Doba postní a velikonoční ve vyšebrodském klášteře

Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Vyšebrodský klášter zve věřící na pobožnosti a Mše svaté, které se budou v klášteře konat v době postní a velikonoční (všechny dle Misálu z roku 1962).

Svatém týdnu nabízí klášter věřícím omezený počet pokojů ke skrovnému ubytování. Cena je dobrovolná, stravu si musí ubytovaní zajistit sami.

Účast na chórových modlitbách mnichů (viz Život v klášteře) bude vítána, věřící též budou mít možnost vykonat svatou zpověď – buď standardně před Mší svatou, či po předchozí domluvě i v jiný čas.

Pro omezený počet míst, která jsou k dispozici, doporučuji zájemcům dlouho neváhat a kontaktovat otce převora Justina Berku na e-mailu cist@klastervyssibrod.cz či tel. čísle 602 156 127. Upozorňuji, že jako mnich otec převor bere mobil jen v určité časy, doporučuji to tedy raději zkoušet po konzultaci s denním řádem, mimo čas Mší svatých a modliteb.

Mše svaté a pobožnosti

Doba postní

Po celou dobu postní Mše svaté klasicky ve všední dny v 6:45 ráno v zimní kapli (vstup kostelem přes kůr) a v neděle a zasvěcené svátky v 10:00 v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie (případně výjimečně též v zimní kapli). V klášterním kostele se též bude po celou dobu postní každý pátek od 15:00 konat veřejně přístupná pobožnost křížové cesty.

Svatý týden

O Květné neděli (29. března) proběhne v klášterním kostele procesí, svěcení ratolestí a chorální Mše svatá, začátek v 10:00.

Mytí nohou (2014)

Mytí nohou (VB 2014)

O Zeleném čtvrtku (2. dubna) bude v klášterním kostele od 18:00 celebrována Mše svatá z Ustanovení Nejsvětější Eucharistie, poté bude až do 22:00 možnost adorace v Getsemanské zahradě.

O Velkém pátku (3. dubna) v 15:00 začne v klášterním kostele poslední postní křížová cesta. V 18:00 tamtéž začnou obřady z Umučení Páně (Zpívané Pašije, Lamentace a Uctívání Kříže – hudební doprovod zajistí Literátské bratrstvo pod vedením Mgr. Jiřího Churáčka), poté až do 22:00 možnost adorace u Božího hrobu.

O Bílé sobotě (4. dubna) bude po celý den možnost adorovat u Božího hrobu, ve 20:00 pak v klášterním kostele započne Vigílie Vzkříšení následovaná slavnou Mší svatou s velikonočními zpěvy.

Velikonoce

Na Hod Boží velikonoční (5. dubna) bude v klášterním kostele celebrována slavná Mše svatá s velikonočními zpěvy, začátek v 10:00.

O Velikonočním pondělí (6. dubna) bude v klášterním kostele celebrována Mše svatá s cisterciáckým ordináriem, začátek v 10:00.

Milostiplné prožití Velikonoc vyprošují a na obřady zvou cisterciáci z kláštera Naší Paní Vyšebrodské.

Podle informací dodaných klášterem sestavil:

Ignác Pospíšil

2 Responses to Doba postní a velikonoční ve vyšebrodském klášteře

  1. […] Průběžně doplňovaný seznam hlavních akcí pro březen 2015 naleznete ZDE. Další stránky informující o užitečných přednáškách, počinech a akcích: HPŽ ČR, CENAP. Informace o možnosti strávit Svatý týden ve vyšebrodském klášteře naleznete ZDE. […]

  2. […] Průběžně doplňovaný seznam hlavních akcí pro březen 2015 naleznete ZDE. Další stránky informující o užitečných přednáškách, počinech a akcích: HPŽ ČR, CENAP. Informace o možnosti strávit Svatý týden ve vyšebrodském klášteře naleznete ZDE. […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *