Demagogie a propaganda v provedení otce Holíka

Úvaha otce Holíka o Istanbulské úmluvě by neměla zapadnout, je to mistrovské dílko. Ukazuje, jak se dá znemožnit nějaký postoj, když se člověku zrovna nechce argumentovat, případně když žádné argumenty nemá:

1) Problém uvést nějakými obecnými tezemi, které znějí rozumně (uzavírat se před světem je špatné; je dobré, když se lidi na něčem domluví; problémům je třeba předcházet).

2) Podpořit to odkazem na sdílenou identitu (Církev nemá hranice; křesťané jsou lidmi Slova – přičemž zákony se skládají ze slov).

3) Úvod shrnout do jednoduchého sloganu pro ty, kdo neudrželi pozornost („Solidarita, soucit, soudržnost, mezinárodní přesah.“).

4) Říct něco o oponentech a jejich motivaci, včetně podivných detailů („Někteří jsou v důchodu, ale každý má dost své práce“); neuvádět jejich jména, aby bylo jasné, že jsou bezvýznamní, a aby nemohli tak snadno zareagovat.

5) Naznačit, že oponenti nejsou schopní odpovědět na otázky, jejich tvrzení postrádají logiku, snaží se manipulovat („Po dvou hodinách přesvědčovacích monologů“).

6) Ukázat, že lidé, kteří oponentům věří, jsou hloupí (omdlévající seniorka) a naletěli na absurdní tvrzení („Oni nám zakážou Boha!“).

7) Ukázat svoji dobrou vůli, snahu vyvést oponenty z omylu („děkuji přednášejícím … proč propánakrále používají dezinformační techniky“). Je to však marné, oponenti nejsou přístupní argumentům.

8) Rozuzlení („došlo mi to“), odsudek oponentů (jsou vnitřně nepoctiví; současně svým tvrzením sami věří – sice si to maličko odporuje, ale zní to působivě), závěr ozvláštnit nějakým módním pojmem (unfair trade) – radši s překladem, protože posluchači ho nejspíš neznají.

9) Celé to přečíst klidně a s nadhledem moudrého otce, který všechno ví a na kterého se můžeme spolehnout.

Hotovo – posluchačům rádia Proglas musí být jasné, že kdo by měl námitky proti Istanbulské úmluvě, se tím řadí do skupinky nepoctivých, hysterických, bezejmenných nýmandů. A hlavně by zklamal laskavého otce, který to s námi myslí dobře…

Musím uznat, že tohle se Holíkovi povedlo.

Marie Tejklová

24 Responses to Demagogie a propaganda v provedení otce Holíka

 1. díky za tuto výbornou analýzu toho překrucování a podsouvání otce Holíka, škoda že tyhle manipulativní techniky mají na Proglasu volný prostor k působnosti

 2. David napsal:

  Otec Holík je velmi dobře znám z debat okolo Amoris Laeticia, kdy v noční lince radia Proglas vyzýval rozvedené a znovusezdané páry mající problémy s kněžími, kteří jim nedají rozhřešení a odmítají podat svaté přijímání, ať se na něj obrátí a on jim poskytne kontakty na kněze, kteří jim svátosti bez problémů udělí. U tohoto kněze se již nedivím ničemu a nedivím se ani úpěnlivému volání z radia Proglas o finanční podporu. Nikdo rozumný jim nemůže dát ani korunu. Myslím, že názen PROLHAS je namístě.

 3. Pax Jan - kdo zastaví "zlo z Istanbulu" napsal:

  Toto se, pokud se nemýlím, otci Holíkovi opravdu nepovedlo.

  https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/180513istanbulska-umluva-neni-posilou-pratelstvi-muze-a-zeny-pisou-biskupove

  otec Marián Kuffa

  https://www.youtube.com/watch?v=pUjAOOV4iTI

  Tomáš Břicháček

  http://neviditelnypes.lidovky.cz/analyza-istanbulske-umluve-se-vyhneme-obloukem-fti-/p_zahranici.aspx?c=A181127_225811_p_zahranici_wag

  a další a další.

  Opravdu musíme do našeho právního řádu přijmout zmetek?

  U patera Holíka mě to mrzí. Kéž by mu nějaký jeho spolubratr, který jej zná osobně, domluvil.

  Pax

  Jan

  P. S. Překvapuje mne, kolik nekatolíků v našem „liberálním“ prostředí oponuje „Istambulské smlouvě“.

  Bohu díky za to, že se v našem národě nevytratil zdravý rozum.

  Chápu ty, kteří mají pateru mons. Piťhovi zadobré, že „vykopl míč“ (Byť třeba s nadsázkou a básnicky:)

 4. jl napsal:

  Kdysi se říkalo „Bez Božího požehnání, marné lidské namáhání“, dnes stačí, když to „hodně odpracovali lidé z Portugalska“.

 5. Martin napsal:

  Osvětlení pro ‚dezorientované křesťany‘-odmítače přistoupení ČR k tzv. Istanbulské úmluvě, jak z pohledu ‚gender‘ tak ‚násilí‘, mohou (i nemusí) přinést rozbory z nejpovolanějších, JUDr. Ing. Marie Kolářové, Th.D., kancléřky Arcibiskupství pražského a advokátky Metropolitního církevního soudu Arcidiecéze pražské:

  Pohlaví si nevybíráme
  http://www.christnet.eu/clanky/6152/pohlavi_si_nevybirame.url

  Násilí v křesťanské rodině
  http://www.christnet.eu/clanky/6069/domaci_nasili_v_krestanske_rodine.url

  (Poznámka vně hlavního kontextu, k výše zmíněné funkci: Ač termín je tentýž, funkce advokáta u civilního a církevního soudu není v obdobné úrovni. U církevněsoudní instituce je funkce advokáta jednostranná, spočívá specificky v osobní nápomoci straně, jež žaluje s cílem prokâzat zpětně manželství za platně nenastalé, za před Bohem neexistující. Funkci ve smyslu opačném – platnost manželství hájit – zde má člen tribunálu – však při okolnosti nesmět se se stranou tzv. nežalující v průběhu řízení osobně setkat, komunikovat.)

  • Petr Červenka napsal:

   Milý Martine,

   čteš také něco jiného než Christnet? Pokud ne, pak vřele doporučuji číst i jiné zdroje. Věřím, že Tě Pán Bůh obdařil selským rozumem, který docela postačuje a použil jej k tomu, aby sis učinil vlastní názor. Názory papeže Františka se totiž ohánějí jak zastánci, tak i odpůrci IÚ. Pokud ovšem máš pouze jediný zdroj informací, nic proti tomu, ale jsi v situaci jako já před rokem 1989.

   dezorientovaný křesťan

   • Martin napsal:

    Petře, domnívâm se, že ve spolupráci se selským rozumem se příspěvky paní Dr. Kolářové k tématu zde dobře hodí.

    • Stana napsal:

     Pane Martine, nejsem vubec dezorientovaný křesťan a s použitím selského rozumu, který Vám evidentně chybí, vím, IS je zločin na lidech a lidství a v první řadě útok proti katolické církvi. A doporučuji číst rozhodně jiné weby, než bláznivý christnet, který je vsechno jen ne křesťanský. Luštinec a spol je banda pěkných lumpů s cílem škodit katolické církvi.

    • Petr Červenka napsal:

     Máš pravdu,
     příspěvek paní Kolářové lze brát jako jeden z mnoha. Nemyslím si ale, že je tou „nejpovolanější“ osobou. Vždy ale konečné stanovisko zůstává na mně a jsem před svým svědomím za ně zodpovědný. A právě tato zodpovědnost mě nutí být opatrný a hlavně pokorný neboť Ďábel je záludný a zkouší nás „dobrem“. V průběhu cesty, kterou jsem už v životě prošel jsem nabral dost zkušeností. Proto je třeba dobře rozlišovat co se jakým duchem nese.

     Petr

    • Pax Jan - Kdo zastaví "zlo z Istanbulu" II. napsal:

     Také projev zdravého rozumu:

     https://www.echo24.cz/a/SHyqs/predbezna-opatrnost-nemusi-byt-totez-co-strach

     Profesor MUDr. Jiří Vácha, Dr.Sc, Emeritní přednosta Ústavu patologické fyziologie Lékařské fakulty MU v Brně

     Jan

  • Vojtěch napsal:

   Proč jsou na Arcibiskupství zaměstnáváni (a nepochybně dobře placeni) lidé, kteří pracují proti svému šéfovi?

  • Marie Tejklová napsal:

   Pane Martine, děkujeme za odkazy, ale užitečnější by myslím bylo, kdybyste se pokusil vlastními slovy vysvětlit, proč je pro nás Istanbulská úmluva dobrá a také proč lidi, kteří s její ratifikací nesouhlasí, nazýváte dezorientovanými křesťany. Případně jak oba články souvisí s úmlouvou.

   • Martin napsal:

    Paní Marie, dobrý den. Výraz „dezorientovaní“ patřil dát do zřetelnějších úvozovek. Vysvětlení, proč případně je Úmluva pro nás dobrá, nemám. Články v odkazech, myslím, s debatami a vyjádřeními ‚pro/proti‘ nad případnou finální ratifikací Úmluvy souvisí – tématem, datací, snad jsou pro nás i osvětlující, svým způsobem..

 6. …jinak, zvláštní podobnost jmen – tvoří se tu jakýsi pekelnický tandem pseudo-knězů „Halík a Holík“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *