Slovenští biskupové k pronásledování křesťanů

Konferencia biskupov Slovenska vydala dnes na svém 80. plenárním zasedání, které proběhlo v Mělčicích, prohlášení, ve kterém vyzývá slovenskou vládu, aby pomoc pronásledovaným křesťanům zařadila mezi své priority, a zároveň vyhlásila sbírku na pomoc pronásledovaným křesťanům, která se uskuteční o všech katolických bohoslužbách na Slovensku o Květné neděli.

Kompletní text prohlášení podle stránek KBS:

Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska k prenasledovaniu kresťanov

Konferencia biskupov Slovenska s veľkým znepokojením sleduje rastúce prenasledovanie kresťanov a iných náboženských skupín na Blízkom a Strednom východe i v niektorých afrických štátoch. Sme šokovaní brutalitou, ktorej sú vystavení kresťania zo strany radikálnych islamských fundamentalistov.

Obraciame sa na vládu Slovenskej republiky, aby starostlivosť o prenasledovaných zaradila medzi svoje zahraničnopolitické priority. Uvedomujeme si, že nedostatočné úsilie aj európskych národov a inštitúcií prehlbuje humanitárnu katastrofu a núti kresťanov k odchodu z oblastí, kde žili dve tisícročia. Oceňujeme všetkých verejných činiteľov a občianskych aktivistov, ktorí neprestávajú upozorňovať verejnosť na túto nespravodlivosť a porušovanie základných ľudských práv.

V snahe zmierniť utrpenie našich bratov a sestier vo viere, v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a v solidarite s ťažko skúšanými cirkvami vyhlasujeme celoslovenskú zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom, ktorá sa uskutoční pri všetkých bohoslužbách na Kvetnú nedeľu, dňa 29. marca 2015. Rovnako sa obraciame na všetkých veriacich s naliehavou prosbou o modlitby za mier a zmierenie medzi národmi.

Nech naša konkrétna pomoc a modlitba prispejú k zmierneniu utrpenia a k skončeniu špirály násilia. Tieto tragické udalosti potvrdzujú, že zachovávanie náboženskej slobody je základným predpokladom rozvoja každej spoločnosti.

Melčice, 17. marca 2015

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *