Monthly Archives: Říjen 2015

Akce v listopadu 2015

Toto je průběžně aktualizovaný seznam vzdělávacích, tradičně katolickýchpro-life akcí, které mají proběhnout v ČR a na Slovensku během listopadu 2015. Zahrnuje i výslovná upozornění na svátky I. třídy + svátky zvláště významné u nás.

Není v mých silách vytvořit tento seznam sám, proto prosím o pomoc. Pokud máte či později získáte informace o nějaké další akci, o níž si myslíte, že by sem patřila, můžete na ni upozornit zde pod příspěvkem v diskusi nebo mailem (duseahvezdy@centrum.cz), rád seznam doplním.

Dlouhodobější seznam akcí naleznete na stránce Aktualit na Katopedii. Více akcí CENAPu naleznete na jeho stránkách.

Navedení k životu zbožnému XXI.: Závěrek tohoto prvního očišťování

Sv. František Saleský

Když učiníš toto prohlášení, měj pozor a otevři uši svého srdce, abys v duchu slyšela slova rozhřešení, která sám Spasitel duše tvé, sedě na trůně svého milosrdenství, vyřkne na nebesích před tváří svých andělů a svatých, v téže chvíli, kdy kněz v jeho jménu tě rozhřešuje zde na zemi. A onen zástup blažených bytostí bude se radovati z tvého štěstí a bude zpívati duchovní píseň veselosti nevypověditelné, a všichni dají políbení pokoje a jednoty tvému srdci, opět uvedenému v milost Boží a posvěcenému.

Spoločenstvo svätých

Každoročne na začiatku novembra naše kroky častejšie ako inokedy smerujú na cintoríny a miesta odpočinku našich zosnulých, ktoré sa v týchto dňoch menia na krásne rozkvitnuté záhrady, ozdobené množstvom kvetov, osobitne chryzantém, osvetlené stovkami a tisíckami plamienkov sviečok a kahancov.

V našich mysliach sa vraciame k spomienkam a v srdciach sa rozohrieva láska k tým, ktorí niekedy žili medzi nami, od ktorých sme veľa dostali, a už nás predišli na druhý breh života, do večnosti a nám chýbajú a je nám za nimi smutno. Venujeme im svetlú spomienku, očistíme a ozdobíme hrob, zapálime sviečku, pomodlíme sa, možno dáme na sv. omšu za nich. Aspoň takto im prejavíme svoju vďačnosť za to, čo sme od nich dostali a možno sme im nestihli ani poriadne poďakovať za všetko to, čo sme im zostali dlžní. Aspoň takto im to chceme vyjadriť vďačnosť a lásku.

Od pradávna patrila k človeku úcta k svojim mŕtvym predkom a ich pochovávanie a starostlivosť o ich hroby. Tiež kresťania prejavovali úctu k mŕtvym, od 4. storočia je známa úcta k všetkým svätým, ktorí nemali v kalendári svoj sviatok. Slávila sa 13. mája, od 8. storočia sa slávi 1. novembra a od 9. storočia sa slávi po celom svete. Sviatok dušičiek sa do sveta rýchlo rozšíril z francúzskeho, benediktínskeho kláštora v Cluny, na prelome prvého a druhého tisícročia, keď opát Odilo v roku 998 zaviedol modlitby a slúžil sv. omšu za zomrelých členov rehoľného spoločenstva.

Rozhlédnutí 2015/10/25

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, tento týden otevírá svátek Ježíše Krista Krále.

Nejvýznamnější dny, svátky a památky tohoto týdne: sv. Evaristus (po 26.), sv. Šimon a Juda (st 28.), bl. Marie Restituta Kafková (čt 29.), posvěcení katedrály Svatého Ducha (pá 30.) a sv. Wolfgang z Řezna (so 31.)

Další týden otevře slavnost Všech Svatých.

Z akcí upozorňuji na mimořádné tradiční liturgie (út 27. Praha a Dlouhá Loučka), brněnský pochod pro život (st 28.) a tradiční liturgii ve Křtinách (so 31.)

Modleme se tento týden především za naše pronásledované bratry a sestry všude ve světě, jakož i za obrácení těch, co se na jejich pronásledování podílejí či proti němu nezasahují, ač by mohli.

Vzpomínka na nenarozené 2015

Druhého listopadu, kdy slavíme památku Všech věrných zemřelých, je zároveň hnutím pro-life držena „Vzpomínka na nenarozené„. V ČR byl tento zvyk poprvé zaznamenán v roce 2009, kdy se k nám rozšířil ze Slovenska, a od té doby se k němu hlásí každoročně stovky lidí.

V rámci Vzpomínky na nenarozené zapalujeme večer svíčky na památku dětí povražděných při potratech a modlíme se za obrácení a lítost těch, kteří je k této smrti odsoudili. Rovněž se modlíme za nenarozené děti, kterým těmto osud hrozí. A také za matky, které potrat zvažují, aby odolaly pokušení a svodům zlého a zachovaly se správně. A za všechny, kdo se podílejí na potratech, od lékařů po politiky, aby si uvědomili hrůznost a zločinnost svého jednání, obrátili se a napravili se.

Katoličtí konvertité žádají synodu, aby potvrdila nerolučitelnost manželství

PhDr. Radomír Malý

Sto amerických katolických konvertitů-intelektuálů napsalo dopis synodním otcům. Poukazují v něm na to, že do Katolické církve je přitáhla neměnná nauka pravdy o člověku, manželství, rodině, sexualitě a rozdílu pohlaví. Konvertité prosí biskupy, aby neměnili fundament Kristovy nauky.

„Všichni jsme prošli cestou obrácení na katolickou víru. Někteří z nás kdysi náleželi k jiným křesťanským společenstvím, někteří nebyli pokřtěni a vyšli z jiných náboženství nebo se pokládali za agnostiky či ateisty. Navzdory různosti prostředí, z nichž pocházíme, nás spojuje jedno: Vstoupili jsme do společenství Katolické církve jako dospělé osoby“ – čteme v dopisu.

Autoři napsali, že tím, co je přimělo ke konverzi, byla neměnná nauka Církve na téma pohlavnosti, manželství a rodiny. „Na počátku většina z nás odporovala alespoň některým prvkům katolické nauky v těchto bodech. Ale poté, co jsme poznali, jak škodlivé jsou účinky populárních koncepcí na téma lidské sexuality a poté, co jsme zaznamenali, jak některé naše původní nekatolické komunity začaly ustupovat dominující kultuře – jejím představám o svobodě, rovnosti, pokroku a stále významnějším gnostickým ideám – každý z nás zjistil, že Církev má pravdu“ – tvrdí konvertité.

Rozhlédnutí 2015/10/18

Archanděl Rafael

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, tento týden otevírá jedenadvacátá neděle po Svatém Duchu, při níž zároveň slavíme svátek sv. Lukáše Evangelisty.

Nejvýznamnější dny, svátky a památky tohoto týdne: sv. Voršila a bl. Karel Rakouský (st 21.), sv. Kordula (čt 22.) a archanděl Rafael (so 24.)

Další týden otevře svátek Ježíše Krista Krále.

Z akcí upozorňuji na olomoucký pro-life pochod Odvaha k životu (po 19.), tridentskou Mši svatou na Svatém Hostýně (pá 23.) a brněnský seminář CENAPu a Karlovarský pochod pro život (so 24.)

Modleme se tento týden především za naše pronásledované bratry a sestry všude ve světě, jakož i za obrácení těch, co se na jejich pronásledování podílejí či proti němu nezasahují, ač by mohli. Modleme se i za synodu o rodině – ať synodní otcové odolají tlaku odpadlíků a liberálů zvenčí i z vlastních řad a výstupy synody zůstanou v souladu s katolickou vírou a Boží vůlí.

Jste pro mne jen idioti!

Ministryně Valachová

„Vážení rodičové, vážení voliči, jste pro mne jen idioti…“ Ač tuto větu ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) během svého nedělního vystoupení na Primě samozřejmě vůbec nevyslovila, přesto jí nepochybně zvonila někde hluboko v hlavě. Jinak se to, co tam předvedla, ani vykládat nedá…

Seděl jsem u televize, nevěřícně poslouchal její vpravdě šílenou obhajobu zavedení povinné předškolní docházky a ptal jsem se sám sebe, jestli se mi to nezdá. Už dlouho jsem nezažil, aby politik tak ostentativně dával najevo své absolutní pohrdání voliči, aby ze sebe sypal takové nehorázné kraviny a nepřímo tím všem sděloval, že má lidi tak totálně na háku, že necítí potřebu se alespoň pokusit najít nějakou alespoň trochu smysluplnou argumentaci pro své konání…

Rozhlédnutí 2015/10/11

Sv. Hedvika Slezská

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, tento týden otevírá dvacátá neděle po Svatém Duchu, při níž si připomínáme Mateřství Panny Marie.

Nejvýznamnější dny, svátky a památky tohoto týdne: sv. Kalixt I. (st 14.), sv. Terezie od Ježíše (čt 15.) a sv. Hedvika Slezská (čt 15. či pá 16.) Další týden otevře jedenadvacátá neděle po Svatém Duchu, při níž zároveň oslavíme svátek sv. Lukáše Evangelisty.

Z akcí upozorňuji především na pro-life konferenci Nejmenší z nás (Brno, čt 15.), pouť v Horní Halži (so 17.) a první tridentskou mši R.D. Stanislava Přibyla (Praha, ne 18.)

Modleme se tento týden především za naše pronásledované bratry a sestry všude ve světě, jakož i za obrácení těch, co se na jejich pronásledování podílejí či proti němu nezasahují, ač by mohli. Modleme se i za synodu o rodině – ať synodní otcové odolají tlaku odpadlíků a liberálů zvenčí i z vlastních řad a výstupy synody zůstanou v souladu s katolickou vírou a Boží vůlí.

Navedení k životu zbožnému XX.: Prohlášení, kterým se má hluboko do duše vštípiti rozhodnutí sloužiti Bohu, a kterým se zavírají kajícné úkony

Sv. František Saleský

Já podepsaná, klečíc před tváří Boha a všeho nebeského dvorstva a pilně uváživši nesmírné milosrdenství jeho božské dobroty vůči mně, nehodnému a bídnému stvoření, jež on z ničeho stvořil a až dosud zachovával, podporoval a vysvobozoval z tolikerých nebezpečenství a zahrnoval tolikerými dobrodiními; uváživši přede vším jiným nepochopitelnou laskavost a shovívavost, s níž tento můj předobrý Bůh mne tak dobrotivě snášel ve všech mých nepravostech, nepřestávaje zváti mne skrze hojná a milostivá vnukání ku polepšení a trpělivě vyčkávaje mého pokání a obrácení až do tohoto …tého roku věku mého, a to přes všecku mou nevděčnost, proradnost a nevěrnost, pro niž jsem odkládala své polepšení den ode dne, a pohrdajíc jeho milostmi, jej tolik nemoudře urážela; uváživši také, že při křtu svatém byla jsem posvěcena o odevzdána Bohu svému, abych byla jeho dcerou, a že proti slibu, který tenkráte byl učiněn ve jménu mém, já tak častokráte a tak nešťastně a bídně jsem zneuctila a poskvrnila svou duši, užívajíc jí a obracejíc ji proti jeho božské Velebnosti, nyní konečně jsem se vzpamatovala  a padajíc s celou pokorou srdce svého na tvář svou před trůnem boží spravedlnosti, uznávám a vyznávám, že jsem se opravdu dopustila urážky a zrady božské Velebnosti. že jsem vinna utrpením a smrtí Ježíše Krista svými hříchy, kterých jsem se dopustila a pro něž on nevýslovně trpěl a umřel na dřevě kříže, a že tedy jsem si zasloužila, abych byla na věky zavržena a odsouzena.