Monthly Archives: Září 2015

Rozhlédnutí 2015/09/27

Sv. Václav

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, tento týden otevřela osmnáctá neděle po Svatém Duchu.

Nejvýznamnější dny, svátky a památky tohoto týdne: sv. Václav (po 28.), archanděl Michael (út 29.), sv. Jeroným ze Stridonu (st 30.), andělé strážní (pá 2.) a sv. Terezie od Dítěte Ježíše (so 3.)

Další týden otevře devatenáctá neděle po Svatém Duchu, při níž si připomínáme sv. Františka z Assisi.

Z akcí a událostí připomínám vedle obou velkých svátků (28. a 29.) především orelskou pouť k Panně Marii Růžencové v Plzni (4. 10.)

Modleme se tento týden především za naše pronásledované bratry a sestry všude ve světě, jakož i za obrácení těch, co se na jejich pronásledování podílejí či proti němu nezasahují, ač by mohli. 

Tradiční liturgie na sv. Michaela Archanděla 2015

Archanděl Michael poráží Satana…

Zde je průběžně doplňovaný seznam tradičních bohoslužeb sloužených tento rok na svátek sv. Michaela Archanděla (tj. v úterý 29. září 2015) na území ČR a Slovenska. Vytvářím ho z vlastní iniciativy jako službu pro čtenáře, kteří by si přáli oslavit tento svátek tradiční liturgií.

Není v mých silách pořídit tento seznam sám, proto neváhejte pomoci a pokud víte o nějaké neuvedené liturgii, všimnete si nějaké chyby či vás napadá nějaká doplňující informace k uvedené bohoslužbě, prosím, upozorněte na ni v diskusi pod článkem, rád to do seznamu doplním.

Seznam bohoslužeb v ČR detailně dělím dle diecézí. Ty však jsou použity jako územně popisný prvek, nikoliv institucionální, takže jsou tam pod nimi uvedeny i bohoslužby organizované a sloužené na jejich území i mimo diecézní a oficiální struktury (tj. např. veřejnosti přístupné bohoslužby řeholních komunit).

Případní zájemci o bohoslužby u FSSPX nechť si je vyhledají sami na patřičných stránkách.

Tradiční liturgie na sv. Václava 2015

Svatý Václav

Zde je průběžně doplňovaný seznam tradičních bohoslužeb sloužených tento rok na svátek sv. Václava (tj. v pondělí 28. září) 2015 na území ČR a Slovenska. Vytvářím ho z vlastní iniciativy jako službu pro čtenáře, kteří by si přáli oslavit tento svátek tradiční liturgií.

Není v mých silách pořídit tento seznam sám, proto neváhejte pomoci a pokud víte o nějaké neuvedené liturgii, všimnete si nějaké chyby či vás napadá nějaká doplňující informace k uvedené bohoslužbě, prosím, upozorněte na ni v diskusi pod článkem, rád to do seznamu doplním.

Seznam bohoslužeb v ČR detailně dělím dle diecézí. Ty však jsou použity jako územně popisný prvek, nikoliv institucionální, takže jsou tam pod nimi uvedeny i bohoslužby organizované a sloužené na jejich území i mimo diecézní a oficiální struktury (tj. např. veřejnosti přístupné bohoslužby řeholních komunit).

Případní zájemci o bohoslužby u FSSPX nechť si je vyhledají sami na patřičných stránkách.

Rozhlédnutí 2015/09/20

Sv. Matouš Evangelista

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, tento týden otevřela sedmnáctá neděle po Svatém Duchu.

Nejvýznamnější dny, svátky a památky tohoto týdne: sv. Matouš (po 21.), suché dny (st 23., pá 25. a so 26.) a Panny Marie Milosrdné (čt 24.) Další týden otevře osmnáctá neděle po Svatém Duchu.

Pozornější z vás budou překvapeni, že stejně jako minulý týden jsou v kalendáriu uvedeny suché dny. Důvod je ten, že se změnil způsob počítání týdnů v breviáři, čímž vznikl posun u kalendáře z roku 1962 oproti předchozím kalendářům. Podle něj jsou tedy suché dny až tento týden, zatímco podle starších by byly týden minulý. Jak se s tímto faktem vyrovnat, ponechám na čtenářích.

Z akcí připomínám především kurz  CENAPu „O sexualitě pro snoubence“ (Brno, čt 24.) a sobotní (26.) poutě (Svatý Hostýn a Horní Dvořiště) a pro-life pochody (Mělník a České Budějovice).

Modleme se tento týden především za naše pronásledované bratry a sestry všude ve světě, jakož i za obrácení těch, co se na jejich pronásledování podílejí či proti němu nezasahují, ač by mohli. Modleme se i za nenarozené děti ohrožené potratem a ženy tlačené k potratu.

Rozhlédnutí 2015/09/13

Zavraždění sv. Ludmily

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, tento týden otevřela šestnáctá neděle po Svatém Duchu.

Nejvýznamnější dny, svátky a památky tohoto týdne: Povýšení sv. Kříže (po 14.), Panna Maria Sedmibolestná (út 15.), sv. Ludmila Česká, sv. Kornélius a sv. Cyprián z Kartága + středa suchých dnů (16.), sv. Hildegarda z Bingenu (čt 17.), pátek suchých dnů (18.) a sobota suchých dnů (19.). Další týden otevře neděle sedmnáctá po Svatém Duchu.

Z akcí připomínám především obě mimořádné tradiční Mše svaté (po 14. v Praze a út 15. v Košicích), pochod a přednášku ve Znojmě (pá 18.) a slovenský II. Národný pochod za život (ne 20. v Bratislavě).

Modleme se tento týden především za naše pronásledované bratry a sestry všude ve světě, jakož i za obrácení těch, co se na jejich pronásledování podílejí či proti němu nezasahují, ač by mohli.

Príďte podporiť Národný pochod za život!

Sme súčasťou Európy, ktorá pácha samovraždu. Podľa jednej štúdie renomovanej americkej organizácie Pew Research Center bude Európa jediným vymierajúcim regiónom sveta, v ktorom počet obyvateľov klesne, zo 742,55 miliónov v roku 2010 na 696,33 miliónov v roku 2050. Ešte rýchlejším tempom sa však v období rokov 2010-2050 zmenší kresťanská populácia z 553,28 miliónov na 454,09 miliónov. (Porov. The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050. Dostupné na internete: <http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/)

Všade inde vo svete bude pribúdať tak obyvateľov ako aj kresťanov. Je to smutné a bolestivé.

Připomínáme si nejslavnější vítězství maltézských rytířů

Turci ustupují!

Dnes slavíme kulaté výročí patrně nejskvělejšího, nejdůležitějšího a nejslavnějšího vítězství v historii maltézských rytířů, jakož i klíčového křesťanského vítězství v bojích s muslimy.

Je tomu dnes právě 450 let, co turečtí obléhatelé vzdali po více než třech měsících obléhání řádových pevností na Maltě a začali se chystat k opuštění ostrova. Již to byl pro Turky vzhledem k jejich obrovské početní převaze veliký, ostudný a naprosto neočekávaný neúspěch. A to ještě nebylo všechno – jejich jednotky stahující se k nalodění byly zaskočeny početně slabším, ale čerstvým španělským vyprošťovacím kontingentem a utrpěly (vlastně již po konci obléhání) další strašlivé ztráty, čímž se turecký neúspěch změnil v katastrofu. Poslední zbytky tureckých nájezdníků opustily souostroví 11. září.

Rozhlédnutí 2015/09/06

Sv. Melichar Grodecký

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, tento týden otevřela patnáctá neděle po Svatém Duchu.

Nejvýznamnější dny, svátky a památky tohoto týdne:  sv. Melichar Grodecký a druhové, (po 7.), Narození Panny Marie (út 8.) a Jméno Panny Marie (so 12.) Další týden otevře šestnáctá neděle po Svatém Duchu.

Z akcí připomínám především orelskou pouť na Tetín (so 12.)

Modleme se tento týden především za naše pronásledované bratry a sestry všude ve světě, jakož i za obrácení těch, co se na jejich pronásledování podílejí či proti němu nezasahují, ač by mohli.

Akce v září 2015

Sv. Václav

Toto je průběžně aktualizovaný seznam vzdělávacích, tradičně katolických a pro-life akcí pro září 2015. Zahrnuje i výslovná upozornění na nenedělní svátky I. třídy + svátky zvláště významné u nás. Podrobnější a dlouhodobější informace naleznete na stránce Aktualit na Katopedii.

Není v mých silách vytvořit tento seznam sám, proto prosím o pomoc. Pokud máte či později získáte informace o nějaké další akci, o níž si myslíte, že by sem patřila, můžete na ni upozornit zde pod příspěvkem v diskusi nebo mailem (duseahvezdy@centrum.cz), rád seznam doplním.

Zářím začíná nový školní rok a v průběhu měsíce přichází podzim.