Hrát kasino online zdarma 2023

 1. Online Automaty Free Spins No Deposit: Celkový výherní účet a částka za každé otočení jsou také uvedeny na hracím poli.
 2. Automaty Hry Bonus Za Registraci - Grosvenor Casino jobs leicester Osage casino tulsa pokerové turnaje.
 3. Kasino Vklad Bitcoinů 2023: Pokud se více nakloníte k živým dealerům, máte perfektní příležitost hrát živé kasinové hry.

Ocenění automatů 2023

Vyherni Automaty Hrat 2023
Pokud jsou na italském trhu povoleny formáty živých kasin, mají místní hráči přístup k úžasným živým hrám, které přinesly online hazardní hry na novou úroveň.
Techniky Jak Vyhrát Na Automatech 2023
Tato hra vás staví na sedadlo řidiče ohledně toho, kolik jste ochotni riskovat, abyste získali potenciálně obrovské odměny.
Pokud všech devět válců zobrazí symbol scatter, hráč vyhraje výplatu 200násobku celkové sázky.

Pravidla karetní hry blackjack online

Ios Automaty Jackpot
Dále se hráči doporučuje pečlivě zkontrolovat všechny stránky sekce pravidel a navigovat v Obecných pravidlech herního procesu.
Online Kasino Bonus Bez Podmínek Prodeje
Téměř každá karetní hra je vhodná pro 5 hráčů.
Nejvyšší Kasinový Bonus 2023

Correctio filialis de haeresibus propagatis

Dne 11. srpna 2017 byl papeži Františkovi doručen pětadvacetistránkový list podepsaný čtyřiceti katolickými duchovními a laickými akademiky. Protože od Svatého otce nepřišla žádná odpověď, byl text dnes, tj. 24. září na svátek blahoslavené Panny Marie de Mercede a Panny Marie Walsinghamské, zveřejněn. Pod listem, k němuž se mohou připojit další signatáři, je nyní 62 podpisů duchovních i laiků z 20 zemí, kteří zastupují i další, jimž se nedostává nezbytné svobody projevu. [1] V latině se dokument nazývá Correctio filialis de haeresibus propagatis („Synovské napomenutí z důvodu šíření bludů“). Konstatuje, že papež svou apoštolskou exhortací Amoris laetita a dalšími souvisejícími slovy, skutky a nečinností prakticky prosazoval 7 heretických postojů týkajících se manželství, mravního života a přijímání svátostí a způsobil šíření těchto heretických názorů v Katolické církvi. Signatáři těchto sedm bludů popisují v latině, oficiálním jazyce Církve.

Dopis s napomenutím má tři hlavní části. V první části signatáři vysvětlují, že jako věřící a praktikující katolíci mají právo a povinnost takové napomenutí nejvyššímu pontifikovi vydat. I církevní právo žádá, aby kompetentní osoby nemlčely, jestliže pastýři Církve vedou stádo na scestí. Není v tom žádný konflikt s katolickou naukou o papežské neomylnosti, neboť Církev učí, že aby mohly být papežské výroky pokládány za neomylné, musí papež splnit přísná kritéria. Papež František je nesplnil. Neprohlásil, že tyto heretické názory jsou definitivní naukou Církve, ani neřekl, že je katolíci musejí přijímat se souhlasem víry. Církev učí, že žádný papež nemůže tvrdit, že mu Bůh zjevil nějakou novou pravdu, jíž by katolíci byli povinni věřit.

Zásadní je druhá část listu, která obsahuje vlastní text „Napomenutí“. Uvádí seznam pasáží Amoris laetitia, z nichž vyplývají heretické postoje nebo jež heretické postoje povzbuzují, a potom seznam výroků, skutků a opomenutí papeže Františka, z nichž je nade všechnu rozumnou pochybnost zřejmé, že si papež přeje, aby katolíci tyto pasáže vykládali způsobem skutečně heretickým. Papež zejména přímo či nepřímo připouští názor, že poslušnost vůči Božímu zákonu může být nemožná nebo nežádoucí a že Církev by měla v některých případech akceptovat cizoložství jako stav slučitelný s praktikováním katolické víry.

Závěrečná část nazvaná „Vysvětlení“ rozebírá dvě příčiny této unikátní krize. Jednou z nich je modernismus. Teologicky řečeno je modernismus názor, podle něhož Bůh Církvi nesvěřil definitivní pravdy, které Církev musí trvale učit v přesně stejném smyslu až do konce času. Modernisté tvrdí, že Bůh sděluje lidstvu pouze prožitky, o nichž lidé mohou uvažovat a na základě toho formulovat různé výroky o Bohu, životě a náboženství. Tyto výroky jsou však pouze dočasné, nikdy nejde o pevná dogmata. Na počátku 20. století byl modernismus odsouzen papežem svatým Piem X., avšak v polovině století opět ožil. Velký a rostoucí zmatek způsobený modernismem v Katolické církvi nutí signatáře k tomu, aby definovali skutečný význam slov „víra“, „blud“, „zjevení“ a „magisterium“.

Druhou příčinou krize je evidentní vliv myšlenek Martina Luthera na papeže Františka. List dokazuje, že Luther, zakladatel protestantismu, měl o manželství, rozvodu, odpuštění a Božím zákoně představy, které odpovídají představám, jež slovem, skutkem i nečinností podporuje papež. Rovněž si všímá výslovné bezprecedentní chvály, kterou papež František tomuto německému arciheretikovi věnoval.

Signatáři se neodvažují posuzovat, do jaké míry papež František uvedených sedm bludů šíří vědomě. Uctivě však trvají na tom, aby tyto bludy, které přímo či nepřímo zastává, odsoudil.

Signatáři vyjadřují svou věrnost svaté Římskokatolické církvi, ujišťují papeže o svých modlitbách a prosí o jeho apoštolské požehnání.

Překlad Lucie Cekotová

Poznámky:
[1] Mezi signatáři, kterých stále přibývá, jsou (zatím) dva Češi, dr. Lukáš Novák z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze a Petr Dvořák z Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci. Seznam signatářů je na http://www.correctiofilialis.org/signatories/, celý text dokumentu v angličtině na http://www.correctiofilialis.org/wp-content/uploads/2017/08/Correctio-filialis_English_1.pdf (Pozn. překl.)

http://www.correctiofilialis.org/

85 Responses to Correctio filialis de haeresibus propagatis

 1. Ignác Pospíšil napsal:

  K videospot k tématu (angl.):

  https://www.youtube.com/watch?v=35dMVHRZbto

 2. Vladimír napsal:

  Jestli to tak půjde dál, může se stát, že církev najde nějakou kličku i pro obhájení umělých potratů.

 3. Tomáš napsal:

  Tady je aspoň vidět, jak hodně pomáhá napomínat pana papeže. Ani 62 hlasů nestačí. Inu, všeho dočasu.

 4. Petr napsal:

  ad Tomáš

  …. Můžete podepsat, jednak podpoříte pravdu našeho Pána a zároveň podpoříte těch více než 6tisíc podpisů, každý hlas se počítá

  • Fr. Albert T.O.P. napsal:

   Mohu se optat, k čemu přesně ta petice bude? Možná jste si toho nevšiml, ale dokonce i s námitkami KARDINÁLŮ k AL si papež Fratnišek ráčil vypodložit stůl v pracovně.
   Nějaká petice ho jistě nerozhází.

   • Renda napsal:

    Je dobrá k tomu , že se lidem otevírají oči. Nemůže to nevidět jen omezenec. A je to oficiálně od teologů , lidí známých , ne pouze od zlých lefebvristu , „zkrachovancu z Egonu“. Už to nejde ututlat. Vím , že římský biskup s tim nic neudělá , spíš zlikviduje oponenty. Ukáží se lidé premyslivi a servilní tupci.

    • theofil napsal:

     zatím to není nikde poznat že by se někomu otevřely oči

     • renda napsal:

      Pár lidí znám.

     • Fr. Albert T.O.P. napsal:

      Souhlasím.
      Započaté štěpení petice opravdu nezastaví. Škoda, že teologové, kteří sestavili onen dopis papežovi, nedokázali právě vzniku petice předejít. Celou jejich jinak dobrou aktivitu zcela degraduje na vulgární řvaní davu. Jakékoliv otevírá očí u lidí, kteří podruhovatikánský modernism přijali za své, je iluzí.

   • František napsal:

    Fr. Albert T.O.P.
    Třeba nerozhází, ale nepodpořit v této chvíli ostatní, kteří hájí pravdu evangelia a učení církve, se rovná zbabělosti a mlčení k hříchu hereze, což je spolupráce na cizím hříchu.
    Váš podivuhodný dotaz mi nějak nekoresponduje s tím, že nosíte hábit terciáře a ptáte se na tak zásadní věc, pro citlivé a správně nastavené svědomí naprosto jasnou.

    • Fr. Albert T.O.P. napsal:

     Františku/Petře/Ivane – prosím, bez těch ad hominem by to bylo lepší.
     Děkuji
     Vysvětlím vám, proč považuji petice za nesmyslné. Církev je hierarchicky řízena. Tvoří jakousi pyramidu, v níž ta spodní patra nemají právo přikazovat těm vrchním, co a jak mají dělat. Nepřijímáte-li samozřejmě Druhým vatikánským koncilem a následným „vývojem“ danou laickost a angažovanost laiků, jež v důsledku vede k „wir sind kirche“. Opravdu si nemyslím, že je povinností katolíka podepisovat jakoukoliv petici, která nezmění absolutně nic a její podpis je tedy zcela zbytečný. Církev není liberální demokracie, v níž by se pomocí peticí dalo cokoliv změnit.
     Navíc – upozornit na údajnou herezi papeže Františka lze i jiným způsobem – zkuste to příště i bez falešných dilemat.
     Děkuji!

   • marie napsal:

    když je někdo kacíř ,tak je heretik, tak podle církevního učení již není katolík, tak tedy již není papež,není papežem???

    • Martin Šmrha napsal:

     Vidíte. Kdyby 2. Vatikánský koncil probíhal tak jak původně měl, tak na to už máme jasnou odpověď.

   • Máte pravdu, fr. Alberte T.O.P., díky.

    Navíc – jedna věc je „correctio filialis“, které v určitých specifických případech je nutné využít (v nějaké mimořádné situaci), ale druhá věc je – petice: „Petice“ jako dvojznačná věc, kdy může být navozován dojem, že o nauce, katolické víře a morálce se může rozhodovat či alespoň ovlivňovat rozhodování právě různými peticemi, jako je tato, která na první pohled vypadá dobře a svádí k připojení podpisu… Zrovna tak by celé Německo mohlo napsat Svatému Otci Františkovi I. petici za „Přístup k přijímání pro rozvedené a znovu sezdané“, anebo ještě lépe petici za: „Přístup k přijímání pro všechny bez omezení!“ (katolíky, heretiky, schizmatiky a dokonce příslušníky islámu a židovského náboženství). Určitě by taková petice sehnala velmi mnoho podpisů…

    • Ignác Pospíšil napsal:

     Nesouhlasím. Je správné cf podpořit, dát najevo, že zde stále jsou katolíci, kteří vyznávají katolickou víru, kterým katolická vír není šumák. Je správné, aby autoři cf věděli, že jsou zde spoust lidí, co stojí za nimi, je správné, aby František viděl, že zde jsou lidé, co mu jeh hereze nežerou a není jich málo. S hlasováním to nemá nic společného.

  • Tomáš napsal:

   Já jsem už několik petic podepisoval – o to přece vůbec nejde. Akorát to chce katolického papeže, aby to mělo praktický smysl. (Takhle petice k odstoupení by se aktuálně hodila…)

  • Mája napsal:

   pravdu „našeho Pána“ v hájilo v dějinách už mnoho „božích bojovníků“,tito napravovači byli, jsou a budou…,plody jejich nedomyšleného počínání jsou pro křesťanství vesměs velmi smutné

 5. Petr Dvořák napsal:

  Jiz dvakrat jsem psal organizatorum, ze nejsem professor (puvodne jsem udaval jen „I teach philosophy“). Snad to brzy opravi. Omlouvam se, neni to moje vina. V anglictine se professor pouziva i obecne, pokud ma clovek standardni prac. pomer a neni jen adjunct. Cesky uzus je jiny.

  • Petr napsal:

   Pane doktore, s tím si nelamte hlavu. V anglo-americkém prostředí (zejména v tom americkém), je naprosto normální, že doktoři jsou titulováni jako „professor“. Vyplývá to z toho, že anglo-americký systém nemá grady docentů a profesorů, jak to máme podle německého vzoru např. my. Všichni, kdo na Západě (snad kromě Německa a okolí) učí na univerzitě a ukončili doktorské studium jsou souhrnně označováni jako „professors“. Dopis je psán v angličtině, takže zřejmě kultura jeho organizátorů vychází z těchto kořenů. To, že na používání titulů např. pan Štampach útočí, svědčí buď o jeho neznalosti, nebo spíše zlé vůli…

  • Barba non facit philosophum napsal:

   „I teach philosophy“…?
   To na mne působí stejně, jako když se pod petice o změnách klimatu podepisují jakože odborníci, kteří jsou ve skutečnosti ekonomové nebo fyzikové…

 6. Exspectans napsal:

  Jedným zo signatárov je aj kňaz Jozef Hutta, pôvodne zo Slovenska, slúžiaci vo Francúzsku. Starší rozhovor s ním tu:

  https://svetkrestanstva.postoj.sk/16342/abbe-jozef-hutta-vo-francuzsku-som-rebel-a-fundamentalista

 7. Renda napsal:

  Catholic voices už si pospisili s hodně primitivní odpovědi. Hrstka naprosto neznámých signatářů , schizmaticky biskup , chtějí poučovat papeže jako Luther…

  • Peter P napsal:

   Ale ved Luther je nas kamarat a velky reformator. Vo Vatikane sme mu postavili sochu, vytlacili znamky a boli sme s biskupkami (sice exkomunikovanymi) oslavovat rozbijanie katolickej Cirkvi, ktora v Jezisovej Cirkvi len substituuje…

 8. František napsal:

  ad Catarina, ad Albert

  Máte oba společného zřejmě příslušnost k dominikánskému 3.řádu a je smutné, že ve svém svědomí jako terciáři necítíte žádnou pochybnost, jestliže pasivními postoji a mlčky, sohlasíte s herezemi. A když se někteří katolíci chtějí proti nim postavit, tak se vysmíváte a své svědomí si chlácholíte jakousi neúčelností a zbytečností?
  Ale Boží slovo mluví jasně, jestliže mlčky akceptujete hereze a nepostavíte se proti nim, pak hřešíte minimálně svou pasivitou a spoluprací s cizím hříchem. A nedistancovat se od něj a dělat, že je vše v pořádku – znamená hřešit. O tom nevíte? Díky petici a šumu kolem nesouhlasu s pontifikem se aspoň svědomí některých vysvěcených služebníků probudí ze své ustrašenosti a falešné poslušnosti vůči hierarchii, která by je nutila k pošlapávání Božího Slova a právě aktivní laici svým příkladem je mohou alespoň trošku povzbudit, aby se zastyděli, že oni mlčí tam, kde by měli křičet. Prosím vás, přestaňte s přemoudřelými argumenty, které jen zamlžují podstatné a lež nazývají pravdou a naopak. …
  Vaše řeč buď ano-ano, ne-ne. A vaše postoje ať jsou jednoznačné, ne korouhvička ve větru. Buď jste pro Krista a jeho Slovo nebo jste zbabělci, kteří se bojí a zabraňují ostatním protestovat tehdy, když protesty jsou na místě. Co na tom, že František si z petice nebude nic moc dělat, ale Bůh vidí do srdce a vidí do každého jednotlivého srdce, před Ním se nebudete moci vymluvit, že to stejně nemá cenu…u Boha se počítá i hlasy těch nepatrných a nejmenších, pokud si myslíte,
  že se můžete ukrýt v davu, kterým je to šumák, pak sorry, ale takto asi víru v Boha a Jeho Slovo nevyznáte, naopak strhnete váhavé a slabé k nečinné zbabělosti …Nebo skutečně máte již tak ztvrdlé a necitelné svědomí, že se vám vaše postoje zdají být na místě? Mně tedy rozhodně ne

  • Fr. Albert T.O.P. napsal:

   Franttišku, znovu vás žádám a pokorně prosím, abyste nekladl falešná dilemata. Opravdu situace není taková, že kdo nepodepíše petici a myslí si, že je zbytečná, souhlasí s herezemi a vším tím, co nám předkládáte. Proti herezím lze totiž bojovat i jinak a podstatně účinněji, než podle mého názoru zbytečnou peticí. Opovážlivě posuzujete bližní, buďte více opatrný ve svých soudech.

   • František:
    „Máte oba společného zřejmě příslušnost k dominikánskému 3.řádu a je smutné, že ve svém svědomí jako terciáři necítíte žádnou pochybnost, jestliže pasivními postoji a mlčky, sohlasíte s herezemi. A když se někteří katolíci chtějí proti nim postavit, tak se vysmíváte a své svědomí si chlácholíte jakousi neúčelností a zbytečností?“

    Ne, mýlíte se, pane Františku. Ani RR. PP. Dominikáni z Avrillé ani jimi vedení Terciáři svatého Dominika (T.O.P.) čili Bratři a sestry Třetího Řádu kajícníků svatého Dominika (neplést s pokoncilními LSSD) nehlásali a nehlásají (mlčky či zjevně) žádné herese. Naopak, stačí se podívat na jejich čtvrtletní thomistickou revui „Sel de la Terre“, kterou Dominikáni z Avrillé vydávají.

    A v katolické Církvi prostě není demokracie, to je vše, co Vám chtěl fr. Albertus Magnus T.O.P. sdělit.

    • Tomáš napsal:

     A kdo tvrdí, že je církev demokracie? Já to u p. Františka nikde nevidím. A církev taky netvrdí, že se nemáme držet Božího Slova nebo se nemáme za církev modlit. V tom má pan Albert ještě velké rezervy. Jinak by např. nemohl veřejně tvrdit, že bude církev zničena nebo se veřejně vysmívat výzvám k modlitbě za ni.
     Udělejte si, prosím, v tom vašem řádu pořádek mezi sebou mimo internetový prostor, zvláště když se hlásíte k Tradici.
     Děkuji.

     • Tomáš: viz tento komentář

      Začnu od konce:

      Udělejte si, prosím, v tom vašem řádu pořádek mezi sebou mimo internetový prostor, zvláště když se hlásíte k Tradici.
      Děkuji.

      Tak opravdu buďte od té lásky, a odpusťte si (další) zbytečné výkřiky do tmy ad hominem. Skutečně jsou to jen výkřiky do tmy, nic více. Navíc Vás o to slušně a pokorně _poprosil_ fr. Albert Magnus T.O.P. a jen jste mávl rukou, že prý „nikoho neposuzujete“ a pdobné bláboly. Svými osobními útoky jen zatěžujete a komplikujete debatu.

      Snažila jsem se přehlédnout, že i mě jste nařkl, že se těm, kdo se mnou nesouhlasí, údajně vysmívám (společně s fr. Albertem Magnem T.O.P. viz jeden z Vašich příspěvků výše v diskusi). Dovolím si říct za nás oba, že skutečně se nikdo z nás nikomu nevysmívá, to nemáme zapotřebí…

      Odpověď R.P. Marie-Dominique O.P. (Avrillé) na dotaz, zda mohu podepsat petici určenou Mgr. Bernardovi Fellayovi FSSPX a papežské komisi „Ecclesia Dei“, kterážto petice se staví se proti uznání manželství, uzavíraných ve FSSPX, papežem Františkem I.:

      „Ne, nejsme pro petice. To je revoluční postup. Nikdy v Církvi se to tak dříve nedělalo. Je to na kněžích, aby veřejně povstali (jako jsme to udělali my).“

      A petice se v demokracii používají a využívají, to tak prostě je.

      • František napsal:

       Milá s.Catharino,
       pominu to, že jste neprávem nařkla pana Tomáše i z některých mých komentářů. To je detail…
       A přestože je označujete hezky česky za bláboly, protože k vám jaksi nedorazil smysl těchto mých myšlenek i přes mou dobrou vůli, stejně tak vám nemohu odsouhlasit mnohé, čím oponujete.
       Nemáte pravdu, vy ani váš „kolega“ fr. Albert v tom, že petice je nepřípustná v církvi, že zavání demokratickými postupy atp.
       Uvědomte si prosím, širší souvislosti…
       PF byla 4 kardinály vnesena dubia, týkající se exhortace AL, kdy žádali o legitimní vyjasnění věroučných otázek, pro nebezpečí odklonu od magisteria – žádný ohlas. Taktéž mu byly doručeny otevřené dopisy z řad odborné veřejnosti a z řad laiků s prosbou o vyjasnění této exhortace – stejně tak bez odezvy…
       Nicméně vzrůstající tlak PF a snahy o to, aby AL začla v praxi co nejrychleji a ve všech diecézích fungovat, vyděsil širokou laickou veřejnost, tedy těch katolíků, kteří ví, co obnáší pravdy víry a magisterium, natolik, že volili způsob Correctio filialis de haeresibus propagatis („Synovské napomenutí z důvodu šíření bludů“). A že je to způsobem petice… inu, nemůžete se divit, jiný přijatelnější způsob neesouhlasu momentálně zřejmě nebyl k dispozici. Vy nevíte, kolik kardinálů, biskupů, kněží nebo laiků, chtělo osobně na toto téma s Františkem hovořit, žel, audience jim nebyla umožněna …
       Jen slepí nevidí, nebo ti, co dělají, že nevidí – anebo nechtějí vidět… co se v církvi děje.
       Podpisy tisíců věřících, byť formou petice, kterým není lhostejná katolická církev, jen demonstrují nesouhlas věřících, věrných Pánu a jeho nauce, s chováním PF, který přehlíží svou povinnost REAGOVAT v tak zásadní a prvořadé otázce, jako jsou heretické pokyny v AL kněžím, týkající se jejich pastorace. Snad každému je jasné, že důsledkem „poslušnosti“ vůči AL a jejímu zavedení do praxe, by nastalo de facto schizma církve, kdy by v církevní hierarchii kardinálové, biskupové byli navzájem proti sobě, stejně tak biskupské konference v té které zemi, by zaváděly naprosto odlišnou praxi v pastoraci věřících, než jak ukládá magisterium a nauka církve.
       Zkrátka byl by nastolen chaos, nejednota, zmatek nad zmatek, včetně navádění lidí k trvalému setrvávání v těžkých hříších, které by byly omlouvány prý nově vzniklým, speciálně pro dnešní dobu, Božím milosrdenstvím, které by měl údajně Pán mít s těmi, kdo Ho úmyslně neposlouchají a nechtějí poslouchat.
       A proč taky, když PF ve své AL, „našel“ pohodlnější a více vyhovující pastorační „postupy“ pro hříšníka, který bez pokání touží po svátostech.
       Domnívám se, že vaše zvláštní loajalita k fr.Albertu
       či vašich osobitých představ,týkajících se domin.řádu, je pouze vaší konstrukcí a zcela určitě nemá mnoho společného s duchovním postojem mnohých kněží. Dost možná, že by vám dokonce jemně doporučili, abyste dřív, než něco začnete tvrdit a ohánět se různými pravdami, vyhledanými z internetu, raději více a odborněji prostudovala téma, o kterém chcete mluvit, protože některé zásadní neznalosti v dané oblasti, nelze přehlédnout… a plakat na cizím hrobě, je celkem zbytečné a neúčelné.

    • Alois napsal:

     Pozor, rozlišujme pojmy demokracie a diskuse.
     1. Demokracie znamená vládu lidu (lid rozhoduje o tom, co je správné)
     a) silný smysl – lid je jediný a poslední arbitr, rozhoduje o všem a je normou všeho (demokracie absolutní)
     b) slabší smysl – lid rozhoduje, ale ctí vyšší pravdy a autoritu, tj. lid rozhoduje, ale není normou všeho
     c) demokratické prvky – některé praktické otázky podléhají hlasu lidu, ale zásadní věci ne
     2. Diskuse znamená kultivovanou výměnu názorů a stanovisek s cílem dosáhnout
     a) vyjasnění stanovisek, nebo
     b) poznání pravdy, nebo
     c) funkční konsensus
     (a, b i c jsou v pořádku, pokud je to na správných místech, tj. liší se diskuse např. o tom, zda euthanasie je přijatelná nebo ne – vyjasnění stanovisek je první podmínkou toho, abychom si rozuměli a mohli dojít k b) poznání pravdy. V případě diskuse o nastavení daní musíme vyjasnit stanoviska a dojít k c) funkčnímu konsensu).

     V církvi je poměrně běžná demokracie 1c (a má svou dlouhou tradici – viz dominikánské hlasování na kapitulách). naprosto vyloučená je demokracie 1a a v podstatě není ani 1b.

     Diskuse jakéhokoli druhu a, b i c je v církvi naprosto běžná a chtěná, jen má mít určitý řád (což ale myslím tím slovem „kultivovaná“, jinak je to hádka nebo mimoběžné monology) a musí se týkat sobě vlastní problematiky (jak už jsem popsal výše – vyjasňovat kdykoli, konsensus jen v něčem, některé věci nejsou předmětem našeho konsensu, hledání pravdy také v něčem, tam, kde jde o pravdu a ne o široké spektrum možných a přijatelných řešení.

     Takže nezjednodušujme to výkřiky, že v církvi demokracie není. Je, ale ne bezbřehá.
     Kromě toho předložený dokument correctio není rozhodováním (tedy věcí vlády, kam patří demokracie jako jedna z jejích podob), ale podnětem, tedy mnohem spíše diskusí – sdělením svého stanoviska (ve vší úctě a věcnosti).

 9. František napsal:

  Milý Alberte,
  berte to ne jako posuzování vás, ale vašich slov vašeho komentáře a následně vyjádření mého nesouhlasu s vašimi názory, které v tomto případě jsou pro mě silně pohoršující.
  Ostatně věřím, že víte, co je bratrské napomenutí, které je plně legitimní a vyjadřuje stejně tak blíženskou lásku, ne-li větší, než kdybych souhlasil s vaším, pro mě podivným postojem, který veřejně prezentujte a domníváte se, že je správný

  • Náhodný kolemčtoucí napsal:

   § 3. Krestané mají právo, dokonce nekdy i povinnost /immo et aliquando oficium/ podle svých znalostí,
   príslušnosti a postavení sdelit pastýrum církve své mínení o vecech týkajících se
   prospechu církve, a pri zachování neporušenosti víry a mravu a úcty vuci pastýrum, s
   ohledem na obecný prospech a na dustojnost osob mají právo s tímto mínením
   seznámit ostatní věřící.

   CIC 212 §3 /1983/

  • Fr. Albert T.O.P. napsal:

   Tak jen namátkou, Františku, jako důkaz proti vašemu tvrzení, že posuzujete pouze naše myšlenky: „pokud si myslíte,
   že se můžete ukrýt v davu, kterým je to šumák, pak sorry, ale takto asi víru v Boha a Jeho Slovo nevyznáte, naopak strhnete váhavé a slabé k nečinné zbabělosti …Nebo skutečně máte již tak ztvrdlé a necitelné svědomí, že se vám vaše postoje zdají být na místě? Mně tedy rozhodně ne“
   V této diskusi, která je pro vás nejspíše velmi emotivní, užíváte snad všech diskusních faulů – v tomto případě slaměný panák, jindy falešné dilema, argumenty ad hominem („Máte oba společného zřejmě příslušnost k dominikánskému 3.řádu a je smutné, že ve svém svědomí jako terciáři necítíte žádnou pochybnost, jestliže pasivními postoji a mlčky, sohlasíte s herezemi“), musím proto říci, že nemohu v této diskusi pokračovat. Mrzí mne, že se pouštíte na tenký led nactiurhání, pomluv a nehezkého vyjadřování směrem k těm, kdo s vámi nesouhlasí. Buďte však ujištěn o mých modlitbách, protože se nepovažuji za vašeho nepřítele. Oběma nám jde o stejnou věc, nevolíme však stejné prostředky k jejímu dosažení.

 10. František napsal:

  ad s. Catharina T.O.P.

  https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=svetovy-ohlas-a-vyznam-synovskeho-napomenuti

  raději z uvedeného odkazu panem Ignácem zvlášť cituji:

  Důvodem šíření bludů a herezí v církvi není síla bludů, nýbrž mlčení těch, kteří mají za úkol hájit evangelium s otevřeným hledím.

  A o to jde především…
  a není to jen povinnost kněží a duchovních, ale povinnost každého katolíka

 11. František napsal:

  http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=26438

  “Slýchám totiž mnoho komentářů o posynodální apoštolské exhortaci Amoris laetitia, které sice zasluhují respekt, protože je řekli Boží synové, ale jsou pomýlené. Pokud chceme Amoris laetitia pochopit, musíme ji číst od začátku do konce. Počínaje první kapitolou, pak druhou a tak dále…a přitom přemýšlet a také si přečíst, co se řeklo na synodě. Za druhé – někteří lidé tvrdí, že podkladem Amoris laetitia není katolická anebo přinejmenším jistá morálka. V odpovědi na to bych chtěl jasně zdůraznit, že morálka Amoris laetitia je tomistická, velikána sv. Tomáše. Můžete si o tom promluvit s velkým teologem, který je dnes jedním z nejlepších a nejzralejších, kardinálem Schönbornem. Chtěl jsem to říci, abyste mohli pomoci lidem, kteří věří, že morálka je čirá kazuistika. Pomozte jim, aby si uvědomili, že velikán sv. Tomáš vykazuje obrovské bohatství, které nás také dnes dokáže inspirovat. Avšak pouze na kolenou, a to stále…“

  Tedy takhle mistrně lhát a přesvědčovat druhé o svém heretickém přesvědčení – to již není jen lidská práce, to už je přímo z dílny velmistra Lháře.
  Chudák sv.Tomáš Akvinský, ten se jistě v hrobě obrací, kvůli nehorázné drzosti, s jakou PF překrucuje jeho učení, aby zmátl „nepřítele“ …tedy nás všechny, kteří víme, že to již pontifik přivádí ad absurdum…jeho trapné a lživé obhajování heretické AL a dokonce ty, kteří chtějí stát za pravdou evangelia a Božího slova, neváhá označit za POMÝLENÉ…no comment…

  • Fr. Albert T.O.P. napsal:

   Františku, svatý Tomáš Aquinský není žádný chudák a jelikož požívá dokonalých radostí nebeských, těžko se též bude obracet v hrobě. Moc bych ocenil, pokud byste ve vztahu ke svatým volil jiný, uctivější slovník.
   Děkuji!

  • Peter P napsal:

   ad „Chudák sv.Tomáš Akvinský, ten se jistě v hrobě obrací, kvůli nehorázné drzosti, s jakou PF překrucuje jeho učení“

   Fakticka poznamka:
   Sv. Tomas Akvinsky nie je ani chudak, ani to nie je jeho ucenie. Verime, ze Tomas je v nebi a vieme, ze jeho ucenie je v sulade s ucenim RKC, Tradiciou a magisteriom.

 12. František napsal:

  Děkuji Náhodnému kolemčtoucímu za podporu a zároveň si dovoluji ještě ocitovat dva kánony CIC 1983

  Kán. 750
  Vírou božskou a katolickou je nutno věřit vše, co je obsaženo v psaném nebo tradicí sděleném Božím slově, jediném pokladu víry, církvi svěřeném, a co je zároveň předkládáno jako Bohem zjevené buď slavnostním učitelským úřadem církve nebo jejím řádným a obecným učitelským úřadem; toto se projevuje společným přijetím křesťany pod vedením posvátného učitelského úřadu; proto jsou všichni povinni varovat se každého učení, které je s ním v rozporu.

  Kán. 751
  Bludem se nazývá tvrdošíjné popírání některé pravdy, kterou je nutno věřit vírou božskou a katolickou, nebo tvrdošíjné pochybování o ní po přijetí křtu; odpad od víry je odmítnutí křesťanské víry jako celku; rozkol (schizma) je odmítnutí podřízenosti papeži nebo odmítnutí společenství s členy církve papeži podřízenými.

  /Moje poznámka- poslušnost ano, pokud je papež v souladu s učením církve a Magisteriem, pokud není, pak je třeba poslouchat více Boha a jeho Slovo, nikoliv člověka a jeho pomýlené názory, byť se ocitá na petrově stolci/

  • Náhodný kolemčtoucí napsal:

   o tom žádná.

   N.B. : vždyť já vás podpořil; všiml jste si to?!

  • Hraničář napsal:

   A kde je ta svoboda, prý daná Bohem. Cožpak ta nezahrnuje kriticé a nezávislé myšlení? Proč tedy Bůh dává lidem rozum?

   • Tomáš napsal:

    Proto, aby člověk správně a v pravé svobodě pochopil, co Bůh učí prostřednictvím své církve. Ale aby to tak bylo, musí člověk někdy z Boží vůle projít různými pozlátkovými či demokratickými svobodami, aby tu pravou svobodu od Boha dokázal poznat a přijmout. To je prostě život.

 13. František napsal:

  https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=tisice-nalhavch-hlasu

  cituji:
  “ Od chvíle, kdy jsem zasvětil svůj život výlučně spáse duší, mám povinnost připojit své jméno k této korekci.“

  Je dobře, že toto svědectví podává významný kněz, ale věřím, že i mnoho laiků, kteří milují církev a chtějí být věrni Ježíšově církvi, nemohou než se podepsat- sice jako zcela neznámí a bezvýznamní, avšak považují také za svou morální povinnost přidat se na stranu těch, kterým není jedno, že se za „bílého dne“ ničí Magisterium a Ježíšova církev, kterou chtějí podpořit aspoň svým podpisem pod peticí, protože mají pocit, že nemohou jen tak zpovzdálí čekat a nečinně mlčet.
  Prtože mlčet ke zlu, by znamenalo zrazovat své přesvědčení a poslušnost vůči Bohu a jeho Slovu.
  O to jde … a rozumové vývody, proč nikoliv – a vytáčky, zastírající ustrašenost a strach z autorit – slouží jen k tomu, aby si člověk sám sobě něco nalhával a tak si obhajoval svou pštrosí taktiku.

 14. František napsal:

  Milý fr.Alberte, /potažmo i Petere P./

  je úsměvné, jak mě chytáte za slovíčka a děláte, že nechápete, co jsem tou humornou nadsázkou chtěl říci… a pokud to někdo chápe jako urážku světce, pak ať jde na sezení k nějakému psychoterapeutovi, že nevědomky poztrácel smysl pro normální a zdravou nadsázku, sloužící pouze a jen k uvědomění si absurdity zmiňovaného nesprávného tvrzení.. A tím nesprávným a heretickým, je dle mého, tvrzení PF, které znovu cituji z komentáře z 28.9.
  “ Slýchám totiž mnoho komentářů o posynodální apoštolské exhortaci Amoris laetitia, které sice zasluhují respekt, protože je řekli Boží synové, ale jsou pomýlené. Pokud chceme Amoris laetitia pochopit, musíme ji číst od začátku do konce. Počínaje první kapitolou, pak druhou a tak dále…a přitom přemýšlet a také si přečíst, co se řeklo na synodě. Za druhé – někteří lidé tvrdí, že podkladem Amoris laetitia není katolická anebo přinejmenším jistá morálka. V odpovědi na to bych chtěl jasně zdůraznit, že morálka Amoris laetitia je tomistická, velikána sv. Tomáše.
  ,Můžete si o tom promluvit s velkým teologem, který je dnes jedním z nejlepších a nejzralejších, kardinálem Schönbornem. Chtěl jsem to říci, abyste mohli pomoci lidem, kteří věří, že morálka je čirá kazuistika.“

  Myslím si však, že tyto a podobné polemiky, budou zcela jistě poněkud odborněji řešeny s celou vážností na jiné akademičtější půdě, než na tomto „lidovém“ a pro laiky, webu…
  Proto prosím, modleme se za to, aby osvícení kardinálové a biskupové správně obhajovali učení katolické církve, tak jak jej založil její Zakladatel a jak to chtěl až do konce světa.
  A jak již zaznělo v sympatickém komentáři Náhodně kolemčtoucího… dejte si trochu pozor, aby vaše dokazování, že jen a pouze vy, máte pravdu, protože si to myslíte a neskromně se honosíte tím, že jste terciář OP, jakoby to bylo větší privilegium a nárok na vaši neomylnost, týkající se teologických názorů, aby se vám to nestalo chronickým a zaužívaným způsobem jednání s ostatními, kteří mají i jiné názory. Uvědomte si, že jiní pod svými uváděnými pseudonymy jsou daleko více vzdělanější, z řad odborníků a kněží, kterým ovšem nechybí určitá dávka skromnosti a pokory, se kterou se prezentují a možná i usmívají nad našimi „výplody“, často jdoucí mimo skutečnou oficiální nauku církve a to díky naší zaviněné či nezaviněné neznalosti toho, co bychom jako křesťané a katolíci měli dokonale znát…

 15. Petr napsal:

  Ad Albert

  Pokud to chápu správně, záleží Vám na tom, že se to nesprávně nazývá peticí? Neznám sice plně okolnosti dění, ale nezdá se mi, že by tato petice měla plnit účel petice (ve svém významu). Bohužel dnešní společnost nezná nic jiného, ale řekl bych, že jde pouze o vyznání víry a vyjádření souhlasu, čímž dáváme spolu s modlitbou, podporu a sílu těm, kteří v hierarchii Církve mají kompetenci něco měnit. Byl bych rád poučen, protože sám v tom nemám jasno

 16. anna-marie napsal:

  Za konzervativnějšího papeže by zmínění signatáři skončili jako duchovní někde v Gronsku. Je to naopak uvolněná atmosféra Františkova pontifikátu, která obdobné výstřelky umožňuje.
  Z této otevřené vzpoury je patrné, že papež dělá svou reformní práci dobře. To, že vydráždil některé ultrakonzervativce tak, že jej obviňují z herezí, svědčí o tom, že tento papež tyto kruhy duchovně ohrožuje. Čím? Svou radikální lidskostí. Svými sociálními a ekologickými důrazy. Tím, že dává před mrtvou literou církevních zákonů přednost živé víře a živelné svobodě Evangelia. Tím, že krutou partnerskou morálku, která je zakódovaná v církevnímu právu, nahrazuje vlídnějším a soucitnějším pojetím (i když i to je stále naprosto nedostatečné). Tím, že se až nápadně podobá svými postoji onomu náboženskému heretikovi a radikálovi, na němž křesťanství stojí. Byl ostatně za své hereze ukřižován.
  21. Z kacířství byla podezřelá řada významných katolických světců a světic, mystiků a teologů, např. Tomáš Akvinský, Mistr Eckhart, Jana z Arku nebo Terezie z Ávily.

  • Ignác Pospíšil napsal:

   Za „konzervativnějšího“ (spíše pravověrnějšího) papeže by taková iniciativa nemusela vznikat. Dotyční jej obviňují z herezí, protože on hereze skutečně podporuje, protože nepochybně je nepřítel Krista a jeho evangelia, když se staví proti tomu, co sám Kristus výslovně hlásal (např. právě tu údajně krutou „partnerskou morálku“)!

  • Tomáš napsal:

   Pan papež že se podobá Kristu Pánu? Copak on učí národy a křtí je do jedné katolické víry? Taková novota že by mi unikla? Moje poslední informace jsou, že naopak tvrdí, že je každé náboženství rovnocenné katolickému. No a to je hodně těžká urážka Krista Pána.

  • František napsal:

   ad anna-marie
   cituji z vašeho komentáře:
   “ Za konzervativnějšího papeže by zmínění signatáři skončili jako duchovní někde v Gronsku. Je to naopak uvolněná atmosféra Františkova pontifikátu, která obdobné výstřelky umožňuje.
   Z této otevřené vzpoury je patrné, že papež dělá svou reformní práci dobře.“

   https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=v-cirkvi-zavladla-atmosfera-hrozeb-a-zastrasovani

   Neodpustím si ještě, anno-marie, dovětek k mé odpovědi /ze 7.10./ na váš komentář …
   N rozdíl od vás se domnívám, že opak všeho toho, co ve svém komentáři „tvrdíte“ s takovou sebejistotou, je pravdou… a já sám počítám s budoucí možnou „perzekucí“, avšak víc než strach z jakéhokoliv možného „pronásledování“, mám strach o to, že bych svým mlčením, souhlasem s herezemi a falešnou poslušností k nim a k těm, kteří jimi umlčují pravdu Ježíšovy nauky a Božího Slova, zapřel Krista a dal špatný příklad svým bratřím a sestrám v katolické církvi, kteří dosud ještě nerozpoznávají, která bije. A protože nechci ztratit dědictví, které mi Pán Ježíš získal svou prolitou Krví na kříži, pokud bych Jeho Slovo neposlouchal a odvrátil se od evangelia a pravd magisteria naší katolické církve, již dnes se modlím o to, abych neselhal a nestal se zrádcem jako Jidáš, který Jej za 30 stříbrných prodal a zapřel, přestože velmi dobře a kvalifikovaně znal to, co Pán hlásal. Zřejmě jeho vlastní představy a svévolná pýcha mu zamlžila pravdu všeho toho, čemu naslouchal jako Ježíšův apoštol, když se domníval, že je chytřejší než Bůh a že se dokáže orientovat lépe svou vlastní pravdou než pravdou samotného Spasitele a Boha, který po nás nechce nic jiného, než uznání toho, že je Bůh a že poslušnost vůči Jeho Slovu je vstupenkou jednou k Němu do nebe, /pokud je pokřtěným v katolické církvi/.
   Neposlušnost pak naopak, znamená pohrdání Pravdou a zvolení si široké a pohodlné cesty, která však vede tam, kde by asi nikdo z nás nechtěl trávit celou svou věčnost a která, /žel?/, díky naší nesmrtelné duši, nás očekává.
   Avšak vybrat si díky daru svobodné vůle, musíme sami, každý sám za sebe, pokud nám byl dán ještě čas našeho pozemského života, to za nás neudělá nikdo, jenom my sami máme své budoucí štěstí či neštěstí ve svých rukou a je na nás, co si vybereme.

   A Písmo svaté hovoří jednoznačně:
   Sir.15,15-17
   “ Chceš-li, můžeš plnit přikázání a zachovávat věrnost podle libosti.
   Vodu i oheň položil před tebe,
   vztáhni svou ruku, po čem chceš.
   Před člověkem je život i smrt,
   a bude mu dáno, CO si vybere.“
   Sir. 15,20
   “ Nikomu nenařídil jednat svévolně
   ani nedal nikomu POVOLENÍ hřešit.“

  • br. Tomáš T.O.S.D. napsal:

   Uvolněná atmosféra Františkova pontifikátu! To aspiruje na vtip roku 2017.

  • Michal Podzimek napsal:

   Jako soudního vikáře diecézního soudu se mne několik lidí v posledních dnech ptá na můj názor ohledně Correctio filialis de haeresibus propagatis. Tak jsem si dnes v podvečer umínil text prostudovat a děkuji tomuto webu, že na něj zde máte odkaz.
   Po prostudování jsem se však vrátil i na Vaše stránky, abych si přečetl diskusi a musím jako církevní právník říci, že jsem smutný, zvláště z těch komentářů ohledně zneplatňování manželství.
   Na konci CIC 1983 je kánon, který hovoří o tom, že spása duší má přednost před každým zákonem. V kodexu církevního práva to musí být právě vzhledem k onomu „heretickému zakladateli“ této církve, o kterém Anna-Marie píše. Jestliže jde totiž o život (myslím tím nyní všechny jeho dimenze, včetně té ve kterou věříme – posmrtné pokračování), pak žádný zákon tento život nemůže svázat, poškodit, odsoudit, zavrhnout. Vzhledem k tomu, že život může posoudit pouze jeho dárce a tím žádná lidská společnost není (ani církev se nikdy neprohlásila za „samospasitelnou“), pak je třeba nechat soud nad životem pouze Životu. Proto i všechny exkomunikace a další tresty omezení nebo vyloučení ze společenství chápeme v jejich podstatě jen jako nápravné a vyloučení se týká pouze církve. Jen ten, kdo je zcela bez morálního zla (Život = Bůh) je teoreticky kvalifikovaný k definitivnímu soudu. Jestliže však ani On skrze Krista nehází kamenem po rozvedených (ačkoliv by mohl), pak mi není jasné, proč někomu vadí stejné postoje v Amoris Laetitia? Je totiž napsané přesně v tomto Ježíšově duchu. Jinak řečeno: Protože nikdo z lidí nemůže vidět do podstaty rozpadu partnerského vztahu (většinou ani samotní aktéři), nemůže ani nikdo z lidí omezit či v nějakém smyslu zabránit přístup k Bohu. Jestliže je plnost tohoto přístupu pro Řmk-křesťana vyjádřena přijímáním „Dobrého daru – eucharistie“, kdo z lidí má právo říci jménem Boha, nesmíš, jdi pryč z fronty na svaté přijímání, seď si jen v lavici kostela a trp za hřích svůj nebo hřích svého partnera? Ve skutečnosti tedy jádro problému leží v chápání svátostí, zda-li je to nezbytný lék (východní církevní tradice) nebo zbytný lék (západní tradice), který se dává za odměnu. Vzpomínám nyní v této souvislosti na našeho učitele dogmatické Teologie prof. Václava Wolfa, který, tradicionalista, měl vždy dostatečnou dávku pokory a když přišlo na podobná kontroverzní témata, říkával, že církev učí tak a tak, a pokud s tím někdo nesouhlasí, tak si to vyřídit s Pánem Bohem sám. Tedy svědomí je pro všechny pokorné křesťany opravdu posledním arbitrem mezi životem a Životem. Nechápu tedy, proč je kolem AL tolik křiku, vždyť o svědomí, jakožto o posledním rozhodčím jakéhokoliv vztahu, tento papežův dokument je. Skoro bych řekl, že není v celé své délce a komplikovanosti o ničem jiném.
   Pán Ježíš křiklounům zacpal ústa větou, že kdo je bez hříchu (= kdo je Bohem), ať hodí první kamenem. I ti největší otrlci pochopili, že by bylo neomluvitelným rouháním po takto postavené otázce hodit kamenem, neb by to znamenalo, postavit se do role Božího vševidoucího oka. Tak doufám, že současným křiklounům je toto gesto biblických zákonníků dostatečný příkladem. V úctě…

   • Ignác Pospíšil napsal:

    Promiňte, ale když čtu tyhle nesmysly vyprodukované vikářem církevního soudu, tak nemohu než konstatovat, že lepší důkaz úpadku církve bojující nelze nalézt. Dovolte mi připomenout Vám to, co byste měl vědět:

    1) Manželství je nerozlučitelné a nelze mít v jednu chvíli uzavřené víc než jedno. To učí Církev, to učil Kristus.

    2) Sex mimo manželství je cizoložství a těžký hřích. Jak učí Církev, jak učil Kristus.

    3) Svědomí je vždy vázáno naukou.

    4)Svaté přijímání má svá pravidla, která stanovila už Bible. Jedno z nich je, že nelze ve stavu těžkého hříchu přistupovat k přijímání.

    5) I ve vzpomenutém případě Kristus jasně řekl: Jdi a už víc nehřeš. Ne prodávej se dál a občas přijď na večeři.

    Pokud tedy někdo žije v cizoložství a nehodlá to změnit pak těžce hřeší a nehodlá to změnit. K přijímání tedy nemůže. Oficiání zákaz je jen k jeho dobru, protože mu připomíná, že se musí napravit, a protože mu brání škodit si pácháním svatokrádeže.

   • Tomáš napsal:

    Kdosi mi radil, abych si nechal zneplatnit manželství, když se mne manželka před cca 3 roky veřejně zřekla před civilním soudem a existují i jisté indicie, které nevylučují možnost neplatnosti manželského slibu z její strany. Když čtu Vaše řádky, musím Vám „poděkovat“, že potvrzujete mé nejhorší obavy o subjektivnost ve světla katolické nauky současných „církevních“ soudů. Děkuji Vám za toto cenné svědectví rozpadu na oficiálních církevních místech absolutně všeho, co je katolické. Snad toto svědectví otevře oči mnoha naivním ovečkám. Kdybych totiž postoupil tento „soud“, který by dozajista rád vyhověl onomu „zneplatnění“, bylo by to úplně stejné jako kdybych hodil bloudící manželku přímo satanovi do chřtánu. (Aha – Vy vlastně v peklo a v satana nevěříte. No, to nevadí.)

   • matěj napsal:

    Škoda, že ve své reakci střílíte zcela mimo. Až skoro má člověk podezření, že to u člověka Vašeho postavení a vzdělání nemůže být náhoda. Ale kdyby přecejen, dovolím si pokusit se Vás nasměrovat zpět: není přece řeč o „rozvedených“ a „podstatě rozpadu partnerského vztahu“ (sic!, jeden by očekával slovo manželství, snad Váš termín zahrnujete i něco jiného? Pokud ano, co všechno, pokud ne, proč nový termín?), jak píšete, ale o znovusezdaných, tedy o dalším vztahu k již existujícímu manželství. Proč tedy nepíšete raději o tom? A už vůbec nikdo nikoho nekamenuje. Jako je třeba umýt si před jídlem ruce, je třeba si před svatým přijímáním očistit duši. Pokud si někdo odmítne umýt ruce, vylučuje se tím od oběda sám, v tom není žádná paralela ke kamenování. Jen třeba to vzdorovité dítě lze vzít a ruce mu prostě umýt, čímž se problém přinejmenším dočasně vyřeší, s duší dospělého to bohužel možné není.

    Jinými slovy, že se nějaké manželství rozpadne a skončí rozvodem, je sice nešťastné, ale stává se to a jistě v tom může být jedna strana i nevinně či téměř nevinně a trpět pak důsledky hříchu svého partnera, jak zmiňujete. Nikdo ale přece po takových nehází kamenem, nevylučuje je ze společenství Církve, nevyhání je z fronty na svaté přijímání atd. atp., jak píšete, v tom snad žádné rozpory nejsou. Nebylo by tedy lépe nevlamovat se do otevřených dveří a psát o těch situacích, které spory vyvolávají a které ve skutečnosti explicitně vůbec nezmiňujete, takže Váš příspěvek lze interpretovat velmi různě? Ignác Pospíšil to, zdá se, interpretuje tak, že implicitně vždy myslíte znovusezdané. Já nevím, možná ano, možná ne. Bylo by pěkné, kdyby alespoň lidé Vašeho postavení byli ochotni se vyjadřovat jasně, ano, ano, ne, ne, nikoli takto amorfními texty, které lze chápat lecjak.

   • Libor Rösner napsal:

    „Pán Ježíš křiklounům zacpal ústa větou, že kdo je bez hříchu (= kdo je Bohem), ať hodí první kamenem.“
    Potom řekl dotyčné: „Jdi a už nehřeš!“
    Bible je plná „křiklounů“ tepajících hřích, kteří ovšem, pravda, neměli vystudované církevní právo; šlo jim ovšem právě o tu pravdu, ne o to ji ve jménu falešné tolerance obrušovat, co to dá.
    Uvědomujete si, že vezmeme-li to do důsledku, jste i Vy takovýmto „křiklounem“ házejícím kamenem, když někoho osočujete z tohoto samého vehementně osočujete?

   • František napsal:

    ad P.Michal Podzimek

    https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=synoda-je-ostuda-ktera-poskvrnuje-apostolsky-stolec

    https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=musime-se-sami-chopit-dila

    Domnívám se, že alespoň z úcty k Bohu a Jeho církvi, se zkusíte zamyslet nad slovy biskupa Mons. A.Schneidera a pokud ani jemu nedáte za pravdu ve svém svědomí, pak alespoň přemýšlejte o tom, co tvrdíte ve svém komentáři na tomto webu /podle mě a jiných, nesprávně/, abyste se zavčas odvrátil od herezí, které vás natolik ovlivňují, že s nimi nejen souhlasíte, ale s plným nasazením je také hájíte, aniž rozumíte, že svými názory jste mimo nauku katolické církve.
    Nepochybuji otče Michale, že máte zajisté kodex CIC 1983, kánony 750 a 751 nastudované, ale pro jistotu znovu uvádím:
    CIC 1983:
    Kán. 750
    „Vírou božskou a katolickou je nutno věřit vše, co je obsaženo v psaném nebo tradicí sděleném Božím slově, jediném pokladu víry, církvi svěřeném, a co je zároveň předkládáno jako Bohem zjevené buď slavnostním učitelským úřadem církve nebo jejím řádným a obecným učitelským úřadem; toto se projevuje společným přijetím křesťany pod vedením posvátného učitelského úřadu; proto jsou všichni povinni varovat se každého učení, které je s ním v rozporu.“

    Kán. 751
    „Bludem se nazývá tvrdošíjné popírání některé pravdy, kterou je nutno věřit vírou božskou a katolickou, nebo tvrdošíjné pochybování o ní po přijetí křtu; odpad od víry je odmítnutí křesťanské víry jako celku; …“…

    A samozřejmě nechcete být heretikem, tvrdošíjně popírajícím některou z pravd, kterým je nutno věřit vírou božskou a katolickou ?
    A o jaké pravdy se jedná, vám správně vysvětlil pan Ignác /12. 10. 2017 (5:23)/
    Náš Pán Ježíš v evangeliu říká jasně : „Vaše řeč buď ano-ano…ne-ne, co je nad to, je ze zlého…“
    Postavit se za pravdu je sice náročné, ale nepostavit se za ni, znamená pohoršovat maličké a nepochopit, že tím, co hlásáte, se stavíte do opačného tábora, tábora Božích nepřátel, kteří se veřejně svými postoji vysmívají Bohu a svévolně šlapou po jeho přikázání…

   • Jaroslav Klecanda napsal:

    Milý pane Podzimku, moc Vám děkuji za Váš příspěvek! On se totiž bytostně dotýká kořene problémů, které se snaží AL uchopit. A tím se stalo formální a formalistické (právně pozitivistické) udílení svátostí – a tím také jejich chápání i v právní závaznosti a závaznosti ve svědomí. Už vícero reagujících připomnělo fakt, že na samotném přijímání svátostí nezávisí podstata spásy člověka. Vy svými formulacemi ale takovéto pojetí duchovního života předkládáte a vlastně předstíráte jeho nevyhnutnou nutnost k plnosti duchovního života. A to je mylný posun.
    Ještě více mě ale překvapuje, že jako vikář církevního soudu nerozlišujete, že AL je exhortace, pracovní text, z velké části poskládaný z debatních příspěvků. Jistě, i takový text může časem dorůst do naukového dokumentu Církve, ale prozatím jde o pracovní text. Osobně si myslím, že kdyby se pracovalo na odvaze potlačit formální přijímání svátostí (zvláště křtu, prvního svatého přijímání a biřmování) a byla odvaha poodkročit od zažité praxe – kdo je pokřtěn, má „právo“ (a samozřejmě ve svědomí povinnost) uzavřít manželství „před Církví“ – směrem k praxi prvotní Církve – ubylo by velmi situací, které se pak snažíme všelijak právně pozitivistickými kličkami řešit …

 17. Petr K. napsal:

  Katolickým světcům, na rozdíl od papeže, se nikdy žádná hereze nepotvrdila, byly to vždy jen pomluvy. A pokud je možné měnit slova Kristova v zájmu „lidskosti“ (což s lidskostí nemá určitě nic společného), tak církev a vůbec katolická víra nemá smysl a pak se asi nemá cenu dál bavit.

 18. František napsal:

  ad anna-marie

  Aby dosvědčil platnost evangelia, pravdy Božího slova a své nauky, dané církvi, neváhal Boží Syn, náš Pán, zemřít mučednickou smrtí na kříži, aby lidé, kteří patří do Jeho církve, nepochybovali o pravdě, kterou hlásal,/potažmo o hříchu, vedoucí ke ztrátě věčného života v nebi/ a nepletli si ji s herezemi, které nehlásal.
  A ti, kteří pochopili, že za pravdou je třeba stát a bude-li nutné, i prolít svou krev, nemají problém pochopit, že Jedině On, Boží Syn je Pravda, Cesta a Život. Kdo stojí o věčný život s Ním, si zcela určitě nepoplete pojmy jako je pravda Božího slova, kterou hlásal Pán Ježíš a za kterou dal svůj život s herezemi, které církev infikují skrze AL a jiné
  vlastní, uměle po svém, vytvářené projekty, tvářící se jako nauka církve. Vždyť nástupce sv.Petra má střežit tzv.depozitum fidei /poklad víry/a zachovat ho neporušený a celistvý, přece žádný papež není svrchovaný vládce a nevlastní Ježíšovu církev, ale má být věrným správcem Božích tajemství, ochráncem Magisteria a pravé nauky církve. Pokud se však svému úřadu zpronevěřuje a vytváří vlastní magisterium, pak je na každém věřícím, aby se zavčas vzpamatoval, oddělil se od herezí, nebezpečných pro jeho duchovní život a věčnou spásu, doplnil si vzdělání ohledně katolické víry a napřímil své uvažování směrem k pravdě. Jestliže se však nechá ke své škodě /hypoteticky i k možné ztrátě věčnosti u Boha/, svést heretickými postoji a názory lidí, kteří okupují nejvyšší posty v církvi, je to jeho problém a hřích, týkající se jeho zaviněné nevědomosti v oblasti povinnosti znát správně nauku katolické církve.
  Až si tyto vaše zásadní nedostatky opravíte a doplníte si základní vědomosti, pak zcela určitě samočinně odpadnou všechny vaše současné „prazvláštní“ názory a námitky, které v tom vašem komentáři zaznívají, a možná se i časem zastydíte sama před sebou, jak jste mohla tak zcestně uvažovat. Zatím ten váš komentář jen nastavuje obraz vaší katastrofické neznalosti toho, co byste měla znát, a neznáte, /pokud jste katolička/ a toho, oč se v této době ve skutečnosti v církvi jedná.

 19. mila napsal:

  Co konkrétně my, prostí věřící, můžeme v této souvislosti dělat – kromě podpisu na podporu této iniciativy např. vzít do ruky růženec a modlit se….

  viz. https://ruzenec24.op.cz/

 20. a b napsal:

  Zdý se mi, že sympatie „Anny Marie“ k méně konzervativnímu papeži a jeho vlídnosti k „méně kruté
  partnerské morálce“ vyvěrají z konkrétní situace, která
  doléhá na ni samu. Krutost bývá jednosměrná a je třeba
  rozlišovat,na kterou stranu se postavíme. Pokud jde
  o rozvod a to, co k němu směřuje, Církev (s velkým C)
  nemá na vybranou: Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!
  Aplikováno na diskuzi v předchozí kolonce – TGM
  nebyl ve své aféře s novinářkou lidsky řečeno krutý vůči své zemřelé choti, ale jako velký myslitel nemyslel na práva manžela novinářky a jejího nezletilého syna.

  • mila napsal:

   Praxe zneplatňování manželství je ovšem již dnes tak rozšířená a tak liberální – když už nezabere nic – tak se to hodí na „psychické důvody“ té či oné strany. Zneplatněno, bum a může být další veselka s církevním požehnáním. Těch skutečně věrných, co nerozlučnost berou vážně a o zneplatnění nežádají, je zřejmě menšina.

   Takže se divím, že Františkovi to bylo ještě málo vypustil do světa AL. To už je skutečná revoluce.

 21. František napsal:

  Asi se nakonec ještě postupně dozvíme z úst znalců a kvalifikovaných církevních právníků, že v dnešní době je Desatero neplatné, že „milosrdenství“ a láska jsou přednější,než nějaké zákony /včetně těch Božích/, že dosavadní Kodex církevního práva je naprosto překonaný a jaksi vyšel z módy, že milosrdenství a bezbřehá anarchie v církvi, podle vzoru dr. Martina Luthera – „jen věř a pak hřeš podle libosti…“, že to je současný trend v církvi…. Dokonce prý duše, která by si i peklo zasloužila, bude anulována a nebude již nesmrtelnou,/jak kdysi prozradil PF o svém úhlu pohledu na nesmrtelnost duše/, že snad asi peklo Bůh díky své dobrotě, co nejdříve zruší a duše hříšníků v něm a ďábly rozpustí v nějaké „kyselině“, že P.Maria fatimské pasáčky jen strašila, když se jim dostalo vize pekla a že jim lhala o skutečnosti, že peklo existuje a že je v něm nespočetné množství těch, co hřešili smrtelnými hříchy.
  Vypadá to tak, že již brzy hřích již nebude existovat…tedy nebude možnost o něm mluvit, protože pojem hříchu bude sprosté slovo, které bude vymazáno z lidského povědomí a všichni se budou moci radovat z bezbřehé lásky Otcovy, která již nevyžaduje pokání a odvrat od hříchu.
  Hřích-nehřích, to si jen bláhově a trapně myslí tradiční katolíci a rigidní /pryč s nimi, že? Vdyť jen je poslouchat, je velmi únavné/. Nač si neužívat života, radosti, sexu, několika vystřídavších se žen i mužů u vlastního stolu i lože, několikáté manželství a všechna před oltářem, nač se trápit nějakým Božím přikázáním, ta již dávno přece neplatí.

  Cituji z komentáře P.Michala Podzimka:
  „Jestliže jde totiž o život (myslím tím nyní všechny jeho dimenze, včetně té ve kterou věříme – posmrtné pokračování), pak žádný zákon tento život nemůže svázat, poškodit, odsoudit, zavrhnout. “
  O jaký „žádný“ zákon jde? .. jsou to podobná slova, jaké mluvil pan biskup Holub – že by přenos myšlenek?
  http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3928402

  Jenže Písmo svaté říká něco jiného
  Sir.15,15-17
  “ Chceš-li, můžeš plnit přikázání a zachovávat věrnost podle libosti. “

  Tedy, že existuje skutečně zákon, ne nějaký, ale Boží zákon, že existují určitá závazná přikázání, daná Bohem… a jsou opakem toho, co tvrdí P.Michal – jsou k OCHRANĚ života na zemi i Života věčného.
  Jestliže by však Bůh nedal lidem zákon /Desatero/, pak by zbylo jen právo na všechno – tedy i na svátosti, na nevázaný život a hlavně nesvázaný žádným omezením, o přikázáních ani nemluvě.
  Již to, že PF zrušil u církevních soudů při zkoumání platnosti svátostných manželství 2.instanci, je neomluvitelné a nespravedlivé pro platnost manželství a nevinnou stranu. A rozhodně to nekoresponduje se spravedlivostí Boha a jeho slov… “ co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.“
  To, že zneplatňování běží nezvykle rychle, ve prospěch anulování svátostně uzavřených manželství a krutě nespravedlivě, pro nevinnou stranu, která měla za to, že manželství uzavírá až do smrti a nepočítala s tím, že si její druh, slíbivší věrnost až do smrti, brzy najde za ni náhradu a „slastnější život“ u mladší a atraktivnější osoby, a že církevní soudy v této tragické nespravedlnosti neobhájí nevinnou stranu, ale naopak, téměř na „počkání“ svátostné a dosud platné manželství zneplatní, a potvrdí, že manželství nikdy nevzniklo, – to je již velký úlet stranou a zlo, které šlape po Božím přikázání a svátosti manželství.
  A církevní právníci bez námitek a celkem spokojeně, se dál účastní spoluúčasti na křivdách procesů církevních soudů, jakoby se nechumelilo, a možná i spokojeni, kolik mají usnadněné práce, když se nemusí „otravovat“ s II.instancí.
  Avšak je ve skutečnost takto s tím spokojen Bůh?
  Jímá mě velký smutek nad tím, co se dnes děje v církvi, jakoby ti, kteří zastávají nějaký významnější post v církvi, byli očarováni a zhypnotizováni jakousi neviditelnou mocnou silou, která jim působí zatmění srdce, mozku i svědomí…a vlastně jakoby zvlášního duchovního Alzheimera… nebo že by už měli v sobě čip, který je dálkově řídí a ovládá jejich myšlení, vůli a zdravý selský rozum?

  • Tomáš napsal:

   Františku, řekl bych, že s ohledem na ten jejich bezobsažný akatolický slovní průjem, to bude spíš čípek než čip… (-.

 22. František napsal:

  ad Tomáš
  Pokud by existoval duchovní „čípek“, který by nahromaděný heretický a /zapáchající/ odpad v myslích a srdcích těch, kteří propagují hereze, odstranil, pak by bylo jedině dobře…
  Avšak obávám se, že chybí dobrá vůle, která by uznala vlastní omyly a přiznala si, že nepočítala
  (a ani ji to nemohlo napadnout), že se setká s tak důmyslným, sofistikovaně ďábelským tahem na „branku“, který pod rouškou „citlivé blíženské lásky“, dokonale naplní záměry Mistra klamu a lži.
  To, co v současné době otřásá církví, co se Zlý snaží implantovat skrze AL a jiné bludy do kléru, skrze své propůjčivší se nástroje, to nemá a nikdy snad nemělo v církvi obdoby.
  Inu, ďábel ví, že mu již mnoho času pro jeho vytoužené vítězství nad Bohem nezbývá a tak neváhá nastražit své nejsofistikovanější sítě a tak důmyslně, že lidé, naivní, „spící“ a nechápaví, hromadně padají do vláken těchto důmyslně propletených pastí a sítí.
  A aby toho nebylo málo, stahují do nich i druhé, vytvářejíc bláhové teorie a bláboly o Božím soucitu a milosrdenství. Jejich teorie o citlivém a empatickém pastoračním doprovázení a umožnění nekajícím hříšníkům přijímat zakázané ovoce /svátosti/, na které tito lidé nemají v žádném případě nárok dříve, než odvrhnou materii svého hříchu, je velmi nebezpečná – jednak pro možnost ztratit věčnou blaženost u Boha a jednak zavinění toho, že místo pokání tito věřící na doporučení svého duchovního „otce“ budou vršit jeden smrtelný hřích za druhým, v domnění, že je s nimi vše v naprostém pořádku. … k největší radosti obyvatelů pekla. Falešná empatie, soucit a zaviněná nevědomost – to jsou ingredience, ze kterých se chce v církvi vařit „pokrm“ , který v konečném důsledku způsobí duchovní otravu, vedoucí k věčné smrti…?!?
  A umožnit „ovečkám“ svatokrádežně přijímat, jak na běžícím pásu a lhát lži o tom, že je vše v Božích očích v pořádku – místo vyžadování pokání a odvrácení se od smrtelných hříchů,jako podmínky k přistupování ke svatým svátostem, to je opravdu míra natřesená, vrchovatá, dostatečná k tomu, aby stačila v určený čas tyto ctitele lží /a je jedno, zde vědomě či nevědomě/ po zásluze odměnit vhozením do „pekelných plamenů“, protože by nejen sváděli ostatní, ale zavinili by ztrátu jejich šťastné věčnosti.
  Modleme se, jako to stále prosí Panna Maria při svých soukromých zjeveních kdekoliv na světě, aby se naši pastýři na kolenou a v adoraci dožadovali pomoci Ducha svatého, aby jim pomohl skrze dar rozlišení porozumět, co se děje a aby je zavčas odklonil od falešných dálnic, vedoucí opačně, než by chtěli…
  a konečně, aby co nejrychleji přešli na tu těsnou a úzkou cestu pravdy, vedoucí k Bohu, byť cesta herezí, lží a svévole se zdá být pohodlnější a zbabělcům možná v dnešní době i bezpečnější.
  Mimochodem, Pán o této široké a prostranné dálnici do pekla také mluví a tato Slova, věčně pravdivá a platná, Boží Slova, jsou velmi, velmi varovná…
  Zjevení 22,12-15
  „Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou, odplatím každému podle toho, jak jednal.
  Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec.
  Blaze těm, kdo si vyprali roucha, a tak mají přístup ke stromu života i do bran města.
  Venku zůstanou NEČISTÍ, zaklínači, SMILNÍCI, vrahové, MODLÁŘI – každý, kdo si LIBUJE ve LŽI…“

 23. Nik napsal:

  Kdyby v Ježíšově době byli petice, mnozí by asi taky podepisovali. Žádali by vysvětlení, jak to že Ježíš neodsoudil nevěstku, uzdravoval v sobotu, při poslední večeři nepurifikoval, dost možná u přijímání ležel, mluvil se Samaritánkou, proměnil 600l vína pro svatebčany, lotra po pravici bez svátosti smíření místo do očistce bere hned do nebe..
  Asi nejvíc vadí, že papež milosrdný, že? Lid Boží se má vést přísně, aby se bál, že?

  • Ignác Pospíšil napsal:

   Na papežově přístupu není nic milosrdného, protože jen skopává hříšníky do pekla. To není milosrdenství, to je zločin.

  • matěj napsal:

   Srovnávání papeže a Ježíše zdá se mi poněkud zavádějící, v každém případě zrovna v této záležitosti kulhá na obě nohy hůř než náčelník Tangua. Nebo snad můžete uvést, která pasáž v evangeliích dokládá, že Ježíš odmítal vysvětlovat své učení a zanechával své souputníky v nejistotě, že by se takových vysvětlení snad museli domáhat peticemi? Na mě to působí přesně opačně, Ježíš vysvětloval, papež mlží, aktuální příklad máte třeba zde https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=papez-nam-odmitl-rict-jak-mame-postupovat

  • Tomáš napsal:

   Srovnávat Krista Pána s Jeho Slovem „Jdi a nehřeš víc.“, které dal nevěstce a ona po těchto slovech svůj život rázně změnila, s papežovým „milosrdenstvím“, které dovoluje množit hříchy a urážet katolickou víru, je přímou urážkou živého Boha, vážený pane „Niku“. Přeji Vám osvobození z Vaší duchovní zaslepenosti v Duchu a v Pravdě.

  • Libor Rösner napsal:

   Ona jedna taková „petice“ byla a vyhlásil ji jistý Pilát. Ti, co ji „podepsali“, tak neučinili kvůli tomu, že Ježíš uzdravoval v sobotu, ale proto, že po nich „nemilosrdně“ požadoval víc, než oni sami chtěli.

  • Libor Rösner napsal:

   Papežovo miolsrdenství pak vadí i takovým autorům dubií…

  • František napsal:

   ad Nik
   https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=dva-roky-trvajici-tvrdosijne-mlceni

   cituji z vašeho příspěvku:
   Žádali by vysvětlení…
   Milosrdenství zahrnuje ovšem i obyčejnou „slušnost“, týkající se chování ve vztazích, dát odpověď tomu, kdo se ptá, je snad projevem lidské slušnosti. A tím také rozumím, že se na zásadní otázky, vnesené s náležitou úctou vůči osobě, postavené na nejvyšším postu v církvi,také dává patřičná a /povinná/ odpověď. Tvrdošíjné mlčení naopak je signálem toho, že si mají zřejmě všichni zapamatovat, že milosrdenství pouze vyvoleným, dle vlastního výběru, nikoliv těm, kteří nejsou hodni pontifikovy odpovědi, protože jsou ne-poslušní a ne-slušní, jelikož neumí poslušně držet „ústa“ a krok s revolučními změnami, které asi nepotřebují dle něj žádná vysvětlení

 24. František napsal:

  Pro srovnání znovu cituji prof.Tomáše Halíka /otevřený dopis papeži/ a dole uvádím jiné názory, které nekompromisně strhávají masku servilnímu „hujerovskému“ postoji pokorného a oddaného služební/č/ka „božího“

  prof Halík ve svém otevřeném dopisu:
  „Tímto otevřeným dopisem Vám vyjadřujeme vděčnost za Váš odvážný a teologicky zodpovědný styl papežské služby. Podařilo se Vám v krátké době obnovit pastorační kulturu v římskokatolické církvi z jejích ježíšovských kořenů. Leží Vám na srdci zranění lidé a zraněná příroda. Vidíte církev jako polní nemocnici na okrajích života,“ uvádějí v dopise jeho autoři.

  https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=politicky-papez

  https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=ona-lutherova-nebyla-to-reforma-ale-revoluce

Napsat komentář: Libor Rösner Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *