli po Devítníku) a pomáhali nám zbavovat se pout našich hříchů (peccatorum vinculis: kolekta na druhou neděli po Devítníku). Vždyť obtížná pravda zůstává nezměněna: „mnoho je povolaných, ale málo vyvolených“ (evangelium na neděli Devítník).

Překlad Lucie Cekotová

Zdroj:

https://rorate-caeli.blogspot.com/2019/02/septuagesima-in-beginning.html

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *