Útočme na nebesa modlitbou!

Staňte se jedním z miliónu katolíků, kteří se 1. den každého měsíce modlí růženec!

„Dejte mi armádu, která se modlí růženec, a dobudu svět!“

Papež bl. Pius IX.

Připojme se v tomto svatém roce milosrdenství ke kardinálu Burkeovi v duchovní křížové výpravě a útočme na nebesa modlitbou za to, aby rozptýlila zmatek,

 •  vnesla naději do duší i myslí lidí celého světa,

 •  poskytla duchovní podporu v boji proti pokušení ztráty odvahy,

 • chránila naši rodinu a naši víru,

 • zastavila postupující zlo v naší společnosti,

 •  a zaplavila duše milostí, světlem a pravdou.

Co chceme dělat:

 1. Věřící katolíci z celého světa se mohou zapojit do Operace „Útok na nebesa“: modlitební kampaně, jejíž účastníci se každého 1. v měsíci modlí jeden růženec ve spojení se Mší sv., kterou bude na úmysly kampaně sloužit kardinál Burke, a jeho modlitbou růžence.

 2. Vytvoříme duchovní armádu „růžencových bojovníků“, kteří budou obléhat nebesa modlitbou a šířit ve světě světlo pravdy.

 3. Sjednotíme a spojíme věřící katolíky, abychom jedním hlasem prosili našeho Pána Ježíše Krista, blahoslavenou Pannu Marii a všechny anděly a svaté, aby nám přišli na pomoc a naše modlitby byly vyslyšeny.

Protože svůj růženec spojíte se Mší sv., kterou bude v Římě sloužit kardinál Burke, a s růžencem, který se bude modlit každého 1. v měsíci, spojíte také své modlitby a úmysly s modlitbami všech „růžencových bojovníků“ na světě.

Každá Mše sv. a každý růženec jsou obětovány na následující úmysly a za to, abychom od Boha na přímluvu blahoslavené Panny Marie obdrželi tyto milosti:

 • Za svatou Matku Církev: aby náš Pán vedl papeže, biskupy a všechny kněze, aby byli ve všem svatí, věrní pastýři, hlasatelé pravdy a obránci dobra

 • Aby se rozptýlil zmatek v srdcích a myslích všech lidí a zazářilo v nich světlo pravdy

 • Za naše rodiny a za instituci rodiny, na niž se v dnešním světě tolik útočí

 • Za obrácení všech hříšníků na pravou víru

 • Za spásu mé duše, duší mých blízkých a všech lidí

 • Za posvěcení každého katolíka, zejména za mé osobní posvěcení. Ať v každém okamžiku svého života žiji svatě. Ať ve všem skutečně následuji Ježíše Krista.

 • Abychom se my všichni stali věrnými bojovníky Kristovými v boji proti světu, tělu a ďáblu

 • Abychom obdrželi potřebné milosti k zaslavení potratů, zaslavení přívalu homosexuální revoluce, zvrácení homosexuálních manželství, zastavení šíření sebevražd za lékařské asistence a euthanasie, zastavení kultury smrti ve všech jejích podobách a vybudování kultury života ve všech duších, myslích i srdcích

 • Za náš národ a za všechny národy světa

 • Za všechny osobní úmysly, které byly vloženy do Operace „Útok na nebesa“

Každý měsíc můžete připojit své osobní úmysly. Tyto úmysly budou položeny na oltář v Římě při Mši sv. celebrované kardinálem Burkem a zahrnuty do jeho růžence i do každého růžence, který se budou modlit naši růžencoví bojovníci.

Čtyři snadné kroky nám pomohou shromáždit milion katolíků, kteří se každý 1. den v měsíci budou spolu s kardinálem Burkem modlit růženec:

1. Zaregistrujte se jako „růžencový bojovník“ kliknutím na „Join now“ na stránce organizace Catholic Action for Faith and Family http://www.catholicaction.org/take_heaven_by_storm . Tím se zavážete k modlitbě jednoho růžence vždy 1. den v měsíci. Jednoduchý formulář je v angličtině.

2. Do políčka „If you would like, please place your personal intentions…“ můžete uvést své osobní úmysly, které budou zahrnuty do Mše sv. a Římě a do všech růženců účastníků po celém světě (všechny osobní úmysly jsou důvěrné).

3. Operaci „Útok na nebesa“ můžete podpořit i finančně.

4. Šiřte dál a povzbuďte členy své rodiny, přátele a další katolíky, aby se ke kampani připojili. Kněží se mohou zároveň zavázat, že budou na úmysly kampaně 1. den v měsíci sloužit Mši sv., a to kliknutím na „I am a Priest…“

„Potřebujeme modlitbu, která útočí na nebesa a prosí o spravedlnost a milosrdenství, modlitbu, která očišťuje naše srdce a duše. Jen tak bude kultura smrti, která nás dnes obklopuje, nahrazena kulturou života.“

Biskupská konference USA v pastoračním plánu pro-life aktivit

Přeložila Lucie Cekotová.

 

8 Responses to Útočme na nebesa modlitbou!

 1. […] akcí upozorňuji především na růžencové tažení vyhlášené kardinálem Burkem (začátek po 1.), Hromnice (út 2., seznam liturgií ZDE) a na […]

 2. Marie jakšíková napsal:

  CHVÁLA KRISTU I PANNĚ MARII! DĚKUJI ZA POZVÁNÍ.

 3. ivka napsal:

  Jsem tam taky

 4. Josefka Margoldová napsal:

  Ano, přihlašuji se, modlím se už několik let první soboty, děkuji

 5. Felix Leo napsal:

  Útočíme přece na nepřítele – je snad nebe náš nepřítel???!

 6. H Šimečková napsal:

  Nebe určitě není náš nepřítel, naopak.
  Obracíme se v modlitbě k Trojjedinému Bohu, jehož „trůnem je nebe a země podnož jeho nohou“ (Iz 66,1), abychom si vyprosili potřebné milosti.

  Mějme na paměti, že žádný překlad nezůstane bez významového posunu.
  Podstatné slovo stejně jako sloveso „storm“ má více významů.
  U podstatného jména kromě významu bouřka, znamená také situaci, ve které více lidí vyjadřuje jasně svůj názor, viz Oxford Advanced dictionary – výkladový anglicko-anglický slovník. http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/storm_1?q=storm

  Není však důležitý překlad, ale smysl a cíl akce. Společně vyprošujeme nejen posvěcení celé Církve ale i svoje. Při modlitbě můžeme prosit i za jasné formulace tolik potřebných „operací“, ať už v originále anebo v překladu, nejlépe použitím citátu z Písma Svatého, které je ostré jak dvojsečný meč a oslovuje daleko lépe.

  Věřím však, že cíl této akce se nám společnými silami vydaří navzdory tomu, že pojmenování akce se jeví nedokonalé :-).

 7. Teofil napsal:

  Pořád zde někdo píše o modlitebních aktivitách a jak dopadla tato? Jsou nějaké poznatky?

  • Tomáš napsal:

   Jsou – 4 kardinálové, kteří začali bojovat přes dubia za víru pravou. O dalších zatím nevím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *