P. Thomas Rosica: „Církev je v nové fázi přesahující Písmo a Tradici“

Přečtěte si prosím následující slova z článku, který 31. července 2018 zveřejnila tisková agentura Zenit a jehož autorem je P. Thomas Rosica, kanadský kněz a jeden z nejbližších anglicky hovořících spolupracovníků papeže:

Papež František porušuje katolické tradice, kdykoli chce, protože je ,svobodný od neuspořádaných vazebʻ. Naše Církev skutečně vstoupila do nové fáze: s příchodem tohoto prvního jezuitského papeže jí otevřeně vládne jednotlivec spíše než autorita samotného Písma a dokonce i než její vlastní principy tradice plus Písma.“

To je ohromující z tolika hledisek, že je obtížné to zpracovat: za prvé prohlášení, že Církev údajně vstoupila do „nové fáze“, kdy ji řídí tento nový druh postkřesťanského mesiášského vůdce, jakýsi katolický Reverend Moon. Za druhé děsivé přiznání, že tento nový druh vůdce má nad Církví tyranskou kontrolu, která je naprosto samostatná, nezávislá na Písmu a na Tradici a přesahující obojí.

Agentura Zenit citovanou pasáž dodatečně odstranila, na portále Rorate Caeli je však článek v angličtině v plném znění (odkaz viz níže).

Vraťme se k tomu, co Církev o římském papeži skutečně učí značně autoritativními slovy Prvního vatikánského koncilu (Pastor aeternus):

Nebylť nástupcům Petrovým Duch Svatý slíben, aby snad novou nauku, kterou by jim zjevoval, vyhlašovali, nýbrž aby s jeho přispěním zjevení Apoštoly postoupené jako sklad víry svatě střežili a věrně vykládali. A jejich apoštolské učení všichni ctihodní Otcové rádi přijímali a svatí Učitelé pravověrně ctili a jeho následovali, plně vědouce, že tento Svatého Petra Stolec stále zůstává všeho bludu uchráněn, podle božského zaslíbení Pána Spasitele Našeho, jež dal knížeti učedníků svých: Já prosil jsem za tebe, aby nehynula víra tvá, a ty někdy obrátě se utvrzuj bratří svých (Luk. XXII., 33).“

***

Také svatý papež Pius X. příhodně varoval Církev:

„Pro katolíka však bude vždy platit autorita II. nicejského koncilu, který odsoudil ty, kteří se odvažují… podle zločinných bludařů opovrhovati církevními tradicemi a vymýšleti kdejaké novoty… nebo chytře a zločinně vyvracet cokoliv z oprávněných tradic katolické Církve. Stejně platí vyznání IV. konstantinopolského koncilu: Prohlašujeme, že budeme zachovávat a střežit pravidla, která byla katolické a apoštolské církvi odkázána od svatých a slavných apoštolů, od pravověrných všeobecných koncilů, jakož i od koncilů místních či od kteréhokoliv z Otců, mluvčích to Boha, a učitelů. Proto se římští velekněží Pius IV. a IX. rozhodli k vyznání víry: Uznáváme a pevně přijímáme všechny apoštolské a církevní tradice, jakož i ostatní pravidla a ustanovení téže Církve.

Svatý Pius X., Pascendi Dominici gregis

Překlad Lucie Cekotová

Zdroj:
https://rorate-caeli.blogspot.com/2018/08/member-of-francis-inner-circle-in.html

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *