USA: Modlitby před potratovými klinikami ve Svatém týdnu

LINCOLN, Nebraska, 3. dubna 2018 (LifeSiteNews) – Biskup James D. Conley z Lincolnu v americkém státě Nebraska vedl na Velký pátek modlitbu křížové cesty před potratovou klinikou Planned Parenthood. Několik dnů předtím na stejné místo směřovalo eucharistické procesí, rovněž s biskupem v čele. Planned Parenthood je největším poskytovatelem potratů ve Spojených státech. Denně jich provede téměř 900.

Procesí s Nejsvětější svátostí vedené biskupem Conleym se uskutečnilo v úterý 27. března. Věřící spolu se studentským sborem střední školy sv. Pia X. v Lincolnu cestou zpívali korunku k Božímu milosrdenství. Letecké snímky ukazují zástupy účastníků, které zaplnily ulici a nakonec se rozlily po chodnících před klinikou Planned Parenthood.

Jak poznamenal dr. Peter Kreeft, zastánci potratů často používají stejná slova jako Pán Ježíš při Poslední večeři, „toto je moje tělo“. Kristus však dodal „které se za vás vydává“. Podle dr. Kreefta je „potrat Antikristovou ďábelskou parodií Eucharistie. Proto užívá stejných slov rouhavě, v právě opačném smyslu“. Stejně uvažuje i P. Frank Pavone z organizace Priests for Life: „Kristus vydává své tělo, aby jiní mohli žít; zastánci potratů lpějí na vlastním těle, aby jiní zemřeli. Obětováním svého těla nás Kristus učí, co znamená láska: obětuji sebe kvůli druhému. Potrat učí opak: obětuji druhého kvůli sobě. Stejná slova se pronášejí z naprosto protikladných pozic a s naprosto protikladným významem.“

Také arcibiskup William Lori z Baltimoru v Marylandu vedl na Velký pátek modlitební procesí z farnosti sv. Alfonse z Liguori, kterou spravuje Kněžské bratrstvo sv. Petra, k potratové klinice Planned Parenthood. Věřící se cestou modlili křížovou cestu a před klinikou potom růženec. Křížová cesta před megazařízením Planned Parenthood se na Velký pátek konala i ve Washingtonu.

Ne všichni američtí preláti však mají stejné priority. Kardinál Joseph Tobin z Newarku v New Jersey se na Velký pátek účastnil pochodu „za spravedlnost, za imigranty a za všechny“ a chicagský kardinál Blase Cupich zase „mírového pochodu“, při němž chválil mladé odpůrce zbraní za to, „že nám všem dali lekci odvahy“. Kardinál Cupich také podpořil „pochod pro naše životy“, který probíhal ve Washingtonu v sobotu před Květnou nedělí. Jeho proklamovaným cílem byla prevence střílení ve školách a paralely s pochodem pro život, který se v USA koná tradičně v lednu, byly zcela zřejmé. Kromě dalších levicových organizací ho spoluorganizovala i Planned Parenthood.

Claire Chretien

Překlad Lucie Cekotová

https://www.lifesitenews.com/news/bishop-leads-eucharistic-procession-stations-of-the-cross-at-planned-parent
https://www.lifesitenews.com/news/francis-appointed-cardinals-march-for-immigration-gun-control-on-good-frida
https://www.lifesitenews.com/news/choose-life-not-death-bishop-to-lead-prayer-walk-to-planned-parenthood-on-g

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *