Monthly Archives: Červen 2015

Cirkev v slepej uličke?

V piatok 22. mája 2015 sa v Írsku konalo referendum, ktoré v krajine podporilo sobáše homosexuálov. Zo 60,5 % zúčastnených voličov, za hlasovalo 62% t. j. asi 1,2 milióna obyvateľov a 38% bolo proti. Referenda sa v tejto krajine, kde sa asi 84% obyvateľov pokladá za katolíkov, zúčastnil vysoký počet voličov a bolo podporované všetkými politickými stranami, médiami a rozličnými iniciatívami.

Írsko, ktoré sa pokladá za jednu z krajín s najvyšším percentom katolíkov, kde donedávna ešte nemali vôbec legalizované problémy sekularizovaných krajín, si ako prvé demokraticky odhlasovalo nekresťanský spôsob života spoločnosti. Nikdy som v tejto krajine nebol, preto nie som kompetentný vyjadrovať sa k príčinám a dôvodom, ktoré obyvateľov Írska priviedli k tomuto nešťastnému kroku. Ale pýtam sa, čo robila Írska Cirkev a jej predstavitelia, že väčšina obyvateľov, teda aj katolíkov, prišla vo svojom vnútri k takémuto rozhodnutiu?

Je známe, že o Pravde nemožno hlasovať. Ale ako môže fungovať spoločnosť, ktorá spochybní vlastné základy, na ktorých je stáročia budovaná? Načo je taká Cirkev, aký má zmysel, ktorá prestáva byť soľou, ktorá nevedie k večnému šťastiu? Kde môžu byť kresťanské hodnoty ponúkané ako model pre život, keď to nejde v Írsku, a zdá sa, že ani na Slovensku? Zostáva nádej, že snáď ešte kresťania v Poľsku a na Malte dokážu udať smer života spoločnosti.

Hřích opilosti a nadměrného pití

Víno je posměvač, opojný nápoj je křikloun;

kdo se v něm kochá, ten moudrý není.

(Přísloví 20,1)

Mezi křesťany se setkáváme s různými přístupy k alkoholu. Na jedné straně stojí zapřísáhlí abstinenti, na straně druhé skuteční milovníci alkoholu, kteří pijí opravdu často a hodně, prý „pro slávu Boží“. Je zřejmé, že oba tyto krajní extrémy vybočují z biblického diskursu, přičemž ten druhý překračuje hranice katolické morálky a stává se hříchem…

Přísný abstinentismus

Bude veliký před Pánem, víno a opojný nápoj nebude pít,

už od mateřského klína bude naplněn Duchem svatým.

(Lukáš 1,15)

Přísný abstinentismus, který prohlašuje pití alkoholu za hříšné samo o sobě, nemůže ve světle Bible obstát. Už protože sám Ježíš Kristus pil víno (byť tehdy bylo podstatně méně alkoholické než to, co za víno označujeme dnes, takže zlískat se s ním bylo podstatně obtížnější), a pokud tedy nechceme tvrdit, že Ježíš hřešil, což by bylo opravdu hodně heretické tvrzení, je zřejmé, že pít alkohol hřích není. Koneckonců víno bylo tehdy běžným pitivem, rozhodně zdravějším než povětšinou více či méně kontaminovaná voda.

Tím ale nechci říci, že člověk nemá být abstinentem – je to jistě legitimní přístup a výše uvedený citát oznamující narození sv. Jana Křtitele prokazuje, že už Bible jej hodnotí docela pozitivně. A koneckonců takový vyléčený notorik nemá ani jinou možnost, než být abstinentem, nemá-li znovu upadnout do tenat své závislosti. Nicméně abstinentismus není postoj, který je možno vnucovat všem s tím, že je jediný správný. Pít alkohol se tedy zjevně „může“. Jenže…

Rozhlédnutí 2015/06/07

Nejsvětější Srdce Páně

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, je druhá neděle po Svatém Duchu.

Nejvýznamnější dny, svátky a památky: sv. Barnabáš (čt 11.), Nejsvětější Srdce Ježíšovo (pá 12.) a sv. Antonín z Padovy (so 13.)

Příští týden otevře třetí neděle po Svatém Duchu, při níž si zároveň připomeneme sv. Basila Velikého.

Z akcí a událostí upozorňuji především na Jihlavský pochod pro život (út 9.) a svěcení nového českobudějovického biskupa, Mons. Vlastimila Kročila (so 13.)

Modleme se tento týden především za naše duchovní, od kněží až po papeže, aby katolickou víru nalézali, vyznávali, hlásali a hájili vždy a všude, aby se nenechali svazovat pohodlností, zbabělostí či falešným pojetím lásky. Obzvláštní modlitby pak věnujme v sobotu svěcenému Mons. Kročilovi.

Tradiční liturgie o Nejsvětějším Srdci Páně

Nejsvětější Srdce Páně

Zde je průběžně doplňovaný seznam tradičních bohoslužeb sloužených tento rok o Nejsvětějším Srdci Páně (tj. v pátek 12. června) 2015 na území ČR a Slovenska.

Není v mých silách pořídit tento seznam sám, proto neváhejte pomoci a pokud víte o nějaké neuvedené liturgii, všimnete si nějaké chyby či vás napadá nějaká doplňující informace k uvedené bohoslužbě, prosím, upozorněte na ni v diskusi pod článkem, rád to do seznamu doplním.

Seznam bohoslužeb v ČR detailně dělím dle diecézí. Ty však jsou použity jako územně popisný prvek, nikoliv institucionální, takže jsou tam pod nimi uvedeny i bohoslužby organizované a sloužené na jejich území i mimo diecézní a oficiální struktury (tj. veřejnosti přístupné bohoslužby řeholních komunit a bohoslužby FSSPX). Pořadí Mší svatých (resp. liturgií) v rámci jedné kategorie určuje v prvé řadě čas jejich začátku.

Navedení k životu zbožnému: XV. Rozjímání 7.: O pekle

Sv. František Saleský

Příprava

1. Živě si uvědom, že Bůh ti jest přítomen.

2. Pokoř se před ním a pros, aby ti byl nápomocen.

3. Představ si jakési město, plné noční mrákoty, hořící, sírou a smolou odporně páchnoucí, plné obyvatelů, kteří nemohou odtamtud utéci.

Úvahy

1. Zavržení jsou v pekelné propasti jako v tomto nešťastném městě, které jsi si představila, a snášejí tam nevýslovné muky na všech smyslech a údech svých, protože jako zde užívali svých smyslů a údů k hřešení, tak budou na všech smyslech a údech zakoušeti trestů, které se sluší na hříchy.

Oči budou za své zlé a neupřímné pohledy snášeti vidění ďáblů a pekla, uši za to, že mívaly zalíbení v oplzlých řečech, nebudou slyšeti nic jiného než nářky, pláč a zoufalé křiky; a tak i ostatní smysly budou míti své tresty.

Akce v červnu 2015

Nejsvětější Srdce Ježíšovo

Toto je průběžně aktualizovaný seznam vzdělávacích, tradičně katolických a pro-life akcí pro červen 2015. Zahrnuje i výslovná upozornění na klíčové svátky I. třídy + svátky zvláště významné u nás a pro nás. Podrobnější a dlouhodobější informace naleznete na stránce Aktualit na Katopedii či v jednotlivýh rozhlédnutích, která vycházejí v neděli a podrobněji probírají uplynulý a nadcházející týden.

Není v mých silách vytvořit tento seznam sám, proto prosím o pomoc. Pokud máte či později získáte informace o nějaké další akci (především v ČR, ale je možno přidat i v hodné akce ze sousedních zemí), o níž si myslíte, že by sem patřila, můžete na ni upozornit zde pod příspěvkem v diskusi nebo mailem (duseahvezdy@centrum.cz), rád seznam doplním.

Měsíc červen je zasvěcen Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

Proběhlo setkání katolických rodin u Bělče

O řeckokatolické liturgii přednášel a bohoslužbu sloužil otec Radim Tutr.

O řeckokatolické liturgii přednášel a bohoslužbu sloužil otec Radim Tutr. (foto J. J. Vorka)

O posledním víkendu proběhlo u Bělče na Královéhradecku setkání katolických rodin. Desítky tradičních katolíků zde strávily víkend ve společných modlitbách, na přednáškách a při večerních posezeních u ohně či piva (či nejlépe obého). Jsem rád, že se akci podařilo uskutečnit, a těším se na příští ročník.

Účastníci se začali sjíždět již v pátek v podvečer. Po večeři, která setkání zahájila, byl promítnut legendární španělský film Marcelino, pan y vino z roku 1955, načež následoval večerní volný program.

Sobota začala společnou modlitbou růžence a po snídani začalo vzdělávací pásmo. Jako první vystoupil Petr Bahník se zajímavou přednáškou o českém korunním pokladu a korunovačních klenotech. Jelikož šlo o přednášku obsáhlou (ještě se k ní na těchto stránkách vrátím), která se poněkud protáhla, dotazy byly přesunuty do kuloárů a bezprostředně následovala povedená a inspirující přednáška o sebeobraně a jejích právních aspektech. Na tu po obědě navázala praktická cvičení a ukázky.