Perónovo pravidlo

Velmi často mi lidé posílají něco pravověrného (nebo zdánlivě pravověrného), co František řekl, a ptají se mě, co o tom soudím.

Ale on přece řekl, že tělesné vzkříšení je skutečné!“ [1]

Ale on přece řekl, že mše není divadlo!“ [2]

Ale on přece řekl, že Eucharistie je skutečně živý Ježíš!“ [3]

Ale on přece řekl, že v seminářích nesmějí být homosexuálové!“

Odpovím na to moudrými slovy Henryho Sirea z jeho zásadní knihy The Dictator Pope (Papež diktátor):

Vypráví se, že [argentinský autoritářský prezident] Juan Perón v dobách své slávy jednou navrhnul, že do tajů politiky zasvětí jednoho svého synovce. Vzal mladíka s sebou, když přijímal delegaci komunistů. Když si vyslechl jejich názory, řekl jim: ,Máte úplnou pravdu.ʻ Druhý den přijal delegaci fašistů a i na jejich argumenty odpověděl: ,Máte úplnou pravdu.ʻ , Potom se synovce zeptal, co si o tom myslí. Mladík řekl: ,Mluvil jsi se dvěma skupinami lidí s diametrálně odlišnými názory a oběma jsi řekl, že s nimi souhlasíš. To je naprosto nepřijatelné.ʻ Perón odvětil: ,I ty máš úplnou pravdu.ʻ – Tato anekdota ilustruje, proč nelze očekávat, že papeže Františka správně odhadne někdo, kdo nechápe tradici argentinské politiky, tedy jev, který se vymyká zkušenostem zbytku světa. Církev se Františkem dala zaskočit, protože k němu nemá klíč: je to církevní verze Juana Peróna. Těm, kdo se ho pokoušejí interpretovat jinak, uniká jediné relevantní kritérium.“ [4]

Nikdy na to nezapomínejte, až vám člověk známý tím, že dvakrát za den sám sobě odporuje, bude říkat to, co chcete slyšet.

Steve Skojec

Překlad Lucie Cekotová

[1] https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=24388

[2] https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=26656

[3] Tamtéž

[4] SIRE, H. J. A. The Dictator Pope: The Inside Story of the Francis Papacy. Completely revised and updated. Washington, D.C.: Regnery Publishing, a Division of Salem Media Group, 2018.

https://onepeterfive.com/the-peron-rule/

One Response to Perónovo pravidlo

  1. Výstižné. Jen jde bohužel pozorovat prvky této „argentínské“ diplomacie v mořná trochu méně nápadné míře i u představitelů evropských států.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *