Dnes si připomínáme sv. Justina Mučedníka

http://www.katopedia.cz/index.php?title=Soubor:Justin_mu%C4%8Dedn%C3%ADk.jpg

Sv. Justin Mučedník

Pokusil jsem se studovat všechny dostupné filosofie, což mne nakonec přesvědčilo, že jen jediné učení je pravé. To, které vyznávají křesťané, že Bůh je Stvořitel a Pán veškerého tvorstva, že Ježíš Kristus podle proroctví přišel na svět, aby spasil člověka a naučil ho celé pravdě.

Dnes (14. 4.) si připomínáme církevního otce sv. Justina Mučedníka († 165), řeckého filosofa, teologa a mučedníka zavražděného před 1850 lety.

Nejvýznamnější apologeta 2. století se narodil v Palestině v pohanské rodině a od mládí se zabýval studiem soudobé filosofie. Žádný z pohanských filosofických systémů jej ale plně neuspokojoval, byť nějakou dobu setrvával v rámci platonismu.

Někdy ve 30. letech dospěl jeho život k prudkému obratu setkáním s neznámým starcem, který lehce vyvrátil jeho platónské přesvědčení, seznámil jej s křesťanstvím a daroval mu Bibli. Justin poté přijal křesťanskou víru a stal se křesťanským filosofem a apologetou. Založil v Římě křesťanskou filosofickou školu a stal se vyhledávaným duchovním otcem a reprezentantem křesťanské vzdělanosti.

Přibližně v roce 150 začal psát tzv. apologie – spisy hájící a hlásající křesťanskou víru (napsal jich poměrně hodně, do dnešních dnů se však zachovali jen tři: Apologie I, Apologie II a Dialog s Židem Tryfónem). Za vlády císaře Marka Aurelia vygradovaly jeho diskuse a spory s pohanskými filosofy. Po jedné takové disputaci s Crescentem Cynikem byl obviněn z neúcty k římským bohům, zatčen a po výslechu před prefektem Juniem Rustikem, při kterém vyznal víru slovy citovanými v úvodu, byl ztýrán a sťat.

Ctíme jej jako církevního otce a mučedníka.

Ignác Pospíšil

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *