Proč je třeba vychovávat děti ke kultuře života dřív než na střední škole

3. května 2016 (American Life League) – O tom, že svět je pro mladé lidi nebezpečný, stačí každého rodiče přesvědčit pár minut sledování libovolného televizního kanálu. Chtějí-li chránit nevinnost svých dětí před nástrahami kultury smrti, nesmějí vzhledem k současným zákonům ztrácet ostražitost ani na okamžik.

V posledních letech je kulturní klima tak zkažené, že to může mnohé rodiče svádět k tomu, aby s určitými tématy, např. vývojem dítěte před narozením, počkali, až budou děti starší. Jako lidé hájící život si však nemůžeme dovolit čekat. Zde je pět důvodů, proč je třeba začít děti vychovávat k úctě k důstojnosti každého člověka dřív, než přijdou na střední školu.

Času je málo

Středoškoláci víc sportují, připravují se na vysokou školu a tráví čas v přírodovědných laboratořích, a proto mají málo času na to, aby začali studovat základy vývoje člověka. Kultura života není něco, co se dá vybudovat za pětačtyřicetiminutovou vyučovací hodinu třikrát do týdne.

Je to mnohem víc způsob života, který intelektu ukazuje krásu každého člověka, narozeného i před narozením. Vzhledem ke stavu naší současné společnosti by bylo tragické, kdyby dítě přišlo na střední školu a nevědělo, že lidská bytost si zaslouží důstojnost, úctu a ochranu od prvního okamžiku své existence při početí.

Středoškoláci jsou dokonale schopni naučit se ve škole základní biologická fakta, ale nemají dost času na to, aby si za čtyři krátké roky vybudovali stejně pevný základ i v oblasti přesvědčení. Na základní porozumění kultuře života je třeba se zaměřit na druhém stupni základní školy, aby bylo na střední škole možné jít do větší hloubky.

Střední škola je dobou prohlubování

Jakmile mají děti pevný základ elementárních biologických faktů, jsou lépe připraveny zkoumat složitější filozofické otázky týkající se úcty ke každé lidské bytosti. Na střední škole se studenti mají začít zabývat postoji a názory společnosti, která je obklopuje.

Mohou začít zpochybňovat lži mravního relativismu v popkultuře a v médiích a diskutovat o nich. Včasné poučení o kultuře života dospívajícím umožní nebýt pouhými konzumenty poznatků. Včasná výchova ke kultuře života z nich udělá lidi, kteří ji uvádějí do praxe.

První reakce středoškoláka na otázku o euthanasii či asistované sebevraždě by neměla být „co to je?“, ale „co mohu udělat pro úctu ke starým nebo nevyléčitelně nemocným lidem ve společnosti?“

Boj se zostřuje

Kultura smrti se zaměřuje na děti na středních školách. Pod tlakem vrstevníků a s tolika novými zkušenostmi na dosah procházejí středoškoláci minovým polem nových otázek, jako je potrat, antikoncepce, euthanasie a kontrola populace.

Ať se váš student učí doma, navštěvuje soukromou školu nebo chodí do školy státní, narazí na přátele, učitele nebo jiné autority, které budou při hodinách nebo v běžném hovoru posvátnost lidského života snižovat. Do té doby musí být připraven nejen na tato témata bez problémů mluvit, pokud se objeví, ale také dodat si odvahy a nemít strach s vědomím, že brání své nejmenší bratry v našem světě. Pokud se studenti problémům ochrany života věnují jednou za pololetí v hodině náboženství, nemohou být na takové chvíle připraveni,.

Střední škola je dobou, kdy lze udělat něco významného

Lila Roseová založila LiveAction, organizaci, která se snaží budovat kulturu života v nových médiích, když jí bylo pouhých 15 let. David Daleiden, zakladatel organizace Center for Medical Progress, která zveřejnila šokující videa dokumentující obchodování s orgány potracených dětí v zařízeních Planned Parenthood, vděčí za své rozhodující angažmá v hnutí pro život své rané výchově a činnosti ve středoškolské pro-life skupině.

Středoškoláci dorůstají v mladé dospělé připravené odejít na vysokou školu, a zároveň začínají být plně schopni chránit nenarozené a hájit práva nevinných. Mladí lidé jsou nadějí hnutí pro život, ale je třeba je povzbuzovat k tomu, aby svých znalostí a schopností využívali k prosazování úcty k lidské důstojnosti ve společnosti.

Život před narozením zajímá už malé děti

Čím dřív děti pochopí, že miminko před narozením je člověk, tím lépe budou vybaveny pro další vzdělávání v kultuře života. Na poučení o kráse a posvátnosti života každé lidské bytosti není nikdy pozdě, ale vaše dítě bude mnohem lépe připraveno vykročit do našeho rozbitého světa, začne-li jeho výchova ke kultuře života neuvědomělým prožíváním pravdy, že každý člověk má nevýslovnou hodnotu.

Budoucnost kultury života začíná u vás a u toho, jak vychováte příští generaci. Přijmete tuto výzvu?

Mary Kizior

Mary Kiziorová je tvůrkyní programu Kultura života organizace American Life League. Program zdůrazňuje kulturu života jako nedílnou součást každé akademické disciplíny. Pomáhá studentům, aby dokázali efektivně předávat pro-life myšlenky. Překlad zveřejňujeme s laskavým souhlasem autorky.

Přeložila Lucie Cekotová

Zdroj: https://www.lifesitenews.com/opinion/why-you-must-teach-the-culture-of-life-before-high-school

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *