Další mučednice pro čistotu

V místní pobočce největšího prodejce devocionálií Catholic Supply na Manchester Road v St. Louis vládl v pondělí 19. listopadu klid. Dovnitř vešel podsaditý muž středního věku a zaznamenal, že v obchodě jsou jen tři lidé, vesměs ženy. Dvě byly prodavačky – jedna padesátnice a druhá kolem dvaceti –, třetí byla zákaznice, která právě přišla. Po krátkém rozhovoru muž řekl, že si skočí do auta pro kreditní kartu, hned se vrátí a něco si koupí. Avšak když se znovu objevil, nedržel v ruce kreditku, nýbrž revolver. Tři vyděšené ženy zahnal do rohu obchodu, kam nebylo vidět, a donutil je, aby se svlékly. Dvě z nich – zaměstnankyně obchodu – potom namířenou zbraní přinutil, aby uspokojily jeho perverzní choutky.

Surovec potom přistoupil ke třetí oběti, zákaznici, která si podle svých přátel přišla jen koupit materiál na výrobu růženců, jež používala k apoštolátu. Byla to třiapadesátiletá Jamie Schmidtová, obyčejná matka tří dětí, která pracovala jako sekretářka na St. Louis Community College na západním předměstí Wildwoodu a žila ve farnosti sv. Antonína Paduánského v High Ridge v sousedním okrese Franklin. Zřejmě na ní nebylo nic mimořádného. Potom ale něco velmi mimořádného udělala. Paní Schmidtové, která se právě stala zděšenou svědkyní sexuálního útoku na druhé dvě ženy, násilník přikázal, aby si klekla a udělala totéž. Nahá, bezbranná a před nabitou zbraní mířící jí na hlavu ale prostě řekla ne.

Tváří v tvář smrti Jamie pokojně odmítla nechat zneuctít svou čistotu, osobní důstojnost i manželský slib. A za přímočaré odmítnutí podrobit se požadavkům útočníka si vysloužila střelu z těsné blízkosti, která ji na místě srazila. Ani to však zrůdě nestačilo. Před obětí krvácející v agónii na podlaze trval na tom, aby druhé dvě traumatizované ženy dál ukájely jeho chtíč, než z obchodu konečně odešel. Jamie byla rychle převezena do nemocnice, ale ještě ten večer zemřela.

Díky okamžitému zveřejnění vzhledu a oblečení pachatele, kterého popsaly dvě přeživší ženy, ho policie naštěstí rychle vystopovala a ve středu 21. listopadu zatkla třiapadesátiletého Thomase Bruce v jeho bydlišti, parkovišti pro obytné přívěsy. V současné době sedí ve vazbě bez možnosti propuštění na kauci a je obviněn ze sedmnácti trestných činů, včetně vraždy prvního stupně, několikanásobného sexuálního násilí, útoku se zbraní, únosu, loupeže a manipulace s důkazy.

Tento příběh nezdolného odporu proti ďábelskému zlu vyzývá k hluboké reflexi. Úkon nejvyšší statečnosti a ušlechtilosti Jamie Schmidtové v okamžiku náhlé krize evidentně nepřišel jen tak. Je zřejmé, že v duši této ženy, která navenek žila zbožně, avšak nenápadně, jako každá jiná dobrá katolička, tiše působila milost. Byla oběť života Jamie Schmidtové případem skutečného mučednictví? Autoritativně o tom může po důkladném uvážení samozřejmě rozhodnout jen Církev. Důkazy, které jsou v této chvíli k dispozici, však rozhodně naznačují kladnou odpověď a jistě by se zdálo, že zaručují rychlé zahájení procesu blahořečení na diecézní úrovni. I když o jejím hrdinství ve vrcholném okamžiku života lze stěží pochybovat, další podmínkou mučednictví je to, že pachatel nejednal jen z osobní zášti, chamtivosti nebo ideologického či politického nepřátelství, nýbrž in odium Christi – z nenávisti ke Kristu. I tyto paralely a příklady jsou zde dány. I když k vraždě nedošlo výslovně kvůli tomu, že oběť vyznávala katolickou víru, součástí této víry je i to, že původcem přirozeného mravního zákona, který Bůh vepsal do srdcí všech lidí, je božská Moudrost, Logos, Slovo, které se vtělilo v osobě Ježíše, našeho Spasitele. Když svatý Pavel mluví o „milovaném [Božím] Synu“ (Kol 1,13), říká dále: „Neboť v něm bylo stvořeno všechno, co je na nebi i na zemi, věci viditelné i neviditelné . . . všecko bylo stvořeno skrze něho a pro něho” (v. 16).

Je známo, že Thomas Bruce nechoval osobně žádnou zášť vůči kterékoli ze svých obětí, s nimiž se nikdy dřív ani nesetkal. Jeho barbarský vražedný čin, pokud můžeme soudit z dosud shromážděných důkazů, byl tedy nepřímým aktem nenávisti a vzpoury proti Kristu, vtělené Moudrosti. Jeho božský i přirozený zákon kárá a odsuzuje zvrácený a cizoložný chtíč, který se setkal s tak rozhodným odporem ženy, jež měla v srdci Krista. Jamiino případné svatořečení jako mučednice by tedy úzce navazovalo na předchozí příklady, kdy Církev povýšila na oltář svatou Marii Gorettiovou (ubodanou za to, že odmítla smilstvo s člověkem, který na ni zaútočil) a svatého Karla Lwangu a jeho druhy (kteří dali přednost smrti v ohni před sodomií s homosexuálním tyranem), a vlastně i na archetyp mučedníka, svatého Jana Křtitele, jenž přišel o hlavu za to, že káral krále porušujícího mravní zákon ve věci manželství. [My připomeňme i nedávno blahořečenou slovenskou mučednici Annu Kolesárovou – pozn. překl.]

V dnešní době a v moderní společnosti, kdy je rozvolňování, kažení a porušování Božích zákonů o sexuální čistotě a manželství mnohem horší – a to i na velmi vysokých úrovních v samotné Církvi! – než když byli v polovině minulého století svatořečeni Marie Gorettiová a Karel Lwanga, by bylo nádherné, kdyby z nevýslovné tragédie v St. Louis vzešel nový duchovní paprsek, který by osvěcoval Spojené státy, svět i Církev, na niž vrhá stín pokračování sexuální revoluce v podobě skandálu se zneužíváním a chabě kolísající magisterium poskvrněné exhortací Amoris laetitia. Bylo by krásné, kdyby byl na oltář vyzdvižen zářný příklad mučednice-rodilé Američanky, ženy, která za cenu prolití krve dosvědčila, že Kristovy zákony proti cizoložství a sexuální zvrácenosti jsou jasné, absolutní a jednoznačné.

Kéž by Bůh dal, dřív, než bude pozdě, abychom mohli vzývat o přímluvu svatou Jamie Schmidtovou – aby nám pomohla vrátit Americe čistotu!

Předseda Konference katolických biskupů USA Daniel DiNardo se nicméně rozhodl aspekt mučednictví pro čistotu ignorovat. V dopise arcibiskupu Robertu Carlsonovi ze St. Louis sice vyjádřil soustrast s úmrtím jeho diecézanky, hovořil v něm však výhradně o potřebě omezování střelných zbraní a okolnosti smrti paní Schmidtové a její hrdinství pro zachování sexuální čistoty vůbec nezmínil.

„Tento nesmyslný útok je bolestnou připomínkou toho, jak tragicky může násilí se zbraní změnit životy těch, kdo jsou nám drazí,“ napsal kardinál DiNardo. „Biskupové opakovaně vyjadřují podporu omezování ozbrojeného násilí, což odráží morální nauku Církve o úctě k lidskému životu ve všech jeho fázích. Je zásadně důležité, abychom se zapojili do úsilí, které pomáhá budovat kulturu života.“

Pokud jde o budování „kultury života“, kardinál DiNardo si zapomněl všimnout, že právě pro její ochranu a obhajobu Jamie Schmidtová položila život. Byla zabita proto, že vzdorovala příkazu útočníka, aby se dopustila sexuálně nemravného skutku. I když vrah skutečně při vyhrožování a vraždě použil střelnou zbraň, příčinou byl sexuální hřích spáchaný na třech ženách. Jamie Schmidtová ukázala před celým světem, jak moc si cení důstojnosti lidského života, její heroický odpor a smrt však zároveň ilustrují pohrdání sil tohoto světa naukou Církve o sexualitě.

P. Brian W. Harrison, OS

Doug Mainwaring

Překlad Lucie Cekotová (zkráceno a upraveno)

Zdroj:

https://www.lifesitenews.com/opinion/will-this-be-the-first-american-born-martyr

https://www.lifesitenews.com/opinion/us-bishops-head-ignores-sexual-purity-martyrdom-co-opts-tragic-killing-for

15 Responses to Další mučednice pro čistotu

 1. Petr napsal:

  Žena, vrah a biskup. Proč jen mě čin vraha neděsí o mnoho více než pomatenost pastýře? Ten zabil tělo, jedno smrtelné tělo, ten druhý patrně hubí celé zástupy svěřených nesmrtelných duší. Ke komu bude věčný soudce přísnější?

 2. Fr. Albert T.O.P. napsal:

  Kdyby madam vedle růžence nosila v kabelce glocka, mohlo vše dopadnout jinak.
  Třeba by tři děti zbytečně nepřišly o mámu.

 3. Libor Rösner napsal:

  Bůh to naštěstí hodnotí podle skutečných měřítek…
  PS: Zaujalo mě to spojení „vesměs ženy“, vzhledem k tomu, že tam byly jen ženy, tak bych tam použil jiné příslovce, protože toto tak trochu připouští možnost, že tam byli i chlapi, ale to je jen drobnost.

 4. Dr. Radomír Malý napsal:

  Ta ignorance ze strany amerického církevního hodnostáře je přímo úděsná. Jakoby hříchy proti 6. přikázání už přestaly být hříchy! Když se budou hierarchové takto chovat, potom nepočítejme, že se něco účinného podnikne proti pohlavnímu zneužívání ze strany některých duchovních.

 5. Pavel napsal:

  Asi tak. Z tohoto pohledu mi volání po dalším omezování zbraní od toho kardinála přijde jako totální drzost. Kdyby aspoň jedna z nich měla zbraň, mohlo být o jednoho šmejda méně.

  • Martin Šmrha napsal:

   A bude hůř. Tohoto případu opět využijí aktivisté aby zbraně ještě více omezili a stávajícím majtelům zabavili. Prostě: pokud nemám zbraň na černo, tak mi prakticky nepatří.

  • Lucie Cekotová napsal:

   Kromě zbraně ovšem člověk musí mít také čas ji vytáhnout. Potíž je v tom, že od zákazníka v prodejně s devocionáliemi něco podobného nikdo předem nečekal. Zbraň je dobrá věc, když v noci slyšíte, že vám někdo chodí po baráku. Ale když jste prodavačka růženců, patrně neobsluhujete zákazníky s kvérem v pohotovostní poloze.

   • Fr. Albert T.O.P. napsal:

    Kdo nosí zbraň, musí být připraven ji použít. Není to růženec, je to obranný prostředek.
    Předpokladem je základní výcvik zacházení a tam lze zařadit i přípravu na krizové situace. Byt prodavacem samo o sobě fakt znamená mít zbraň v pohotovosti.

   • Pan Contras napsal:

    Je třeba si zvykat na drsnější poměry a obraný prostředek mít vždy po ruce. Nemusí to být nutně palná zbraň, ale třeba pohrabáč či teleskopický obušek.

 6. Libor Rösner napsal:

  Tentýž kardinál se přitom nedávno sešel spolu s jinými amer. hierarchy s papežem, aby hovořili o vrůstajícím sexuálním násilí v USA… O to absurdnější jeho vyjádření je.

  • Dr. Radomír Malý napsal:

   Ad Libor: Myslím, že už to vyjádření kard. DiNarda není absurdní, nýbrž logické. Policie prohledala jeho aribiskupství v Galvestonum, neboť je podezření, že kryl kněze, jenž zneužil jednoho chlapce a jednu dívku, je to na kathnetu. Pokud se podezření potvrdí, co chceme? Co od něj můžeme čekat?

 7. Renda napsal:

  Jako kdyby omezování zbraní něco vyřešilo.

 8. a b napsal:

  Ad Libor Roesner. Není učedníka nad mistra platí i zde s pohledem ku dnes velmi skloňovanému Františkovu bonmotu „Kdo jsem já, abych soudil..“
  Pro dnešní předsednickou církevní smetánku už neplatí evan-
  gelium, ale masturbovat i za cenu lidského života je podle všeho „lidské právo“.
  Mimochodem, souhlasím s přímočarým konstatováním pana
  Śourka v sousední kolonce, že spor v Církvi je boj tradice
  s dáblem.

 9. Evermod napsal:

  A co na to soudružky z Me-e-e-e too?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *