Papež zasévá zmatek i mezi zbožnými…

John Henry Westen

Nedávno se v tisku objevil další kontroverzní rozhovor s papežem Františkem, tentokrát ve francouzském deníku La Croix. Papež František řekl, v rozporu s naukou předchozích papežů, např. Lva XIII. v encyklice Libertas a Pia XI. v Quas primas: „Státy musejí být sekulární. Konfesní státy končí špatně. To jde proti charakteru dějin.“ Ve stejném rozhovoru František srovnával křesťanství s příznivci islámu, kteří svou víru prosazují dobýváním. „Je pravda, že myšlenka dobývání je duši islámu vlastní,“ uvedl. „Úkol v Matoušově evangeliu, kde Ježíš posílá své učedníky ke všem národům, je však také možné interpretovat stejnou ideou dobyvačnosti.“

Šokující výroky mi připomněly úplně první otázku a odpověď, která Františkovi na počátku jeho pontifikátu unikla do médií. Na tento rozhovor se vzpomíná především proto, že v něm papež připustil, že ve Vatikánu existuje „homosexuální lobby“. Přestože taková výbušná zpráva by byla pro LifeSiteNews jako dělaná, tento první rozhovor tam v době, kdy byl zveřejněn, nenajdete. Nemohl jsem totiž uvěřit, že je autentický či přesný, ne kvůli zmínce o „homosexuální lobby“, ale protože se v něm papež vyjádřil pohrdavě o duchovní kytici růženců, kterou dostal ke svému zvolení. Citujeme:

Jde o mě. Když jsem byl zvolen, dostal jsem dopis od jedné z těchto skupin, v němž stálo: „Vaše Svatosti, chceme Vám věnovat tento duchovní poklad: 3525 růženců.“ Proč neřeknou „modlíme se za Vás, prosíme“? ale tohle počítání… A tyto skupiny se vracejí k praktikám a metodám, které jsem zažil – vy ne, protože nejste dost staří – k metodám, k věcem, které tehdy existovaly, ale dnes, teď už neexistují…1

Pamatuji se, že jsem si pomyslel: „To není možné, že by papež kdy řekl něco, co znevažuje růženec.“ Tato stránka rozhovoru mě přiměla pochybovat o tom, že cokoli v něm je autentické. Proto jsem odolal tlaku na to, abych zveřejnil článek o papežových výrocích týkajících se „homosexuální lobby“ ve Vatikánu. Několik týdnů poté jsem navštívil Řím a konečně jsem měl možnost se na tento rozhovor zeptat někoho informovaného. Šokovalo mě, že jsem uslyšel: „Samozřejmě, je to pravda.“ Bylo mi řečeno, že to je první příklad nové komunikační metody, kterou uplatňuje papež využívající různých způsobů komunikace.

Během dalších několika let se tento pocit, že „není možné, aby nějaký papež kdy řekl něco takového“, dostavoval znovu a znovu, a to nejen při nepřipravených rozhovorech, které unikly do médií. Papež František se dotýkal citlivých míst katolíků i v oficiálním učení, například v projevech při modlitbě Anděl Páně a v kázáních při významných příležitostech. Například při Anděl Páně 2. června 2013, kde mluvil o Kristově zázraku rozmnožení chlebů a ryb jako o „sdílení“. „A to je zázrak: více než rozmnožení chlebů je to sdílení, oživované vírou a modlitbou,“ prohlásil papež.2

Ještě zřetelněji to vyjádřil v červenci loňského roku v kázání na náměstí Krista Vykupitele v Bolívii: „Takový je postup zázraku. Zajisté se nejedná o magii či idolatrii… Ježíš umí z těch, co jsou Jeho, vytvářet proud; všichni se dělili o to, co měli, a umožňovali, aby se to stalo darem pro druhé, najedli se tak dosyta a neuvěřitelné množství ještě zbylo. Sesbírali ještě sedm košíků zbylých kousků.“3

Takových nepříjemných incidentů bylo mnoho. Zde je seznam některých z nich:

– V červenci 2013 odpověděl papež na otázku novináře, proč během své cesty do Brazílie nemluvil o potratu a homosexualitě, přestože v této zemi byly nedlouho předtím schváleny zákony, které se těchto záležitostí týkaly: „Církev se k tomu už vyjádřila dostatečně jasně. Nebylo třeba se k tomu vracet, právě tak jako jsem nemluvil o podvádění, lhaní nebo jiných věcech, v nichž má Církev jasné učení!“

– V rozhovoru pro list La Reppublica4 v říjnu 2013 měl papež František říci: „Nejvážnějšími zly, která v současnosti trápí svět, jsou nezaměstnanost mladých a samota starých …  nejnaléhavější problém, jemuž čelí Církev.“ V tomtéž rozhovoru řekl: „Proselytismus je slavnostní nesmysl, nedává žádný smysl.“ A dále: „Věřím v Boha, nikoli v katolického Boha. Žádný katolický Bůh není. Je Bůh a já věřím v Ježíše Krista, jeho vtělení.“

– Apoštolská exhortace Evangelii gaudium z listopadu 2013 se rozhovoru pro La Reppubliku podobala v tom, že se v ní papež soustředil na „dvě velké otázky“, které, jak říká, „budou určovat budoucnost lidstva“. „Jde nejprve o sociální inkluzi chudých, dále o mír a sociální dialog.“5

– V knize o papeži Františkovi The Great Reformer (Velký reformátor) z roku 2014 se od papežova životopisce Austina Ivereigha dozvídáme, že Tony Palmer, anglikán a dlouholetý přítel papeže Františka, s tehdejším kardinálem Bergogliem mluvil o tom, zda se má stát katolíkem. Palmer kardinálovu odpověď popsal takto: „[Bergoglio] mi řekl, že potřebujeme stavitele mostů. Poradil mi, abych ten krok nedělal, protože by to vypadalo, že jsem si vybral jednu stranu, a stavitelem mostů bych přestal být.“

– V lednu 2015 přišel rozhovor v letadle při návratu z Manily na téma „nemnožte se jako králíci“. Papež řekl o ženě, která čekala osmé dítě po sedmi porodech císařským řezem, že ji „napomenul“: „Přece nechcete zanechat sedm sirotků? To je pokoušení Boha!“ „To je nezodpovědnost,“ dodal. „Bůh vám dává metody, jak se chovat odpovědně.“ Papež František pokračoval: „Někteří lidé si myslí, promiňte mi ten výraz, že abychom byli dobrými katolíky, musíme být jako králíci.“ Dodal: „Ne. Odpovědné rodičovství!“

– V březnu 2015 vyšel další rozhovor pro list La Repubblica6, v němž, jak se zdá, papež naznačuje, že nikdo nemůže přijít do pekla, ale že lidé, kteří úplně odmítnou Boha, budou zničeni. Článek uvádí: „Co se stane s touto zatracenou duší? Bude potrestána? A jak? Františkova odpověď je jasná: není žádný trest, ale zničení takové duše. Všichni ostatní budou mít účast na blaženosti života v Otcově přítomnosti. Duše, které budou zničeny, na hostině účast mít nebudou; smrtí těla jejich putování skončí.“

– Kolem rozhovoru se Scalfarim pro La Repubbliku vznikly spory. Vatikán jeho konkrétní části nepotvrdil ani nepopřel, ale rozhovor zveřejnil ve vatikánských novinách a na webových stránkách Vatikánu. Z webu byl později stažen, znovu zveřejněn a posléze znovu odstraněn. Vatikánští pozorovatelé srovnávají jeho nejkontroverznější část týkající se toho, že lidé nemohou přijít navěky do pekla, s nejnovější papežovou exhortací Amoris laetitia, v níž napsal: „Nikoho nelze odsoudit navždy, protože taková není logika evangelia!“7

– V rozhovoru pro jeden z nejprominentnějších italských deníků Corriere della sera v únoru 2016 papež František pochválil přední propagátorku potratů v Itálii Emmu Boninovou jakožto jednoho ze „zapomenutých velikánů“ národa a přirovnal ji k velkým historickým postavám, jako byl Konrád Adenauer a Robert Schuman. Papež ji chválil za práci s africkými uprchlíky. Boninová se proslavila tím, že byla uvězněna za nezákonné provádění potratů, a později se stala političkou, která vedla boj za legalizaci potratu, euthanasie, homosexuálních „manželství“, rekreačních drog, za explicitní sexuální výchovu atd.

– Papež při návratu z Mexika 18. února 2016 na palubě letadla komentoval účast Donalda Trumpa v amerických prezidentských primárkách. „Člověk, který přemýšlí jen o stavbě zdí, ať jsou kdekoli, a ne o budování mostů, není křesťan,“ prohlásil podle přepisu rozhovoru.8 Při stejném setkání s novináři papež řekl, že se nebude vyjadřovat k přijetí italského zákona o registrovaném partnerství, „protože papež je tu pro všechny a nemůže vstupovat do konkrétní vnitřní politiky některé země.“

Tento malý vzorek poskytuje dost důvodů, proč jsou katolíci, kteří milují Církev a Svatého otce, znepokojeni. Natolik, že dokáží překonat přirozenou zdrženlivost, která jim brání kritizovat papeže – Kristova náměstka na zemi. S úctou a s láskou, s modlitbou a opatrností – a také s bolestí dětí, které se ptají otce – začínají mluvit odvážněji, neboť cítí, že nadále mlčet k současnému kursu znamená rezignaci a dokonce souhlas, které by jen přispívaly k šíření zmatků o významu mravnosti, víry a spásy.

John-Henry Westen (blogy na LSN.com jsou ZDE)

Přeložila Lucie Cekotová

Zdroj: https://www.lifesitenews.com/blogs/confusing-even-the-elect-the-troubling-statements-of-pope-francis

Poznámky šéfredaktora:

1) Některé související články na DaH:

Ignác Pospíšil: Jak to bylo s králíky

John-Henry Westen: Představitelé hnutí pro život a katoličtí odborníci vyjadřují vážné znepokojení nad výroky papeže o antikoncepci

Pete Baklinsky: Papežovy výroky o antikoncepci a viru Zika vyvolávají spory a zmatek

Radomír Malý: Co je špatně na papežově interview pro La Croix

John-Henry Westen: Papež František: „Chtít »toto anebo nic« není katolické, ale heretické

A samozřejmě, trocha humoru na pozvednutí nálady: Zábava za letu

2) Kdyby byl článek sepsaný v těchto dnech, jistě by zahrnul i aktuální skandální vystoupení papeže (česky je citováno ZDE), v němž mimo jiné mluvil o neplatnosti většiny uzavřených manželství (což už tedy stihl jeho tiskový sekretariát opravit na část manželství je neplatná) a chlubil se zločinným jednáním z dob svého arcibiskupování, kdy v rozporu se spravedlností i kanonickým právem bránil věřícím, co spolu čekali dítě, ve sňatku. Těmto výrokům se pan Westen věnuje v jiném článku (anglicky ZDE). Další kvalitní texty k tomuto v angličtině (český ani slovenštině jsem zatím žádný nenašel):

Matthew Schmitz (First Things): Can only Theologians get married?

Augustinus (Rorate Caeli): Pope Francis‘ catastrophic remarks of June 16, 2016

John Jalsevac (LSN.com): Vatican transcript alters Pope’s bombshell remark on validity of Catholic marriages

Ignác Pospíšil

Reference:

5 Evangelii gaudium, 185.

6 Celý rozhovor v angličtině na http://rorate-caeli.blogspot.com/2015/03/exclusive-translation-newest-papal.html

7 Amoris laetitia, 297.

4 Responses to Papež zasévá zmatek i mezi zbožnými…

  1. Opičí mozeček napsal:

    Papež není katolík.

  2. Ludovít napsal:

    K pápežovmu vyjadreniu o neplatnosti väčšiny manželstiev mi napadla myšlienka, či nie je potrebné zamyslieť sa nad tým či je on platný pápež. Nielen svojou neznalosťou teológie a základných katechizmových otázok, ale aj svojim populizmom, ktorý málokoho osloví a mnohých odradí.Neviem o jeho nejakej pozitívnej stránke činnosti v úrade počas pontifikátu, predtým som ho nepoznal

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *