ESLP: Práva muslimů mají přednost před svobodou projevu

ŠTRASBURK, Francie, 26. října 2018 (LifeSiteNews) – Podle jedné z hadís (dalšího autoritativního zdroje islámské nauky kromě koránu) se zakladatel islámu Mohamed oženil se šestiletou dívkou, s níž tři roky nato začal žít. Evropský soud pro lidská práva přesto rozhodl, že nesmí být nazýván pedofilem. Rakušanku, která se tohoto výroku dopustila, shledal vinnou ze znevažování náboženství a odsoudil ji k zaplacení pokuty 480 eur a úhradě nákladů řízení.

Žena na semináři s názvem Základní informace o islámu v roce 2009 konstatovala, že Mohamed „měl rád sex s dětmi“ a dodala: „Šestapadesátiletý muž a šestiletá? Jak se tomu dá říkat, když ne pedofilie?“ Vídeňskému krajskému trestnímu soudu to stačilo k tomu, aby v polovině února 2011 rozhodl, že tím chtěla říct, že Mohamed měl pedofilní sklony, a odsoudil ji. Ani odvolací soud rozsudek nezvrátil.

Rakušanka v soudních spisech označovaná pouze iniciálami E.S. pak svůj případ předložila Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP). Argumentovala tím, že její výroky se zakládaly na faktech, došlo k nim v kontextu objektivní a živé diskuse, která přispěla k veřejnému debatě, a jejich cílem nebylo očerňování zakladatele islámské víry. Dále dokazovala, že různé náboženské skupiny musejí snášet třeba i tvrdou kritiku. Soud však přesvědčit nedokázala.

„ESLP zejména shledal, že domácí soudy komplexně posoudily širší kontext výroků žadatelky, pečlivě vyvážily její právo na svobodu vyjádření oproti právu jiných na ochranu jejich náboženského cítění a sledovaly legitimní cíl zachování náboženského smíru v Rakousku,“ uvádí se ve výroku ESLP. „Soud rozhodl, že domácí soudy uvedly relevantní a dostatečné důvody, když napadené výroky posoudily jako přesahující přípustné limity objektivní diskuse a klasifikovaly je jako urážlivý útok na proroka islámu, které mohly vyvolat předsudky a ohrozit náboženský smír.“

Podle Johna Carpaye z kanadské organizace Justice Centre for Constitutional Freedoms (Justiční středisko pro ústavní svobody) ESLP tím, že dal zapravdu rakouským soudům, nadřadil právo muslimů nebýt uráženi nad svobodu projevu. „Nemůžete mít obojí, jak svobodu projevu, tak svobodu nebýt urážen,“ řekl. „Jestliže máte svobodu projevu, lidé se čas od času urazí … Svoboda projevu znamená hledat pravdu v diskusi. Pokud jde o to, co je nenávistné, to je naprosto subjektivní.“

James Risdon

Překlad Lucie Cekotová

https://www.lifesitenews.com/news/muslims-right-to-not-be-offended-trumps-free-speech-in-austria-says-eu

4 Responses to ESLP: Práva muslimů mají přednost před svobodou projevu

 1. Libor Rösner napsal:

  Samozřejmě, vždyť je to neúcta k jinému náboženství, potažmo k jejímu zakladateli!
  Nebyl ani vrah, všichni ti mrtví, kteří lemují jeho cestu, byli nesnášenliví jedinci neschopní ustoupit ze svého světonázoru, kteří po zásluze na svou netoleranci doplatili svým provokativním jednáním!

 2. Terézia napsal:

  https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=hodina-milosti-pro-svet

  Hodina milosti pro svět

  7.12.1947 se zjevila Panna Maria s fatimskými dětmi, s Hyacintou a Františkem. Přišla oznámit tzv. Hodinu milosti, která se má slavit vždy v poledne dne 8. prosince.

  Při zjevení v domě v Montichiari vyslovila Panna Maria toto přání: Přeji si, aby se každoročně 8. prosince od 12 do 13 hodin konala hodina modliteb za svět.

  Tato pobožnost zajistí mnoho duchovních i tělesných milostí. Náš Pán, Můj Božský Syn, chce lidem darovat přemíru svého slitování, když se dobří budou modlit za své hříšné bratry.
  Sdělte Svatému otci, že si přeji, aby tato hodina byla známa celému světu a po celém světě se rozšířila. Ten kdo nemůže navštívit svůj farní kostel, ať se modlí doma v poledne a také obdrží mnoho milostí.
  Brzy poznáte velikost této hodiny milosti. Pro všechny děti, které dopřejí této prosbě sluchu a vezmou si ji k srdci, mám připravenu plnost milosti. Stále existují tiší a skrytí prosebníci a oběti za hříšné duše, kteří svolávají milosrdenství našeho Pána na tuto zem. Nyní je hodina modliteb, hodina dobrého příkladu, hodina obětí a věrnosti a odvážného přičinění. Modlitba obětí a pokání tak mnoha duším zabraňují tomu, aby na lidstvo dopadl soud Boží spravedlnosti. Hořím Láskou a žádám modlitby na záchranu světa! Kdybyste věděli, jak mnoho mých dětí jde cestou záhuby! Církev je ve velkém nebezpečí. Doba je stále více zlověstná. Nesu ve svém srdci utrpení mnoha nemocných a trpících, abych je přivedla k větší svátosti. Jsem Matka pána lásky!

  Bude to 8. prosince, kdy Neposkvrněné Početí rozdrtí Hadovu hlavu.

 3. jaroslav napsal:

  A takhle nějak začíná totalita. Jednu jsem přežil, druhá mne čeká. To cinkání klíči v listopadu 89 bylo právě o tomhle. Svoboda projevu, svoboda svědomí, svoboda pohybu, svoboda vyznání. Ale to že jsem členem organizace nebo církve naprosto neznamená, že mne někdo druhý nemůže kritizovat. Ostatně nenávistných článků proti církvi a katolíkům je nepočítaně. Tak copak s tím teď slavný soud udělá? Měl by přece zakročit. A pokud se muslim jen křivě podívá na katolíka, měl by ho odsoudit. Že se tak neděje? No bodejť, slavná Velká Británie se třepe jak ratlík když má udělit azyl jedné jediné nebohé ženské, protože se bojí tlupy pakistánských pobudů. Svoboda se nám jaksi zcvrkla na dostatek banánů a výstavbu nepostradatelných supermarketů. Jsme odhodláni bránit naše právo na svobodné brouzdání po obchodech, ne svobodu ducha a svobodu projevu. Proto prohráváme.

 4. poslední dobou mám bohužel nutkavý pocit, že práva muslimů mají práva úplně přede vším…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *