Setkání katolických dětí 2018

Radnice 2017

Radnice 2017

Již šestý ročník Setkání katolických dětí, které pořádá rodina Krutských, se letos (2018) uskuteční v termínu 12. – 21. srpna na Vyšebrodsku.

Přijímáme přihlášky dětí ve věku od 7 do 14 let. Čas chceme rozdělit mezi hry, zábavu, sport, práci, společnou modlitbu a Mši sv. v tradičním katolickém ritu.

Hlavním vedoucím tohoto tábora bude František Krutský. Ignác Pospíšil i nadále zůstává administrátorem, mluvčím a táborovým šerifem. Po téměř celou dobu trvání tábora bude stejně jako loni přítomen P. Jakub Zentner FSSP, který zajistí duchovní službu dětem, vedoucím i návštěvám. Předpokládáme, že i jinak se podaří zhruba uchovat složení týmu vedoucích.

Děti budou ubytovány v týpích. Sociální zařízení budou jednoduchá, táborová a polní. Lesnatá hornatá krajina nabízí bohaté možnosti, jak trávit volný čas. Tábor bude pro chlapce i dívky, nicméně bychom chtěli program zorganizovat tak, aby některé aktivity probíhaly zvlášť pro chlapce a zvlášť pro dívky.

Možnost strávit s námi několik společných dnů (či i celý tábor) pro celé rodiny – zůstane zachována, ale podmínky budou ještě více polní – přifařené rodiny si budou muset přivézt vlastní stany či jiné příbytky a patrně i připravovat vlastní jídlo (kuchyně bude mít omezenou kapacitu, takže by větší významný počet jedlíků navíc u hlavních jídel nezvládla).

Tyto rodiny buďto budou mít vlastní program, nebo se budou moci i určitým způsobem zapojit do programu setkání. Samozřejmě ale děti, které budou přihlášeny na setkání, se budou řídit táborovými pravidly a jeho řádem a programem a budou tam celou dobu pobytu (byť s nimi přijel zbytek rodiny, který by to měl jinak). Dále je zde ještě možnost, že by starší děti či rodiny zůstaly ještě po táboře a pomohly s rušením tábořiště (22.-24. 8. 2018).

Pokud máte zájem pomoci s přípravou či provozem tábora jako vedoucí, ozvěte se na kontakt udaný pro přihlášky. Pokud vás dobře známe, žádné reference nepotřebujete, pokud ovšem ne… Samozřejmou podmínkou je pozitivní přístup k tradiční liturgii a život v souladu s katolickou vírou. Vedoucí nejsou placeni – pracují za stravu a místo k ulehnutí, těm chudším či vypomáhajícím s dopravou dětí ze vzdálených lokací může být ještě tak nanejvýš zaplacena cesta.

Jelikož tábor je delší a už dlouho jsme jeli za tutéž cenu, nezbývá než letos ceny zvednout (1800,- za první dítě z rodiny, 1600,- za druhé a 1400,- za každé další). Pokud získáme v dostatečné míře příspěvky od sponzorů, bude možné u případných potřebných rodin zvážit nějakou slevu navíc – pokud byste někdo chtěli přispět, můžete poslat peníze na účet 000000-0936319123/0800 (IBAN CZ10 0800 0000 0009 3631 9123; BIC (SWIFT) GIBACZPX) a přidat poznámku příspěvek na setkání.

Cenu (bude-li jaká) pro rodiny domluvíme podle jejich složení a délky pobytu. Zájemci nechť se prosím obrací s předběžnou přihláškou dětí (či rodin) na adresu cinik@centrum.cz či na telefon 775 048 413, bude jim zaslán formulář na přihlášku a s ním i další informace. Konečný termín pro přihlášení a zaplacení zálohy (300,- za dítě přihlášené na setkání) je poslední červen. Rodiny zálohu platit nemusí. Musím ovšem upozornit, že počet míst je omezen a loni se nám už podařilo „praštit se hlavou o strop“ (29 dětí). Pak samozřejmě platí, že kdo dřív přijde, ten dřív mele.

Pro moravské rodiny bychom mohli být schopni (podle okolností zdarma či za přiměřený příplatek) zajistit převzetí a odvoz dětí už z Brna, což by jim mělo dosti zredukovat cestovní náklady.

Ignác Pospíšil

Předchozí ročníky:

2013201420152016 – 2017

One Response to Setkání katolických dětí 2018

  1. […] 12.-21. srpen, Vyšebrodsko: Setkání katolických dětí (chlaci i dívky 7-14,0 let), šestý ročník, pořádá rodina Krutských. Cena je 1800,- za první dítě z rodiny, 1600,- za druhé, 1400,- za každé další. Nutno přihlásit se a zaplatit zálohu (300,- na dítě) do konce června, podrobnosti ZDE. […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *