Bude provincie Ontario odebírat děti rodičům, kteří nesouhlasí s genderovou ideologií?

Lesbická premiérka Kathleen Wynne využívá své pozice k vnucování gender ideologie celému Ontariu.

TORONTO, 14. března 2017 (LifeSiteNews) — V kanadském státě Ontario prošel bez odporu druhým čtením návrh zákona, který podle varování právníků dává státu větší moc k odebírání dětí a může být využit k vnucování genderové ideologie rodinám. Osmdesát tři ze sto sedmi ontarijských zákonodárců hlasovalo pro to, aby byl tzv. „Návrh 89“ poslán Stálému výboru pro justiční politiku ovládanému liberály.

Předsedkyně organizace Rodiče jako první vychovatelé (Parents As First Educators – PAFE) Tanya Granic Allenová říká, že „je ostuda, že ani jeden poslanec [ve druhém čtení] nehlasoval proti tzv. zákonu na podporu dětí, mládeže a rodin“. „Čekám, že poslanci odolají politickému tlaku a budou dělat svou práci, to jest zastupovat rodiče obávající se zásahů státu do rodinného života,“ řekla portálu LifeSiteNews.

Návrhem 89 se ruší a nahrazuje dosavadní zákon o službách dětem a rodině upravující služby související s ochranou dětí, adopcemi a pěstounskou péčí. Mezi faktory, jež je třeba zvažovat „v nejlepším zájmu dítěte“, nově uvádí i „genderovou identitu“ a „genderové vyjádření“. Zároveň vypouští náboženskou víru, v níž rodiče dítě vychovávají, a místo toho bere v úvahu jen vlastní „přesvědčení“ dítěte.

V návrhu „jsou skutečné problémy, které mohou vést ke zničení mnoha rodin,“ uvedla Granic Allenová. Tento názor potvrdily výroky ministra pro služby dětem a rodinám Michaela Coteaua pro politicko-analytický portál QP Briefing. Coteau, který návrh uváděl, řekl, že pokládá za týrání, jestliže někdo zpochybňuje sebeidentifikaci dospívajícího jako LGBTQI nebo mu říká, aby se změnil. „Považoval bych za druh týrání, jestliže se dítě nějak identifikuje a ten, kdo o něj pečuje, mu říká ‚ne, to musíš dělat jinak‘. A jestliže to je týrání a jestliže to odpovídá definici, pak je možné dítě z tohoto prostředí odebrat a dát ho pod ochranu, kde týrání přestane.“

Organizace PAFE má proti Návrhu 89 petici, kterou chce Granic Allenová předložit Stálému výboru, až bude svědčit proti němu. PAFE však zdaleka není jedinou prorodinnou skupinou, která proti němu protestuje. První, kdo začal bít na poplach kvůli tomu, že Návrh 89 prosazuje do služeb dětem genderovou ideologii, byla Asociace pro reformovanou politickou akci (Association for Reformed Political Action – ARPA). Podle její analýzy může návrh bránit v adopci dětí či pěstounské péči rodičům, kteří s genderovou ideologií nesouhlasí. Návrh liberálů podle právníka ARPA Johna Sikkemy rovněž „signalizuje možný posun směrem k větší připravenosti k zásahům ze strany Společnosti pro pomoc dětem“. [1]

Návrh 89 zachovává ustanovení současného zákona, že dítě, které trpí nebo „mu hrozí“ duševní či citová újma a rodiče mu nezajistí „péči nebo přístup k péči“, musí být chráněno zákonem, poznamenal Sikkema v rozhovoru na webových stránkách ARPA. Zatímco však dosavadní zákon uvádí, že Společnost pro pomoc dětem (CAS) má podniknout „co nejméně rušivý zásah“, Návrh 89 dodává „včetně zajištění preventivních služeb, služeb včasné intervence a komunitní podpory“. Protože Návrh 89 zařazuje genderovou identitu a genderové vyjádření mezi faktory, jež je třeba zvažovat při určování nejlepších zájmů dítěte, což je řídící princip práva, vyvolává to podle ARPA obavy, jak budou rodiče reagovat na poruchu genderové identity u dítěte a jak na to naopak odpoví stát.

„Zajištění ‚preventivních služeb‘ a ‚služeb včasné intervence‘ může být dobrá věc a nutně neznamená odebrání dítěte z rodiny,“ poznamenává analýza ARPA. „Poslanci zkoumající návrh by však udělali dobře, kdyby uvážili a vysvětlili, jaký druh služeb má toto ustanovení na mysli.“

Také kanadské prorodinné ženské hnutí REAL Women ostře zkritizovalo Návrh 89 jako další pokus premiérky Kathleen Wynneové vnucovat „své ideologické názory nevinným dětem“. Vynechání náboženského přesvědčení rodičů jako jednoho z faktorů, jež je třeba brát v úvahu, a ustupování přesvědčení dítěte „povede ke vzniku konfliktu v rodině“. Dítě se může střetávat s rodiči a domáhat se ochrany před nimi „v takových otázkách, jako je potrat, genderová identita či dokonce asistovaná sebevražda, pokud se dítě rozhodne, že to je to, co si přeje,“ poznamenává analýza REAL Women. „Zahrnutí dětí do právní úpravy asistované sebevraždy se v současné době nesmírně obhajuje.“ Podle Návrhu 89 „musí CAS ‚konzultovat dítě‘ podle jeho věku a zralosti,“ konstatuje organizace. Návrh uvádí podrobný seznam práv dítěte, avšak „neposkytuje pro vyvážení žádná opatření, jež by stanovila práva rodiče“. „Děti je samozřejmě třeba chránit před skutečným zneužíváním, tento legislativní návrh však znamená otevření dveří k tomu, aby osudy dítěte namísto rodičů řídil stát a formoval děti podle státní ideologie.“ Podle hnutí REAL Women Návrh 89 rovněž dává ministrovi bezprecedentní pravomoc vydávat příkazy výborům Společnosti pro pomoc dětem. Jestliže CAS příkaz neuposlechne, může ministr „jmenovat nebo vyměnit členy správní rady CAS, a rovněž vyměnit jejího předsedu a jmenovat dohlížitele, který bude řídit její provoz“.

Společnosti pro pomoc dětem „vždy byly součástí komunity, v níž dítě žije“. Do místní CAS vstupují lidé, „kteří mají zájem na prospěchu dětí“, a volí si „správní radu, která určuje politiku a najímá zaměstnance tak, aby to bylo odrazem komunity a jejích hodnot“. Podle Návrhu 89 „má správní rada znamenat pouhé razítko na ideologické postoje vlády“.

Johanne Brownriggová, ředitelka pro veřejné záležitosti v prolife organizaci Campaign Life Coalition, říká, že „kumulativní efekt návrhů 28 a 77 a teď i 89 umožní silné zasahování státu do života rodin“. [2] „Nakonec zničí důvěru mezi členy rodiny a posílí roli učitelů jako agentů státu,“ napsala v e-mailu pro LifeSiteNews. „Nezapomínejte, že tento společenský experiment staví na těchto základech, to jest na kontroverzních osnovách sexuální výchovy… Sociální inženýrství [premiérky Wynneové] budeme pociťovat po desetiletí.“

„Stejně znepokojivé“ je podle Brownriggové i to, že lídr progresivních konzervativců Patrick Brown „se nezmohl na jedinou námitku proti kterémukoli z těchto návrhů“. Jejich „hladké schválení bez promyšlené důkladné diskuse o jejich následcích“ bylo umožněno tím, že se Brown „soustředí jen na to, jak se dostat k moci“.

Tanya Granic Allenová z PAFE je spolu se zakladatelkou organizace Stop the New Sex Ed Agenda Party Queenie Yu na turné po 17 ontarijských městech, jehož součástí jsou informační a akční shromáždění k celé řadě hrozeb rodině, včetně Návrhu 89. „O návrhu se bude hlasovat ještě jednou, proto by se lidé měli obracet na své poslance a říkat jim, aby to zastavili,“ řekla Granic Allenová LifeSiteNews. Rovněž vyzvala k podepisování petice PAFE, kterou dosud podpořilo 3 389 lidí.

Lianne Laurence

Překlad Lucie Cekotová

https://www.lifesitenews.com/news/liberal-bill-empowers-gvmt-to-take-kids-from-ontario-parents-who-dont-accep

[1] Společnost pro pomoc dětem je nezisková organizace, která podle rozhodnutí ministerstva pro služby dětem a rodinám zajišťuje v Ontariu sociálně-právní ochranu. Je financována ministerstvem a má běžné pravomoci orgánu sociálně-právní ochrany dětí, pohlíží se však na ni jako na nevládní organizaci. Pozn. překl.

[2] Návrh 28 „o rovnosti rodin“ ruší pojmy „matka“ a „otec“ v rodných listech a místo nich zavádí „rodný rodič“ („birth parent“) a „rodič“. Krom jiného stanovuje, že dítě může mít čtyři rodiče, homosexuální partner jednoho z rodičů se stává rodičem dítěte i bez adopce. Návrh 77 „o potvrzení sexuální orientace a genderové identity“ mj. zakázal léčbu dětí jevících sklon k poruchám v sexuální oblasti. Pozn. překl.

One Response to Bude provincie Ontario odebírat děti rodičům, kteří nesouhlasí s genderovou ideologií?

  1. petr napsal:

    Všechnu tu gender-ideologii, předem naplánovanou odborníky z elity, předkládají v podobě nových zákonů zaprodanci, patřící do ní a právě proto, že chtějí svorně a jednotně vychovanou mládež, coby otroky s výmazem svého vlastního uvažování a inteligence, včetně práva na náležitou porci svobody, pak, jak vidíme, se jim docela úspěšně daří… ovšem za pomocí silné podpory moci a vlivu Bildenbergu a spol, čili mocných elitářů…
    Je naivní se domnívat, že to je původní výmysl a zvláštní směřování zákonodárců ve svých vlastních státech a dobrodiní pro jejich občany,jak se snaží podsouvat těm méně nadaným rozumem, tyto osoby nemají již žádný stud, jen se takto zpronevěřují důvěře, pro kterou byli od svých voličů zvoleni, když prosazují zájmy těch, kteří jim tučně za tuto špinavou práci platí či slibují pohádkově nebeskou budoucnost, tedy ráj na zemi, ve kterém oni…elita budou vládnout a ostatní, čipovaní otroci s vygumovanou inteligencí, jim budou poslušně a oddaně sloužit. Tomu se říká skvělý plán, mající za cíl vytvořit NWO (spolu s jednotnou univerzální církví) a tyto neuvěřitelné zrůdné zákony, spolu s jejich gender ideologií coby zamaskováním hrůzných projektů NWO, jsou jen kapičkou v moři a počátečními kroky k uskutečnění těchto jejich neuvěřitelných cílů. Pokud se občané neprobudí a dovolí těmto zástupcům elity coby zákonodárců svých států, prosadit tyto zvláštní zákony ve svých zemích, pak Pán s námi se všemi a zlý pryč…Ostatně i my v naší české zemičce máme také několik těchto „zaprodanců“ na nejvyšších postech, kteří hájí zájmy satanské elity…Podle ovoce poznáte…kdo hájí islamizaci, kdo se přiklání nenápadně tímto katastrofickým „gender-zednářsko-elitářským směrem“, který začíná hýbat Evropou…nespěme a bojujme…modlitbou, aktivním odporem …Božími zbraněmi

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *