Kardinál Kutwa: Žádný církevní pohřeb pro zednáře

Kardinál Kutwa

(Abidjan) V Evropě byla tato zpráva zamlčena: Kardinál Kutwa, arcibiskup v Abidjanu, odepřel čestnému velmistrovi a zakladateli Velké lóže Pobřeží slonoviny Clotaireovi Magloireovi Coffiemu, zednáři přezdívanému „Le Papa“ (Otec), který zemřel 29. ledna při autonehodě, církevní pohřeb.

Coffieho náhlá smrt otřásla hospodářstvím a politikou této západoafrické země, v níž má zednářství obrovský vliv. Mezi prvními, kteří k úmrtí vyjádřili soustrast, byli 3 prezidenti: Alassane Quattara
z Pobřeží slonoviny, Denis Sassou Nguesso z Konga a Ali Bongo Odimba z Gabunu. V Kongu, v Gabunu a v  Sierra Leone nemá ten, kdo není v lóži, žádnou vyhlídku na vyšší pozici ve státě.

Smuteční obřady zahrnovaly také kromě zednářského „rozloučení“, které však nebylo veřejně oznámeno, církevní pohřeb se mší. Tak to publikoval nejbližší Coffieho okruh. Dlužno ovšem dodat, že původně to měl být pohřeb katolický, ale nakonec ho vykonal pravoslavný kněz, protože kardinál Kutwa, arcibiskup Abidjanu, zakázal vystrojit pohřeb jak Coffiemu, tak libanonskému zednáři Ghorayebovi, který zahynul při nehodě spolu s ním.

Neslučitelnost členství v lóži s členstvím v Katolické církvi deklaroval už papež Klement XII. v dogmatické bule In eminenti 28. dubna r. 1738. Od té doby katolíci vědí, že když se stanou členy lóže, padá na ně automaticky trest exkomunikace. 26. listopadu r. 1983 potvrdila Katolická církev své odsouzení zednářství v prohlášení Kongregace pro nauku víry Quaesitum est„Negativní soud Církve na téma zednářství zůstává naprosto nezměněn, neboť jeho zásady byly vždycky považovány za neslučitelné s naukou Církve. Proto nadále zůstává v platnosti církevní zákaz vstupu katolíků do zednářských lóží. Katolíci, kteří náleží k zednářství, zůstávají v těžkém hříchu a nesmějí přistupovat ke sv. přijímání.“

„Ti, kteří vykonávali masivní nátlak na kardinála Kutwu, aby ho přiměli k povolení církevního pohřbu pro velmistra navzdory jasnému stanovisku Církve, se snad domnívali, že mají co do činění s bezpáteřním klérem, který je vždy připraven se ohnout, aby se zalíbil. Jenže díky Boží prozřetelnosti ne všichni jsou takoví. Ještě existují a vždycky budou existovat takoví vůdci Církve, kteří berou katechismus vážně a dokážou říci pokaždé ne, když se jedná o svátosti a zvláště Eucharistii,“ napsal Mauro Faverzani v Corrispondenza Romana.

Pohřební obřady za vlivného velmistra Velké lóže Pobřeží slonoviny trvaly od 6. do 10. února a nápadně připomínaly protokol pro adekvátní obřady za hlavu státu. Objevil se na nich velký zástup politiků náležejících k lóži, mezi nimi ministr pro bezpečnost země Hamed Bakayoko, který je od r. 2015 úřadujícím velmistrem Velké lóže Pobřeží slonoviny, a ministr obrany Alain Donwahi, velmistr provincie Velký střed. Přítomni byli také viceprezident Daniel Kablan Duncan, ministr pro digitální hospodářství Bruno Koné, bývalý předseda vlády Jeannot Ahoussou Kouadio, předseda Rady pro ekonomiku a životní prostředí  Charles Koffi Diby a bývalá premiérka Henriette Konan Bedié. Jim všem se kardinál Kutwa postavil do cesty.

Původní text: Giuseppe Nardi

Zdroj: www. katholisches.info  20.2.2017

Překl. PhDr.  Radomír Malý

Úpravy a krácení: Ignác Pospíšil

40 Responses to Kardinál Kutwa: Žádný církevní pohřeb pro zednáře

 1. Felix Leo napsal:

  Zato Sokol neměl s Husákem sebemenší problém!

  • Tomáš napsal:

   Jakože Husák měl být zednář? Asi nevíte, že se před smrtí obrátil na katolickou víru.

   • Felix Leo napsal:

    Neobrátil – Husákova rodina i personál nemocnice obrácení, svátosti apod. zcela vylučují.

    • Tomáš napsal:

     P.S. Jen by mne zajímalo, proč máte nutkání psát (většinou) blbosti na katolický web, když zjevně máte s katolickou vírou problém. To vás někdo platí od toho, kolik reakcí se pod vašimi komenty potom objeví? (((-.

    • Fr. Albert T.O.P. napsal:

     Prosím o relevantní odkaz k podpoření vaší teorie.
     Díky

     • Felix Leo napsal:

      Vy jste mluvil o obrácení jako první, důkazní břemeno je v první řadě na vás.

      • Tomáš napsal:

       Jako první to bez sebemenšího důkazu popíráte vy.

      • Fr. Albert T.O.P. napsal:

       Nic takového jsem netvrdil.
       Takže, prosím, vložte důkaz, jenž potvrzuje vaše tvrzení.
       V opačném případě vás budu mít za lháře.

       • Honza Kohoutek napsal:

        Otázka je, co je pro Vás důkaz. Vždy to bude jen tvrzení proti tvrzení.
        http://www.reflex.cz/clanek/historie/52705/gustav-husak.html

       • Libor Rösner napsal:

        Ad Honza Kohoutek – On mohl klidně říct, že se bojí toho, že se mu tam bude chtít kněz vkrást, nicméně stejně tak mohl změnit na poslední chvíli názor. Pocházel z katolické rodiny, sestra byla řeholnicí, beztak se za něj příbuzní modlili, on sám prý ještě v 70. letech dokázal odrecitovat celou mši v latině, takže to v něm bylo, ne že ne. My můžeme jen doufat, že se obrátil, ne to chtít zlehčovat, protože to popírá po iks letech synátor.

    • Berchmans napsal:

     Je pro Vás důvěryhodnějším svědkem arcibiskup Sokol nebo rodina bolševiků?

     • Tomáš napsal:

      Klid. Aspoň už s jistotou víme, kam se Felix s konečnou platností sám zařadil.

     • Dr. Radomír Malý napsal:

      Ad Felix Leo: Psal jsem o tom tenkrát v Lidové demokracii. Arcb. Sokola volal k umírajícímu sám Husákův syn s tím, že otec si to přeje. Pak ovšem se vykrucoval, že otec byl v kómatu a že arcb. Sokol se jaksi sám prý „vnutil“ na návštěvu. Sokol ale říká něco jiného, mj. že při zaopatřování byl Husák při vědomí. Buď jak buď, Husák nezemřel bez svátostí, což o tom zednáři Coffim se říci nedá – a v tom je podstatný rozdíl.

  • Pan Contras napsal:

   Já taky s dr. Husákem nemám žádný problém, anžto zemřel smířen s Bohem na rozdíl od tramtarara Havla, který zpovědníka odmítl.
   Církevní pohřeb se nedpírá tomu, kdo zemřel kajícně a to dr. Husák splňoval.

  • Dr. Radomír Malý napsal:

   Ad Felix Leo: Motáte dohromady koše s báněmi. Husák se na smrtelné posteli obrátil a žádal kněze. Ten nesmí odmítnout službu zaopatření nikomu, kdo umírá. Když Husák byl zaopatřen a rozhřešen od svých hříchů, nic nebránilo, aby měl církevní pohřeb.

   Kdyby ten zednářský velmistr z Abidjanu, o němž je v článku řeč, před smrtí žádal kněze a přijal poslední pomazání s rozhřešením, také by nic nebránilo církevnímu pohřbu. Jenže toto se nestalo, ten prominentní zednář se ani před smrtí neobrátil, proto neměl na církevní pohřeb nárok.

 2. Miloš napsal:

  Pravoslavný kněz se zachoval správně, protože zná Písmo svaté :
  Není rozdílu mezi Židem a Řekem, vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vyzývají, neboť každý, kdo vyzývá jméno Páně bude spasen. Římanům 10:12 – 13.

  • Ignác Pospíšil napsal:

   K tomu, abyste mohl citovat z Bible, nestačí najít a opsat text i se správným označením. To je jen sám začátek. Ještě musíte najít ten správný text, který skutečně má co říci k dané situaci, který je relevantní. A tam ještě máte velké rezervy…

  • Dr. Radomír Malý napsal:

   Ad Miloš: Odkdy zednáři „vzývají jméno Páně“? Božství Kristovo popírají, vzývají pouze tzv. „Velkého architekta vesmíru“, v lóžích vysokého stupně zasvěcení potom vzývají opravdu pána, ale toho druhého, ne trojjediného Boha. Kdo je tím druhým, to Vám snad nemusím říkat.

  • Anthracit napsal:

   Křivoslavný, ne pravoslavný. Ano, provokace, ale všímá si Ignác, že pustí lecjaký plevel, zato ostré reakce už ne?

 3. Petr napsal:

  Přátelé a co na to říkáte, když současná hlava církve, sedící na Petrově stolci, má /pokud se nepletu, až dosud/ čestné členství v Rotary clubu, který má se zednářstvím mnoho společného? Když jsem shlédl foto jeho členské legitimace, dané k dispozici na internetu, pak moje ubohá hlava zjistila, že to „nebere“, tedy ten fakt, že se tiše souhlasí a mlčí…
  Stejně tak i CIC z r.1983 zakazuje praktikujícímu katolíku mít jakoukoliv vazbu na masonerii či účast, byť „pouze“ v čestném členství, v jakémkoliv zednářském spolku pod trestem samočinné exkomunikace. A pokud by tento stav, stále jaksi dobrovolně trval, znamenalo by, že dotyčný se nachází ve stavu těžké hříšnosti, vylučující právo přistupovat ke svátostem katolické církve.

  • Tomáš napsal:

   To má skoro každý biskup v ČR už několik let. Nic nového nebo k nepochopení. Vy jste to nevěděl?

  • matěj napsal:

   Kdybych měl trochu času, zhotovím pro Vaši radost klidně i papežovu členskou legitimaci nějaké zednářské lóže a dám Vám ji k dispozici na internetu, dnes něco takového už zvládne šikovnější puberťák. Opravdu myslíte, že každá taková fotografie vyžaduje, aby se k ní vyjadřovala hlava katolické církve? Neměla by se věnovat trochu jiným věcem?

  • Ignác Pospíšil napsal:

   Samočinná exkomunikace byla v CIC 1917, v 1983 už není (právě proto vydal kardinál Ratzinger Quaesitum est). Jinak rotariáni nejsou zednáři, byť se o nich říká, že jsou školkou či přípravkou zednářů…

  • Pan Contras napsal:

   Kterak jste přišel na to, že je Bergooglio praktikující katolík? Praktikující to on je, ale z jeho projevů páchne zednařina a marxismus na sto honů. Nadšení všech možných komunistů a zednářů jen svědčí o tom, čí píseň zpívá.

 4. Petr napsal:

  ad Ignác Pospíšil
  implicitně v kán.1374 CIC se hovoří jasně, byť masson. spol. nejmenuje výslovně

  Kán. 1374 :
  Kdo se stane členem sdružení, vyvíjejícím jakýmkoliv způsobem činnost proti církvi, atˇje potrestán spravedlivým trestem. Kdo takové sdružení podporuje nebo řídí, ať je potrestán interdiktem.

  • Tomáš napsal:

   Jak chcete takového potrestání dosáhnout tam, kde jedná a dopouští Bůh? Kdo koho má trestat? Jak?

 5. Petr napsal:

  ad. Matěj

  https://www.email.cz/download/k/Bh4aKyyN4Qx9jyu9xr9Yz2ym9kk3lfBJS-uL-Ii1it6Li0qohCF95egfsqH0q74tMTfKuT8/fr

  pokud jste si ještě za ty dlouhé, téměř již 4 roky nevšiml určitých „maličkostí“, pak si více všímejte a registrujte zednářské stisky rukou se svými „spřízněnými“ kolegy“ z řad duchovenstva, různé zednářské pozdravy, vysílané do étéru bez hany a studu …a o různých překvapujících, „novostí“ ne nepodobných zednářskému smýšlení, užitých v kázání a mediálních hovorech při jeho apoštolských cestách v letadle, by se možná již dala napsat obšírná kniha… Nechci urážet, ale zřejmě jen „slepým“ toto vše asi uniká…a celkem úspěšně…

 6. David napsal:

  Zeptám se znalců: Měl Leoš Janáček církevní pohřeb?
  Nebyl to sice zednář, ale rozhřešení odmítl. Na nabídku, zdali se nechce smířit s Bohem odpověděl: „Proč? Bůh mi přece nic neudělal.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *