Pio Olah je již přes rok suspendován

P, Benedikt Mohelník OP, český provinciál dominikánů, v reakci na pobouření věřících nad tím, že dominikánský kněz Pio Olah bude při Prague Pride „předsedat katolické mši“, oznámil, že P. Piu Davidu Olahovi OP byl 23. března 2016 zakázán výkon moci ze svěcení a zákaz stále trvá. P. Pio Olah tím pádem nesmí konat veřejné bohoslužby a udělovat svátosti.

Ignác Pospíšil

36 Responses to Pio Olah je již přes rok suspendován

 1. Abendstern napsal:

  Suspenze je zřejmě neplatná, protože nebyla řádně zveřejněna.

  • Ignác Pospíšil napsal:

   U řádových kněží není třeba při zákazu kněžské činnosti veřejného vyhlášení. I když by si dominikánský řád ušetřil nějakou tu ostudu, kdyby svět o onom zákazu výkonu kněžské služby informoval včasněji.

 2. Milí přátelé,
  považuji za spravedlivé Vám oznámit sdělení církevních představených v České republice ohledně mé osoby a oprávněnosti sloužit katolické bohoslužby. Sdělení provinciála České dominikánské provincie, fr. Benedikta Tomáše Mohelníka OP: „Vzhledem k tomu, že se ve veřejných médiích rozšiřuje informace o katolické bohoslužbě, která se má v souvislosti s Prague Pride konat 20. srpna 2017 od 18:00 v prostorách organizace Život 90 v Praze, a kterou má dle těchto informací sloužit fr. Pio David Oláh OP, sdělujeme, že Fr. Piovi Davidovi Oláhovi OP byl dne 23. března 2016 zakázán výkon moci ze svěcení, který stále trvá. Tento kněz tedy není oprávněn slavit veřejné bohoslužby, ani udělovat svátosti.“ Drazí přátelé, je tedy na Vašem zvážení, zdali se budete chtít této akce účastnit, či nikoliv. Vzhledem k naléhavé pastorační nutnosti nepřehlížet LGBT věřící v církvi a z důvodu toho, že se nejedná o bohoslužbu v prostorách římskokatolické církve, budu této bohoslužbě předsedat. Jsem přesvědčen, že se jedná o Bohu milou akci, ku prospěchu LGBT věřících. P. Pio Oláh

  No comment.

  • Libor Rösner napsal:

   „Pan předseda“ se domnívá, „že se jedná o Bohu milou akci“? Oslava zvrhlosti? Uf…

  • Fr. Albert T.O.P. napsal:

   Pan Oláh ztratil jakoukoliv soudnost. Lže, uvádí nepravdy jako pravdy (veritas, pane Oláh), šíří bludné myšlenky, spolupracuje s dalším sodomitou, panem Lormanem.
   Na místě je samozřejmě exkomunikace, protože nedbá trestu, jenž mu byl udělen. Předejde se tak mýlkám, že by snad tento sodomita jednal jménem Církve.

  • Tomáš napsal:

   Dík za informaci. Bez ní by se jeden domníval, že suspenze byla právě z důvodu přitakání na tuto akci. Ale oceňme upřímnost hlavního pana předsedy, který svým skutkem i slovy zcela jasně říká, že LGBT a on nejsou součástí římskokatolické církve.

  • Martino napsal:

   Pan Oláh pravděpodobně rezignoval na zdravý rozum a zešílel. To co píše je dobrý myšlenkový průjem, nehodný kněze ŘKC. Kladu si otázku, jak je vůbec možné, že tento člověk byl vysvěcen na kněze. Jaká byla aktivní činnost, odpovědných duchovních osob, které formovaly tohoto člověka k řeholnímu a kněžskému životu. Domnívám se, že pan Oláh vědomě a úmyslně zatajil před svým vysvěcením na kněze, závažnou překážku, která brání k jeho vysvěcení a jsem tudíž oprávněn se domnívat, že jeho vysvěcení na kněze je neplatné. Jeho avízovaná „mše svatá“ dne 20.8.2017 je mnou tedy vnímána jako simulace, což je pravděpodobně důvod pro „exkomunikaci latae sententiae“. Mým laickým názorem by se měla velmi vážným způsobem věnovat příslušná církevní autorita, neboť pokud by se opravdu jednalo o neplatné kněžské svěcení, jednalo by se pro věřící o „skandál“, ale stále přijatelnější, než když by platně vysvěcený kněz ignoroval nařízení a rozhodnutí příslušné církevní autority. Kauza Bezák je dostatečným příkladem, kam vede neposlušnost a Bezák nejen ignoroval nařízení nevyjadřovat se v mediích, ale naopak bouřil věřící kudy chodil a kam ho pozvali.

   • mesorah napsal:

    Prosím Vás nespájajte týchto zblúdených chudákov s arcibiskupom Bezákom!!! Arcibiskup Bezák bol sídelný biskup v Trnave – ktorý za podivných okolností bol „odídený“ doteraz nie je zrejmé na základe akého kánona CIC. ( vatikánski súdruhovia na to nemysleli nejako…) Bezákovi nič nebolo dokázané, previnil sa iba tým že v Trnave chcel vyčistiť ten chliev čo tam bol…

 3. solipso napsal:

  „Vzhledem k naléhavé pastorační nutnosti“

  – Vida, stav nouze!

  • Fr. Albert T.O.P. napsal:

   Možná ve vaší hlavě.
   Sodomitům a spol. nikdo katolické svátosti neupírá, dodrží-li obvyklé podmínky. Pan Oláh buduje svou novou sektu, v níž netřeba dodržovat Boží přikázání a přirozený zákon je odvislý od doby, v níž žijeme.

   • Tomáš napsal:

    Tady asi někdo nepochopil ironii. Nic divného.

    • Fr. Albert T.O.P. napsal:

     Cožpak o to, Tomáši, já ji pochopil, protože solipsa znám.
     Znají ho ale všichni čtenáři těchto stránek?
     Znají ho všichni sodomité čtoucí tento text?
     Nejsem si jist.
     Proto má vysvětlující douška.

     • Tomáš napsal:

      Asi bych byl hodně překvapen, kdybych zjistil, že sodomité navštěvují a čtou tyto stránky (a s nimi často bezduché, zbytečné názorové přestřelky mezi lidmi, kteří by spíše měli být „solí země“ ). Umím si ale dost dobře představit čtenáře se sklonem k homosexualitě, který dobře ví, že sodomie je špatný způsob života. A takový čtenář i dobře míněnou katolickou ironii snadno pochopí.
      Ostatně – pro křesťana je lépe hovořit sám za sebe než za anonymní masu lidí. Ledaže by měl oficiální úřad mluvčího –
      např. u zmíněných sodomitů.

      • Fr. Albert T.O.P. napsal:

       Milý Tomáši, nevím, jak jste na tom s internetovou gramotností, ale kupříkladu FB platformu fóra Traditio sleduje a komentuje celá řada sodomitů a jejich příznivců. Opravdu netuším, proč by D+H měly být výjimkou.
       Co si kdo představí pod „často bezduchými, zbytečnými názorovými přestřelkami“, to opravdu netuším, ale po zkušenostech nejen s vámi předpokládám spíše tu horší variantu.
       Mějte se fajn a uberte plyn…

       • Tomáš napsal:

        Jste zbytečně podrážděný vůči klidné a dobře míněné radě. Spíš Vy uberte na „ad hominem“ a povyšování se nad druhé. Evokujete tak pro nezaujaté zajeté praktiky KHS. O katolicky pochybném webu +T+ nehodlám diskutovat vůbec.

 4. Bepp napsal:

  Není od věci podotknout, že na počátku rozpadu osobnosti Pia Oláha stál jistý Romuald Rob. Celý to začalo tím, že Pio začal psát na FB divný komentáře o tom, jak věrně žitý homosvazek je v pořádku, když je v souladu se svědomím atd. Postupně začal přidávat duhové vlajky, představení se na něj začínali zlobit a zakazovat mu působení na soc. sítích. Zlomyslný Rob ale poněkud prostoduchého Pia neustále ponoukal, protože se mu hodilo, že dráždí představené. Když se Pio v kostele vyoutoval jako homosexuál, Rob o tom napsal na svůj FB, aby se to dozvěděli i ti, kteří na té mši nebyli. Pak se to rozkřiklo. Pio musel pryč z Prahy, Rob ho ale nepřestával podporovat. I vymyslel a svým jménem přikryl ten pověstný rozhovor do KT o pastoraci homosexuálů. Pak se Pio pokusil o sebevraždu a dál už o Robově vlivu nic nevím, dneska každopádně krčí rameny nad tím, co se s Piem stalo a obviňuje z toho Benedikta Mohelníka a spol. Je to velkej křivák.

  • Fr. Albert T.O.P. napsal:

   A na počátku všeho je neukojená touha po postavení, moci a „významnosti“ u patera Roba, jíž jeho představení patřičně nenaplnili. Alespoň podle jeho interpretace.
   Chápu, že pastorovat na polozapomenuté křižovnické faře v Rybářích, není přesně to, co si představoval.

  • Tomáš napsal:

   Tohoto pana křiváka z neomodernistické KHS jsem poznal osobně, když ještě působil ve Znojmě. Že je křivák, jsem zjistil právě až na FB (to už byl v Praze), kde bezohledně a ostře napadal katolíky.
   Oremus.

 5. David napsal:

  Možná, že kdyby výše uvedený důstojný pán vyjednával s Bohem místo Abraháma, neznali bychom dnes Mrtvé moře. Kdyby byl jeden z mála, bylo by to k smíchu, ale dnešní církev je plná podobných idnividuí, (viz článek o P. Opatrném) a čím výše v hierarchii, tím je jich tam více. Inu, ryba smrdí od hlavy.

  • ýha napsal:

   Mrtvé moře je mnohonásobně starší než jakýkoliv stát, který kdy byl, ačkoli v geologickém čase je to chvilka. A v části Bible o Abrahámovi se státy vyskytují. Mrtvé moře je tektonické jezero, kdysi bylo spojeno s Galijejským j. v jedno jezero. To je fakt, asi jako existence Cheopsovy pyramidy nebo možnost očkovat proti záškrtu. Nevím, co může někoho na dané skutečnosti urážet. Nemyslím to jako kritiku Abraháma nebo církve, jen jako upřesnění.

 6. Jindra napsal:

  Amen, amen, amen!

 7. Petra napsal:

  Myslím, že P. Pio Olah neudělal nic špatného, když se přiznal, že je homosexuál. Muselo se mu hodně ulevit, když už to přestal skrývat. Ale jeho představení se k němu zachovali hnusně. Proč? Aby se snažili zakrýt to, že je v řádu nebo v celé církvi více kněžích homosexuálů? Potrestali ho proto, aby ostatní kněží pod pohrůžkou trestu věděli, že se nemají k homosexualitě přiznávat, aby se lidé náhodou nedozvěděli, že v církvi nejsou jen super slušní lidé žijící podle křesťanských pravidel, ale že jsou mezi nimi úplně normální lidi,kteří nechtějí nic skrývat (ani homosexualitu)? Některé církve problém s homosexualitou nemají,nějaký farář nebo pastor v ČR dokonce oddával homosexuální páry. Dokonce vím o jednom faráři nějaké evangelické církve, který žije s mužem, netají se s tím a žádný problém se svým představeným kvůli tomu nemá.

  • Ignác Pospíšil napsal:

   Pio Olah se především oddal přinejmenším propagaci sodomie. Za což byl potrestán značně nedostatečně.

  • Froggy napsal:

   Kdo žije pro Krista v celibátu, je pro něj nepodstatné, je-li přitahován ženami, či muži. Jedinou překážkou může být život v komunitě – ale to se dá vyřešit bez humbuku s představenými. Tato situace není žádným problémem. Ten nastane v případě, že daná osoba těžce hříšné skutky koná (dokonce se jimi chlubí) a úplně nejhorší je, když je propaguje (jak píše pan Ignác) a působí veřejné pohoršení. (A víme, co Pán říká o lidech, kteří vědomě působí pohoršení maličkých.)

   • Fr. Albert T.O.P. napsal:

    Myslím, ze cela kauza Olah však nebyla dotazena do konce. Tím, kdo ho postrcil a využil jeho jistě jednoduchosti, byl Romuald Stepan Rob. Olah se pro něj stal prostředkem, jak zaútočit na své predstavene, kteri udajne dostatečně nedocenili jeho (tedy Robovy) kvality.
    ostatně i to je důvodem, proč se tento kněz v soucane době staví tak vehementně za papeže Františka, jenž vetsi casti dominikanu moc nevoní.

  • Martin Šmrha napsal:

   Kněz by se ale neměl nechat jakkoli ovládat svými pudy, ať už jsou jakékoliv. Kněz má žít co nejmorálněji, tedy snažit se o svatost. Zvlášť řeholník.
   Nechápu proč situaci porovnáváte s případem od heretiků.
   Zkuste si přečíst výpovědi některých bývalých homosexuálů. Je to velice poučné. Sami tvrdí že homosexualita je často důsledkem drog, alkoholu. A také že se takový lidé řídili našeptáváním ďábla (vědomě i nevědomě).

  • Pavel Novotný napsal:

   Začnu od konce. V nekatolických církvích platí jiná pravidla, tudíž nemá vámi jmenovaný pastor žijící v homosexuálním svazku problémy se svými představenými.
   Dále, katolický kněz západního ritu žije v celibátu. Dobrovolně se odřekl manželského života i pohlavního života s ženami. A s muži samozřejmě také. Ani autoerotice by se neměl oddávat. To vše platí i pro laiky.
   Nevadilo by mi, kdyby kněz při vhodné příležitosti prohlásil, že ho přitahují muži, ale protože se zavázal žít v celibátu, tak s nimi nemá žádné sexuální styky. Na druhou stranu není důvod to zveřejňovat, stejně jako lidé běžně nevykládají veřejně o svém zřízeném či nezřízeném sexuálním životě.
   Pokud ale veřejně prohlašuje, že se oddává a dále chce oddávat homosexuálním pohlavním stykům, tak porušil slib celibátu a tudíž je suspendován. To je jediný a zásadní bod celého případu.

  • Libor Rösner napsal:

   Ten závěr Vašeho příspěvku jste myslela jako obhajobu aktivního homosexuálního života?

 8. František napsal:

  ad Petra
  máte nepřesné a zmatené názory, týkající se této problematiky. Učení katolické církve jasně zakazuje hřích sodomie či jeho schvalování nebo dokonce propagaci jakéhokoliv jednání či schvalování sodomitských praktik. „Sodomie je těžký hřích, specificky odlišný od ostatních hříchů proti čistotě. Je hříchem do nebe volajícím.“ /Cit. A.Beneš, morální teologie/.
  A i když Bůh miluje všechny lidi, vždyť jsou Jím stvořeni, a každého jednotlivce bez rozdílu, včetně lidí s odlišnou sexuální orientací, přesto nenávidí hřích. Těžký hřích tzv.smrtelný, ničí milost posvěcující u pokřtěné osoby a odnímá právo na dědictví, které nám, Božím dětem, zasloužil svou smrtí na kříži Boží Syn.
  Desatero v 6.přikázání zapovídá hřích smilstva a cizoložství. Hříchy smilstva, páchané mezi homosexuálními jedinci, jsou mimořádně zvráceným sodomitským počínáním, které se v izraelském národě okamžitě trestalo smrtí obou.
  SZ 3.Mojžíšova 20,13
  Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti, musí zemřít, jejich krev padni na ně.“
  A také Pán Ježíš se zmiňuje ve svém evangeliu o nebezpečí pohoršení – kdy radí, aby si dotyčný člověk raději usekl ruku nohu atp., než by zhřešil a tak se dostal do nebezpečí ztráty věčného života.
  Lk 17,1-3
  a Mt 18,-9.
  „Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mně věří, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili do mořské hlubiny. Běda světu, že svádí ke hříchu! Svody sice nutně přicházejí, ale běda tomu, skrze koho přijdou.
  Jestliže tě tvá ruka nebo noha svádí k hříchu, utni ji a odhoď pryč, lépe je pro tebe, vejdeš-li do života zmrzačený nebo chromý, než abys byl s oběma rukama či nohama svržen do věčného ohně.
  Jestliže tě tvé oko svádí k hříchu, vyrvi je a odhoď pryč, lépe je pro tebe, vejdeš-li do života jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do ohnivého pekla.“

  Můžete si udělat úsudek sama, o co vlastně jde… církevní „potrestání“ tohoto kněze bylo skutečně na místě, jinak by si lidé mohli myslet, že Bůh dovoluje praktikování sodomie a přivírá oči svým „milosrdenstvím“ nad praktikováním zvrácených hříchů nečistoty jedinců s odlišnou orientací a dovolí toto jednání v církvi, která je a má být Jeho svatou nevěstou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *