Kříž vyrobený z nástrojů potratářů na Pochodu pro život v Budapešti

BUDAPEŠŤ, Maďarsko, 3. srpna 2016 (LifeSiteNews) — Stovky lidí z celé Evropy se sešly 23. července 2016 na náměstí sv. Jana Kapistránského v Budapešti při pochodu pro život. Cestou přes centrum tohoto starobylého města na památku dětí zabitých při potratu zvonili na zvonky a modlili se u vyobrazení neobvyklého kříže vyrobeného kompletně z nástrojů používaných při potratu.

Tzv. „Bělehradský pochod pro život“ se konal den po 560. výročí konce obléhání Bělehradu Turky a porážky tureckých nájezdníků vojsky uherského národního hrdiny Jánose Hunyadyho, jimž dodávala odvahu kázání sv. Jana Kapistránského. V souvislosti s pochodem se v budapešťském vojenském muzeu konala konference s názvem „Válka kolébek“.

Podle organizátora pochodu Imre Teglasyho, ředitele organizace Human Life Inetrnational Hungary a profesora maďarštiny, který sám přežil potrat, účastníci ze 20 zemí cestou přes město zvonili na zvonky a postupně ve svých rodných jazycích recitovali jména nenarozených dětí zabitých při potratu. Při patnácti zastaveních křížové cesty od Kristova odsouzení k smrti po jeho Vzkříšení se společně modlili modlitby, jejichž autorkou je představitelka rumunského hnutí pro život Dr. Zita Kovacsová, vytesané na kamenných deskách tvořících zdejší trvalou prolife expozici. Ústředním bodem křížové cesty je série fotografií ohromného kříže nazvaného „Kříž hříchů“, který před šesti lety vytvořil Rakušan Dr. Josef Presslmayer kompletně z nástrojů používaných při potratu personálem dvou potratových klinik, jež byly v Rakousku uzavřeny v důsledku modlitebních stráží hnutí pro život.

Kříž byl vystaven ve Fatimě a použit při dalších protestech a pochodech v Rakousku, a rovněž v Maďarsku při protestu proti zavedení potratové pilulky RU486. „Protest byl úspěšný,“ uvedl Teglasy, „a chemická válka pomocí RU486 se v Maďarsku v současné době nevede.“

Jak řekl Teglasy portálu LifeSiteNews, kříž je nyní příliš křehký, než aby bylo možno ho převážet, a zůstává proto u Dr. Presslmayera. Slouží jako posvátný předmět spojující Kristovo utrpení s utrpením nenarozených dětí. Na zřízení budapešťské křížové cesty se podílel Imre Teglasy, který objednal fotografie kříže, spolu s Presslmayerem a Kovacsovou. Jak dodal, „o vznik 15 zastavení, která symbolizují umučení a smrt našeho Pána Ježíše Krista a upozorňují na mučení a smrt našich nenarozených dětí“ se zasloužil především Duch svatý.

Video na https://knightstemplarinternational.com/2016/07/pro-life-march-budapest-weekend-video/

Steve Weatherbe

Překlad Lucie Cekotová

Zdroj: https://www.lifesitenews.com/news/at-march-for-life-in-budapest-cross-of-sins-represented-tools-of-human-dest

One Response to Kříž vyrobený z nástrojů potratářů na Pochodu pro život v Budapešti

  1. Vostok napsal:

    Bůh žehnej účastníkům a organizátorům

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *