Beztrestnost žen, které podstoupily potrat? Ne!!!

PhDr. Radomír Malý

V sousedním Polsku se přece jen ve věci potratového zákona nabízí „blýskání na lepší časy“. Prolife organizace podporované mnohými biskupy požadují od současné konzervativní vlády strany PiS v čele s premiérkou Szydlovou návrh na úplný zákaz potratů. V Polsku dosud platí – s výjimkou Malty, Lichtenštejnska, Andorry a Irska – nejpřísnější legislativa ohledně nenarozeného života v Evropě. V prvních třech zemích je potrat zakázán úplně, v Irsku umožněn pouze z důvodů tzv. vitální indikace, tj. ohrožení života matky. V Polsku lze potrat provést pouze z důvodů nebezpečí života matky, znásilnění, incestu a poškození plodu.

Je nepravděpodobné, že by se podařilo prosadit úplný zákaz. Někteří poslanci a funkcionáři PiS se již teď vykrucují a nedávají jednoznačnou odpověď, jak by v tomto případě hlasovali. Podle mého názoru bude velkým úspěchem již to, když se podaří alespoň zpřísnit stávající zákon zúžením povolení abortu pouze na vitální indikaci.

V souvislosti s tím ale organizace „Stop aborcji!“ vytyčila další postulát: všeobecnou trestnost potratů, jež dosud platí pouze pro lékaře, kteří je nelegálně vykonávají. Zmíněná organizace požaduje, aby trestány byly i ženy, jež potrat podstoupily.

A hned je tady „slovo do rvačky“! Proti tomuto požadavku organizace „Stop aborcji!“ vystoupili žel nejen zastánci potratů, ale i některá protipotratová sdružení s argumentem, že je antihumánní trestat tyto ženy, které stejně po zabití svého dítěte trpí postabortivním syndromem a tím už jsou dostatečně potrestány. Dále tito obhájci žen podstoupivších potrat tvrdí, že těhotná žena se málokdy rozhoduje svobodně a dobrovolně k potratu, většinou je k tomu přinucena okolím: otcem dítěte, vlastními rodiči, obtížnou sociální situací atd.

Poláci jsou našimi sousedy a fandíme jim ve snaze jít proti proudu, kdy tlak Evropské unie směřuje naopak ke stále větší liberalizaci potratů. Proto je vhodné, abychom zaujali stanovisko i k problému, jestli ženu za potrat trestat či nikoliv.

Z katolického stanoviska je pohled jasný: Potrat představuje vraždu nevinného člověka – a toto musí být a zůstat navždy trestným činem. Pachatelem není pouze zdravotnický personál, nýbrž i matka samotná, neboť na jejím rozhodnutí závisí život nebo smrt dítěte v jejím lůně. Samozřejmě jsou polehčující okolnosti, které mohou v konkrétních případech vinu matky podstatně umenšit nebo i zcela anulovat, např. nezletilá, již přinutily k potratu rodiče autoritativním rozhodnutím, málo vzdělaná, která uvěřila podvodnému ujišťování lékaře o „shluku buněk“ pod jejím srdcem a nikoli člověku apod. Jenže zkušenost ukazuje, že existují i opravdové „smilné ženy vražedkyně“, které lezou z jedné pánské ložnice do druhé, jenže ouha! Ona selhala antikoncepce, proto honem na potrat! Abort podstupují ve velkém měřítku právě materiálně dobře situované ženy, které se nechtějí vzdát svého pohodlí, jež by utrpělo starostí o miminko, dále potom ženy, jimž by porod a mateřství ohrozily kariéru v zaměstnání. Lze takové objektivně omluvit a ponechat beztrestné? Nejsou snad na stejné úrovni s vrahy, kteří zabíjejí své oběti proto, poněvadž brání jejich kariérnímu postupu nebo pohodlí?

Nikoliv, potrat by měl být i pro ženy trestný podobně jako vražda. K posouzení polehčujících okolností, případně ke konstatování neviny ženy, jež šla na potrat, by měl být kompetentní soud. Nicméně aby legislativa byla plně v souladu s katolickou naukou, ani toto nestačí. Nutno též zakázat veškerou abortivní a potenciálně abortivní antikoncepci a její používání trestat na stejné úrovni s chirurgickým nebo chemickým potratem. Stejně i tzv. umělé oplodnění a všechny procesy s tím spojené, které způsobují smrt milionů počatých dětí. Ale to by bylo na jinou debatu. Přejme našim polským sousedům, aby se jim podařilo prosadit aspoň zpřísnění dosavadní legislativy ve věci nenarozeného života, a modleme se za to.

PhDr. Radomír Malý

Poznámky:

Odkazy na Katopedii přidal šéfredaktor.

27 Responses to Beztrestnost žen, které podstoupily potrat? Ne!!!

 1. Václav napsal:

  Za „starýchdobrýchčasů“ mívala výkon trestu na starosti moc světská a duchovní prosila o slitování a milosrdenství. Boha i světskou moc. Usilovala o odklad aby odsouzenec získal čas, o zmírnění trestu i o úplné odpuštění. Hledala polehčující okolnosti. Krásný příklad najdeme i v Bibli jak praotec Abrahám prosil za sodomáky a choval se přitom vůči Bohu dost opovážlivě. Občas se stávalo i to že kat se svými pacholky táhnul delikventa na žebřík a na sousedním žebříku stál mnich a do poslední chvíle nabízel zpověď a odpuštění. Zatímco se zatvrzelý zločinec divoce rouhal a snažil se na něho alespoň plivnout. Stávalo se i to že se na poslední chvíli obrátil.
  Byl bych rád kdyby to tak nějak zůstalo. Nerad bych se dožil toho aby ubožáci prchali před námi a schovávali se u pohanů a militantních ateistů. Zní to sice trochu absurdně ale obávám se že kdybychom stáli o takovou moc tak by nám jí někdo rád dal a Pánbůh by to nebyl. Modleme se za nenarozené děti a za ty kteří se na nich provinili.

  • Vladimír napsal:

   Lze se modlit jen za ty nenarozené děti, na kterých se (prozatím?) ještě nikdo neprovinil.

  • Dr. Radomír Malý napsal:

   Panu Václavovi: Zmírnění trestu a beztrestnost jsou dvě rozdílné skutečnosti. Samozřejmě Církev se snažila aplikovat milosrdenství vůči odsouzeným kriminálním delikventům, nikdy ale nežádala beztrestnost pro objektivně trestné činy, pro žádný z této kategorie. Mně nejde o drakonické tresty pro ženy, jež podstoupily potrat, pokud jste dobře četl, tak ve svém článku uvádím, že v některých případech ani tato žena nemusí být vinna, posouzení by příslušelo nestrannému soudu. Přimlouvám se pouze za legislativní trestnost umělého potratu – a to nejen pro zdravotníky, ale i pro ženy, jež o něj požádaly. To vůbec nesouvisí s tím, jestli moc budeme mít my, katolíci, nebo někdo jiný, to je objektivní požadavek přirozeného práva, jenž velí, že každé zabití nevinného života, tj. i umělý potrat, má být trestáno.

   • Josef napsal:

    Co se stane s potracenými dětmi, resp. s jejich dušičkami? Přijdou hned do nebe. Tak kde je problém?

    • Berchmans napsal:

     Když zabijete člověka bezprostředně po křtu, tak také přijde do nebe. Což nicméně neznamená, že by jeho smrt nebyla vražda a neměla být trestána.

    • renda napsal:

     Ono je i limbus pro nepokřtěné, ale zemřelé bez hříchu .

     • František napsal:

      Nepokrstení zomrelí bez hriechu. Nie je to kontradikcia?

      Nepokrstení majú predsa dedičný hriech, a aj ten vylučuje z Božieho kráľovstva.

      • renda napsal:

       Dědičný hřích a hřích osobní po křtu je snad něco jiného . Limbus sice není dogma ,ale pravděpodobnost .

 2. Bepp napsal:

  Myslím, že taková prvorepubliková legislativa byla dostačující. Za vyhnání plodu byl trest do pěti let vězení. Ve většině případů by to stejně končilo maximálně podmínkou, protože si na rozdíl od autora myslím, že tlak okolí je ve většině případů rozhodující. Jde o to vykázat tento čin ze slušné společnosti, vlastní děti nezabíjí ani většina primitivních kmenů, tak do Evropy 21. století, jak se kasá naše postmoderna, to nepatří tuplem.

  Mimochodem, proti jakékoliv liberalizaci potratových zákonů, za kterou se už ve třicátých letech bili českoslovenští komunisté, se vyslovoval T. G. Masaryk a podle advokáta gayů souzených za první republiky za „sexuální delikt“ Františka Čeřovského odmítal T. G. M. zásadně udělovat milost ve třech případech: vyhnání plodu, sexuální delikt a křivá přísaha.

  • Dr. Radomír Malý napsal:

   Panu Beppovi: Jestli je ve většině případů rozhodující tlak okolí nebo ne, to jsem vůbec nechtěl řešit. Těžko ale můžete popřít, že existuje nemálo žen, které podstupují potrat z ryze egoistických důvodů: vysoká životní úroveň a pohodlí s tím spojené, profesní kariéra, snaha zatajit cizoložný poměr…. Toto by mělo být podle mne jednoznačně trestáno.
   To, že Masaryk neuděloval v uvedených třech případech milost, je pozitivum odpovídající tehdejšímu morálnímu vědomí společnosti, nicméně on sám v Královéhradecké disputaci (sborník „Inteligence a náboženství“) z r. 1906 připouští potrat z důvodů poškození plodu. Ještě před I. světovou válkou byl také velkým bojovníkem za liberalizaci rozvodů.

   • Bepp napsal:

    Hodně záleží na tom, zda žena zpětně lituje. Tam se podle mě projeví rozdíl mezi nešťastnicí a zrůdou. Zrůdy jistě existují, ale nepředpokládám, že by v případě trestnosti svoji zrůdnost prezentovaly otevřeně, každá by před soudem lkala – to jsou opravdu výjimky „hrdých bojovnic“, jako například Frantova oblíbenkyně Emma Bonino. To je klasický případ zrůdné ženské, který by zasloužil horní sazbu.

 3. Berchmans napsal:

  Osobně si myslím, že v době, kdy je vražda nenarozeného dítěte zcela legální, se diskuse o tom, kdo by za ni v případě nelegálnosti měl být trestán, pohybuje ve spíše utopické rovině.
  Povinností státu je zajistit, aby byl chráněn život nenarozených, to je podstata problému. To, kdo bude sankcionován, mi připadá podružné.

  • Dr. Radomír Malý napsal:

   Panu Berchmansovi: Objektivně zajisté máte pravdu, jenže v Polsku se právě o tomto problému reálně diskutuje, už to tam není v „utopické rovině“, nota bene je to u našich sousedů, proto jsem považoval za prospěšné zaujmout k tomu stanovisko.

 4. Josef napsal:

  Na druhé straně musejí vyspělé státy složitě a nákladně řešit problémy s klesající porodností. Ale věda už je taková:

  http://www.osel.cz/7804-shanime-delohu-pro-nase-dite-zn-cena-dohodou.html
  http://www.osel.cz/8878-lidska-embrya-jeste-nikdy-nebyla-ve-zkumavce-tak-dlouho.html

 5. Teofil napsal:

  Pane doktore, toto téma je jenom lakmusovym papirkem pro jistou vybraných společnost aby se ujistila že vývoj této společnosti se ubírá tim správným směrem dle jejich zadání, snad by jste si naivne nemyslel že masonerie dovolí něco, co je v rozporu s plánem vládce tohoto světa

  • Dr. Radomír Malý napsal:

   Ad Teofil: Ono té masonerii taky leccos nevyjde, už to, že i dosavadní polský potratový zákon je předmětem kontroverze i na mezinárodní úrovni, čili není to dle jejich vůle, tím spíše pak jeho případné zpřísnění. Že to tak nenechají, o tom svědčí už teď kampaň, která se proti Polsku vede. Mně jde pouze o to podpořit vždy a za všech okolností dobrou věc.

   • Teofil napsal:

    a vy myslíte že dnešní polská politická elita nejsou masonieři

    • Dr. Radomír Malý napsal:

     Ad Teofil: To se ovšem pohybujeme v rovině neprokázaných spekulací. Současná vládní PiS je nepochybně podstatně lepším řešením než předcházející vláda PO a na tom nic nemění, jestli jsou v PiS zednáři a kolik. Jde o to podpořit dobrou věc, vidět všude a za vším jenom zednáře je kontraproduktivní, vede k paranoi a také k pohodlnému nicnedělání.

Napsat komentář: Václav Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *