Kam zmizela rozhlédnutí?

Lidé se ptají kam zmizela pravidelná nedělní rozhlédnutí? Proč už je nepíšu? Nu, zde je vysvětlení. Já už prostě nemůžu… Nejde primárně o čas a námahu (ačkoliv připouštím, že jejich příprava vždy byla velice časově i pracovně náročná a ta náročnost se stále zvyšuje). Ne. Jde o stále rostoucí psychickou náročnost této práce a o stále naléhavěji se hlásící otázku, jaký to má vlastně smysl…

Je nesmírně únavné a bolestivé, probírat se tou rostoucí záplavou zpráv o stále rychleji postupujícím rozkladu, o tom jak Satanovi pohůnci, kteří téměř kompletně ovládli nejvyšší patra hierarchie, stále rychleji likvidují bojující církev. Jak za mlčení drtivé většiny i těch snad ještě (? trochu ?) pravověrných kněží a biskupů matou laiky a vedou je ke zradě Kristova učení, jak podporují celospolečenský rozklad. Jak se má člověk bez následků rochnit v takovém hnoji, jak zachovat slušné vyjadřování, když o něm referuje?

A je vůbec smysluplné o tom referovat? Čím dál častěji si říkám, že pravověrný katolík nepotřebuje každotýdenní reference o zvěrstvech páchaných Bergogliem a jeho ultraliberální suitou, aby viděl to strašné zlo, které evidentně cíleně a systematicky působí, aby vnímal jejich stupňující se  zuřivý boj proti Kristu a tomu, co Kristus učil. Stejně tak nepotřebuje každotýdenní reference, aby pochopil, že naše společnost (a už vůbec Západ) se rychle mění z křesťanství nepřívětivé na křesťanství nepřátelskou.

A těm ostatním nepomůže ani každodenní podrobná svodka. Protože buďto se sami už přidali na stranu zla, nebo drží své oči vší silou zavřené. A jak všichni víme, kdo skutečně nechce vidět, ten nevidí. Je to otázka vůle, ne dostupnosti informací. Jistě, jsou chvíle, kdy se na to koukám optimističtěji, ale jsou čím dál vzácnější a kratší.

Samozřejmě, rozhlédnutí není jen o zpravodajství, ale rovněž o akcích a kalendáriu. Ale podstatnou část kalendária lze najít v dostupných tradičních kalendářích, které vydávají Krása liturgie a FSSPX, a akce lze najít na Katopedii a v měsíčních přehledech. Odkazy pak na stránce DaH na Facebooku.

To jsou důvody, proč se Rozhlédnutí neobjevila, ani když teď (jak musím přiznat) mám nyní dost času a prostoru. Síla a motivace se vytratily. Vlastně se to týká veškerého mého psaní. Nevím, zda a kdy se to změní.

Čím dál více přemýšlím o té myšlence, že teď, když modernisté a odpadlíci ovládají církev, je na laicích, aby přímo bránili katolickou víru, protože na ty pomazaní služebníci Antikrista nemohou tak snadno dosáhnout, neboť je nelze odvolat či suspendovat. Jistou logiku to má, ale je to logika kulhající a pochybná. Protože laik sice může strážit víru proti heretickým kardinálům, může se za ni bít a subjektivně tak i získávat zásluhy pro Nebe, ale z celkového hlediska to nic nemění na tom, že z hlediska obhajované víry to je ztracená bitva.

Samotní laici prostě nemohou vyhrát věroučné  bitvy s kardinály, byť sebeheretičtějšími, pokud se jim nedostane podpory od pomazaných, jichž jsou obhajoba a hlásání víry celoživotním posláním, úkolem a povinností. Mohou uspět sami v sobě, ale před veřejností a před ostatními laiky jsou bez podpory duchovních předurčeni k porážce a zesměšnění. A o to tu přece jde. O to, zda obhájíme víru před ostatními a přivedeme je k ní. Pro svou vlastní víru žádné veřejné disputace a spory nepotřebujeme.

Ignác Pospíšil

68 Responses to Kam zmizela rozhlédnutí?

 1. Fr. Albert T.O.P. napsal:

  Chápu a rozumím.
  Člověka zvěrstva páchaná papežem Františkem a jeho suitou antikristů spíše odvádějí od duchovního života, od Krista.
  Je třeba se za ně modlit, ale v rámci zachování zdravého rozumu a duševní rovnováhy příliš nesledovat, co páší.

 2. TK napsal:

  Tedy Ignáci, ty máš ale splín… Doporučil bych nějaké fakt dobré exercicie, ale to asi víš sám.. Každopádně držím palce, aby bylo zase lépe.

 3. Paul Max napsal:

  Až vyčerpáš všechny slova a prohraješ všechny domnělé bitvy – boj dále pokračuje. Existuje totiž pouze jedno řešení – A to je vskutku konečné řešení: Růženec!!! Tempora mutant, opera manet. Je třeba se modlit a neochabovat. Si Deus nobis, Quis contra?

 4. Jiří Emmer napsal:

  Crux stat dum volvitur orbis.

  Je třeba věřit, že Bůh Všemohoucí má pořád vše v rukou, že Kristus sice svou Církev dal na století „na hraní“ satanovi, ale jen proto, aby jako Job nakonec ukázala svou věrnost. Vždyť nám už na začátku slíbil …et portae inferi non praevalebunt adversus eam.

  Jinak by se z toho člověk musel zbláznit.

  • Franta napsal:

   Brány pekelné však nepřemohou pouze a jedině ty, kdo vystoupí z řad heretiků, kteří jsou v čele současné církve a namísto poslušnosti vůči nim, budou poslouchat Boha a Jeho slovo, lpět na věrném plnění evangelia a nauky církve, tradici a magisteria, byť za cenu pronásledování, pokořování a třeba i mučednictví. Tuto hrstečku pravověrných, vedenou Duchem svatým, držící se pevně naší Nebeské Matky, satan skutečně nepřemůže. Ale budeme do této pravověrné církve patřit i my? Anebo se budeme zbaběle schovávat za stádo, které bezostyšně zapře Krista tím, že naslouchá herezím FP a omlouvá si své postoje danou situací? 2Tim.11-12…kdo zapře Pána Ježíše… pro svou nevěrnost, pak ať počítá s tím, že se chytil do sofistikovaných pastí modernismu a relativismu v církvi, zapírá Pravdu a stává se Jidášem a pokud se zavčas neobrátí, pak brány pekelné ho dostanou…
   Něco mezitím již není možné, kličkovacím manévrům je odzvoněno… Musíme se zavčas rozhodnout díky nám dané svobodné vůli, na kterou stranu se postavíme a také počítat s důsledky, které souvisí s naším rozhodnutím.
   Toto za nás nikdo neudělá a kompromisy vždy vedou dřív nebo později stejně do pekla…

 5. Vostok napsal:

  Dobrý den pane Pospíšile, tak jako tak díky za Váš web.

 6. Pan Contras napsal:

  Přišel čas se oženit a zalézt do nory (je to dnes hodně těžké – morálka dnešních děvčet a tak – ale snad se to podaří). Tenhle rok to určitě nepraskne (možná 2029) a bude stále hůř a hůř, po Franckovi pravděpodobně přijde něco podobného, ne-li horšího.

  Jako skeptik ovšem poté až to praskne … no vždyť víš, zase bys to nepustil, ale je to taková zkušenost z 89.

  • Tomáš napsal:

   Svátostné manželství jako náplast na skepsi či splín? To přece nemůžete myslet vážně, že ne?

   • Pan Contras napsal:

    I tak by to šlo chápat, ale já spíše myslel obecně na analogii útěku do soukromní jako za normalizace. Dnes je to horší a tím spíše je současný marast vhodné řešit spíše únikem do nory a tam se věnovat např. růženci, chození do lesa, sběru dřeva a hub, plození potomstva a tak, páč společnost a KHS jsou stále zhovadilejší a naděje na změnou lidskými cestami nejsou. Schovat se a přežít.

    • Tomáš napsal:

     Ale jistě – sám jsem na tom podobně, takže to dostatečně chápu. Jenže manželství přece není nějaký útěk do soukromí nebo ryzí plození potomstva, ne…? Starost o dobrou výchovu dětí vám přece veškeré soukromí sebere. Manželství přece nemůžete líčit jako v pohádkách o zakleté princezně, jak se nakonec s princem vzali a byli šťastní až do smrti. (((-.

     • Pan Contras napsal:

      Pohádek o princezně jsem dalek. Dokonce jsem přesvědčen, že k tomu, aby rodina fungovala, je třeba řádných pastýřů se zájmem o duše, ale nejsou-li, je třeba aby každý převzal co může. Např. kašle kněz na katechezi nebo je nedostupný, uč děti katechismus sám.

      Co mně naplňuje nesmírnou únavou je tupost zápaďáků, kteří budují své operace přežití především v západní Evropě, kdy jde stále více o krk (ano i těm z odporu může být muslimy podříznut). Jsme halt jen východ (Sklaven, otroci) a některé stereotypy zřejmě nevědomě přežívají i u těch nejlepších.

      Indultní FSSP 1.0 by sice rádo působilo, ale církevní tajemníci nepovolí.

      Neoindultní FSSP 2.0 má teď jiné starosti s registrací, chechtáky a vymezováním se proti „nepřátelům“, což začíná připomínat stále více duševní poruchu nazývanou paranoia.

      Pateři mimo tyto západní spolky mají omezený rádius a dosud nikdo z nich není biskupem, což je škoda.

      Takže slepice, dříví, růženec, chalupa …

      Založit rodinu má tu výhodu, že se vytvoří určité zázemí pro přežití i když to sebou nese pochopitelně zase jiné obtíže.

      • Tomáš napsal:

       Především v předávání víry pravé. A jste zas v kolotoči. Pokud nenajdete katoličku, tedy ženu důsledně stojící na pevných základech, kterými je m.j. slovo sv. Pavla o podřízenosti v lásce ženy svému muži, dostanete se spíše do tisíckrát horšího splínu, než svobodný. Věřte – vím, o čem mluvím. A aktuální zkušenosti s mými známými, kteří v tomto ubohém a hrozném stavu žijí, aniž by měli sebemenší vliv na změnu katolické víry ve své vlastní rodině, to jen a jen potvrzují.

      • Fr. Albert T.O.P. napsal:

       Čechy, Čechové nikdy nebyli východ – chápeme-li ho jako „východní slovanstvo“.
       Mentalitou a i uvažováním jsou bližší Germánům. Proto je nám taky bližší Němec, než Rus a dokonce i Slovák. Některým se to jistě nemusí líbit, znám aversi pana K vůči Němectvu, ale realita je realita. Logicky směřujeme spíše k západním, než východním národům.

 7. Tomáš napsal:

  Je třeba plnit poznanou vůli Boží. Přínos může být jak v pokračování, tak v ukončení DaH.
  Doporučení k nalezení duchovní rovnováhy z osobní poznané zkušenosti:
  – 3x denně Svatý Růženec po dobu nejméně čtvrt roku, dle aktuální potřeby déle;
  – odpoutat se od neomodernistických článků a jejich kritiky;
  – přimknout se k učení Církve, zejména k Desateru, obzvláště k prvnímu přikázání.
  Přeji Ti ze srdce nalezení správné cesty.

  • matěj napsal:

   Tak o ukončení DaH v článku nebyla řeč, to snad v dohledné době nehrozí (a Boží vůle to doufám taky nebude :-) ). Na druhou stranu, přestože považuji existenci DaH za velmi přínosnou, na osobě šéfredaktora to snad nějak úplně zásadně nestojí, tak i kdyby naznal, že už ne, byl by to prostor pro zapojení se někoho jiného. Podobně jakákoli jejich část: přijde mi žádoucí, aby si každý průběžně vyhodnocoval, jestli to, co dělá, má smysl, „vše plyne“, no a přirozeně pak semtam vyhodnotí, že už ne. Pokud p. Pospíšil vyhodnotí, že Rozhlédnutí mu už z jakéhokoli důvodu smysl nedávají a nezmění to ani ohlas čtenářů, může to snad psát kdokoli jiný, kdo má pocit, že by to přesto mělo běžet dál, potřebné knowhow mu počítám tajeno nebude. (Já třeba musím přiznat, že pro mě to byla část webu, lze-li to tak nazvat, kterou jsem moc detailně nesledoval, takže její absenci bych si možná ani neuvědomil, na rozdíl třeba od DaH jako takových, kterých bych želel hodně.)

   (A jinak teda, jak FSSPX, tak „odpor“ má kněze i biskupy, co v takové situaci znamená „samotní laici“, má-li jít o věroučné bitvy? A stejně tak bych byl velmi opatrný s předpokladem, že dostupné informace stačí a že kdo je dostatečně nesleduje či interpretuje jinak než „já“ [přičemž i jednotliví tradiční se v tomto nakonec liší], činí tak ze zlé vůle či záměrné slepoty, to je podle mě hrozně zjednodušující.)

 8. Franta napsal:

  Ptejte se Ignáci, Ducha svatého, jak dál si vás chce použít, potažmo váš web, ale počítejte, že František začne pronásledovat všechny ty, kteří ho prokoukli a prokouknou, a kdo ho nebude chtít následovat, pak budou „padat hlavy“, tedy skrze exkomunikace. Ale nejdřív ze všeho se bude chtít pojistit ve svém „vlastním domě“ a poručí kněžím, aby mu slíbili přísahu polušnosti navíc a pak to pojede… zrušení celibátu, viri probati, nová liturgie, zničení pojmu hříchu, falešný ekumenismus a šílenosti skrze protestantizaci církve a nakonec uvolnění svého postu Antikristovi a …právě proto je dobře pečlivě sledovat události a vzájemně se podporovat a především útočit na nebe, jak již bylo správně řečeno, růženci, posty, oběťmi, aby vyhoštění Pána z chrámu, díky novým konsekračním slovům, jak to plánuje FP, se neudálo až tak rychle a mohla se do té doby zformovat podzemní církev, kde pravověrní a stateční kněží budou vysluhovat mši tak, jak si to přeje Pán. Za kněze je nyní třeba napřít své modlitební úsilí, ti jsou teď nejvíc FP ohroženi, nebudou-li chtít poslouchat a přísahat věrnost heretickému samovládci, budou ze dne na den vyhozeni na dlažbu. Je třeba za ně prosit, za ně se postit, aby konečně prozřeli, přestali si hrát na písečku zbytečných a odvádějících nesmysluplných aktivit, které jim užírají čas a především to nutné sepětí se svým Pánem skrze adorace a trávení větší části svého času před Svatostánkem, aby věděli, kudy kam…
  Je však nutné počítat s pronásledováním a vzájemně se modlit za sebe, nejen za kněze, ale i za laiky, protože předpovězený apokalyptický duchovní boj mezi silami zla a dobra je v plném proudu. Nemyslím si, že byste měl tento web rušit, je pro nás povzbuzením, přestože i někdy znechucením nad těmi komenty, kteří zbytečně trollují a nechtějí chápat, ačkoliv ví, že pravdu netřeba až tak složitě hledat, ta už je žel víc než jasná.
  A tak veliké díky, Ignáci a nedejte se znechutit, modlíme se i za vás….alespoň si myslím, že mohu v tomto mluvit za ty, kteří přispívají svými „moudry“ na DaH.

 9. Cyril napsal:

  Také jsem si jako kněz kladl otázku, zda laici mohou nějak bojovat. Nemohou. Nikdy nebudou například mít čas ujasnit si dostatečně do hloubky věrouku. Jak můžu já jako kněz pomáhat církvi proti církvi? Nevím. Je žádoucí, aby kněží založili tajné bratrstvo na způsob zednářů? Asi ne, Ježíš sám mluvil veřejně. Je tedy žádoucí, aby založili organizaci jdoucí veřejně proti některým z jejich vlastní hierarchie? Asi také ne, bylo by to moc bolestné a matoucí jak pro ně tak pro laiky. Je třeba se modlit růženec? Samozřejmě ano. A to stačí?, má se vypnout mozek a zastavit přísun informací a zastavit komunikaci o nich? Držení nějakého společného vědomí toho, co se děje, držení takhle přes webové stránky se mi v tuto chvíli jeví jako cesta schůdná, o jiné zatím nevím. Tyto stránky patří k tomu nejrozumnějšímu, co se dá najít (pokud tedy někomu jde o hledání pravdy).

  • Ignác Pospíšil napsal:

   Ad „Je tedy žádoucí, aby založili organizaci jdoucí veřejně proti některým z jejich vlastní hierarchie? Asi také ne, bylo by to moc bolestné a matoucí jak pro ně tak pro laiky.“ — Je snad méně matoucí a bolestné, když Satanovi pohůnci likvidují církev a matou věřící prakticky bez odporu?

   • Cyril napsal:

    Při psaní komentáře jsem si neuvědomil, že patřím do toho tábora Satanových pohůnků. Což je také matoucí a bolestné tam patřit. Při dost poctivém hledání – řešení neznám.

    • Ignác Pospíšil napsal:

     Neznám Vás, proto netuším, zda tam patříte. Zda také věřícím vykládáte, že život v konkubinátě není nic špatného, že sex před manželstvím je OK, že i sodomitské páry si zaslouží ocenění za svou věrnost, že Bible je víceméně nepodstatná, protože vlastně ani u Kristových slov nevíme, zda je skutečně řekl a jak tom myslel… Zda napadáte ty převzácné pravověrné kněze a biskupy, co se ještě snaží víru hlásat a hájit. To víte Vy sám a ti, co Vás znají…

     • anežka napsal:

      Proč pane Ignáci vsouváte tomuto knězi něco, co jistě svým ovečkám neříká – neboť se názorově ztotožňuje s Vašimi stránkami – tvrdí, že jsou tím nejrozumnějším, co lze najít…?

      Máte na duši splín, chápu velice dobře, bojujte tedy duchovně!

      Poslyšte co říká sv. Ludvík z Montfortu o služebnících a nevolnících Panny Marie, apoštolech posledních časů :

      „A víme, že to budou praví učedníci Kristovi. Budou kráčet ve šlépějích jeho chudoby, pokory, pohrdání světem a lásky, budou učit úzké cestě k Bohu v čisté pravdě podle svatého evangelia a nikoli podle zásad světa. Ničím se nebudou znepokojovat, nebudou brát ohled na postavení člověka, nikoho nebudou šetřit, nebudou se bát ani poslouchat žádného člověka, i kdyby byl sebemocnější. Budou mít v ústech ostrý dvojsečný meč Božího Slova a na ramenou zkrvavenou korouhev kříže. V pravé ruce ponesou krucifix a v levé růženec a v srdci budou mít svatá jména Ježíš a Maria. V celém svém chování budou projevovat skromnost a Ježíšovo umrtvování.
      Hle, to jsou ti velikáni, kteří přijdou, a Maria bude přítomna z Božího rozkazu, aby rozepjala svou moc nad mocí bezbožníků, modlářů a mohamedánů. Ale kdy a jak se to stane? To ví jenom Bůh. Na nás je mlčet, modlit se, toužit a čekat : Čekal jsem a čekal.“

      (z knihy O pravé mariánské úctě – přeložil P.F.M.Štajner, kněz, který již 17 let trpí a obětuje se mj. za Církev Kristovu)

      • Ignác Pospíšil napsal:

       Ale já mu nic nepodsouvám… Pouze reaguji vysvětlením na to, co on napsal.

       • Tomáš napsal:

        Když už jme u toho vysvětlování;
        Zajímá mne, z jakého důvodu v časopisu psaném pro katolíky převládají v komentářích evidentní provokatéři, kteří se bezdůvodně lepí na komentáře, které, rovněž evidentně, nejsou vůbec určené jim bez možnosti sebeobrany vůči nim. Pokud tu má být takový prostor, pak je jasné, že to je dávání perel prasatům, potažmo hodnotné články dávány v plen těmto lidem, kteří ani náznakem nejeví nápravu. Dá se to logicky vysvětlit?

       • matěj napsal:

        Samozřejmě těžko hádat, co přesně je nářkem myšleno, když jeho autor opomněl být konkrétní, takže si otázku lze vyložit přemnoha různými způsoby. Ale obecně lze říct, že nezřídka se u tradičních katolíků projevuje velmi svérázná práce s realitou, paradoxně za současného halasného volání po Pravdě.

        Nelze se pak divit, že se najdou evidentní provokatéři, kteří stále ještě mají starosvětsky za to, že ani nejlepší účel nesvětí nepřijatelné prostředky jako třeba, abychom byli aktuální, naprosto absurdní vytrhávání z kontextu typu https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=bergogliovo-varovani, kde původní výrok je (v mém neumělém překladu z anglických titulků) „Jsou tací, co věří, že lze mít osobní, přímý a bezprostřední vztah s Ježíšem Kristem mimo společenství a prostřednictví [the, prosím pěkně!] Církve. Taková pokušení jsou nebezpečná a škodlivá, jsou, slovy velkého papeže Pavla VI. ,,absurdní dichotomií„.“

        Nepochybuji, že ti, kdo tolik touží tohoto psa bít, shromáždí dostatek holí a výtek, jak měl věčné učení, že mimo Církev není spásy, prezentovat jinak a lépe (o tom ostatně ten článek mohl být, chtěl-li být perlou). Ovšem vytrhnout z několika vět pár slov (a ještě i tak překroutit) je na stejné úrovni, jako když někdo z žalmistova „Říká blázen v srdci svém: Není Boha“ dokazuje, že dokonce i Bible sama říká, že žádný bůh není. Jako kdyby na současném papeži nebylo co jiného ke kritice.

        Ale takovýmito nesmysly se zcela diskredituje i vše ostatní, protože běžný čtenář nemá čas vše dohledávat a prověřovat, jestli mu ti tradiční katolíci zase jen bohapustě nelžou. Protože, co je ještě horší, takovéto tvrzení se už nadále má za prokázané a v dalších článcích na něj je odkazováno jako na fakt, viz např. https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=magicka-jednota-cirkve-a-kralovstvi-satana, takže po čase už by se čtenář musel prodrat několika úrovněmi odkazů, aby zjistil, jestli je mu předkládána pravda či lež.

        A nelze říkat, jako mi tu už taky kdosi na podobnou výtku odepsal, že ten pes je stejně zjevně prašivý, tak je to vlastně jakoby jedno, kterou holí jej přetáhneme. Pro skutečného katolíka následujícího Krista, který se sám prohlásil za Pravdu, to nemůže být jedno ani trochu. Pokud se takto někdo chová, Církvi podle mě vážným způsobem škodí, protože jen zbytečně vytváří bahno, do kterého pak zapadnou a budou prasaty zašlapány i ty případné skutečné perly.

        Ale samozřejmě, pokud by třeba měla Církev být jen skupinkou „nás, co spolu mluvíme“, bylo by vše v pořádku a jistě by patřilo patřičně ostrakizovat každého provokatéra, co by jen ždibíček zapochyboval o jakkoli absurdním tvrzení člena této vybrané skupinky, aby nikdo nemusel klást takto znepokojené dotazy. :-)

       • anežka napsal:

        Promiňte tedy, dělalo to takový dojem.

        Děkujeme Vám moc za DaH, Vaši práci pro Církev a ..vydržte. +

      • Franta napsal:

       ad Anežka
       cituji váš text:
       “ nebudou brát OHLED na postavení člověka, NIKOHO nebudou šetřit, nebudou se bát ANI POSLOUCHAT žádného člověka, i kdyby byl SEBEMOCNĚJŠÍ. Budou mít v ústech ostrý dvojsečný MEČ Božího Slova a na ramenou zkrvavenou korouhev kříže. V pravé ruce ponesou krucifix a v levé růženec a v srdci budou mít svatá jména Ježíš a Maria.“
       Anežko, navzájem tvoříme mystické Tělo našeho Pána a každý z nás je neopakovatelným údem tohoto Těla se svým jedinečným posláním, někdo je knězem a MUSÍ znát a vědět, co dělat, pokud nechce zradit Boha. A ta ostrá slova na adresu kněží…? Co tedy na ně platí, úsměvy, lichocení, mazání medu kolem úst? Již na to není čas, dnes je třeba naplno mluvit a nebát se, tak jako sv.Jan Křtitel… také se nebál zachraňovat vzpurné farizeje tím svým “ Plemeno zmijí, sekera je již přiložena..“
       Co myslíte, když si kněz zavčas neuvědomí, že MUSÍ konat pokání ze svého pštrosího postoje, necháte ho klidně „svým mlčením“ dojít do království Božího nepřítele? Teď je čas na ostřejší slova, jestliže vlídná nestačí a to právě a jen z blíženské lásky a touhy vyburcovat a zachránit. Láska není falešné milosrdenství, rozplizlost, mlžení, nicneříkající falešné happy úsměvy. Skutečná láska, která chce pomoci ke spáse, která vidí nebezpečí, ta musí varovat, burcovat, hřímat, když vidí, jak jsou mnozí spokojeni, mnozí ukolébáváni ve falešném klídku a netuší, že se hraje o jejich věčnost! Zatímco Boží nepřítel nespí a je jak urvaný ze řetězu v tomto období konce času, kdy mu jde o každou duši, a zvláště kněžskou, v Božím táboru se spí…
       Již není čas na přešlapování na místě…Slovo Boží je ostřejší než dvousečný meč…
       Je třeba nejen modlit se za kněze, postit se, trpět, jak to koná náš „obětní“ kněz P.M.F.Štajner, ale celá církev a všichni její členové podle svých hřiven musí pomáhat, někdo i ostřejšími slovy, někdo pouze modlitbou, někdo utrpením, každý snad ví sám, jak je mu to možné.
       Buďte vděčná, že pan Ignác svým webem již zcela určitě mnohým pomohl ke vpamatování se a prozření, nevím, proč by se měl komu omlouvat, za pravdu a bratrské napomenutí se neomlouvá, naopak, to je povinnost každého katolíka, jít a hlava nehlava ji ukazovat těm, kteří ji přestávají vidět a přestávají jít za ní. Toto je pravá láska, která chce, aby byl bližní zachráněn, a když to nejde po dobrém, tak je tu ta druhá méně oblíbená varianta, sice ne zcela po zlém, ale s určitým legálním akcentem… a jen proto, aby kněz či laik se vzpamatoval a vydal se na tu správnou duchovní cestu pravdy, aby došel vytouženého cíle, tedy do nebe.
       Víte, co říká Pán o vlažných? Vyplivne je ze svých úst…tak tedy horký nebo studený, ale ne vlažný, nejistý, bázlivý, ustrašený říci někomu pravé slovo v pravou chvíli, a jen proto, aby posloužilo posluchači k obrácení a k záchraně …

    • Tomáš napsal:

     To ale nic neznamená, o. Cyrile. Patrně jste na cestě poctivého hledání, když jste sem zavítal. Jsem dalek udělovat rady knězi, avšak snažně prosím – vydržte v tom. Nemusí být nutně Vaše vina, že se cítíte tak, jak popisujete, může to být klidně zodpovědnost a tlak Vašich nadřízených.

     Myslím, že je třeba chápat tento tvrdý výraz „Satanových pohůnků“ spíše tam, kde není ochota a otevřenost katolické víře, potažmo katechismu, či sloužit Mši Svatou, která je důstojnou Boží oslavou a opustit NOM, který za posledních 40 let (vycházím ze své, časově omezené paměti, takže to bude určitě i déle) doslova zparchantěl. A s tím souvisí moje otázky takříkajíc na tělo:
     – Jak se Vám líbí označení „předsedající“ namísto „kněz“?
     – Nebo „služebník Božího lidu“ namísto „služebník Boží“?
     – Katolický kněz přece neslouží lidu ani mu nepředsedá. Proč tedy sloužit a klanět se lidu, když Mše Svatá se upíná k Bohu a Jeho Všemohoucnosti, Spravedlnosti a Milosrdenství?
     (Umím si vymyslet ještě další a další podobné otázky. Nemusíte mi proto tady veřejně odpovídat, pro moji radost člověka, který musí na Mši Svatou dojet jednou 25km podruhé 50km pro neochotu „služebníků Božího lidu“ mít v úctě tradiční ritus, jak je dáno v DIIVK, úplně stačí, když se nad nimi pouze zamyslíte.)

     Už si nepamatuji, s kým jsem o tom mluvil, ale shodli jsme se na tom, že IIVK poškodil nejen liturgii, ale kněze absolutně odsunul stranou a do popředí dal hříšný lid, který takto pozbyl své pastýře a volá jen po svých domnělých právech – něco jako „chléb a hry“.

     Přeji Vám dobré hledání a hlavně – správné nalezení zdravých kořenů víry římskokatolické.

  • Tomáš napsal:

   Kněží žádné tajné bratrstvo nikdy nezakládali. FSSPX bylo vždy bratrstvem zcela veřejným jako prakticky jediný nosič ryzí katolické víry mezi bezbožnými slouhy, kteří se vetřeli na posvátná místa Božích služebníků. (Jiná diskutabilní věc ovšem je, že jeho současné vedení začalo těžce podléhat liberalizaci a nutí k ní i své podřízené.)

  • Pan Contras napsal:

   Já bych od kněží místo různých organizací a tajných bratrstev kočičí pracky očekával, že zajistí maximální dostupnost svátostí. Od toho jsou. Na vydávání pamfletů a veřejnou kritiku Vlků netřeba svěcení.

   • Franta napsal:

    ad Contras
    pakliže by kněz do sebe nekriticky a poslušně natáhl heretické smýšlení a dle vašeho návodu by bez rozmyslů „rozdával“ svátosti, pak Pán s námi a zlý pryč. Oč vlastně jde všem těm komentům … Kdyby kněží nebyli infikováni bludy s povinností šířit je dál skrze svou pastoraci, jež má být hlavní náplní jejich poslání, pak bychom se nemuseli vzrušovat a vše by bylo fajn a OK, ale právě proto, že falešným milosrdenstvím by naordinovali svěřeným lidem scestné a satanské heretické postoje, zatímco ti by se domnívali, že když se s důvěrou svěřili doprovázení onoho kněze, že je také povede správně. Ani ve snu by je nemuselo napadnout, že něco nehraje a že kněz jim mlží a zamlčuje velmi podstatná a důležitá fakta, jejichž znalost by je mohla ještě přivést k účinnému pokání, aby si zachránili věčný život. To samé platí i pro jinak orientované spolubližní, pokud by chtěli ke svátostem, aniž by se zřekli sodomie a zvráceností homosexuality, přece kněz musí mluvit o tom, že v Božích očích je homosexualita smrtelným hříchem, který na sebe uvaluje prokletí až do 4. pokolení, to je jeho svatou povinností, hlásat správně evangelium a nauku katolické církve.
    Ztratí-li sůl slanost, pak se nehodí k ničemu, než aby byla vyhozena a lidé po ní šlapali… A oni jsou solí země, jsou povinni pravdivě zvěstovat evangelium /tak jak to při kněžských slibech slibovali/, za jediným cílem, totiž pro spásu duší, jim svěřených a běda, kdyby neznali magisterium a základní pojmy, co je a není hříchem. Jestliže však chtějí demonstrovat v praxi, že místo Boha budou raději poslouchat člověka a jeho heretické pastorační směrnice, které jsou přímo proti pravdě evangelia a nauce církve, pak by jim bylo lépe s mlýnským kamenem na krku, než by pohoršovali maličké. Není myslitelné, aby kněz neměl mít povinnost pravdivě hlásat nauku církve a aby nezaujal svůj názor a postoj. Buď jde za Pánem anebo za falešným prorokem a to vědomě a dobrovolně…
    Nebo si myslíte, že kněz nemá povinnost se správně orientovat a vědět, co činí? Nechápu váš nelogický koment…Pamflety psát nemusí, sdružovat se do nějakých kočičích bratrstev také ne, stačí, když bude znát Boží slovo, hájit je a stát pravdivě za naukou katolické církve tam, kde právě je a právě působí. I za cenu určité újmy či dokonce postihů od nadřízených, přece Pán svému služebníku vždy dá sílu a neopustí jej…

  • Renda napsal:

   Laici se mají vzdělávat ve víře , otevírat oči ostatním , strhavat masku nicitelum Církve. To samé teprve kněží , ti mají za stádo odpovědnost.

 10. Peter P napsal:

  Ja to vidim tak, ze ak nejaky clovek vidi sucasny stav a nevie, ci je to v poriadku alebo nie (pretoze ma mizernu formaciu a teraz poriadnu nema ani kde ziskat), tak DaH mu moze napovedat, ze nie je osamoteny. Za predpokladu, ze DaH vobec najde.

  Za mna Vam patri velka vdaka. Aj bez Rozhlednuti.

 11. Nepodstatné napsal:

  Lukáš 9:62

 12. Adanedhel napsal:

  Moc to prožíváš. Byly doby horší. Co Ti vlastně chybí? Dokud máš Víru, dýcháš a můžeš mluvit a přemýšlet, je Ti dobře. Jediným smyslem života je přežít, rozmnožit se a předat Víru dál, nic víc ve skutečnosti není třeba. Ty Bergoliáše nepřemůžeš a ani to po Tobě nikdo nechce. Pokud máš Víru, tak přece víš, že bylo psáno, že Církev nebude přemožena, tím pádem je vše nad to a kolem toho v rukou Božích. Každé zvěrstvo Bergoliášovo jen vydává svědectví o tom, že Tys přece lepší. A to je fajn, ne ?

 13. Franta napsal:

  ad P.Cyril

  https://www.youtube.com/watch?v=YAYNtjjvs0E
  https://www.youtube.com/watch?v=k0qHbJh6vJg

  Nemyslím si, že laici by nepochopili základy teologie, to nás podceňujete, spíše nechápu, proč kněží nerozumí /?/, v jakém rozkladném stavu vůbec církev je a proč se kněží tváří jako – že je vše v pořádku, že nemají problém ve svém kněžském svědomí, přestože nebrání církev proti herezím, jež jsou již velmi nápadné a svádějící na scestí. Jako obyčejný laik, který si však nenechal zásadní neznalost o nauce církve, dogmatech a magisteriu neošetřenu, jsem naprosto jasně pochopil, že současná církev má velký problém a pokud se neočistí od všech těch herezí, nastolených během současného pontifikátu, pak skončí…/kromě výše zmiňovaného zbytku věrných/.
  Nechápu, proč se kněží neohradí, nechápu, proč oni sami popírají svým mlčením sliby, dané Bohu při vysvěcení na kněze, nechápu, oč jim ve skutečnosti jde… zda o věčný život a plnění svého poslání anebo o pohodlný post. Neozvat se a mlčet – znamená zradit Krista a své zásadní a neoddiskutovatelné poslání přivádět duše k Bohu. Co si slibují od svého dosavadního postoje mlčení k herezím a lžím, popíráním hříchu, šlapáním po Božím slově a evangeliu, či k pošlapávání posvátné liturgie tím, že akceptují bez protestů její „zprotestantizování, prý aby to neuráželo protestanty, kdyby zabloudili na katolickou mši svatou, tolerováním novot, podotýkám novot, jejichž prapříčinu je třeba hledat v zednářských snahách zničit posvátnou liturgii. Proč si nechávají „klidně“ vymývat mozky falešnými pastoračními pokyny, jejichž ovocem pak bude odstranění hříchu a zničení katolické církve, takové, jak ji chtěl náš Pán a která se až do příchodu PF držela jeho pravé nauky. Sv.ap.Pavel v listu Galaťanům hřímá… i kdyby sám anděl z nebe hlásal jiné evangelium … pak budiž proklet…/Ga 1,8-9/.
  Kněží neznají nauku církve, dogmata, CIC/ 1917,1983/, kde se jim přímo zapovídá poslouchat bludy a řídit se herezemi?
  Jak tedy studovali teologii a co dělali během těch 6 let na přednáškách, když jim to nic neříká vzhledem k dnešní situaci? Proč si sami sobě nalhávají, že je vše v pořádku, a nejen sobě, ale i svěřeným „ovečkám“ a s tímto postojem lehkomyslně nastavují své uši k vymývání mozku, k otupení srdce a ke kradení svého drahocenného času již zmiňovanými aktivitami, které by za ně a dokonce někdy i lépe, zvládal kterýkoliv věřící laik? A místo aby následovali Pána a byli alter Christi pro nás laiky, pak Jej postupně jeden po druhém zapírá tím, že mlčí a žijí“pštrosím životem.“
  Otče Cyrile, jsem vděčný, že jste se jako kněz ozval a seznámil jste nás s vašimi rozporuplnými pocity kněze, který se ještě tak zcela neoddal všerozšířené apatii a „spánku“, jen jsem si teď dovolil burcovat svědomí kněží, těch, kteří jsou ještě přístupni ke hledání pravdy a chtějí žít v souladu s Boží vůlí a plněním svého poslání tak, aby se Pán za ně nemusel stydět…. Vždyť právě kněží jsou nedostižně milováni Bohem a Naší nebeskou Matkou a přesto tak krutě selhávají. Stále a stále nabádám ve svých rozhovorech s lidmi, aby se horlivěji modlili za kněze, aby jim konečně už něco docházelo, ale zdá se, že kromě hrstky pravověrných, většina ostatních spí. Připomíná mi to výjev z Getsemanské zahrady, kdy se náš Pán krvavě potil a cedil Krev za naši spásu a jeho nejbližší po dobré večeři a únavou prostě spali…
  Přesně takový obraz si můžeme dnes dosadit vzhledem ke stavu současného dění v církvi a potažmo činnosti vysvěcených Božích služebníků… také spí. Kdo je probudí z té smrtelné letargie, kdo…? Až PF změní konsekrační slova a z kostelů se budou řinout prostopášné oslavy bujarých věřících, kteří budou oslavovat šelmu a démony v chrámech, protože pravý Bůh tam nebude, neboť důmyslná pontifikova „inovace“ posvátné liturgie, vyžene našeho Pána z Jeho chrámů? Nevidíme, že ti, kteří na tuto spoušť upozorňují a varují před zničením církve, jsou PF likvidováni, zesměšňováni a vyhazováni ze svých církevních postů, které legálně a správně spravovali?
  Prosím všechny a zvlášť kněze, otevřte si duchovní oči a svá srdce, žádejte, proste a naléhejte na Ducha svatého, aby vás zavčas odvedl z těchto – herezemi přeplněných a pro vás záludných cest falešného klídku a falešného pastoračního milosrdenství, abyste nekráčeli naivně a „sebejistě“ spolu se svěřeným stádcem, přímo do pekla.

  • Renda napsal:

   Velmi hezky napsáno. Ano , část kněží nezná základní pravdy , mnohdy laici poučuji kněze. Taky jsem si položil otázku… co těch šest let studují? Dokumenty dvk?

 14. Radomír-1 napsal:

  Vnútorná bolesť katolíka z vnímania súčasného stavu Cirkvi je len prirodzeným dôsledkom toho, že vôbec má katolícku vieru. Táto bolesť musí trvať už dosť dlho, a preto prináša veľkú únavu práve teraz, keď sme na ďalšom vrchole pohoria apostázy. Toto je doba dusna, ktoré môže skončiť pravdepodobne len veľká búrka a krupobitie. Boh akoby sa zatiaľ len pozeral a nezasahoval, čím skúša dôveru svojich detí v Neho, a možno práve takto ukazuje svojim deťom, aký veľký je poklad katolíckej viery. Nezabúdajme, že Boh nedovolí zničiť Cirkev, nech by mala byť akokoľvek malá, a to až do dňa parúzie. Mnohé ozdravné procesy sa môžu spustiť práve potom, čo ľudstvo postihnú gigantické trestajúce udalosti, ako napr. vojna, finančný kolaps, prírodná pohroma, a pod.. Tieto udalosti môžu okrem potrestania hriešnikov aj zbaviť kľúčových nehodných hodnostárov pôsobenia v Cirkvi, a to aj prostredníctvom násilnej ruky bezbožníkov a inovercov. Kým teraz väčšina cirkevných hodnostárov váha, môžeme dúfať, že vidiac zjavné Božie tresty sa aspoň časť z nich pridá k správnej ceste, a aj v prípade pretrvávania súčasných zlých tendencií budú čerpať z pokladov nezakalenej katolíckej viery, resp. konečne sa zamyslia aj nad tým, čo spôsobil vývoj po druhom vatikánskom koncile. Druhou možnosťou je, že by sa Cirkev zásadne očistila aj bez tvrdých trestov ľudstva, ale vzhľadom na postupné šírenie nebezpečných jedov aj vo vnútri Cirkvi sa zdá, že tento zhubný nádor bude potrebné vyoperovať radikálnym chirurgickým zákrokom, ktorý nebude bez bolesti. Inak by sme museli pripustiť, že po postupnom zhanobení sviatosti manželstva sa postupne zhanobí aj sviatosť Eucharistie, čo by bola vážna indícia k proroctvám k blízkom konci sveta a o poslednom súde.

  Ale ako to všetko prežiť. Jedine s modlitbou, Eucharistiou, adoráciou, sv. ružencom a s Pannou Máriou. Jedine s čerpaním sily a radosti zo zdrojov poznania katolíckeho učenia nepošpineného bludmi a modernistickými výmyslami. Návrat do súčasnej reality je síce trpký a berie nám silu, ale nemal by nás okradnúť o nádej. Ďakujem každému autorovi, ktorý sa namáha a informuje okolie o tom, čo sa skutočne deje v katolíckom svete. Táto práca je náročná a namáhavá. Možno uvažovať o zmene tempa, možno znížiť množstvo správ, možno sa zamerať len na správy, ktoré inde nebudú, ale určite to má význam. Vážme si možnosť zdielať informácie a stanoviská, možno aj preto, aby sme v čase búrky a krupobitia boli dostatočne pripravení, a to nie len duchovne, ale aj materiálne, teda dobre uloženými dokumentami o katolíckej viere, stanoviskami a postojmi dobre formovaných katolíkov.

  Svätá Panna Mária, oroduj za všetkých verných katolíkov, a daj im silu vydržať časy veľkých skúšok katolíckej viery, ktoré zjavne nastali.

 15. Martin napsal:

  Prosím, můžete mi říci něco o tom, že papež František plánuje nová konsekrační slova? To jsem opravdu nikde nečetl, neslyšel…děkuji.

 16. Ondrej napsal:

  Článok síce komentuje neblahý stav Cirkvi, ale ve´d predsa vieme, že na konci časov takýto stav má nastať. Pokiaľ veríme, že Boh má všetko pod kontrolou a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie nakoniec zvíťazí, tak čoho sa potom obávať? Pokiaľ sa tieto veci pred koncami časov majú stať, tak ja som rád, že sa už dejú. Nie pre krízu v Cirkvi ale preto, že príchod našeho Pána a Kráľa sa blíži. Vydržme preto čas súženia a myslime na Toho, ktorý sľúbil, že nás neopustí a bude s nami do konca sveta. Či sa nemodlíme každý deň „príď kráľovstvo tvoje“ ? Ja by som si už želal, aby prišlo. Volám preto – Ježišu, príď čím skôr, ako rád by som už bol v Tvojom kráľovstve – s Tebou, s Tvojím Otcom a Duchom Svätým, s Preblahoslavenou Pannou Máriou, s našimi svätými.. Už aby to bolo tu :)

 17. Tomáš napsal:

  Trochu mimo tému – nevíte někdo, co se nám stalo s internetovým katechismem?

  http://katolicky-katechismus.cz/
  Tento web není dostupný
  Adresa DNS serveru katolicky-katechismus.cz nebyla nalezena.

  • ivka napsal:

   proč se ztratil katolický katechismus?
   Snadná odpověď: bude nový dle PF :O(

   • Tomáš napsal:

    To určitě není tak prosté. Dotaz jsem nedával kvůli diskuznímu rozvoji konspiračních teorií, ale protože jsem doufal, že si ho přečte někdo, kdo o tom něco ví a pokusí se seriozně odpovědět.

  • Berchmans napsal:

   Tomáškův katechismus se dá nadále najít na internetu v PDF podobě, i když to samozřejmě není tak pohodlné, např. zde http://www.izidor.cz/wp-content/uploads/katechimsus-tomasek-1955.pdf

   • Tomáš napsal:

    Já vím, bratře Berchmansi. Je to ale opravdu škoda velkého úsilí a práce s webovým rozhraním s tak úžasně propracovaným vyhledáváním, protože se dalo na jednotlivé otázky snadno odkazovat.

    • matěj napsal:

     No a nemáte na tvůrce/provozovatele někdo nějaký osobnější kontakt? Zkoušel jsem napsat na mail michaelsa@seznam.cz, co na těch stránkách byl, ale nikdo neodpověděl. Přitom nakladatelství tohoto jména a s tímto kontaktním emailem existuje a vyvíjí činnost. Dokonce jsou na http://www.michaelsa.cz/ aktuálně inzerovány knihy dr. Malého a p. Čejky, takže počítám, že mezi zdejšími čtenáři budou lidé s výrazně přímějšími kontakty na tvůrce/provozovatele té stránky, než když dostanou mail od nějakého náhodného joudy z internetu. Takže možná by stačilo, kdyby je na nefunkčnost upozornil/o znovuzprovoznění požádal někdo vhodnější než já. Třeba by aspoň odpověděli, v čem je zádrhel. :-) (Protože jako se vším: provoz patrně alespoň něco málo stojí, tak kdyby třeba měli pocit, že to za to nestojí, mohl by to počítám snadno realizovat někdo jiný, ale k tomu je potřeba ten text, v tom .pdf na izidor.cz je v textové vrstvě příliš mnoho chyb.)

     • matěj napsal:

      Tak co, zkusil je někdo kontaktovat, nejlépe nějaká důvěryhodná a jim známá osoba typu dra. Malého (jak jsem psal, že na maily od neznámého člověka nereagují), a dostalo se vám nějaké reakce?

      Myslel jsem si, že jsem si to kdysi ukládal, jen jsem to tehdy nedokázal najít, protože jsem si to schoval jinam, než kde jsem to pak hledal. Nicméně mám to, jako jednu HTML stránku, můžu případně zaslat. Ale lepší by samozřejmě bylo, kdyby se ty stránky obnovily, případně nějak zřídit podobné, ovšem i na to je patrně potřeba jejich svolení (v patičce se píše „Copyright © 2012-2013, Katolicky-katechismus.cz, Copyright © 2007-2013, Michael S. A., nakladatelství katolické tradice. Copyright © 2012-2013, Design33.cz, Copyright © 2012-2013, Izidor.cz, Copyright © 2013 Česká-grafika.cz Stahování nebo tisk obsahu této stránky je bez písemného souhlasu Michael S. A., DESIGN33.CZ nebo Izidor.cz výslovně zakázáno.“ — netuším, jak přesně funguje autorské právo a jestli k veřejnému vystavení tohoto textu je skutečně nezbytné jejich svolení, například ta zmínka o stahování je zjevně nesmyslná, když automaticky nastalo každým přístupem k té stránce, možná je na tom podobně i zbytek).

      • Tomáš napsal:

       Ten uvedený copyright se vztahuje na web. Kdysi jsem s majitelem webu v kontaktu byl. Jinak lze, alespoň myslím, kontaktovat kohokoli, kdo umí vytvořit dynamické stránky (a nepostrádá katolického ducha) a Tomáškův Katechismus do něho přepíše (pokud to je jinak, ať mne někdo opraví). Byla by to ovšem práce, kterou odmění pouze Bůh.

 18. Veronika napsal:

  Milí bratři a sestry v Kristu, nezoufejte! Situace ve světě i v Církvi je nesmírně těžká, také tím velmi trpím. Ale copak to nemáme předpovězené v Písmu? Nacházíme se zcela evidentně v tzv.“posledních časech.“ Ne, neznám žádná zaručená data konců světa, ale vývoj událostí zjevně nasvědčuje, že se v těchto časech nacházíme.
  Ďábel by svedl i vyvolené…a kdyby Bůh nezkrátil ty časy, nebyl by spasen žádný člověk. Možná bude i hůř…
  Je třeba být připraven. Proto shrnu klíčové informace:
  1) držme se pravd katolické víry. Vše důležité máme v Bibli a v Katechismu Katolické církve. Zásobte se Biblemi, dokud jsou k dispozici. Myslete i na ostatní příbuzné, přátele, i nepřátele, kteří se mohou obrátit a pocítí hlad po Božím slovu.
  2) buďme stále v milosti posvěcující. Nevíme, co se může stát, a pokud dojde k devalvaci svátostí či změně konsekračních slov, budou svátosti nedostupné, resp. omezeně dostupné a možná i v utajení. Nevím, kolik lidí si všímá, jak bývají prázdné zpovědnice – netvrdím, že pořád a všude, ale tento trend postupuje. Rizikem je i „protestantizace Katolické církve“ a tím i devalvace svátostí.
  – klíčová je hlavně sv.smíření (zpověď) a Eucharistie – Nejsvětější svátost. Ta je nám pokrmem, posilou. „Kdo jí Mé tělo a pije Mou krev, má život věčný a Já ho vzkřísím v poslední den.“ Kdo není pokřtěný, měl by se dát pokřtít. Kdo žije v trvalém hříchu („na hromadě“) měl by, může-li, uzavřít řádné manželství.
  3) Modlete se, hlavně růženec, Korunku k Božímu milosrdenství, modlitbu k sv. arch.Michaelovi. Proste o ochranu anděly strážné.
  4) Proste o přímluvu svaté a světice, velmi nám pomůžou. Např.sv.Terezka z Lisieux „záviděla“ lidem z konce časů jejich boje, jistě nám pomůže svou přímluvou, vždyť je patronka misií. A samozřejmě P.Maria, ta měla být uvedena po Bohu na 1.místě – Panna sluncem oděná, má vznešený úkol rozdrtit hlavu satana. Když ji vzýváme a prosíme o pomoc, může jednat. Donu Gobbimu v „Modré knize“ řekla, že naše modlitby růžence jsou řetěz, kterým sváže satana. Máme větší moc, než si myslíme! Sv.Josef- opomíjený světec, přitom je rovněž univerzální přímluvce ve všech našich potřebách, vzývejme ho! Sv.Jan Maria Vianney, sv.farář arský – jeho přímluva je dobrá zvláště za kněze. Satan mu prý pln hněvu řekl, že „kdyby byli jen 3 takoví v celé Francii, on by tam vůbec nemohl vstoupit.“
  ….4) inspirující je i sv.Faustyna, apoštolka Božího milosrdenství, vydávala svědectví, že kvůli její přímluvě Bůh požehnal i celému městu, celému národu. A i naše modlitby za města, národy, celý svět….mají sílu. Zvláště když se sjednotíme se svatými, ti už jsou dokonale očištění a v plné jednotě s Bohem v Nebi, pomůžou nám.
  Také máme křestní a biřmovací patrony, národní patrony, patrony Evropy…vzývejme je. Učím děti před modlitbami (zvl.růžence) vzývat svaté, anděly a duše v očistci o přímluvu – a hned se nás modlí víc. Každý člověk má anděla strážného – i ten největší zločinec, i masový vrah – a když prosíme všechny anděly strážné o přímluvu, spočítejte si, kolik jich je…a kolik nás se pak modlí.
  5) důležité v našich bojích jsou i svátostiny – kříže, medailky (zvl. „zázračná medailka“), růžence, ikony, obrázky, svíce, voda, sůl, olej). Zásobte se jimi, dokud jsou k dispozici, a nechte si je požehnat, resp. exorcizovat. Kropte byt svěcenou vodou. Kříž dejte na čestné místo, stejně jako obrázek či sochu Panny Marie. Zvláště teď, kdy kříže mizí z oltářů, vytvořte si doma oltářík, kde se budete modlit. Vzdejte Bohu chválu i tím, že mu připravíte doma místo uctívání, místo, kde se modlíte. Udržujte jej důstojný. (My např.na malý domácí oltářík o Vánocích a Velikonocích dáváme zlatý ubrus, v postu a v adventu fialový.) I když nestíháme dokonalý úklid, oltářík se snažíme udržovat čistý a pěkný (zajímavé je, že i rostliny na něm nám výrazně lépe prospívají než kdekoliv jinde). Pozn.: oltářík je důležitější než televize. Kolik prostoru lidé dávají této „bedýnce“…a kolik ho dávají Bohu? My např. žijeme úplně bez TV a vůbec nám nechybí.
  Na závěr bych chtěla všem říct: „Nebojte se!“ Máme přece příslib Matky Boží z Fatimy: „Nakonec mé Neposkvrněné srdce zvítězí!“

  • Stana napsal:

   Milá Veroniko,
   Děkuji za úžasnou katechezi, nezvládl by to líp ani kněz. Je to všechno pravda a největší pomoc musíme hledat u Matky Boží. Ta potře hlavu satanovi. Všechny ty komentáře výše jsou rádoby znalecké nálezy již dávno pochopeného. Vy jste to přesně pojmenovala.
   Pene Ignáci, sleduji dlouho a pravidelně Vaše stránky a jediné, co mi vadilo byla malá úcta k Panně Marii(viz glosy k Megjugorii), a popravdě jsem čekala, kdy se Vám to všechno vráti. Je mi Vás líto, modlete se víc růženec a trochu víc pokory. Poděkujte pani Veronice za její nádherný článek a vyznání.

  • Lída napsal:

   To je moc pěkné, inspirující a uklidňující.

 19. Veronika napsal:

  Ještě něco pro povzbuzení: http://www.fatym.com/view.php?cisloclanku=2011100029
  Jde o cyklus „Mariina vítězství“, tj.o situace, kdy pomoc Matky Boží byla zcela hmatatelná a pronásledovaní lidé zvítězili i proti veliké přesile nepřátelského vojska. Prosím, modleme se, zvláště sv.růženec, ať můžeme i my být svědky zázraku projevení se Boží moci a pomoci Matky Boží.
  PS: Ignáci, naprosto Vás chápu, i jiní lidé (sebe nevyjímaje) prožívají podobné stavy bezmoci, smutku z laxnosti a pasivity řady věřících lidí, ale vždyť to bylo předpovězeno v Písmu. Je tam mj., že „přijde čas, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním.“ 2.Tim, 4,3
  Nevím, jak Vám mohu pomoci, snad jen modlitbou a pár slovy povzbuzení. Co se týče článků – doporučuji hledat vůli Boží. Je otázkou, zda je teď důležitější se modlit nebo informovat jiné lidi o tom, co se děje. Mnozí nejsou v obraze. Osobně si nedělám iluze ani o některých katolících, zda znají např. Desatero (ověřeno v praxi). No a to, že i někteří pastýři neznají rozdíl mezi naším Trojjediným Bohem (Otec, Syn a Duch svatý)a modlami, nirvánou, esoterickými praktikami…je smutné, co na to říct? I obyčejný zbožný laik si dokáže obstarat příslušné informace. Třeba i tu, že v rámci 1.přikázání máme zakázáno klanět se modlám a následovat cizí „bohy.“ Držme se katolické víry, to je náš poklad, který nám nikdo a nic nemůže vzít.

 20. Franta napsal:

  ad Renda /23.7./
  Ne, pouze dokumenty II.VK samozřejmě ne, ale zcela určitě patristiku, biblistiku, SZ, NZ,dějiny církve, dogmatiku, etiku, morálku, církevní právo, sociologii,homiletiku, logiku, psychologii, pastorálku, pedagogiku atp. – vše podle magisteria – to a mnoho dalšího, je zahrnuto do studia teologie. A právě proto je mi divné, že na to tak lehce zapomínají nebo jim nedochází, jak moc tento současný pontifikát jejich nabyté vědomosti z oblasti teologie a depozita fidei deformuje a likviduje. U starších kněží nevím a netuším, studoval jsem až pozdě po „sam.revoluci“, kdy bylo dostatek studijního materiálu a vím, že je a bylo kněžím dostatečně umožněno porozumět obsahu magisteria a závaznému učení katolicé církve. Že by jen a jen vyžadovaná hierarchická poslušnost, která zapomíná na původní slib při vysvěcení, že kněz bude hlásat pravdu katolické nauky a bude věrný a poslušný Pánu a pravé nauce církve, která zahrnuje i tradici, věrnost vůči magisteriu a znalosti v oboru, vyloučení jakýchkoliv herezí, které by byly neslučitelné s pravdou a dogmaty, platící bez omezení a potvrzující pravé učení církve, tak jak chtěl náš Pán…?
  Avšak kněze nesuďme, nejsme od toho, kromě bratrského napomenutí, které však mnoho kněží zřejmě nepřijme, nám zbývá protestovat a ohrazovat se vůči herezím tak, abychom byli světlem tam, kde je zhasnuto, samozřejmě že však bez znalosti nauky, nemůžeme nikoho poučovat, to bychom byli velmi směšní…
  Vím, že současná situace v církvi je velmi pro kněze
  tíživá, ale právě proto je třeba nekritizovat a nesoudit Boží vysvěcené služebníky, ale modlit se za ně, protože souzení, odsuzování a negativní kritizování služebníků Božích nemáme od Pána dovoleno, oni jsou ti, kteří z lásky k Bohu a z lásky k bližním, přijali pozvání od Pána a slouží lidem pro jejich spásu …
  Jediné, co lze a co potřebují od nás, je především pomoc v podobě obětí, modliteb za ně a těm, kdo mají rozhled a znalosti v oboru, i bratrské napomenutí mezi čtyřma očima.

  • Ignác Pospíšil napsal:

   Ad „Ne, pouze dokumenty II.VK samozřejmě ne, ale zcela určitě patristiku, biblistiku, SZ, NZ,dějiny církve, dogmatiku, etiku, morálku, církevní právo, sociologii,homiletiku, logiku, psychologii, pastorálku, pedagogiku atp. – vše podle magisteria – to a mnoho dalšího, je zahrnuto do studia teologie. A právě proto je mi divné, že na to tak lehce zapomínají nebo jim nedochází, jak moc tento současný pontifikát jejich nabyté vědomosti z oblasti teologie a depozita fidei deformuje a likviduje.“

   To je dost naivní představa. Několik kněží nezávisle na sobě mi potvrdilo, že v ČR neexistuje žádná katolická teologická fakulta – katolická ve smyslu toho, že by se na ní učilo v souladu s katolickou vírou. Ti optimističtější ale byli ochotni připustit, že na CMTF ještě existují nějaké katolické katedry.

   • Franta napsal:

    ad Ignác
    Netuším, proč mi tak výsměšně oponujete, když jsem studoval já na nejmenované teologické fakultě, nikoliv vy a mluvím to, co jsem zažil a co studoval,tedy mám
    osobní autentickou zkušenost. A pokud někdo z jmenovaných kněží studoval na JU nebo v Praze, pak měli smůlu, já jsem studoval řádné denní studium tam a tak, kde magisterium a pravá nauka církve, skrze studijní materiály a skrze poctivé pravověrné a držící se magisteria, docenty a profesory, byla nabídnuta zcela dostatečně, bez modernistických a liberálních herezí či odklonů. A jesliže mezi studijními materiály byly i „ujeté“, pak samozřejmě jsme neměli povinnost přijímat cokoliv, co odporovalo dogmatům a magisteriu, přece VŠ dává dostatečný prostor k osobnímu postoji a názorům či svobodě odmítnout to, co by bylo heretické a nepřijatelné.
    Kritika podle „jedna paní povídala “ je podle mého nesolidní, plošně odsuzující a svědčí o značné neobjektivitě a především je to urážející vůči pravdivé realitě, kterou jsem zažil osobně a se mnou moji spolubratři kněží i pár laiků.

    • Ignác Pospíšil napsal:

     Myslím, že Vaše odpověď mluví za vše…

    • Fr. Albert T.O.P. napsal:

     Popravdě řečeno, na svých cca stopadesát let (to je zhruba doba, kdy se ještě na fakultách učila katolická teologie) jste docela svěží a čilý…
     Ale vážně. Neustále tu omíláte trolly a trolling. Pokud trollingem nejsou vaše dva výše uvedené komentáře, pak už asi nic.

  • Renda napsal:

   To bylo míněno v nadsázce. Mnozí moderní kněží dovedou argumentovat jen koncilem. Už je prý jiná doba , je třeba brát vážně současné učení… jako by nemělo být v souladu s minulostí . Vím , že se tam učí dogmatika , patristika , biblistika…třeba odsouzený blud polygenismu , evangelia psali jiní evangelisté , ne ti , co byli předkládáni , judaismus je paralelní cesta spásy , sv .Josef fyzický otec Ježíše. Je smutné , že vzdělanější laici mnohdy poucuji kněze.

 21. Tomáš napsal:

  Jsou i pozitivní zprávy, navzdory odporů řady ateistů, protestantů nebo dokonce pohanů a new age příznivců se do srdce prahy vrátí už příští rok Mariánský sloup jako dčinění křivdy na Panně Marii za jeho svržení a jako symbol našich křesťanských, katolických kořenů. http://www.marianskysloup.cz/clanky/aktuality/navrat-marianskeho-sloupu-se-priblizil.html

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *