Nejdůležitější online kasino seznam 2023

 1. Dobré Kasinové Stránky 2023: Kasino přijímá širokou škálu platebních možností, pěkně podrobně pod finanční stránkou.
 2. Živá Nejlepší Ruleta Prahahrát Kasino Bez Vkladu Nové - Chcete-li získat správnou sekvenci, jednoduše přidejte dvě předchozí čísla a vygenerujte další.
 3. Kasina Hrají Automaty Zdarma 2023: A vydáním máme na mysli vydání po celém světě, protože Divoký Divoký západ mohl být dříve hrán výhradně v kasinech Betsson.

Systémy vyhrát hrací automaty 2023

Kasinové Hry Zdarma Ke Stažení Zdarma
Chcete-li získat více informací o hře, použijte sekci nabídky.
Hry Zdarma Pro Kasino Stroje 2023
Existují další rozhodnutí, která hráči učiní během hry.
Vypadá to jako dávno, ale Paddy Harrington vyhrál svůj 3, major v rozpětí 13 měsíce.

Casino online bez registrace

Casino Český Krumlov
Oba tyto bonusy zůstávají nedostupné až do doby, kdy provedete (a využijete) svůj první vklad.
Německá Hazardní Karetní Hra Cz
Zde jsou k dispozici funkce opětovného otáčení válců a bonusová možnost divokého ostrova.
Kasino S Rotací Zdarma 2023

Kardinál Burke o Maltézském řádu: „Všechno to vypadá velmi podezřele.“

V rozsáhlém rozhovoru pro portál InfoVaticana kardinál Raymond Leo Burke odpovídá na otázky týkající se dubií, možné formální korekce papeže, krize v Maltézském řádu a tajemného milionového daru, prvních měsíců prezidenta Trumpa v úřadu a dalších problémů.

Dubia a čtyři kardinálové

Proč jste vy čtyři kardinálové dubia zveřejnili? Jaký byl hlavní důvod?

Kvůli tomu, že v Církvi existuje příliš velký zmatek v určitých zásadních otázkách souvisejících se základním mravním ideálem, se svatým přijímáním a správnou dispozicí, v němž je k němu možno přistupovat, a s nerozlučitelností manželství.

Existuje mnoho zmatku. Především jsme požádali Svatého otce, aby tyto zásadní otázky vyjasnil. V dubiích jsme se omezili na tyto čtyři otázky a nedostali žádnou odpověď. Mnoho lidí nám říkalo: „Ale proč vy kardinálové neděláte, co máte, a nehlásáte v těchto záležitostech jasné učení?“ Věděli jsme tedy, že musíme udělat něco, aby to lidé pochopili. Měli jsme v úmyslu provést to co nejlépe, snažili jsme se dostat ze Svatého otce vedení, které teď Církev potřebuje.

Také kvůli tomu, že zmatek je nebezpečný a se zmatkem přicházejí rozdělení. Kněží proti kněžím a neshody mezi příslušníky Církve v takových otázkách, jako je přijímání svátostí za situace, kdy člověk žije v nějakém mimomanželském svazku nebo v neplatném manželství… Dokonce vidíme neshody mezi biskupy, a tak by tomu nemělo být… Pro Církev to není dobré.

Proč dubia podepsali jen čtyři kardinálové?

Mohu říci, že dubia podporuje víc kardinálů než čtyři, avšak z různých důvodů to nechtějí zveřejnit. My, kteří jsme dubia podepsali, jsme věděli, že dosáhnout podpory jistého počtu kardinálů bude těžké, ale my čtyři jsme věděli, že to udělat musíme, a proto jsme to udělali.

Počítáte tedy se soukromou podporou dalších kardinálů?

Ano.

Co byste odpověděl těm, kdo říkají, že jste proti papeži?

Není to nic proti papeži. Předložit papeži dubia je ve skutečnosti v Církvi dávná praxe a dokumenty, které jsme podepsali, projevují papeži úctu, neboť jemu je svěřen úkol vést Církev v kritické chvíli, v době zmatku a dokonce omylu. Kdo si dubia přečte, vidí, že jsme velmi uctiví a Svatého otce z ničeho neobviňujeme, jen ho prosíme, aby pro dobro Církve tyto otázky objasnil.

Mluvil jste o formálních korekcích papeže v dějinách Církve…

Myslím, že šlo o papeže Jana XXII., který zastával mylné učení o blaženém patření na Boha a několik biskupů a teologů mu to řeklo. Nejprve jejich korekci vzdoroval, ale před smrtí ustoupil od toho, co učil, a řekl, že šlo o omyl.

V dějinách Církve jsou další podobné případy. Některé z nich se týkaly důležitých praktických otázek, jako je správa časných statků, kdy kardinálové přišli za Svatým otcem a řekli mu: „Podle našeho úsudku statky Církve nespravujete dobře,“ a papež potom zjednal nápravu.

Domníváte se, že dojde k veřejné formální korekci papeže Františka?

To dosud není jasné. Dřív, než by k tomu došlo, bych se ještě jednou osobně obrátil na Svatého otce a řekl mu: „Svatý otče, věc je natolik vážná, že ji musíme napravit,“ a jsem si jist, že v té chvíli Svatý otec zareaguje.

Nedomníváte se, že rozhovor kardinála Müllera v listu Il Timone byl odpovědí na dubia?

Myslím, že k celé této diskusi určitě patří a říká velice jasně, co Církev v těchto záležitostech učí. S kardinálem Müllerem jsem nemluvil, domnívám se, že tento rozhovor je z jeho strany jasně pastorační snahou o prezentaci nauky Církve.

Ale papež dosud neodpověděl …

Pokud vím, nedal žádnou odpověď ani mně, ani ostatním kardinálům.

Dá se mluvit o nějakém přesném termínu formální korekce papeže?

To opravdu nemohu říci, neboť jde o věc, kterou je třeba řešit s velkou úctou. A nerad bych uváděl nějaké datum, protože by to ovlivnilo přístup k této věci a znamenalo by to nedostatek úcty k zúčastněným osobám.

Byl jste v době, která předcházela zveřejnění dubií, nebo poté v kontaktu s emeritním papežem?

Ne, nikdy jsem s ním o dubiích nemluvil.

Krize v Maltézském řádu

Skončila konečně krize v Maltézském řádu?

Na tuto otázku je obtížné odpovědět. V této chvíli jsem naprosto mimo jakékoli dění v Maltézském řádu. Prozatím mi zůstal titul kardinála-patrona. Papež dal jasně najevo, že jediná osoba, která může jménem Svatého otce řešit záležitosti Maltézského řádu, je arcibiskup Becciu, a tak nevím. [1]

V dubnu by se měla konat volba nového velmistra a doufám, že představený zvolený z řad profesních rytířů začne věci řešit a povede řád správným směrem. Svatý otec v dopise z 1. prosince loňského roku jasně vyjádřil své velmi vážné znepokojení ohledně Maltézského řádu, a tyto obavy jsou podle mého názoru jasně opodstatněné. Proto je nový představený bude muset řešit.

Požádal vás papež, abyste Maltézský řád zbavil zednářů?

Papež se vyjádřil naprosto jasně, že zednář nemůže být členem Maltézského řádu. Řekl mi, že jsou tam lidé, kteří zůstávají zednáři, a že zednáře je třeba vypudit. Proto jsem na tom pracoval, ano.

Existoval u členů komise jmenovaných Svatým stolcem konflikt zájmů, jak tvrdili někteří vatikanisté, např. Edward Pentin nebo Sandro Magister, a dokonce i velmistr?

To je pro krizi v Maltézském řádu velmi významné a je to otázka, kterou je nutno dobře objasnit. Každému se zdravým rozumem je zřejmé, že se děje něco velmi podivného. U onoho velkého daru, z něhož alespoň část skončila v Maltézském řádu, není známo, kdo je dárcem a jaká je povaha daru, ani jak se spravuje, a to není dobře… Takové věci musejí být jasné.

Bylo tedy velmi podivné, že tři lidé, kteří byli do tohoto daru pro Řád přímo zapleteni, byli členy tzv. „vyšetřovací komise“, která řešila odvolání velkokancléře a doporučila jeho návrat do funkce.

Von Boeselagerův bratr měl funkci ve Vatikánské bance…

Ano. Bratr Albrechta Boeselagera – velkokancléře, který byl vyzván k rezignaci a odmítl ji – Georg Boeselager byl několik dnů nato jmenován členem dozorčí rady Ústavu pro náboženské dílo, jemuž se říká Vatikánská banka. Všechno to vypadá velmi podezřele.

Jaká je vaše úloha v Maltézském řádu po jmenování arcibiskupa Becciu?

V této chvíli žádnou úlohu nemám. Mám titul, ale žádnou funkci.

Máte svázané ruce….

Ano. Respektuji nařízení Svatého otce a v této chvíli nemám s Maltézským řádem co dělat.

Byl jste v této krizi hlavním terčem vy?

Nevím. Celý vývoj je podle mě tak podivný, že je pro mě obtížné pochopit, co bylo hlavním záměrem. Jedna věc je však jasná, a to ta, že zásadním cílem byl návrat velkokancléře, a jestli to zahrnovalo i mé sesazení jakožto kardinála-patrona, to nevím …

Říkalo se, že když vás papež poslal na Guam, byl to trest za dubia nebo za krizi v Maltézském řádu. Tato cesta se však plánovala již před několika měsíci, dokonce ještě před zveřejněním dubií. Je to další ukázka „fake news”, na něž si tolik stěžuje prezident Trump?

Je to falešná zpráva neboli „fake news”. Myslím, že to bylo v říjnu, kdy jsem byl požádán, abych se stal předsedou senátu pěti soudců, kteří měli v Církvi soudit tzv. „případ Apurón” – zjistit pravdu o obviněních proti emeritnímu arcibiskupovi z Guamu. Cesta na Guam byla plánována zcela nezávisle na potížích v Maltézském řádu a jel jsem tam z velmi specifických důvodů. Krom toho jsem tam strávil tři dny, takže se těžko mohlo jednat o exil.

Jaký máte vztah se Svatým otcem?

Nemluvil jsem s ním od listopadové schůzky. Vloni jsem se s ním setkal při setkání s kardinály a římskou kurií před Vánocemi, ale nemluvil jsem s ním a audienci mi neposkytl, takže nevím, co si myslí.

Takže jste ho požádal o audienci?

Ano.

A během krize v Maltézském řádu jste s ním nemluvil?

Neměl jsem možnost ani příležitost s ním o tom hovořit.

První měsíce prezidenta Trumpa

Jak hodnotíte první dny Donalda Trumpa jako prezidenta?

Je to nesporně obtížná doba, protože občané Spojených států ukázali, že chtějí, aby se jejich země vydala novým směrem, a prezident Trump má v úmyslu tomuto přání, které dali lidé najevo, když pro něj hlasovali, vyhovět. Není to ale tak snadné, protože existuje mnoho sil, které tomu brání, a prezident je také ve funkci nový a musí nalézt nejlepší formu, jak dosáhnout všech těch dobrých věcí, které chce udělat.

Myslím, že to bude dobré, ale první dny byly obtížné, o tom není pochyb. Neznám ho osobně, nikdy jsem s ním nemluvil, ale myslím, že je silně rozhodnut splnit mandát, který od Američanů dostal.

Domníváte se, že to je větší naděje pro hnutí pro život, jak na pochodu pro život [ve Washingtonu] řekl Mike Pence?

Rozhodně. Prezident Trump to dává najevo velmi zřetelně. Přestože v minulosti v tom tak jasno neměl, nyní dal jasně najevo, že chápe neporušitelnou důstojnost neviňátek a obranu lidského života a že zákony Spojených států musejí chránit nenarozené.

Domníváte se tedy, že vládě na obraně života skutečně záleží?

Rozhodně. Viceprezident Pence patří už dlouho k nejvýznamnějším politickým představitelům v hnutí pro život.

Je vzestup hnutí Altright neboli alternativní pravice a konec globalismu dobrou zprávou pro svobodu?

Myslím, že je důležité, aby Církev s těmito politickými představiteli, kteří mají mnoho dobrých myšlenek, jednala a nabízela jim katolickou sociální nauku. Ta vždy znamená respekt ke společnému dobru, neboť v kterémkoli politickém programu mohou být aspekty, které jsou velmi dobré, ale i aspekty, které takové nejsou a potřebují vylepšit či zdokonalit.

Pro nás, pro Církev, je nejdůležitější, abychom se sami „nezpolitizovali“ a neangažovali se v té či oné straně, ale abychom mluvili s těmito lídry, u nichž se projevují mnohé pozitivní známky, a pomáhali jim, aby se jejich vize a programy, které nabízejí, orientovaly co nejlépe na společné dobro.

Staví Vatikán ve vztahu k Trumpově administrativě mosty, nebo naopak vztyčuje zeď?

O tom nic nevím, protože nekomunikuji se Státním sekretariátem, který to má na starosti. Musím říci, že Osservatore Romano, oficiální list Vatikánu, píše o prezidentu Trumpovi dosti negativně, a nevěřím, že by to bylo ku prospěchu.

Novinář Jason Horowitz řekl v New York Times, že jste se v roce 2014 sešel se Stevem Bannonem. [2] O čem jste na této schůzce mluvili? Skutečně se konala, nebo šlo o další „fake news“?

Mnoho lidí mi říkalo, že mi byl představen, ale konkrétně o schůzku nešlo, nepamatuji se na to. Říkají, že mi ho představili, ale abych byl upřímný, ani se nepamatuji, jak vypadá … Schůzku jsem s ním nikdy neměl.

Spojení s Trumpovou administrativou tedy nemáte…

Ne, nemám.

Výroky Artura Sosy

Co si myslíte o nedávných prohlášeních generálního představeného Tovaryšstva Ježíšova P. Artura Sosy Abascala, v nichž zpochybnil přesnost svatých evangelistů? [3]

Je to naprosto pomýlené, skutečně mi připadá neuvěřitelné, že mohl takové výroky pronést. Je nezbytné je korigovat. Máme řadu lidí, kteří to musejí prostudovat a uvést na pravou míru. Není důvod se domnívat, že slova evangelií, která jsou po staletí chápána jako přímá slova našeho Pána, najednou nejsou slovy Kristovými, protože tenkrát neexistoval diktafon. Nechápu to.

To ale není obyčejný omyl…

Je to vážný omyl, který musí být napraven.

A kdo ho může napravit?

Řekl bych, že Kongregace pro nauku víry, papežův orgán chránící pravdu víry a mravů.

Vatileaks: Úniky hovoří o tisícovce bytů Svatého stolce po celém Římě. Domníváte se, že evangelnímu poselství Církve ubírá na věrohodnosti, když je Církev největším vlastníkem nemovitostí ve Věčném městě?

Za prvé nevím, co je na tom pravdy. Řekl bych k tomu toto: nemyslím, že poselství Církve ubírá na věrohodnosti skutečnost, že vlastní nemovitosti, ale způsob, jakým je tento majetek spravován, na to vliv má. Církev všechny tyto nemovitosti může využívat k mnoha dobrým účelům, ale jejich správa musí být přísná a řídit se církevním právem. Neříkám, že to tak není, ale pokud jde o mě, jediným pohoršením by bylo, kdyby se s tímto majetkem nějak správně nehospodařilo.

Vatikánská diplomacie se velice změnila. Jak hodnotíte to, že se homosexuálnímu milenci lucemburského prezidenta (ve skutečnosti premiéra – pozn. red.) dostalo přijetí jako „manželovi“?

Myslím, že je nutno dělat něco s tím, jaký dojem u veřejnosti takové kroky vytvářejí. V minulosti Svatý stolec diskrétně a s úctou prostě odmítal takové věci dovolovat, a k tomu se musíme vrátit. Pokud to otevřeně připouštíme, vzniká tím dojem, že Svatý stolec tyto situace schvaluje, a proto je třeba to vyjasnit.

Rovněž se domnívám, že je třeba věnovat pozornost podmínkám pro výběr oficiálních hostů Vatikánu a řečníků na konferencích pořádaných Svatým stolcem. Nechápu, že na tento typ konferencí mohou být zváni lidé, kteří otevřeně odporují Církvi a jejímu učení.

Jako Paul Ehlrich…

Přesně tak, Paul Ehlrich… exemplární případ…

Za toto pozvání byl především odpovědný kardinál Ravasi, který v listu Il Sole 24 napsal dopis nadepsaný „Cari fratelli masoni”[4]…

Ano, já jsem ten text nečetl, ale někdo odpovědný by na něj měl reagovat.

Vy jste dopis kardinála Ravasiho nečetl?

Nečetl, ale patrně bych měl. Slyšel jsem o něm.

Papež potvrdil, že od nynějška se uznávají sňatky celebrované kněžími FSSPX.

Ještě jsem to nečetl, ale je to velmi významné rozhodnutí Svatého otce, které rovněž naznačuje, že nějakým způsobem musí dojít ke smíření s FSSPX. Papež v zásadě říká, že když kněží této společnosti oddávají, vykonávají tím jurisdikci Římskokatolické církve, což je velmi zajímavé.

Domníváte se, že personální prelatura je dobrá cesta ke smíření?

Myslím, že to je velmi účinný způsob smíření.

Byla by to dobrá zpráva?

Ano. Modlím se za to a doufám, že k tomu dojde. Smíření však samozřejmě musí být založeno na společném porozumění. Bez toho to není možné, protože v opačném případě by mohly vznikat konflikty a potíže všeho druhu. Je třeba se ujistit, že existuje společné porozumění vzhledem ke všem pochybnostem, které FSPPX v minulosti chovalo ve vztahu k Církvi, Svatému stolci a vedení Katolické církve.

Naděje pro rodinu a Církev

Kardinál Sarah na synodě [o rodině] upozorňoval na dvě hrozby, které se vznášejí nad Církví, a to je islám a genderová ideologie. Domníváte se, že islám je kompatibilní se soužitím na Západě?

Souhlasím s kardinálem Sarahem. Jde o dvě velké hrozby současnosti. Také jsem pevně přesvědčen, že jedním z hlavních způsobů, jak jim čelit, je vzdělávání. Musíme se postarat o to, aby se na našich školách a univerzitách učila pravda.

Obojí ohrožuje tutéž lidskou přirozenost. Celá otázka genderu je naprosto umělé vytváření určité ideologie. Také o islámu je třeba učit pravdu. Podstatou islámu je forma vlády podle jejich přesvědčení či principů, které usilují o vládu nad světem. Pokud jde o Alláha, postava Alláha v koránu a dalších islámských spisech je naprosto odlišná od Boha židovské a křesťanské víry.

Jaké důvody k naději má katolická rodina v dnešním světě poznamenaném kulturou smrti, v němž se genderová ideologie pokládá za jedinou pravdu o člověku?

Důvody k naději samozřejmě jsou, protože Kristus svou milost jednotlivcům i rodinám dává stále. A jednotlivci a rodiny mohou celou tuto situaci změnit. Hodně teď cestuji do mnoha zemí. V Americe i jinde se setkávám s velmi oddanými mladými lidmi a mladými i ne úplně mladými katolickými rodinami, a to mi dává naději, protože čím víc se dokážeme vzájemně podporovat ve věrnosti Ježíši Kristu, tím spíš se svět může proměnit.

Co byste poradil katolickým rodinám, které chtějí, aby jejich děti vyrůstaly ve svobodě?

Moje rada je, abyste se modlili, svěřili se modlitbě, konali pobožnosti, zejména k Nejsvětější Svátosti, a nezapomínali na zpověď, ústřední bod rodinného života. Věnujte velkou pozornost výchově svých dětí v nauce Církve a v mravním zákoně, a za třetí spolupracujte s dalšími rodinami, vzájemně se povzbuzujte a staňte se velkou silou pro dobro světa.

Gabriel Ariza

Překlad Lucie Cekotová

[1] Dne 19.4. přinesly portály Rorate Caeli a LifeSiteNews zprávu, že papežský pověřenec arcibiskup Becciu zakázal bývalému velmistrovi Maltézského řádu Fra’ Festingovi přijet do Říma na volbu nového velmistra. Becciu v dopise Festingovi tvrdí, že toto rozhodnutí „sdílí se Svatým otcem“, a k jeho respektování Festinga zavazuje pod poslušností. Pozn. překl. http://rorate-caeli.blogspot.com/2017/04/who-knew-pope-can-forbid-foreigner-from.html#more

[2] V roce 2016 vedoucí Trumpovy kampaně, po volbách hlavní strategický poradce nového prezidenta. Pozn. překl.

[3] http://www.tedeum.cz/2017/03/01/general-jezuitu-zpochybnuje-verohodnost-evangelii/

[4] https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=kardinal-gianfranco-ravasi-ministr-kultury-vatikanu-pise-zednarum

https://infovaticana.com/2017/04/10/burke/

7 Responses to Kardinál Burke o Maltézském řádu: „Všechno to vypadá velmi podezřele.“

 1. pan contras napsal:

  Cely humbug kolen korekce vysumi a Franz pojede dal.

 2. VladimírM napsal:

  „Lucemburského prezidenta“? Ano, díval jsem se do originálního textu a tam to opravdu takhle je. Lucembursko je velkovévodství, žádného prezidenta nemá. Zřejmě byla řeč o lucemburském premiérovi Xavieru Bettelovi.
  Možná je to v kontextu článku a jeho závažnosti jen detail, ale kvůli větší věrohodnosti by bylo třeba jen uvést na pravou míru.

  • Lucie Cekotová napsal:

   Máte pravdu, samozřejmě. Obvykle podobné věci opravuji aspoň poznámkou pod čarou, ale tohle mi uniklo. Šlo samozřejmě o preméra Xaviera Bettela. Omlouvám se.

 3. nevěřící Tomáš napsal:

  Díky za zveřejnění a překlad…
  Je zde mnoho námětů k přemýšlení a k tomu, aby se více vědělo…i o temných zákoutích, vycházejících na světlo a tím i umožnění, poskládat si z těchto střípků, mozaiku o tom, co se děje, spolu se s správnějším vhledem na dění ve středu církve a jeho nejvyššího představitele…Z maličkostí se tvoří veliké věci a po vyplouvání na povrch… i žel, šoky.
  Jak řekl náš Pán, nic není zahalené, aby to jednou nebylo odkryté…pravda o pontifikovi a jeho skutečném záměru s církví stejně dříve či později vyjde najevo, jen aby nebylo pak již příliš a nenávratně pozdě. A jak říká kardinál Burke, naší obranou a zbraní ať je skutečně zvýšené modlitební úsilí, aby temné síly a její nástroje uvnitř církve, byly Bohem zavčas stopnuty.

 4. Tomáš napsal:

  Oremus, oremus, oremus…

 5. Lucie Cekotová napsal:

  Podle dnešní zprávy na LifeSiteNews se Fra Festing rozhodl neuposlechnout zákazu zúčastnit se volby svého nástupce a má v úmyslu do Říma přijet. Podle LSN to měl tiskový mluvčí Maltézského řádu potvrdit agentuře Reuters. Ed Pentin z National Catholic Register napsal, že mu zdroje uvnitř Řádu řekly, že „Festing zůstává velmi populární a mohl by být dokonce znovuzvolen“. Celá zpráva: https://www.lifesitenews.com/news/former-knights-of-malta-head-will-defy-vatican-order-to-skip-successors-ele

 6. Lucie Cekotová napsal:

  Nakteří členové Maltézského řádu v otevřeném dopise papeži žádají vysvětlení jeho nedávných zásahů do záležitostí řádu. Kromě jiného se v něm ohrazují proti tomu, že papežský delegát se zvláštními pravomocemi arcibiskup Becciu zakázal bývalému velmistrovi zúčastnit se volby svého nástupce, což nazývají „faktickým odesláním Fra Festinga do exilu“, které ho „zbavuje jeho práv jako člena Řádu“. Mezitím bylo oznámeno, že Vatikán ustoupil od svého požadavku, aby Festing do Říma nejezdil. Volba nového velmistra se má konat zítra.
  https://www.lifesitenews.com/news/knights-of-malta-members-petition-pope-for-reasonable-explanation-for-meddl

Napsat komentář: Lucie Cekotová Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *