Vydavatelské počiny roku 2018

Jako již v předchozích letech touto dobou vydávám seznam katolických knih a dalších publikací, které letos vyšly česky (případně slovensky) a jsou hodny naší pozornosti. Taková malá inspirace pro ty, co rádi dávají pod stromeček knihy a mají dnes problém najít nějakou, která by si to zasloužila. Pokud vám v seznamu nějaká chybí, neváhejte a připomeňte ji v diskusi.

Ignác Pospíšil

Beletrie:

Cesta na západ. Po stopách ochočeného Boha (R.D. Štěpán SmolenHesperion)

Juditin kříž (R.D. Bryan HoughtonHesperion)

Naučná, vzdělávací, rozhovory:

Apologetická abeceda dějin Katolické církve (Konrád Kubeš – Radomír Malý, Sypták)

Dějiny církve katolické (František Bureš, Dědictví Svatováclavské)

Kniha proroka Daniele (Dědictví Svatováclavské)

Myslet v diktatuře korektnosti: Příručka pro nepřizpůsobivé (Roman Cardal; Academia Bohemica)

Privilégium byť ženou (Alice von Hildebrand, Slovo medzi nami)

Rozptýlit mlhu. Věcné úvahy nad exhortací Amoris laetitia (kolektiv autorů, Kartuziánské nakladatelství)

Síla ticha (Robert kardinál Sarah a Nicolas Diat; Kartuziánské nakladatelství a Hesperion)

Styky sv. Petra Kanisia s naší vlastí (Antonín Podlaha, Dědictví Svatováclavské)

Pomůcková:

Kalendář 2019 – Česká Bible (Dědictví Svatováclavské)

Katolický kalendář s tradičním liturgickým kalendáriem (Krása liturgie)

Katolický kalendář s liturgickým kalendářem dle Missale Romanum 1962 (Krása liturgie)

Děti a mládež:

K tvému štěstí (František Tomášek, Dědictví Svatováclavské)

Život svatého Josefa (Dědictví Svatováclavské)

 

10 Responses to Vydavatelské počiny roku 2018

 1. Libor Rösner napsal:

  Já bych upozornil na dosud neznámou a nedávno objevenou sbírku básní F. D. Mertha s názvem Kahan. Vydalo nakl. Měsíc ve dne v počtu jen 200 kusů.

 2. Lucie Cekotová napsal:

  Ještě nevyšlo, ale vychází 14.12.: Rozptýlit mlhu – Věcné úvahy nad exhortací Amoris laetitia. Autoři: Vojtěch Šimek, Petr Dvořák, Lukáš Novák, P. Stanislav Přibyl, Marie Tejklová, vydává Kartuziánské nakladatelství.

 3. Dr. Radomír Malý napsal:

  Upozorňuji též na knihu, která mi letos krátce před několika dny vyšla: Malý Radomír: Apologetická abeceda dějin Katolické církve, vyd. Sypták 2018. K dostání ve všech katolických knihkupectvích Čech a Moravy, jinak lze objednat na internetu přímo u vydavatele.

 4. Jan napsal:

  Kniha proroka Daniele,
  Styky sv. Petra Kanisia s naší vlastí,
  Dějiny církve katolické
  K tvému štěstí – Dr. František Tomášek
  vše od Dědictví Svatováclavského.

 5. Pax Jan - "Dotyky nebe a země" napsal:

  https://www.databazeknih.cz/knihy/dotyky-nebe-a-zeme-393932

  Dotyky nebe a země. Pavel Zahradníček, Marek Dunda.
  —-

  7 událostí a předmětů v dějinách křesťanství, které zvou k zamyšlení

  Sborník obsahující sedm fundovaným a současně čtivým způsobem zpracovaných témat pěti různých autorů: Turínské plátno (včetně nově publikovaných poznatků – autorem textu je Mons. František Radkovský), Rouška z Manoppella (Ondřej Prokop Vaněček), Zázrak zázraků v Calandě (P. Mieczyslaw Piotrowski, TChr), Nositel Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu Alexis Carrel svědkem zázraku v Lurdech (P. Martin Sedloň, OMI), Plačící Madona v Syrakusách (P. Pavel Zahradníček), Obrácení Andrého Frossarda (P. Mieczyslaw Piotrowski, TChr), Eucharistický zázrak v Sokólce (P. Mieczyslaw Piotrowski, TChr)

  Vydala A.M.I.M.S. a Matice Cyrilometodějská
  v roce 2018

 6. mila napsal:

  IN SINU JESU (Hesperion 2018)

  Anotace : Roku 2007 začali uprostřed ticha adorace k srdci jednoho kněze promlouvat Pán Ježíš a Panna Maria. Z těchto slov se zrodila kniha In Sinu Jesu, jejíž stránky promlouvají přímo doprostřed potřeb člověka naší doby a pomáhají mu prohloubit vztah k Pánu.
  Na pozadí základního tématu, jímž je klanění se eucharistickému Kristu a přinášení náhrady za ty, kdo se neklanějí, se zde otvírají se mnohá další základní témata duchovního života: modlitba v různých svých rozměrech; význam odevzdání se Boží prozřetelnosti; nezbytnost ticha; potřeba svátostí a posvátné liturgie; tajemství nejsvětější oběti mše svaté; podstata kněžství a klíč k jeho apoštolské plodnosti; role Panny Marie a svatých v našich životech; zkušenost hříchu a vlastní slabosti na cestě dorůstání v Krista; touha po nebi a vytoužená obnova Katolické církve na zemi.
  Tato kniha, jejíž učení je pevně opřeno o Písmo i apoštolskou Tradici, vyšla s církevním schválením původně v Irsku a stala se zdrojem obnovy vnitřního života řady kněží, řeholníků i laiků.

 7. Trhlík Tomáš napsal:

  Pro pana Pospíšila:
  Laudetur Iesus Christus!
  Ke knižním počinům – našel jsem ještě titul „Naše světla“, žel nevím jestli je letošní nebo loňský, ale pokud chcete, přiřaďte k nabídce.
  http://maticecm.cz/?act=obchod&detid=4875&KeepThis=true&TB_iframe=true&height=416&width=576
  Děkuji za čas, který věnujete internetovému časopisu DaH. Srdečně Tomáš Trhlík

 8. mila napsal:

  Kniha, kterou nadiktoval sám Bůh. Svatá Kateřina Sienská – Dialog s Boží prozřetelností. Vyšla před 700 lety, ale dnes dost možná aktuálnější než tehdy….

  https://uloz.to/!v8qsU3D1/svata-katerina-sienska-dialog-s-bozi-prozretelnosti-pdf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *