O Nicholasi Wintonovi trochu jinak

Nicholas Winton

Úmrtí 106letého zachránce více než šesti stovek židovských dětí Sira Nicholase Wintona se stalo předmětem velkých oslav životního díla tohoto muže u nás i ve Velké Británii. Právem. Komu čest, tomu čest, komu úctu, tomu úctu – to jsou slova sv. Pavla. Winton, který organizoval výjezdy židovských dětí z tehdejšího Česko-Slovenska a později Protektorátu a jejich umístění v adoptivních rodinách Velké Británie, jim zachránil životy. Jinak by skončily v nacistických ghettech nebo v plynových komorách Treblinky či Osvětimi.

Winton byl slušný člověk, náležející k bohaté horní vrstvě. Narodil se r. 1909 v Londýně v rodině židovských přistěhovalců z Německa. Stal se majetným a vlivným burzovním makléřem, který svých peněz a kontaktů využil pro záchranu dětí židovských soukmenovců z Čech a Moravy. Těžko ale mluvit o nějaké náboženské motivaci této dobročinné aktivity. Jeho rodiče byli liberální Židé, kteří po příjezdu do Anglie čistě formálně přijali křest v anglikánské církvi. Nikdy se ale nestali praktikujícími věřícími a syna Nicholase vychovávali v duchu náboženského synkretismu a relativismu, typickém pro tehdejší velkou buržoazii. Winton nikdy nebyl praktikujícím údem nějaké náboženské komunity. Co a jak věřil o Bohu, úzkostlivě tajil, podařilo se mi najít pouze tyto 2 jeho výroky na dané téma:

„To, co já si myslím o Bohu, není vždy přijato pozitivně, protože já nejsem věřící. Ale kdyby se lidé chovali podle víry a podle náboženství, které vyznávají, tak by svět byl mnohem lepší.“

„Jestliže věříte v Boha, tak nerozumím, proč by měl být rozdíl věřit jako křesťan, žid nebo muslim. Základ všech náboženství: dobro, etika, nezabíjet a starat se o své rodiče – je stejný. Myslím, že lidi by měli míň dbát o to, co je v náboženství rozděluje, ale víc o etiku.“

S tím katolík nemůže souhlasit ani omylem. Winton – soudě podle těchto citátů – byl typický agnostik a relativista, i když nezapře sympatii k náboženské víře, pokud vede ke správné etice podle přirozeného mravního zákona. Při jeho práci na záchraně dětí mu vydatně pomáhaly nejrůznější křesťanské charitativní organizace. Jeho motivace vyplývala nejspíš z přirozeného lidského soucitu, nikoli z nějakého náboženského přesvědčení. Tím ale, že nebyl lhostejný k osudu druhých a nezištně poskytl pomoc, zahanbil mnohé křesťany, kteří zavřeli svá srdce a neudělali nic, i když mohli.

To je objektivní stránka celého případu. Existuje ale ještě ta druhá, manipulativní, na níž se podílejí mainstreamová média a protikatolické kruhy v zákulisí. Winton je vyzvedáván jako příklad altruismu – a to právem. Proč se ale mlčí o jiných osobnostech, které vykonaly více než on? Proč „více“? Protože Winton při své akci neriskoval ani vězení, ani život, vše probíhalo na základě regulérní dohody s německými i britskými úřady, Wintonova oběť pro děti z českých zemí spočívala pouze v penězích, času a námaze, které tomu věnoval. Existuje ale celá plejáda dalších, kteří poskytovali pomoc i za cenu ohrožení osobní svobody a dokonce života – o těch ale oficiální politická a mediální scéna zarytě mlčí. Proč? Z prostého důvodu. Mezi těmito hrdiny mají absolutní převahu křesťané, především katolíci – a to se jaksi „nehodí do krámu“.

U nás v době deportací Židů r. 1942 byl např. zatčen představený salesiánů v Praze dr. Śtěpán Trochta, poválečný biskup v Litoměřicích. Až do konce války ho nacisté věznili v koncentračních táborech Mauthausen a Dachau, kde málem přišel o život. Důvod zatčení? V salesiánském domě, který vedl, byli ukrýváni nějací Židé před deportací. Proč se nikde nepíše a nehovoří vedle Wintona i o mons. Trochtovi jako o „zachránci českých Židů“, který riskoval více než on, totiž vězení a potažmo i smrt? Takových případů bylo u českého kléru víc, mnozí kněží riskovali např. rozsudek smrti tím, že falšovali matriky, aby z Židů udělali Árijce a uchránili je tak od transferu.

To, co dělal v českých zemích Winton, provozoval již nejméně od r. 1935 v nacistickém Německu katolický Spolek sv. Rafaela (St. Raphaelsverein), úzce spojený s německým episkopátem. Zařizoval Židům ohroženým v Německu kvůli své rase pasy k výjezdu do zahraničí a k pobytu v některé evropské nebo americké zemí. Nebylo to snadné, protože málokterý stát byl ochoten Židy přijímat. Spolek sv. Rafaela byl r. 1941 nacisty zakázán. Podařilo se mu stovky Židů i s celými rodinami dostat za hranice a tím je uchránit od smrti. Proč dnes nikdo nevzpomene ani slovem tuto záslužnou práci katolické organizace? Vatikán vykonával diplomatický nátlak na USA a země Latinské Ameriky, aby nezavíraly hranice před židovskými uprchlíky. Úspěch se dostavil pouze v případě Brazílie, Haiti a Panamy.

Mnoho katolických klášterů, institucí i jednotlivých věřících v zemích ovládaných nacisty během deportací, zahájených v lednu 1942, ukrývalo Židy, ačkoliv za to hrozil soud a koncentrační tábor, v okupovaném Polsku dokonce trest smrti. Tam také byly mnohdy i celé katolické rodiny vyvražděny kvůli pomoci Židům, např. Ulmovi na jihu země, jakož i řada duchovních osob. V Polsku hitlerovci zrušili většinu klášterů, a z těch, které zůstaly, prakticky všechny byly zapojeny do nějaké formy pomoci Židům, zejména ženské řehole (více viz ZDE).

Proč se veřejnost vůbec nedozvídá o nunciovi Sv. stolce v Maďarsku arcibiskupu Angelovi Rottovi, který po obsazení země Němci r. 1944 vydával tamním Židům vatikánské pasy, aby mohli vycestovat a tak se zachránit před deportacemi? Spolupracoval při tom se známým švédským diplomatem Raulem Wallenbergem, jenž vyvíjel tutéž činnost.

A poslední nepříjemná otázka: Proč dosud světová média mlčí k tomu, že z 9 tisíc Židů v Římě se jich více než 7 tisíc zachránilo v katolických institucích včetně těch, jež se nacházely na území Státu Vatikán? Proč není papež Pius XII., který k tomu vydal pokyn, náležitě oceněn jako zachránce životů tisíců Židů a proč je naopak dehonestován jako zbabělec, který mlčel? Nebylo to bez rizika, neboť v době německé okupace Říma od podzimu roku 1943 do léta r. 1944 hitlerovská správa neustále naznačovala možnost obsazení Vatikánu a transferu papeže. Své zatčení a potažmo život riskovali všichni kněží, vysocí církevní hodnostáři, řeholníci, řeholnice i katoličtí laikové, kteří se podíleli na ukrývání římských Židů. Totéž se týkalo i celé střední a severní Itálie obsazené nacisty. To, že 80 procent tamních Židů přežilo a uniklo odvozu do Osvětimi, je především zásluhou Katolické církve, což se nedá upřít a zpochybnit. Jak to, že bezprostředně po válce byl Pius XII. téměř všemi židovskými organizacemi vyzvedáván za to, že statisíce Židů v Evropě buď přímo, nebo nepřímo zachránil, ale dnes je líčen málem jako spoluviník Hitlera na vyhlazení Židů?

To jsou jen některá, ta základní fakta, která tvoří pouze špičku ledovce. Nicméně z nich dostatečně vyplývá, že současná zednářská režie světových dějin má enormní zájem na tom, aby se katolický altruismus ve vztahu k pronásledovaným Židům za války zcela ignoroval, i když s sebou nesl riziko smrti, a naopak byly vyzvednuty zásluhy nenáboženských lidí, byť se žádným rizikem spojeny nebyly. Inu, svět se nesmí dozvědět o katolických obětech lásky k bližnímu, to se stává čím dál víc tabu, bohužel i v našich církevních médiích, ovládaných modernisty.

PhDr. Radomír Malý

Poznámka šéfredaktora: Je opravdu paradoxní, jak nespravedlivě historie rozčlenila bojovníky proti holokaustu. Nejznámějšími a nejoslavovanějšími z nich jsou Winton a Schindler, kteří sice prokazatelně hodně pomohli stovkám židů, ale přitom skutečně nic (nebo téměř nic) neriskovali. Pouze investovali svůj čas, peníze a námahu. Naproti tomu lidé, kteří riskovali všechno a s nasazením života nejen svého, ale i ostatních svých nejbližších, zachránili mnohem více lidí, jsou opomíjeni. Včetně těch, co svůj život ztratili. Připomeňme si některé z nich:

Elisabeth Abegg

Bl. Pavol Peter Gojdič

Zofia Kossak

Giovanni Palatucci

Damaskinos Papandreou

Bl. Sára Salkaházi

Irena Sedler

14 Responses to O Nicholasi Wintonovi trochu jinak

 1. Lukas napsal:

  Opakovaně děkuji za vás portál, sám bych článek napsal ještě ostřeji. Kdo dává „pomaha“ že svého nadbytku má to být samozřejmost a ne stav k prodávání kor pokud je to Žid a pomáhá vlastně své široké rodině.
  Jsem rád že existujete jedině místo kde se píše aspoň trochu pravda

  • Ignác Pospíšil napsal:

   Tak tady je třeba dodat, že Winton po slávě za své činy nijak zvlášť netoužil a neprodával je…

   • anna-marie napsal:

    Amo, tak to je, sir Winton je v tom nevině, on o zviditelnění nestál. O tom, že Židům pomáhali i katolíci včetně papeže se mluví, kdo chce, tak to slyší. Je pravda, že není populární toto zdůrazňovat, ale oni už mají odměnu v nebi. Bůh o tom ví a nejsem si jistá, že přílšné zdůrazňování zásluh katolíků by církvi v dnešní době prospělo.

   • Jaroslav Klecanda napsal:

    A nezapomínejme na Lk 17,10 … 🙂

 2. Václav napsal:

  Bible je plná příběhů slušných lidí mimo Vyvolený národ. Které dával náš Pán za příklad Vyvolenému národu a ne naopak a říkal že takovou víru u něho hledal marně. Symbolem milosrdenství se navěky stal jistý Samaritán. Heretik smíšeného původu který chodil obětovat na horu Gerizim. Eliášova vdova byla pohanka a ta která řekla že i štěňata jedí drobty které odpadnou ze stolu jejich pánů také. Je psáno že ti kteří budou stát jako ovce po Pánově pravici pro svoje skutky lásky k bližnímu se budou divit kde se s ním setkali. Kde Ho viděli hladového, nahého atd. Kdyby ten text znali tak by se asi tolik nedivili. Věřím že kdyby svět přehnaně chválil naši svatou církev tak by to znamenalo že jsme ve velikém maléru. Dokud nás nazývají stejně ošklivě jako našeho Pána a připisují nám každou špatnost tak jsme blahoslavení. Hleďme abychom si to zasloužili.

  • František napsal:

   Bohužiaľ svet podozrivo chváli vedenie našej Cirkvi. A s tým, niečo v poriadku nie je.

   Svet Katolícku cirkev nenávidí. A je úplne jedno, koľko dobra pre svet Katolícka cirkev urobila, lebo táto nenávisť je satanského pôvodu.
   Pred nepriateľmi sa treba mať na pozore, nie sa od nich nechať tľapkať po pleciach.

   • Václav napsal:

    Nepřátele je třeba milovat jako sám sebe, děkovat Bohu za všechno zlé čeho se vůči nám dopustili a prosit aby jim nic z toho nepřičítal, modlit se za ně, pomáhat jim a žehnat. S lítostí vyznávat že jsme horší než oni, přestože nám byly dány o tolik větší hřivny než jim. Kdykoliv nám někdo ublíží tak si vždycky zkoušejme vybavit kolikrát jsme v životě ublížili my a děkujme Bohu i jim že nás na to upozornili. Není na tom nic těžkého, naše utrpení které již máme se tím nezvětší, ba právě naopak. Promění se v radost a pokoj.

   • MichalD napsal:

    Ale ano, pane Václave, jen mi tam trochu chybí dvě věci: jednak bychom neměli zapomínat na modlitby za obrácení našich nepřátel, jednak je třeba dodat, že povinnost pomáhat nepřátelům není absolutní. V určitých situacích jsme povinni se před nimi bránit (resp. bránit svoje rodiny) a tehdy jim jaksi z principu pomáhat nelze.

 3. VlaM napsal:

  Děkuji za tento článek, který je skutečně podáván z trochu jiného hlediska, než „podávají mainstreamová média a protikatolické kruhy v zákulisí“. Jen si dovolím upozornit, že česká „mainstreamová média“ si všímají sira Wintona především z toho hlediska, že ještě donedávna byl naživu a že zachránil české děti, tedy československé občany, což v případě zachránců, uváděných v článku, platí jen o panu kardinálu Trochtovi, který ovšem už dávno nežije. Koneckonců, nikdo a nic nebrání české církvi, salesiánské komunitě ani případným vlivným laickým aktivistům, aby tuto stránku pan kardinála dostali do povědomí široké veřejnosti, a to snad občas i pomocí oněch osočovaných mainstreamových médií.

 4. Pax Jan napsal:

  Proč neexistuje beatifikační proces „dona“ Trochty….(?)

  Pax

  Jan

  • Felix Leo napsal:

   Trochtův proces přece už začal – sbírají se materiály. Nejde to tak rychle jako řád TGM.

 5. Cristero napsal:

  Jeden ateista na Neviditelném psu cituje Wintonův výrok, který ho řadí mezi ateisty/nihilisty. Pokud je pravdivý, není třeba nad ním vůbec plakat. (Snad jen mu vyčítat nedůslednost.(

  • Jaroslav Klecanda napsal:

   Fakt? Ateista, nihilista – není člověk, není třeba nad ním plakat? Hm, dobré, takové evangelijní, asi tak podle Mt 25,31 – 46. Aha, já jsem zapomněl, to Pán Ježíš v tom podobenství mluví jen o katolících, zbytek už bude předtím sežehnut v atomovém ohni třetí světové války, že ano?

   • anna-marie napsal:

    Naprosto s Vámi souhlasím, mně celý tento portál připadá tak trochu tendenční… tradiční katolíci si velmi často vůbec nepřipouštějí, že by v jejich životech bylo něco špatně, ale velmi dobře vidí třísku v oku jiných. Vůči p. Wintonovi to bylo velmi hrubé, to je to čeno-bílé vidění mnoha katolíků!!!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *