Nové české kasino

  1. Vklad 5 Eur Kasino Bonus 2023: Jedním ze způsobů, jak si hráči mohou pomoci, je omezení přístupu k hazardním hrám.
  2. Hra Ruleta Online Zdarma - Můžete zkontrolovat zde hrát Egyptské zlato a další GW hry sloty pro skutečné, které mají také volný režim přehrávání.
  3. Online Kasino S Vkladem 10 Euro 2023: Poté můžete ze svého účtu vybrat požadovanou částku.

Naučte se hrát kasinové hry 2023

Zařízení Pro Stahování Automatů 2023
Není nutné stahovat žádnou aplikaci nebo software, abyste prozkoumali vše, co Jet Casino nabízí australským hráčům.
Bitcoinové Kasino Bez Registrace 2023
Drží největší herní výplatu jakékoli kasinové hry online.
Sazka hry aplikace pro mobilní operační systémy zatím neexistuje.

Kasino žádný vklad bonus nová kasina 2023

Hraci Automaty Bez Vkladu 2023
Provozovatel vám nabízí tyto typy her.
Nejlepší Vklad Kasino Bonus 2023
Nezapomeňte aktivovat kód MAYNILA v nastavení účtu.
Bonusový Automat Zdarma 2023

Jak šířící se sexuální revoluce ničí svobodu

Gabriele Kuby

8. července 2016 (Mercatornet) — Když německá spisovatelka a aktivistka Gabriele Kuby popisuje dopady studentské revoluce na Západě v r. 1968, ví velmi dobře, o čem mluví. Jako studentka sociologie na berlínské Svobodné univerzitě byla u toho, bez sebe nadšením z antiautoritářského ducha doby.

Od té doby se odehrála revoluce i v jejím životě. Svým veřejným působením teď upozorňuje na kulturní devastaci vyvolanou pokračující sexuální revolucí. V tomto rozhovoru mluví o své knize na toto téma, která v prosinci 2015 vyšla v angličtině a jejíž český překlad vydalo Kartuziánské nakladatelství Jiřího Braunera v Brně už v roce 2013.

* * * * *

Otázka: Ve své knize Globální sexuální revoluce – Ztráta svobody ve jménu svobody popisujete ničení svobody a kultury sexuální revolucí a varujete před ním. Proč k tomu dochází?

Otázka: Jak funguje sex, tak funguje rodina. Jak funguje rodina, tak funguje společnost. Sexuální normy mají rozhodující vliv na celý systém kultury. Antropolog J. D. Unwin z Oxfordské univerzity už ve 30. letech ve své knize Sex and Culture (Sex a kultura) dokázal, že vysoká úroveň kultury může existovat jen tam, kde existují přísné sexuální normy. Evropská křesťanská kultura se opírá o ideál monogamie. Nyní jsme uprostřed kulturní revoluce, která sexuální morálku ničí. Vážné důsledky jsou evidentní – ničení rodiny a demografická krize. Síly tohoto světa však sexuální revoluci stále vnucují všem národům.

Otázka: Vede odstranění mravních norem k sexuálnímu osvobození?

Odpověď: Odhazování všech mravních omezení sexuální aktivity se maskuje jako „sexuální osvobození“. Každý ze zkušenosti ví, že tělesné pudy a touhy je třeba ovládat, ať jde o sex, jídlo nebo pití. Jinak začnou ony ovládat nás. Proto je umírněnost jednou z kardinálních ctností. Exploze pornografie na internetu vytváří milióny lidí závislých na sexu, a je tragické, že mezi nimi stále přibývá mladých. Manželství a rodiny se rozpadají, protože sexuální touhy přivádějí k nevěře manžely a manželky, kteří se nenaučili, jak je dát do služeb vyjadřování lásky.

Otázka: Kdo k sexuální revoluci přispěl intelektuálně?

Odpověď: Chceme-li sledovat myšlenky, které pohánějí sexuální revoluci, můžeme se vrátit až k řeckému filosofu Prótagorovi, jenž prohlásil, že „člověk je měřítkem všeho“. Toto přesvědčení je základem relativismu, který tvrdí, že žádné absolutní mravní hodnoty neexistují. Francouzská revoluce zvrátila křesťanské pojetí člověka stvořeného Bohem, který se Bohu bude jednou odpovídat. Od té doby filosofickými a psychologickými myšlenkami a svou revolučně kulturní kvalifikací přispělo mnoho vážených myslitelů. Vesměs sympatizují a komunistickými nebo liberálními politickými hnutími. Abychom jich jmenovali jen několik: Karl Marx a Bedřich Engels, Sigmund Freud, Simone de Beauvoir, Alfred Kinsey, neskrývaný sexuální revolucionář Wilhelm Reich a filosofové Adorno, Horkheimer a Marcuse, kteří jsou známi jako Frankfurtská škola.

Otázka: Jakou roli hrál v hnutí roku 1968 radikální feminismus a marxismus?

Odpověď: Průlomem, který změnil společnost jako celek, byla studentská revolta z roku 1968. Ta se živila idejemi Frankfurtské školy a uvedla do praxe myšlenky Wilhelma Reicha. Marxismus, radikální feminismus a „sexuální osvobození“ se spojily a zaútočily na základ křesťanského hodnotového systému tím, že revoltovaly proti jakékoli autoritě. Bezprostředním objektem revolucionářů byly děti: zakládaly se takzvané antiautoritativní „dětské krámy“(Kinderläden), kde si děti mohly dělat, co chtěly, a byly povzbuzovány k sexuálním hrám.

Otázka: Jak hnutí roku 1968 ovlivnilo dobu, v níž žijeme?

Odpověď: Z cílů hnutí roku 1968 se stala agenda OSN a EU a prosazují se formou globálního vynucování LGBT „práv“ a demontáže mužské a ženské identity.

* Odstraňování sexuálních norem. Podpora privilegií pro LGBT, včetně stejnopohlavních „manželství“ a transgenderových „práv“.

* Podkopávání rodiny ideologickými a ekonomickými prostředky (daňové systémy a systémy sociálního pojištění penalizují matky a rodiny).

* Kolektivizace dětí mladších tří let ve státních jeslích.

* Sexualizace dětí pomocí povinné sexuální výchovy ve školách.

* Odstraňování „genderových stereotypů” pedagogickými metodami ve školkách a školách.

Tyto útoky na základy zdravé, životaschopné společnosti vedou ke vzniku mas vykořeněných, snadno manipulovatelných lidí. Nejde jen o strategii OSN a EU, ale o celou síť agentur OSN typu WHO a UNICEF, globálních nevládních organizací, např. IPPF a ILGA1, globálních korporací, jako je Apple, Microsoft, Google, Facebook, miliardových nadací, např. Rockefellerovy a Gatesovy, za podpory mainstreamových médií.

Otázka: Potrat a antikoncepce se často zdůvodňují nebezpečím přelidnění planety. Myslíte si, že tato nebezpečí jsou reálná?

Odpověď: Redukce světové populace je jedním ze zřejmých motivů těchto destruktivních postupů. Taková je zahraniční politika USA už od 70. let. Skutečným problémem je však demografický pokles, jemuž čelí téměř všechny průmyslové státy a který nyní začíná dokonce i v rozvojových zemích. Je to důsledek oddělování sexu od jeho existenciálního významu a funkce, tj. plození dětí, pomocí antikoncepce a potratu. Mocné síly v OSN a EU bojují za prohlášení potratu za „lidské právo“. Kam až se lidstvo dostalo od vyhlášení Všeobecné deklarace lidských práv v roce 1948?

Otázka: Jaké důsledky má „genderová“ koncepce, kterou se LGBT lobby pokouší vnutit společnosti?

Odpověď: Cílem zavádění genderové ideologie ve společnosti pomocí rafinovaných metod sociálního inženýrství je demontáž identity muže a ženy. To představuje útok na rodinu a morálku na nejhlubší úrovni. Od rozhodnutí Nejvyššího soudu USA v červnu 2015 jsme svědky nové vlny transgenderoového aktivismu, která přichází z USA. Barack Obama, prezident nejdůležitějšího státu na světě, vede „záchodkovou bitvu“ a prosazuje politiku, která transgenderovým osobám dává právo používat toalety a šatny, jež si samy vyberou. Nezdá se, že by politickým vládcům záleželo na tom, že 99 procent obyvatel Spojených států má problém, jestliže na sociální zařízení vstoupí příslušník opačného pohlaví, zejména když tato zařízení používají i děti.

Otázka: Kterými hlavními metodami lze změnit společnost podle genderové ideologie?

Odpověď: Kromě změn v právním systému a násilné sexualizace dětí ze strany státu tato ideologie proniká do mozku a psychiky lidí prostřednictvím médií, zábavního průmyslu (filmu a hudby) a pornografie. Pornografie je mnohamiliardový byznys. Sledování pornografie je návykové stejně jako droga, ničí manželství a rodiny a vede k sexuální kriminalitě. Proč nemá EU kampaň proti pornografii, když má kampaň proti kouření? Rozdíl je v tom, že kouření neničí rodinu, pornografie ano.

Otázka: Z účastnice revolučního hnutí roku 1968, kdy jste byla studentkou Svobodné univerzity v Berlíně, jste se změnila v odvážnou aktivistku proti ničivým účinkům globální sexuální revoluce. Své „probuzení“ přičítáte své konverzi ke katolicismu. Jak k tomuto kulturnímu boji přispívá křesťanský humanismus?

Odpověď: Před dvaceti lety jsem konvertovala ke katolicismu a objevila bohatství nauky o muži a ženě, rodině a sexualitě. Jan Pavel II. těmto otázkám věnoval svůj život i pontifikát a poskytl teologický základ encyklice Humanae vitae Pavla VI., která se zabývala antikoncepcí. Benedikt XVI. je moudrý analytik a vizionář naší historické epochy. To je intelektuální stránka. Je zde ale i stránka duchovní: obrácení vede ke změně života. Pán Ježíš říká: „Kdo mě miluje, bude zachovávat má přikázání“ (Jan 14,15). Zachovávání přikázání umožňuje Duchu svatému, aby osvítil naše poznání a změnil náš život.

Otázka: Jak je možné, že si neuvědomujeme, že sexuální revoluce ohrožuje budoucnost naší společnosti?

Odpověď: Jestliže nezachováváme přikázání, to jest oddělujeme se od Boha hříchem, vzniká slepota. Média dělají, co mohou, jen aby se jakýkoli hřích zdál přijatelný, takže lidé ztrácejí smysl pro rozlišování mezi dobrem a zlem. V Bibli čteme: „Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení. Vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo“ (Dt 30,19). Statistiky rozpadů rodin, psychického narušení vysokého procenta dětí a demografické krize na nás křičí, ale my jsme hluší.

Nevíme, v jaké fázi historie lidstva se nacházíme. Jako věřící však víme, že příběh člověka má dobrý konec. Každý z nás si může vyvolit život a použít své hřivny k práci pro život. Víte-li, že jste na straně života, a tedy na „správné straně historie“, umožní vám to vést šťastný a pokojný život.

Otázka: Proti vám osobně jsou vedeny útoky, které vás označují za „homofoba“ a „krajní pravici“ ve snaze vyloučit vás z veřejné debaty. Proti vám se demonstrovalo a v jedné divadelní hře v Berlíně jste vy a čtyři další politicky aktivní ženy byly charakterizovány jako „zombie“, které vstaly z hrobu v roce 1945 a které je třeba střelit do hlavy, abychom se jich zbavily. Odrazuje vás to?

Odpověď: Nejsem „homofob“, protože nemám žádný strach z homosexuálů (fobie = strach), ani nemám nic společného s „krajní pravicí“. Jsem obhájkyně demokratických práv proti této nově vznikající totalitě. Berlínská hra pracuje se zmanipulovanými citacemi a my se u soudu domáháme ochrany demokratického práva na svobodu projevu. Tyto útoky mě neodrazují. Dělám to, k čemu se cítím být povolána.

Otázka: Můžeme tento kulturní boj vyhrát?

Odpověď: Dovolte, abych odpověděla s králem Davidem: „Boj je Hospodinův“ (1 Sam 17, 47).

Gabriele Kuby je německá spisovatelka a socioložka, která často přednáší v Německu i jinde v Evropě. Je autorkou četných publikací, které vyšly v Evropě tiskem i online. Tento rozhovor, který se poprvé objevil na stránkách MercatorNet, je mírně upravenou verzí rozhovoru pro portál Hazte Oír vycházející ve španělštině. Český překlad článku uveřejňujeme se svolením LifeSiteNews i MercatorNet. Knihu Globální sexuální revoluce v češtině si lze stále objednat na adrese jirkabrauner@gmail.com

Překlad Lucie Cekotová

https://www.lifesitenews.com/news/how-a-rolling-sexual-revolution-is-crushing-freedom

http://www.mercatornet.com/articles/view/how-a-rolling-sexual-revolution-is-crushing-freedom/18345

1 International Planned Parenthood Federation (Mezinárodní federace pro plánované rodičovství) a International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (Mezinárodní asociace leseb, gayů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů) – pozn. překl.

One Response to Jak šířící se sexuální revoluce ničí svobodu

  1. nino napsal:

    V liberalnom uceni Wojtylu a Ratzingera vidiet spasu… prinajmensom pomylenost…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *