Monthly Archives: Květen 2015

Rozhlédnutí 2015/05/31

Křest Páně s vyobrazením Nejsvětější Trojice

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, je neděle a my slavíme svátek Nejsvětější Trojice.

Nejvýznamnější dny, svátky a památky: sv. Anděla Merici (po 1.), Panna Marie, Prostřednice všech milostí (út 2.), slavnost Božího Těla (čt 4.), sv. Bonifác Mohučský (pá 5.) a sv. Pavlína Římská a sv. Norbert z Xantenu (so 6.) Příští týden otevře druhá neděle po Svatém Duchu.

Z akcí upozorňuji především na pražský pochod Odvahu k životu (st 3.), oslavy Božího Těla (čt 4.), přednášku CENAPu (pá 5.-so 6.) a pouť odporu ke sv. Janu Nepomuckému (so 6.)

Modleme se tento týden především za naše duchovní, od kněží až po papeže, aby katolickou víru nalézali, vyznávali, hlásali a hájili vždy a všude, aby se nenechali svazovat pohodlností, zbabělostí či falešným pojetím lásky.

Tradiční liturgie o Božím Těle 2015

Průvod Božího Těla

Zde je průběžně doplňovaný seznam tradičních bohoslužeb sloužených tento rok o Božím Těle (tj. ve čtvrtek 4. června) 2015 na území ČR a Slovenska.

Není v mých silách pořídit tento seznam sám, proto neváhejte pomoci a pokud víte o nějaké neuvedené liturgii, všimnete si nějaké chyby či vás napadá nějaká doplňující informace k uvedené bohoslužbě, prosím, upozorněte na ni v diskusi pod článkem, rád to do seznamu doplním.

Seznam bohoslužeb v ČR detailně dělím dle diecézí. Ty však jsou použity jako územně popisný prvek, nikoliv institucionální, takže jsou tam pod nimi uvedeny i bohoslužby organizované a sloužené na jejich území i mimo diecézní a oficiální struktury (tj. veřejnosti přístupné bohoslužby řeholních komunit a bohoslužby FSSPX). Pořadí Mší svatých (resp. liturgií) v rámci jedné kategorie určuje v prvé řadě čas jejich začátku.

Proč máme povinnost přijímat křesťanské uprchlíky

Tábor pro syrské uprchlíky v Jordánsku

Když sleduji všechny ty diskuse o tom, zda přijímat uprchlíky z Afriky a Blízkého východu, kolik a jaké, občas se nestačím divit, co všechno z lidí vypadne. Můj názor je jasný – měli bychom přijímat uprchlíky, v prvé řadě ty křesťanské! A troufám si dokonce tvrdit, že je to v současné situaci naše jednoznačná povinnost. Proč? No, dovolím si to rozvést…

A) Proč přijímat uprchlíky?

A1) Protože na to máme.

Je to tak. Jsme na tom tak dobře, že si můžeme dovolit pomáhat. A – tady není žádných pochyb – kdo může pomáhat, ten pomáhat musí. Tím více, že:

A2) Západ je zodpovědný za neštěstí, které ty lidi potkalo.

Ano, JE! To USA a část EU rozbordelily Irák tak, že se stal líhništěm terorismu a ideálním podhoubím Islámského státu. Stejně totéž platí u Lybie. A i Sýrie, kde by – nebýt systematické podpory protibašárovského terorismu ze strany USA a části EU – žádné občanské války a Islámského státu rovněž nebylo. Rád bych připomněl, že ČR nejenže neodsoudila žádnou z těchto nedomyšlených agresí a nezodpovědností, ale dokonce některé z nich hlasitě a explicitně podporovala.

Pouť na Maria Rast 2015

Maria Rast 2013

V sobotu 27. června 2015 se na Vyšebrodsku v Jižních Čechách již počtvrté uskuteční tradičně katolická pouť k Panně Marii, Matce Milosti. Poutníky srdečně zvou R.D. Zdeněk Prokeš, administrátor farnosti Vyšší Brod a správce poutního místa, a spoluorganizátoři z rodiny Krutských.

Poutníci se shromáždí ve Vyšším Brodě na náměstí u vyšebrodského farního kostela sv. Bartoloměje a v cca 09:50 (tento čas je zvolen, protože vlak z Rybníka přijíždí krátce před půl desátou) vyrazí na Maria Rast am Stein (Odpočinutí Panny Marie na kameni), mariánské poutní místo nacházející se na severním svahu Martínkovského vrchu, který se tyčí jižně od Vyššího Brodu. Cesta vede podél zastavení křížové cesty, čehož bude využito k patřičným modlitbám.

Polským prezidentem zvolen Andrzej Duda

Andrzej Duda

V poslední době je dobrých zpráv pomálu, takže díky alespoň za tuto:

Ve druhém kole polských prezidentských voleb zvítězil kandidát opoziční strany Právo a spravedlnost, europoslanec Andrzej Duda, který porazil dosavadního prezidenta Komorowského z řad vládnoucí Občanské platformy, když získal 8 milionů 630 tisíc 627 (tj. 51,55 %) hlasů (podrobné výsledky ZDE).

Vítěz po ohlášení výsledků odjel na Jasnou Horu, kde se pomodlil. Rovněž oznámil, že se vystupuje ze strany Právo a spravedlnost, aby mohl být prezidentem všech.

Úřad převezme 6. srpna.

Rozhlédnutí 2015/05/24

Seslání Ducha svatého

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, je neděle a my slavíme Hod Boží svatodušní, kterým začíná svatodušní oktáv.

Nejvýznamnější dny, svátky a památky: Oktáv svatodušní (celý týden), suché dny svatodušní (st 27., pá 29. a so 30.)

Příští týden otevře a oktáv uzavírá svátek Nejsvětější Trojice.

Z akcí upozorňuji především na mělnický pochod Odvahu k životu (po 25.) a na demonstraci před norskou ambasádou (so 30.)

Modleme se tento týden především za naše duchovní, od kněží až po papeže, aby katolickou víru nalézali, vyznávali, hlásali a hájili vždy a všude, aby se nenechali svazovat pohodlností, zbabělostí či falešným pojetím lásky.

Navedení k životu zbožnému: XIV. Rozjímání 6.: O soudu

Sv. František Saleský

Příprava

1. Živě si uvědom, že Bůh ti jest přítomen.

2. Pros ho za osvícení.

Úvahy

1. Konečně po čase , který Bůh ustanovil světu k jeho trvání, po množstvích hrozných znamení a zjevů, pro něž lidé budou schnouti hrůzou a strachem, nesmírný oheň, který se přivalí jako potopa, spálí všecku zemi a promění tvář její v popel, a žádná věc, kterou spatřujeme na zemi, nebude toho ušetřena.

Svatý stolec: Setkání Mons. Bezáka s papežem není rehabilitací

Konferencia biskupov Slovenska zveřejnila na žádost nunciatury prohlášení Svatého stolce, které odmítá představy, že setkání emeritního trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka s papežem Františkem I. je nějaký druh rehabilitace. Podle něj šlo o soukromé setkání papeže s biskupem, které nic nemění na předchozích rozhodnutích, která jsou stále platná a naprosto v pořádku.

Prohlášení Svatého stolce v plném znění:

Štátny sekretariát Svätej stolice požiadal Apoštolskú nunciatúru na Slovensku, aby prostredníctvom Konferencie biskupov Slovenska zverejnila nasledujúce:

Dňa 10. apríla 2015 Svätý Otec František prijal na audiencii J. Ex. Mons. Róberta Bezáka, CSsR, trnavského emeritného arcibiskupa, v sprievode J. Em. kardinála Miloslava Vlka, pražského emeritného arcibiskupa.

Svätá stolica, zarmútená nepresnými a nesprávnymi interpretáciami týkajúcimi sa tohto stretnutia, chce upresniť, že malo výlučne súkromný účel, a tým bolo vyjadrenie ľudskej a kresťanskej lásky Svätého Otca spolubratovi biskupovi – bez toho, aby sa vstupovalo do jeho predchádzajúcej záležitosti. Naopak, v tejto súvislosti zdôrazňujeme, že opatreniu, ktoré svojho času Svätý Otec učinil voči Mons. Bezákovi, predchádzalo dôkladné skúmanie a objektívne posúdenie všetkých dostupných súčastí, zvlásť tých, ktoré sa objavili v priebehu apoštolskej vizitácie uskutočnenej v Trnavskej arcidiecéze na prelome mesiacov január a február 2012.

Rozhlédnutí 2015/05/17

Stanislav Broj (1901-1950)

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, je neděle po Nanebevstoupení Páně. Příští týden zahájí Hod Boží svatodušní.

Z akcí upozorňuji především na Plzeňský pochod pro život (19. út) a brněnské setkání S úctou k životu (23. so).

Modleme se tento týden především za naše pronásledované bratry a sestry, ty, co je pronásledují, i ty, co se na jejich pronásledování podílejí svojí nečinností. A, abychom zůstali i doma, modleme se i za naše nemocné a zkoušky skládající.

Navedení k životu zbožnému: XIII. Rozjímání 5.: O smrti

Sv. František Saleský

Příprava

1. Živě si uvědom, že Bůh jest ti přítomen.

2. Pros ho za jeho milost.

3. Představ si, že ležíš na smrt nemocna na svém loži, nemajíc již naděje, že bys vyvázla z té nemoci.

Úvahy

1. Uvažuj, jak hodina smrti tvé jest nejista. Má duše, jednoho dne vyjdeš z těla. Ale kdy? V zimě či v létě? Ve dne či v noci? Ve městě či na poli? Z nenadání či připravena na to? Nešťastnou náhodou nějakou či od nemoci? Budeš míti čas, aby ses vyzpovídala, či ho nebudeš míti? Bude u tebe v hodince smrti kněz – tvůj duchovní vůdce, tvůj zpovědník? Ach, o tom všem nevíme ničeho a jen jediná věc jest jista, že umřeme dříve než si myslíme.