Co se děje v hlavě katolíka (odpověď panu Šimečkovi)

Papež František I.

Pan Martin M. Šimečka se ve svém podivuhodném opusu Co se děje v hlavě evropského katolíka, který odmlouvá papeži? zamýšlí nad tím, proč katolíci neposlouchají svého skvělého papeže, který se tolik zasazuje o uprchlíky, a proč je za to papež neexkomunikuje (nebo alespoň politiky jako jsou Viktor Orbán a Jarosław Kaczyński)…

Považuji za překvapující, že zkušený redaktor je schopen zplodit takovou slátaninu, nádherně demonstrující jeho absolutní bezvědomí o tom, co píše. Článek má jistě perfektní potenciál býti skvělý příkladem a argumentem ve věci naprosté bídy české žurnalistiky, nebo alespoň české světské žurnalistiky ve chvíli, kdy se pokouší psát o víře a katolících. Nicméně článek propaguje a šíří spoustu nesmyslných myšlenek a údajů a klade zajímavou otázku, proto bych rád na něj zareagoval, i když si to kvalitou snad ani nezaslouží.

Než ale odpovím na otázku z nadpisu (kdo se moc ptá, moc se dozví), je třeba si vyjasnit některé faktické věci, které autor naprosto nezvládl:

1) Pokud jde o papežskou neomylnost, pak opravdu neplatí to, že cokoliv papež řekne, je svaté a zavazující. Většina papežových výroků nejenže není neomylná, ale věřící ani nezavazuje k poslušnosti. Zjednodušeně řečeno, papež je sice neomylný ve věci víry a mravů, ale pouze pokud „ex katedra“ vyhlašuje dogma. Výroků sice ne neomylných, ale přesto v určitém stupni závazných, je více, ale i tak jde jen o zlomek papežových vyjádření. (Podrobnější vysvětlení laikům přístupnou formou naleznete v třídílné sérii Omylnost papežů: I., II., III.)

2) Vyjádření papeže k migrantům nemají charakter neomylného závazného učení, který v nich pan Šimečka hledá. Nesouhlasit s papežem v této věci proto není ani zločin, ani hřích (dokonce bych řekl, že je to ctnost zdravého rozumu a zodpovědnosti). Za takový nesouhlas není možné věřící trestat. Věřící má právo (a někdy i povinnost) nesouhlasit, ozvat se, nebo dokonce i postavit se na odpor tomu, co je špatné. I když to přichází od papeže.

3) Exkomunikace (vyobcování z Církve) není nějaká černá známka, kterou papež či biskupové udělují věřícím, protože se jim přestali líbit či protože se špatně vyspali.  Je to jeden z nejtěžších církevních trestů a uděluje se za konkrétní vybrané smrtelné hříchy a zločiny. Není-li zločin, nemůže být ani udělení trestu. Co víc – neoprávněně vyhlášená exkomunikace je neplatná a vědomé neoprávněné vyhlášení exkomunikace je smrtelný hřích té nejtěžší sorty. Takže té exkomunikace se pan Šimečka nedočká.

4) Viktor Orbán je kalvinista, takže by se z Katolické církve exkomunikoval poněkud obtížně…

5) Katolíci, kteří v tomto (i v lecčems jiném) s papežem nesouhlasí, tak nečiní pro nějakou ztrátu autorit, ale protože ctí autoritu vyšší než on – Boha a jeho zákony. Politika Angely Merkel a jí podobných ve věci migrantů je křesťanské morálce vzdálena mnohem více, než politika Orbána, Kaczyńského, Sobotky nebo Fica, protože německá kancléřka se jí těžce proviňuje proti svým povinnostem a svému národu. A bohužel – díky jejímu velkému vlivu – i na ostatních evropských národech.

Lidé mají své povinnosti a dobro a dobré skutky mohou činit jen tak, aby se s nimi zásadně nekřížily. Politik má v prvé řadě zodpovědnost ke své zemi a svým lidem. Ano, pokud to situace vyžaduje, má pomáhat i cizincům, ale nesmí to dělat způsobem, který nepřiměřeně ohrožuje jeho zemi, jeho lidi. Konec konců – pokud budeme přijímat nekontrolovaně migranty prchající z Afriky a Blízkého východu, je jen logické, že se z naší země časem stane nová Afrika a Blízký východ. A lidé budou prchat od nás někam jinam. Budou-li tedy mít kam. To mi opravu nepřipadá jako optimální a humánní způsob pomoci.

A teď k té otázce. Co se děje v hlavě evropského katolíka, který odmlouvá papeži? Nu, leccos. Protože katolík by s papežem opravdu nesouhlasit neměl, pokud k tomu nemá opravdu zásadní důvod. Papež je ovšem náměstek Boží, nikoliv Bůh sám. Je zde proto, aby hlásal, hájil a opečovával učení Krista, k tomu jedinému mají sloužit ty obrovské pravomoce a privilegia, která má. Rozhodně zde nejsou k tomu, aby jako závazné vymýšlel učení vlastní či to Kristovo zásadně upravoval dle svých zálib, okamžitých nápadů, či očekávání nekřesťanské veřejnosti.

Pokud na to papež zapomíná, katolík ho v tom nesmí následovat, musí se ozvat, musí se tomu postavit. Ať jde o apoštolskou exhortaci občurávající Kristovo učení o nerozlučnosti manželství a odobřující a podporující konkubinát a svatokrádežná přijímání, nebo o prosazování nezodpovědných a nemorálních přístupů k řešení migrační krize, nebo o otevřenou podporu liturgické laxnosti. Je to frustrující, je to (v pravém slova smyslu) zkouška víry. Je to věc, bez níž bychom se fakt rádi obešli, leč tuto možnost nám papež František nedává.

A je to nezvyk. Nezvyk o to větší, že současné těžké krizi předcházela tzv. „piánská epocha“, kdy jsme měli dobré až skvělé papeže, kteří věřícím nedávali příliš důvodů k nějakému nesouhlasu, takže jsme mohli zapomenout na to, jak naši předchůdci v čele s velkými světci vzdorovali některým příšerným papežům starověku a středověku, jak přehlíželi jejich výstřelky, kritizovali je, nesouhlasili s nimi a někdy jim i vyloženě vzdorovali. A i popiánští papežové šetřili podněty k pohoršení. Dnes je čas si na staré zlé časy vzpomenout, protože papež František nás do nich vrací. Nu což, zvykáme si, protože musíme, a modlíme se za Františkovo obrácení. Nebo alespoň za jeho dobrého nástupce.

Nejde o to, že bychom ztráceli respekt k autoritám či papežskému úřadu. Jde o to, že je zde autorita vyšší než papež, které je každý člověk povinován poslušností v první řadě. Pokud se z vašeho otce stane alkoholik, tak – ač uznáváte, že má nárok na vaši úctu a loajalitu, a budete se k němu stále chovat jako k otci – nezačnete ani chlastat, ani psát chvalozpěvy na alkohol. A bude-li chtít učit pít vaše děti, tak mu to nedovolíte a od vnuků ho přinejhorším i úplně odstřihnete. A přesto nikdo rozumný nebude tvrdit, že to je projev ztráty respektu k postavení otce či děda. Je to totiž jen nezbytný důsledek toho, že jeden konkrétní otec byl natolik špatný, že neumožnil ten respekt projevovat tak, jak je to optimální.

Možná si řeknete, že ze mne mluví zapšklý tradicionalismus. Nu, dovolím si ocitovat jednu svoji známou. Je to vysokoškolská pedagožka a katolička spíše liberálnější (tedy vlastně v jistém slova smyslu „františkovská“). Ve věci papežova přístupu k migrační krizi se ale vyjádřila takto:

„V mých očích chce nepřímo zabít moje děti tím, že do Evropy natahá takové imigranty, kteří jim vesele uříznou hlavu. Sotva ho budu v takové akci podporovat.“

Ignác Pospíšil

75 Responses to Co se děje v hlavě katolíka (odpověď panu Šimečkovi)

 1. JS napsal:

  Něco takového mohl pan Šimečka napsat nejen proto, že neví, že katolík má nad autoritou papeže vyšší autoritu – Boha, ale také proto, že jako většina moderních lidí neví, že existuje (objektivní) pravda a že ji svým rozumem můžeme poznat.

  • Libor Rösner napsal:

   Něco takového mohl napsat, protože to napsal pro Respekt, kde se předpokládá, že čtenáři, neznalí katolických reálií, jeho výkřik přijmou se vším všudy. Tudíž i s tím, že se označuje za pohana – soudím, že se mu i tady popletly pojmy a že neposkakuje kolem posvátného dubu, ale že je spíše ateistou či agnostikem.

   • Libor Rösner napsal:

    Nicméně jsem rád, že o Piu XII. píše jako o papeži, který pomáhal Židům, a nejede ve vyježděných slepých kolejích nesmyslných žvástů o tom, že by tento veliký papež k tomuto mlčel.

 2. Ludovít napsal:

  Vďaka za odvahu pravdivo reagovať na mainstreamové bludy vysoko platených tlčhubov.

 3. Martin Bernáth napsal:

  Vivat Rex !!! Také jsem znal jednoho ex kapucína, co se posléze oženil a ten tvrdil, že když papež označí černou za bílou, tak je to černá…

  • soplisko napsal:

   V tom měl ovšem ten kapucín pravdu. Černá zůstane černou bez ohledu na to, co o věci soudí papež.

 4. Ignác Pospíšil napsal:

  Vyšlo i na stránkách autorova iDnesáckého blogu, kde lze příspěvek podpořit kliknutím… http://ignacpospisil.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=504305

  • JS napsal:

   Nejen příspěvek, ale i Babiše, který je majitelem a příjemcem zisků z reklamy. Nechceš si založit blog jinde?

 5. František napsal:

  Z tohoto pápeža som už unavený a niekedy mám dojem, že ho máme už 100 rokov.

  A keď si pomyslím, že sa na Slovensku hovorí: „Po zlom dobré nečakaj!“ Tak si ani nechcem predstaviť, koho tam lóžoví kardináli natlačia po jeho smrti…

 6. Opičí mozeček napsal:

  Jednou pro vždy – články v novinách nemají nadpis, ale TITULEK. Překvapuje mne, že to takový zkušený novinář, jako p. Pospíšil stále neví…

 7. Felix Leo napsal:

  VŠ pedagožka:
  „V mých očích chce nepřímo zabít moje děti tím, že do Evropy natahá takové imigranty, kteří jim vesele uříznou hlavu. Sotva ho budu v takové akci podporovat.“

  Nějak mi uniklo, že by nějaký imigrant někomu uřízl v Evropě hlavu.

  • Ignác Pospíšil napsal:

   Samozřejmě, zatím jen střílí a odpalují se u stadionů, v metru a na letišti. Podřezávání a řezání hlav zatím zůstává v rámci komunity a rodin, rezervováno pro vraždy ze cti. Časem se to ale určitě rozšíří, nebojte se…

  • rejpalka napsal:

   Pane Felixi,
   jestli se chcete „pokochat“ či spíše zkonfrontovat s realitou, sežeňte si časopis Milujte se!, č. 32. Uvnitř jsou vloženy fotografie dokumentující „bratrskou lásku“ džihádistů, násilí páchané na křesťanech. I na ty uřezané hlavy tam došlo – naražené na plotě, zřejmě coby „dekoraci“ pro zvrhlíky. Ale také na tatínka, jak drží mrtvé tělíčko svého dítěte bez hlavy…a jiné, ještě i větší hrůzy…může-li být něco horšího. Myslím, že ti, co přežili, závidí mrtvým. Klíčové je zemřít v milosti posvěcující.
   Ano, snímky nejsou z Evropy. Zatím.

   • Felix Leo napsal:

    Ve vzpomínkách křesťanských rytířů účastnících se křížových výprav se můžeme dočíst: „Se sladkým jménem našeho Pána Ježíše Krista na rtech jsme usekávali hlavy ženám, když v mešitách s dětmi v náručí prosily o smilování.“ Byli snad křesťané lepší?

    Pro řadového muslima je džíhádista vrah. Pro řadového katolíka je křižák hrdina.

    • Dejte už s tím liberálním nadáváním křižákům pokoj!

     To je fakt hodně blbá liberální móda!

     Teď by se hodně hodila stará dobrá křižácká armáda, když s těmi služebníky antikrista Mohameda Lžiproroka tj. ISIS, DAECH nikdo neumí efektivně zatočit!!!

     • Felix Leo napsal:

      Nikomu nenadávám, jen uvádím fakta.

      • Libor Rösner napsal:

       Uvádíte citaci někoho, kdo dá do uvozovek větu bez toho, aby uvedl zdroj. Navíc třeba takový S.Weidenkopf vysvětloval tehdejší popisy oněch řeží jako tehdy běžně užívanou aluzi na některé starozákonní, potažmo apokalyptické texty, kde se podobným jazykem hovoří o vypořádávání se s nepřáteli. Ne vše lze brát doslova, zejména ne to, kde se to ve středověku týká náboženských otázek.

       • Jaroslav Klecanda napsal:

        Takže i popisy řádění husitských houfů jsou jen taková výrazová klišé začátku 15. století? Takže třeba lebky benediktinských mnichů s dírami po cepech, které jsem měl tu čest vyndávat z dobového zásypu byly podle Vás jen takové umělohmotné rekvizity? :-(

       • Jaroslav Klecanda napsal:

        Doplňuji – v brně – Komárově

       • Libor Rösner napsal:

        Ad Jaroslav Klecanda – Hovořím o textech, které popisují potoky krve dosahující výše kolen, tisíce mrtvých atd. Vždy je třeba brát v úvahu dobu vzniku textu či záměr pisatele. Tady v toto případě – kromě toho, že může jít o nadsázku typu našeho „milion výmluv“, může jít vskutku o to, co jsem napsal výše. Ostatně i ten Weidenskopf vychází z autorů, kteří na to přišli před ním.

      • Vlad IV napsal:

       Nenechte se vysmát , to jsou stejná fakta jako bláboly o tom, že Bůh si heretické katary od katolíků po zamordování všech ,,přebere,, !
       p.s. Tuhle část protikatolického folkloru (bečeného viribus unitis židy , protestanty ,zednáři i bolševiky) jste ještě nevytáhl…..

      • Anthracit napsal:

       Felix Leo je hlupák. Nenadávám, jen uvádím fakt.

       • Jiří Zajíc napsal:

        Ale ano, Antracite. Nadáváte Leovi.
        Ono je těžké něco rozumného uvést na jeho faktické argumenty.

        Ale ono není třeba ani sahat ke křižákům.
        Vinit normální muslimy z toho, co dělají džihádisté, je stejně nespravedlivé, jako vinit křesťany z toho, co prováděly Karadžičovy a Mladičovy bandy v Bosně nebo členové IRA v Severním Irsku.

       • jl napsal:

        @Jiří Zajíc
        „není třeba ani sahat ke křižákům. Vinit normální muslimy z toho, co dělají džihádisté, je stejně nespravedlivé, jako vinit křesťany z toho, co prováděly Karadžičovy a Mladičovy bandy v Bosně nebo členové IRA v Severním Irsku.“

        Muslim, neboli „podrobený“, je jedna lidská buňka totalitního, násilnického civilizačního uspořádání. Pro „podrobeného“ neexistuje nic, co by tuto násilnickou kulturu přesahovalo a toto násilí je povýšeno na osobní božstvo Alláha „milosrdného, slitovného“. Myslím, že „normální muslimové“ jsou viněni právě z tohoto a bohatě to stačí. Rozdělení na hodné normální a zlé džihádistické – s tím energicky nesouhlasí v prvé řadě samotní „podrobení“.

        A chtít hledat jakoukoli paralelu mezi tímto, středověkou křestanskou kulturou, nacionálsocialistickým Balkánem a liberálním (nemuslimským) terorismem? To je šílené…

     • Jiří Zajíc napsal:

      DAEŠ nejsou žádní služebníci Mohameda – to si přečtěte stanoviska současných islámských autorit
      třeba tady http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21171.
      Jsou to služebníci Satanovy – na tom je shoda mezi křesťany, židy i muslimy.

      Jinak to, proč se nedaří DAEŠ likvidovat, bohužel souvisí s tím, že je podporován Tureckem, Saudskou Arábií a nepřímo i firmami Západu.

      • Ignác Pospíšil napsal:

       Není na tom shoda ani mezi muslimy, ani židy, ani křesťany. Chování DAEŠ naopak velice přesně odpovídá chování samotného Mohameda, který je nepřekonatelným vzorem pro každého muslima. Mohameda – lžiproroka, pouštního lupiče, otrokáře a masového vraha. Který sám běžně páchal genocidu a zotročoval nemuslimy. Včetně křesťanů. Který běžně unášel a zajímal ženy a dělal z nich své osobní sexuální otrokyně.

       • Pan Contras napsal:

        Pravdu díš Ignáci. DAEŠ jsou autentickými muslimy. Mohamed (onen Falešný Prorok ze Zjevní sv. Jana) byl psychopat a sexuální predátor. Nepochybně existují „matrikoví“ muslimové, kteří neberou islám vážně, ale ti opravdu nejsou autentickými muslimy.

      • Anthracit napsal:

       Kde se tu ten skautík vzal? To mi zase něco uniklo.

    • Petr Hahn napsal:

     Odkudpak to, samozvaný historiku, citujete?

     • Felix Leo napsal:

      Hlupák se prostě bez urážení neobejde.

      http://www.ceskybratr.cz/archives/7864 (například)

      • Tomáš napsal:

       A to Vy nevíte, že celá protestantská historie je jen propaganda proti křesťanství schovávající se za (a tím těžce urážející) Boží Evangelium? To máte fakt hodně dobré zdroje „moudra“!

       • Jaroslav Klecanda napsal:

        Zkuste otevřít nějakou kroniku a položit si otázky, proč se po mnoha vítězstvích konaly kající pobožnosti? V mnoha kronikách není ani třeba si tu otázku pokládat, kronikáři na ni sami odpovídají. Třeba v popisu první vlny první křížové výpravy. Souhlasím s tím, že tyto bojové excesy byly součástí tehdejší společenské normality. Ale to nic nemění na tom, že nebyly souhlasné s principy křesťanské lásky.

       • matěj napsal:

        A jaké zdroje byste doporučoval? Myslel jsem, že snad něco protikřesťanské propagandy prostého najdu na http://librinostri.catholica.cz/?z=15, ale hned první odkaz je zřejmě nějaký zavilý protestant, protože píše přesně to samé: „Než 90letý benátský dože Dandolo přes napomínání papeže použil křižáků, kteří nemohli
        umluveného převozného úplně zaplatiti, k odnětí města
        Zadru Uhrám; skutečně také r. 1202 Zader byl křižáky
        dobyt. Odtud však křižáci nenastoupili cestu do Egypta, nýbrž obrátili se na jaře r. 1203 přes opětné důrazné varování papeže do Cařihradu na prosby Alexia, syna císaře Isaka Angela, aby jej spolu s otcem znovu na trůn dosadili, s něhož byl tento svým bratrem svržen. Úkol byl také r. 1203 šťastně proveden; poněvadž však dosazení císařové svým slibům nedostáli, nastal hned mezi spojenci spor. K tomu přidružil se ještě převrat. Isak Angelus a jeho syn Alexius byli svržen od Alexia V. Duka Mursufla, který tím méně na splnění slibů pomýšlel. Proto zmocnili se r. 1204 křižáci znovu města, kterého však nevydali Řekům, nýbrž zřídili zde za hrozného řádění císařství latinské.“

       • Libor Rösner napsal:

        Ad Jaroslav Klecanda – Určitě víte (svým způsobem to podotýkáte), že válečným právem té doby bylo vyplundrovat dobyté město, popř. brát pro své potřeby potraviny z okolí, kterým vojsko táhlo. Ony kající pobožnosti pak vidím jako důsledek tohoto, možná tím vykupovali to, co bylo v tomto právu v rozporu s Desaterem.

       • Tomáš napsal:

        ad matěj:
        Poukázání na takové zdroje ponechám někomu, kdo se jim pečlivě věnuje. Pro moji osobní víru stačí dostupné katolické materiály a co se týče křižáckého vojska, nemyslím, že škod nadělalo více než dobrých akcí. Škoda je jen jedna – že dnes křížáci neexistují a nejsou tudíž povoláváni do boje proti multikultuře, která přinese víc škod, než si dnes dokážeme představit.

      • krmič napsal:

       V tom článku jsou tedy opravdu perly!
       Silná konkurence pro Halíka! :-)

      • Dr. Radomír Malý napsal:

       Pan Felix Leo dokazuje, že se v práci historika vůbec nevyzná. Cituje z nějaké evangelické propagandistické publikace, která vůbec neuvádí, odkud tu informaci o křižácích usekávajících „se sladkým jménem Pána Ježíše na rtech“ hlavy muslimským ženám a dětem, vzala. Abych se jí vůbec mohl seriózně zabývat, potřebuji přesný citát: Který dobový pramen a z kterého století ji publikuje. Nota bene ta informace z toho evangelického věstníku je nevěrohodná už proto, že autor článku ji dává do souvislosti se vzpomínkami rytířů z 16. století – a tehdy přece žádné křižácké výpravy do Palestiny se nekonaly, tehdy se naopak Evropa bránila proti turecké agresi. Celá ta „vzpomínka“ údajného křižáka, pokud nespadá do té kategorie, jako o ní píše pan kolega Roesner, mi zavání osvícenskými výmysly, je známo, že francouzští osvícenci si na počkání vymýšleli „krutosti“ inkvizice, křížových výprav apod. podle Voltairova hesla: „Lžete, jen lžete, milí přátelé, však ono z toho vždycky něco vzejde…“ (aby Felix Leo viděl, že na rozdíl od něho vycházím z pramenů a odborné literatury, tak uvádím: Dočte se o tom v publikaci J. R. Nowak: Církev a Velká francouzská revoluce, Olomouc 2003, měl jsem tu čest přeložit ji z polštiny, str. 12n, autor, známý polský profesor historie, uvádí citace z Voltairovy korespondence; dále bych mohl ještě citovat z německé práce Horsta Gebharda „Liberté, Egalité, Berutalité“).

       • Felix Leo napsal:

        1. Nejedná se o propagandistickou publikaci, ale obdobu našeho Katolického týdeníku. Viděl jste někdy v Katolickém týdeníku odkaz na prameny?

        2.Jedná se o vzpomínky křesťanských rytířů účastnících se křížových výprav publikované v 16. století, nikoli o výpravy v 16. století. Vidím, že pochopit smysl psaného textu není vždy jednoduché. Tyto prameny nejsou běžně dostupné, pouze špičkovým vědcům, jímž prof. Pokorný nepochybně je.

        3. Nevím, jak souvisí vzpomínky křižáckých rytířů vydávané v 16. století s Francouzskou revolucí.

       • Tomáš napsal:

        Nekatolický týdeník už dávno nešéfují katolíci…

        Teologický dohled: P. Romuald Štěpán Rob OP, P. Edward Walczyk
        Jeden modernista jak poleno a druhého ani neznám. Divil bych se, kdyby to nebylo to stejné…

        Martin Zikmund, zahraniční zpravodajství, papež František (tisková obdoba zdejšího Jana Paxe)

        Jaroslav Šubrt, kultura, spritualita – kdo to je?
        http://www.katyd.cz/kontakt/

       • Jaroslav Klecanda napsal:

        Milý pane Tomáši, které periodikum je pro Vás pravověrné? Moc děkuji za nasměrování! :-)

       • Tomáš napsal:

        Lumen de lumine, pane Klecando. A také Krása liturgie či Kronika Novus Ordo. Dále pak REX, DaH a donedávna Vendée, než bylo zakonzervováno, ale rád tam občas chodím, protože je obsahově velmi bohaté. Jenže nemám – žel – příliš času periodika sledovat pravidelně. Jistě jste na tom časově lépe, než já, což Vám přeji. A můžete mi na oplátku odpovědět, proč podle Vás „Katolický týdeník“ neřídí katolíci, ale modernisté s protestanty?

     • Jaroslav napsal:

      Doporučuji se seznámit s tím, jak křesťanští křižáci jednali po dobytí křesťanské(!) Konstantinopole v r. 1204. Obětmi nebyli muslimové, ale křesťané! Jako katolíci nemůžeme být na všechno hrdi, pravdy se nesmíme bát.

      • Felix Leo napsal:

       A co krutá devastace tehdy ryze křešťanského Zadaru na cestě do Konstantinopole? (o krvavých pogromech Židů po celé Evropě ani nemluvě)

       • Dr. Radomír Malý napsal:

        Ad Jaroslav a Felix Leo: Křižácké pustošení Zadaru, Konstantinopole atd. a s tím spojené krutosti samozřejmě nehájím, je to smutná kapitola, nicméně nutno říci i to, že papež Innocenc III. to odsoudil a písemným dokumentem se Byzantincům omluvil. Tentýž papež také v bule „Licet perfidia“ odsoudil pogromy na Židech a uvalil na jejich pachatele exkomunikaci. Nebyl to ojedinělý akt, on sám se v té bule odvolává na identické výroky řady svých předchůdců.

       • Libor Rösner napsal:

        Toto tažení počalo díky lapsu ve smlouvě, kterého se dopustili křižáci, Benátčané je pak víceméně přinutili na Zadar táhnout. Innocenc III. pod trestem exkomunikace zakázal Zadar vůbec obléhat, ale vůdcové výpravy tento list před řadovými rytíři ukryli. Bylo to proti všemu právu, Zadar totiž patřil uh. králi Imrichovi, který sám přijal kříž, tudíž jeho majetek měl být nedotknutelný. Jakkoli tedy došlo, k čemu došlo, bylo to proti duchu kruciát.

      • Vlad IV napsal:

       Milý pane, kdybyste o křížových výpravách znal skutečná fakta a ne haldu žvástů a polopravd , neplácal byste zde takové nesmysly!
       Křížová výprava, měla li mít úspěch a smysl, musela vyčistit nejprve Malou Asii – nemělo smysl se vylodit ve Svaté zemi a nechat si Seldžuky (nasáčkované v Asii) v zádech.
       Císař, hodlající uzavřít církevní unii a vojenské spojenectví s katolickým Západem byl sezazen pučem, s tím že pučisté hodlali uzavřít s Turky separátní mír !
       (který už ke škodě Řeků existoval!
       Nebylo jiné cesty, než Cařihrad dobýt- následkem bylo oslabení,rozčarování a většina křižáků odjela domů!
       Nebylo v tom nic loupežného- snad kromě osobní zášti benátského dožete Enrica Dandala .
       Ale ta je částečně pochopitelná- zjistěte si, proč byl slepý……

       • Felix Leo napsal:

        Netušil jsem, že Zadar je v Malé Asii…

       • Jaroslav Klecanda napsal:

        Opravdu jeli domů kvůli oslabení a rozčarování? Nebylo to náhodou kvůli tomu, že logistická podpora akce stačila právě tak na dobytí Cařihradu a cestu domů s kořistí? Pro tažení přes Malou Asii nebyly vykonány vůbec žádné logistické přípravy …

      • Vladimír Kupka napsal:

       Máte pravdu, ale proto se zachovalo turinské plátno.

      • Dr. Radomír Malý napsal:

       Ad Felix Leo: Najednou, když se Vám to nehodí, tak odkaz na prameny pro Vás není důležitý. Kde a kdy jste slyšel, že některé prameny „nejsou běžně dostupné, pouze špičkovým vědcům“? Myslím, že o bádání v archivech a v knihovnách vzhledem ke své profesi něco vím. Všechny prameny tam uložené, pokud nejsou z hlediska bezpečnosti státu tajné, jsou přístupné k nahlédnutí komukoliv, mnoho pramenů bylo také zpřístupněno vydáním pramenných publikací k určitému tématu. Od prof. Pokorného bych očekával, že když takovou choulostivou informaci zveřejní, tak uvede odkaz: Kniha autora xy s názvem ab, nebo nachází se v archivu xy pod sign. ab apod.

       • Felix Leo napsal:

        Kde jsem napsal, že odkaz na prameny pro mě není důležitý???

        Také není pravda, že přístup k rukopisně psaným knihám a inkunábulím (a o těchto zdrojích je zde řeč, ne o pár desítek let starých archivech) je zcela volný.

    • Anthracit napsal:

     Nicméně ty vzpomínky by mne zajímaly, kde který křižák něco takového popsal? Felix Leo lže mimořádně hloupě.

 8. David Hibsch napsal:

  Ignáci, ještě si ten text projdi, je tam několik překlepů např:

  „Kristovo učení o nerozlučnosti manželství a (odobřující)a podporující konkubinát…“

  Jinak ovšem, skvěle napsáno. Díky.

 9. Tomáš napsal:

  „Kdybych byl katolík, viděl bych v papežovi Františkovi srdnatého vyslance Boha, od něhož přijal těžký úkol bojovat s ďáblem. Jako pohan v něm vidím muže, který se statečně staví zlu a platí za to ztrátou autority.“

  Fascinuje mne, kolik amtérů fušuje duchovním skoro 50 roků do jejich práce. Jestlipak by pan Martin M. Šimečka takto fušoval do práce chirurgům, kdyby šlo o operaci srdce někoho blízkého z jeho rodiny…?

 10. Zdeněk Heřmánek napsal:

  Geniální je věta na konci zmiňovaného článku pana Šimečka: „Skoro bych řekl, že je ho pro katolíky, kteří se od něj odvrátili, škoda.“
  Ano,je ho pro nás škoda, velice rádi bychom ho protestantům z bratrské lásky předali, alespoň by byl už jednou provždy u svých…..

 11. David napsal:

  Nevím proč tolik vzruchu kvůli jednomu podivnému článku v ještě podivnějším časopise. Katolická církev je již půlstoletí bořena zevnitř a nikdo neví, kdy se to zastaví. Neví to ani papež, který patří mezi největší bořitele, je stále při chuti a zastavit se nehodlá. Revoluce pokračuje!

 12. Jiří Zajíc napsal:

  >>Možná si řeknete, že ze mne mluví zapšklý tradicionalismus. Nu, dovolím si ocitovat jednu svoji známou. Je to vysokoškolská pedagožka a katolička spíše liberálnější (tedy vlastně v jistém slova smyslu „františkovská“). Ve věci papežova přístupu k migrační krizi se ale vyjádřila takto:
  „V mých očích chce nepřímo zabít moje děti tím, že do Evropy natahá takové imigranty, kteří jim vesele uříznou hlavu. Sotva ho budu v takové akci podporovat.“<<

  To je vskutku neprůstřelný argument proti Pospíšilově zapšklosti. Dobře dokumentuje úroveň celého článku:
  Analogie s otcem opilcem je nepoužitelná, protože to by nejdřív Ignác Pospíšil musel dokázat, že se papež zbláznil. Což – jak je zřejmé i Pospíšilovi – není reálné.

  • Ignác Pospíšil napsal:

   Je to jen (pro mne samotného překvapivý) doklad toho, že člověk nemusí být tradiční katolík, aby odmítl nezodpovědné a nekřesťanské výzvy papeže Františka v této věci – činí tak i liberální katolíci, kterým k tomu stačí zdravý rozum a zodpovědnost za své děti.

   Analogie s opilcem rozhodně nevyžaduje doklad, že se papež zbláznil. Aby ji člověk uznal za odpovídající, zcela mu postačí si všimnout toho nepřehlédnutelného faktu, že se papež chová nezodpovědně, že se zpronevěřuje svým povinnostem a katolické víře, minimálně nepřímo popírá učení Krista i apoštolů, a svádí věřící na scestí a k hříchu.

 13. Václav napsal:

  Každý člověk je náš bratr a bližní a Bůh nám dává tu výsadu že ho MŮŽEME milovat jako sebe sama. To co nám a našim dětem na oplátku uřízne nebo neuřízne s tím příliš nesouvisí. Měli bychom to brát tak že budeme dřív doma, když uříznou a s oděvem doběla vypraným. Pán Ježíš Kristus je ta nejvyšší autorita a modlil se za ty kteří ho zrovna přibíjeli na kříž. Tož tak.

 14. Tomáš napsal:

  Ignáci, nechystáš nějaký článek na toto téma?
  http://www.socialninauka.cz/archiv/papez-frantisek-a-pan-sveta-roman-micka.html
  Jsem poněkud konsternován z toho doporučení papeže. Nevím, co si o tom mám myslet, neb je velmi rozporuplný ve svých postojích. Jediné, co mne napadlo je poukázání ve smyslu „volejte sláva a tři dny se radujte, neb už brzy tu budeme mít toho předpovězeného světomírovládce“.

 15. Jan Horálek napsal:

  Je to, myslím, moc hezky napsaný článek. A opatrně bych k tomu navíc dodal: Mám za to, že současná situace může dokoce napomoci i určitému ekumenickému sblížení, v tom dobrém slova smyslu. Mám na mysli postoj k církevním autoritám. My v Jednotě bratrské se v posledních cca patnácti letech učíme, jakým požehnáním je poslušnost vůči církevním představeným. (A nyní jsou naši biskupové k přijímání migrantů velmi rezervovaní.) Vy jako katolíci se zase učíte „ctít autoritu vyšší než papež“. Myslím, že je to příležitost vzájemně si trochu lépe porozumět.

  • Lucie Cekotová napsal:

   My se nic takového učit nemusíme. Katolická církev učila vždy, že papež je Kristův náměstek na zemi, a tudíž vyšší autorita než on nepochybně existuje a katolíci ji nepochybně ctí. Papežská neomylnost s tím není v rozporu, naopak.

  • Teofil napsal:

   Pane Horálku, kdyby vaší předkové neulítli na pýše, tak by jste dnes nemuseli ve vašich sektách řešit problémy, které jsou pro katolíka normou. Přečtěte si KKC a nenabourávejte katolíky.

   • Jan Horálek napsal:

    Kdyby naši prapředkové neulítli na pýše, nemuseli jsme žít v padlém světě. Pýchou jsme ohroženi všichni. Přeji Vám i sobě, katolíkům i protestantům, ať jsme od ní prosti.

    • Vlad IV napsal:

     Projevem pýchy je především dobrovolně nepatřit ke Kristově Církvi ( zvané obecná -katolická) a vyznávat hnusné heretické bludy !
     p.s. Jaké porozumění mezi Kristem a Belialem?

     • Jan Horálek napsal:

      Pýcha je v prvé řadě postoj srdce. Bůh sám zná nejlépe lidská srdce. On sám bude hodnotit, zda byli Kristu blíž oni předkové ze staré Jednoty bratrské (kteří chtěli patřit především Kristu a kteří chtěli vyznávat a žít především Jeho učení) nebo ti, kteří je pronásledovali a vydávali na smrt.

    • Teofil napsal:

     Oni toho ale litovali a vy v tom setrváváte i nadále

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *