XV. Hovory na pravici: Genderová válka proti rodině – Záznam a ohlasy

Na YouTube je k dispozici několikadílný záznam akce, kterou včera pod vedením Michala Semína a Petra Bahníka pořádala Akce D.O.S.T. Opravdu doporučuji ke shlédnutí, resp. poslechu, jde o velmi informativní a užitečná vystoupení a diskusi. Což samozřejmě neznamená, že souhlasím se vším tam řečeným.

Samozřejmě existují i jiné názory. P. Tomáš Stritzko FSSPX tuto akci odsuzuje jako „pokračování tradice mírových konferencí či II. vatikánského koncilu.“¹ Nevím, jak na to přišel, nevidím pro takový odsudek žádné podklady. Nejde přece o žádné pseudoekumenické modlitby či bohoslužby (které by samozřejmě byly nepřijatelné), ani obdobu nějaké mírové konference. Jde o setkání, vystoupení a diskusi předních představitelů světových prorodinných organizací a tam jistě není přítomnost (jednoho) představitele pravoslavného světa na překážku. Pravoslavní v této věci vedou stejný boj jako my katolíci, a co hůř, my musíme s hanbou přiznat, že si momentálně vedeme mnohem hůře než oni.

I. díl: Vystoupení Radima Ucháče (HPŽ ČR, Česká republika) a Marka Michalčíka (Aliancia za rodinu, Slovensko), začátek vystoupení Antonia Brandiho (Pro Vita, Itálie).

Ucháč, Michalčík, Antonio Brandi

II. díl: Dokončení vystoupení Antonia Brandiho (Pro Vita, Itálie), začátek vystoupení Alexeje Komova (Světový kongres rodin, Rusko)

Antonio Brandi, Alexej Komov

III. díl: Dokončení vystoupení Alexeje Komova (Světový kongres rodin, Rusko), začátek vystoupení Václava Klause coby váženého hosta

Alexej Komov, Václav Klaus

IV. díl: Dokončení vystoupení Václava Klause a následná diskuse

Václav Klaus, diskuse

Významné ohlasy na akci: Mimo výše zmíněný předohlas otce Stritzka o akci referovaly Parlamentní listy, které se soustředily především na vystoupení exprezidenta Václava Klause, nicméně redaktor Lukáš Petřík přislíbil do budoucna ještě zvlášní reportáž. Bohužel titulek prvního článku je již tradičně tak nepřiměřený, že celý článek značně devalvuje.

Ignác Pospíšil

 1) Viz vyjádření na oficiálních stránkách českého FSSPX z 16.2.

48 Responses to XV. Hovory na pravici: Genderová válka proti rodině – Záznam a ohlasy

 1. David Hibsch napsal:

  Zde je vyjádření dotyčných osob k tzv. varování P. Tomáše Stritzka

  http://hibsch.cz/vysvetleni-jedne-zalezitosti/

 2. Takypijus napsal:

  Škoda, že pan Klaus zastával na počátku 90. let diametrálně odlišné názory od těch dnešních, díky nimž způsobil nevratné škody a nikdy jsme od něho neslyšeli ani náznak sebereflexe.

  • Vlad IV napsal:

   Většinou s Vámi nesouhlasím , nicméně v tomto případě jsem rád že se zde najde někdo, kdo tuto ,,maličkost,, připomene……

 3. Michal Kretschmer napsal:

  Velmi uměřený komentář Semína a Hibsche. V této souvislosti stojí za to znovu nastolit otázku jurisdikce kněží Bratrstva. Myslím, že nepřesahuje případy „nouze“.

 4. David napsal:

  Myslím že to je problém P. Stritzka, který vidí „rohatého“ tam, kde rozhodně není. Vzpomeňme např., dle mého názoru, ukvapené ukončení či přerušení činnosti Institutu sv. Josefa. Ač hlavní to protagonisté vysvětlovali poslušností, obávám se, že to stejně P. Stritzkovi stačit nebude a bude požadovat více a více. Pánové Semín, Hibsch a spol. to u něj zkrátka mají nahnuté. Nechme se překvapit.

  • David Hibsch napsal:

   Pánové, nahnuté to mají především Ti, co bezmezně přijímají ryze soukromé pohledy P. Stritzka na současnou politickou situaci, přičemž jsou neoprávněně vydávány za předmět víry. Je to prosté jako za bolševika. Inu, žijte si svou víru v kaplích a soukromých pobožnostech, ale netahejte nám mravní zásady, vyvěrající z katolické nauky do společenských záležitostí. Hlavní je být neviditelný a neangažovat se v ničem co přesahuje hranice FSSPX. Já v tom vidím pouze strach, zášť i obavu, že nějaký laik může být autentickým svědkem Kristovy nauky ve světě, mnohdy i více než Ti co k tomu mají povolání a milost kněžství. Je to smutné. Nás pravá katolická víra osvobodila, ale jak se zdá, mnozí se domnívají, že potřebují guru, aby jim řekla, jestli si správným způsobem čistí zuby.

   • + b. Jan napsal:

    Chvála Kristu a Panně Marii
    Ahoj Michale S., srdečně Tě zdravím i ostatní zúčastněné…
    Chci takto zareagovat na tyto „Hovory na pravici…“ a následnou diskusi.
    Vidím to celé i přes detaily lidské slabosti, jako velmi požehnané a nesmírně potřebné…
    Velmi se mi také líbí „Vysvětlení pro P. T. Stritzka“ (a také Michalův krátký příspěvek v „Hovorech..“ o skutečné situaci v Rusku dnes, zcela se v tom, s Tebou Michale ztotožňuji).
    Myslím si, že přišel čas obnovit činnost „Institutu sv. Josefa“.
    Ať Vám Pán i nadále žehná + b. Jan

   • Tomáš Navrátil napsal:

    David Hibsh: Ano, to je hodně smutný obrázek tradicionalistů, kteří považují katolikou víru za svůj osobní majetek a de facto to je chování, které snese srovnání s KHS. Logickým vyústěním je pak jakási samozvaná „brněnská kavárna“, kde lustrují své bližní stylem „o nás bez nás“ a kdo nepropadne jejich „zaručeněpravověrným“ sítem, má smůlu, i kdyby se na levé ucho stavěl do pozoru – tedy rány přímo na komoru osmému přikázání. Nad tím zůstává zdravý rozum stát…

   • David napsal:

    Jak píše pan Tomáš Navrátil – připadá mi to přesně tak. Máme zde Bratrstvo, nově i Odpor, máme tu sedesvakantisty i konservativce. A všechno se tu mezi sebou mydlí, osočuje a kádruje k velké radosti modernistů, kteří se tomu jen smějí, pokud je zajímá něco jiného než kytary a spolčo.
    Ve druhé pol. 15. století popisoval podobnou situaci velmi břitce Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic o tom, jak se sektáři mezi sebou „kaceřují“. Ale to se jednalo o utraquisty a jim podobné. Ale dnes se tak chovají ti, kteří se považují za ochránce a strážce pravé a neporušené katolické víry.
    Kde je tedy chyba?

   • Jaroslav Klecanda napsal:

    Jestli se náhodou za ochranou a strážením pravé katolické víry neskrývá ještě ledacos jiného. Třeba neschopnost být vůbec s někým druhým …
    A co se týče modernistů – psáno o těch, co do kruhů tradičních nakoukli – vůbec ničemu se nesmějí, ale bolí je, že z myších půtek těžko něco ozdravného vyroste :-(

   • David Hibsch napsal:

    Vážení pánové (Tomáš, David), většinou nejde o záležitosti víry, ty jsou spíše zneužity a mísí se tak hrušky s jablky. Jsem stejný katolík, jako je Michal Semín a P. Stritzko. V tomto a podobných případech jde jen o lidské záležitosti a slabosti. Důstojný pán má prostě jen odlišné představy, jak se má praktikovat víra a morálka ve veřejném prostoru. Co je za tím nevím, jestli strach z důsledků, přičemž výsledkem je intenzivní snaha odstranit tzv. potížisty a vybudovat opevněný ideový ostrov či nějaká závist a ješitnost. Tohle ať posoudí Bůh. Mě osobně to připomíná „staré dobré časy“ za vlády jedné strany. Komunisté rovněž doporučovali věřícím, ať klidně chodí do kostela (když už nemohou jinak), modlí se a konají pobožnosti, ale běda budou-li to, co přijali, ventilovat ven do společnosti nějakou osobní veřejnou aktivitou. Vidím v tom všem jen lidskou slabost a hříšnost, které není nikdo z nás prost. Je to sice smutné, ale je to součást boje o vlastní duši v tomto světě a nejde o nic nového pod sluncem.

   • Tomáš Navrátil napsal:

    David Hibsh
    Jistě. Však říkám, že to je hodně smutné a „pravověrná“ brněnská kavárna je přesně v tom duchu. Pochopil jsi to jinak?

    Ignác Pospíšil
    Je opravdu nutné nechat zde plenit Jaroslava Klecandu, který vesměs píše obecné plky většinou mimo téma?

   • Paul Max napsal:

    Bylo by dobré, kdyby podstatná část české populace přestala už konečně lézt – a to neustále – někomu do řitního otvoru.
    Pokud má někdo nutkavou potřebu být užitečným idiotem soudruha Klause, kterého všichni moc dobře známe z jeho „prorodinné“ politiky po r.1989, kdy téměř celému českému národu nezbývá než být nádeníky nadnárodních koncernů a nebo nezaměstnanými – jelikož nakradené podniky místo jejich restituce okradeným zprivatizoval „volnou rukou bolševického trhu“, což je jistě k blahu všech rodin ve státě…. I jeho zlodějská DPH dodnes ožebračuje poctivě pracující na úkor státních parazitů, nemluvě o jeho tunelamnestii. Tento pán, který za éry totality mohl studovat v Londýně, blokoval úspěšně 20 let spravedlivou restituci nejen církevního majetku – a právě on V.Klaus má být jakkoliv přijat do jakéhosi týmu „záchranářů“ lidstva, spolu s dalšími záchranáři z řad tzv.tradičních dost-katolíků či dětmi agentů KGB?
    Přátelé, s touto „tradicí“ běžte někam. To není tradice, ani slušnost. To je normální opičárna a to říkám velmi slušný výraz. Dost bylo dost!
    Jsem rád, že PTS zareagoval zcela přiměřeně proti hluboce nekatolickému žonglování v podstatě s úhlavními nepřáteli Církve, byť vedeném v smířlivém ekumenickém duchu.
    Po té co skončili žvanírny V.Havla s Dalajlámou a dalšími liberálními exoty jsem doufal, že bude konečně klid. Jak je vidět, žvanírny pokračují jinde. Doporučil bych pořadatelům trochu pozměnit název: Hovory na palici.

 5. Michal Kretschmer napsal:

  P. Stritzko se opět vyjadřuje –
  http://fsspx.cz/prohlaseni/prohlaseni_2015_02_24_komov_02_atd.pdf

  Předpokládám, že je to poslední slovo v této záležitosti.

  • Ignác Pospíšil napsal:

   Vysvětlete mi prosím jednu věc: co má být na tom „šíleném“ závěrečném prohlášení konference nepřijatelného? Podle mne je naprosto v pořádku a zcela v souladu s katolickou naukou. Pokud má někdo jiný náhled, ať mi vysvětlí, co je špatně:

   „Účastníci konference přijali výzvu, jíž se obracejí na národy všech zemí a jejich představitele a na mezinárodní organizace a média, aby společným úsilím odvrátili nebezpečí odlidštěných způsobů života, vystupovali proti nepřiměřenému a ideologicky motivovanému zasahování státu do lidského soukromí a života rodiny, podporovali přirozenou rodinu jako základ a východisko sociální politiky státu a aby
   odmítali normalizaci protipřirozených sexuálních životních stylů, a to i schvalováním zákonů zakazujících jejich propagaci mezi dětmi a mládeží.“

   Ať to čtu, jak to čtu, jsou tam přesně ty požadavky, které by katolíci měli mít a za které by měli vší mocí bojovat.

   • Michal Kretschmer napsal:

    Právě tak. Šlo by to sice formulovat ostřeji a útočně, ale neshledávám v tom nic odsouzeníhodného.

   • Pan Contras napsal:

    Šílené je na tom to, jak člověka ta Fellayova sekta zlomí.

   • Stoofi napsal:

    Šílené jsou na tom jedině pastorační prostředky otce priora ve stylu „Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde.“. Je to hrozné pohoršení!!!

   • Tomáš Navrátil napsal:

    Jak na to tak s odstupem nahlížím – možná by bylo dobré a užitečné (na obou stranách) se zamyslet nad vyřešením interních věcí interně a nikoli internetně.

   • David Hibsch napsal:

    Ignáci, ani já nejsem tak dobrým teologem (možná ani katolíkem :-) ), abych v tom úryvku našel něco, co je tzv. šílené a v rozporu s moji vírou. Nerozumím tomu sám. Poslední slovo bude mít důstojný pán Stritzko, protože kdo má mrhat časem a stále se točit v bludném kruhu.

   • Pan Contras napsal:

    Abych objasnil co jsem myslel vlivem sekty.

    Buď považuje pod vlivem zelantissma Michal S. ten citovaný text opravdu za šílený a pak je obětí tak silné manipulace, že by se měl léčit, nebo o tom vnitřně není přesvědčen a má pouze strach, že mu zelantissmus odepře svátosti, toho se však netřeba bát, byl by v dobré společnosti. Já se však obávám, že pravdou je to první, a že následky oddanosti takovémuto vůdci jsou skutečně fatální a svědčí tom, že podřizovat se takovému pastýři je o duševní zdraví.

   • Michal Kretschmer napsal:

    Ad David Hibsch – souhlas; další debata zbytečná.

  • soplisko napsal:

   K vyjádření otce priora mě napadá, že jistě má v mnohém pravdu, ale současně mi nepřijde proti víře spolupracovat s jinověrci na uskutečňování některých společných cílů, které jsou morálně dobré. Pokud tím současně nastává dvojí účinek ve smyslu nezáměrné podpory postranních zájmů nekatolické strany, pak, je-li výsledné dobro výrazně významnější než způsobená škoda, nechť se tak děje.

 6. Ivka napsal:

  Jestli tomu dobře rozumím, tak p.Semín to má u PTS rozlité a může se klidně vrátit k Institutu sv.Josefa?!

 7. Tomáš Navrátil napsal:

  Jak vlastně pracuje FSSPX mimo území ČR? Stejně nebo líp?

 8. David napsal:

  Po přečtení vyjádření P. Stritzka se ani nedivím současnému stavu „tradice“ v českých zemích. Doufám, že ji nereprezentuje pouze on, to by bylo velmi, ale opravdu velmi tristní.

  • Tomáš Navrátil napsal:

   Taktéž v to doufám…

  • Ignác Pospíšil napsal:

   Otec Stritzko ani české FSSPX jistě nejsou jedinými reprezentanty Tradice v ČR.

   • Radek napsal:

    A nabízí se otázka: Kdo jimi tedy je? Kněží hnutí odporu (resistance), kteří sem „zaskočí“ sem tam odjinud, nebo první kněz z ČR, který se formuje pro FSSP, nebo tradice v klášterech a mnišských komunitách (např. Vyšší Brod, kde to ještě jakž takž funguje, ale jinde už pomalu zaniká, např. zde:http://www.duseahvezdy.cz/2015/01/27/dominikansky-ritus-v-praze-konci/), nebo mladí diecézní kněží, kteří celebrují „z povinnosti“ NOM, ale soukromě i Tradiční Mši sv.?
    Ó Duchu Svatý, ukaž…

 9. mtejklova napsal:

  Snažím se posuzovat myšlenky, ne lidi, ale Václava Klause nechápu. Dostal šanci. Byl premiérem. Byl prezidentem. Snažil se nějak podporovat morálku? dodržování smluv? vymahatelnost práva? poctivost, čestnost, duchovní hodnoty, ohleduplnost vůči slabším a méně úspěšným, ochranu životního prostředí? zdá se mi, že naopak.

  • Stasi napsal:

   Samozřejmě, že se o to velmi snažil! A jak aktivně!
   Proto privatizace státem kradeného majetku přednostně do rukou kamarádů bolševiků, agentů z STB, kamarádů z prognosťáku, okradení utřeli nos.
   Proto opakovaně blokoval se svojí ODSkou církevní restituce, kdy ještě mohlo být ledasco zachráněno, obnoveno.
   Proto má dnes přímo největší podíl na tom, že státní a dnes Babišovy firmy rabují už přes 20 let klášterní a církevní lesy.
   Proto kvůli vlastnímu korytu nasedl na náckovského koně spolu s Vlado Mečiarem a zasloužil se o rozpad Československa.
   Proto před volbama sliboval „Doleva, nebo s Klausem“, aby se po volbách spojil se socíky bez ohledu na morálku, sliby.
   Proto se i pod jeho taktovkou podepsala přístupová dohoda do EU, Lisabonská smlouva a registrované partnerství.
   Proto svůj politický čas korunoval amnestií všech možných tunelářů a zlodějů, aby všechny jeho černé skutky byly kryty do budoucna.
   Proto potřebuje další užitečné idioty, aby mohl opět vylézt z politického kanálu a nadále škodit.
   V.Klaus je přímo odpovědný za mnohý srab v tomto státě. Nemá žádné právo cokoliv říkat, jelikož jeho slova a činy jsou zcela v rozporu.

   • Ignác Pospíšil napsal:

    Mluvit o podepsání Lisabonské smlouvy pod jeho taktovkou rozhodně není fér. A pokud jde o registrované partnerství, tak to už je úplně mimo – s tím otevřeně a jasně nesouhlasil a vetoval je.

  • TEOFIL napsal:

   to se vám nezdá, to je fakt, jenom mnozí pánové si tady sedí na vedení

  • Michal Kretschmer napsal:

   Možná, že tak poněkud pochopil, že ekonomika není všechno.

 10. Michal Semín napsal:

  Žádal jsem Ignáce Pospíšila o zprostředkování následující poznámky. Nestalo se, tak ač nerad, vstupuji do této diskuse přímo.
  Je dojemné, jak se tu někteří obávají ztráty mého duševního zdraví („měl by se jít léčit“) v souvislosti s údajnou sebekritikou, zveřejněnou P. Tomášem Stritzkem z naší SOUKROMÉ korespondence.
  Nuže, přichází vysvětlení. Ignác v této diskusi zveřejnil část závěrečné deklarace z moskevské konference o budoucnosti rodiny a prohlásil, že na ní nevidí (patrně na rozdíl ode mne) nic závadného. Na ní samozřejmě nic závadného není, proto také není pravda, že jsem o na její konto prohlásil, že je „šílená“. Vyjádřil jsem se tak o jiné pasáži z deklarace, totiž o té, kterou cituje P. Stritzko v posledním letáku.
  Kdo čte časopis Te Deum ví, jak hodnotím nejen moskevskou konferenci, ale i bludnou pravoslavnou nauku a praxi ohledně nerozlučitelnosti manželství. Z čehož ovšem neplyne, že považuji za chybné spolupracovat s pravoslavnými proti genderové ideologii, potratům či sexuální výchově ve školách tam, kde lze dosáhnout alespoň dílčích úspěchů.

  • Ignác Pospíšil napsal:

   1) Já opravdu neotevírám maily každou hodinu. Nestalo se tak, protože jsem si Tvou žádost přečetl až teď.

   2) Pokud jde o citaci té které části deklarace, chyba není u mne, ale u otce Stritzka, který dal na stránkách FSSPX Tvůj výrok do souvisloti s touto částí deklarace, když právě tu spolu s ním ve svém nejnovějším prohlášení citoval. Zda šlo o úmyslně zavádějící konání či extrémní nešikovnost z jeho strany ponechám na čtenářích.

  • + b. Jan napsal:

   Chvála Kristu a Panně Marii
   Ahoj Michale,
   Jsem rád, že jsi to vysvětlil a ozval se, takto přímo.
   Je to jako by zde zavanul nový, čerství vzduch…
   Snad se pan Prior alespoň trošku „chytne za nos“…
   Srdečně v Kristu a Panně Marii, ať Vám Pán Všem žehná + J

   • TEOFIL napsal:

    nevím tak proč asi? on s Klausem nepeče

   • Tomáš Navrátil napsal:

    Michal Semín napsal:
    2. 3. 2015 (9:16)
    Je dojemné, jak se tu někteří obávají ztráty mého duševního zdraví („měl by se jít léčit“) v souvislosti s údajnou sebekritikou, zveřejněnou P. Tomášem Stritzkem z naší SOUKROMÉ korespondence.

    > Už jednou jsem psal, že je lépe interní záležitosti řešit interně a ne internetně.
    Michale, drž se!

  • Anička Kateřina napsal:

   Ten citovaný úryvek deklarace je ale pořád ten samý. :-( Nebo to čtu špatně..? Něco mi uniklo?

   Pan Ignác Pospíšil (viz příspěvek v diskusi výše ze dne 26. 2. 2015 (16:29)):

   „Účastníci konference přijali výzvu, jíž se obracejí na národy všech zemí a jejich představitele a na mezinárodní organizace a média, aby společným úsilím odvrátili nebezpečí odlidštěných způsobů života, vystupovali proti nepřiměřenému a ideologicky motivovanému zasahování státu do lidského soukromí a života rodiny, podporovali přirozenou rodinu jako základ a východisko sociální politiky státu a aby
   odmítali normalizaci protipřirozených sexuálních životních stylů, a to i schvalováním zákonů zakazujících jejich propagaci mezi dětmi a mládeží.“

   Důstojný pán P. Tomáš Stritzko FSSPX (zdroj: český web FSSPX – „Vysvětlení upozornění na aktivity pana Mgr. Michala Semína a Davida Hibsche ze dne 26. 2. 2015“ (PDF)):

   „„Účastníci konference přijali výzvu, jíž se obracejí na národy všech zemí a jejich představitele a na mezinárodní organizace a média, aby společným úsilím odvrátili nebezpečí odlidštěných způsobů života, vystupovali proti nepřiměřenému a ideologicky motivovanému zasahování státu do lidského soukromí a života rodiny, podporovali přirozenou rodinu jako základ a východisko sociální politiky státu a aby odmítali normalizaci protipřirozených sexuálních životních stylů, a to i schvalováním zákonů zakazujících jejich propagaci mezi dětmi a mládeží.““

   Pan Mgr Michal Semín (viz příspěvek v diskusi výše ze dne 2. 3. 2015 (9:16)):

   (…)vysvětlení. Ignác v této diskusi zveřejnil část závěrečné deklarace z moskevské konference o budoucnosti rodiny a prohlásil, že na ní nevidí (patrně na rozdíl ode mne) nic závadného. Na ní samozřejmě nic závadného není, proto také není pravda, že jsem o na její konto prohlásil, že je „šílená“. Vyjádřil jsem se tak o jiné pasáži z deklarace, totiž o té, kterou cituje P. Stritzko v posledním letáku.

   Celý text výše uváděné deklarace viz „Naléhavá výzva národům světa“ (PDF)

 11. Michal Semín napsal:

  V letáku FSSPX je uvedena tato pasáž: „To je chápání rodiny, které obsahuje Všeobecná deklarace lidských práv, přijatá OSN v roce 1948.Podobné chápání odráží ústavy více než 100 zemí a harmonizují s ním posvátné spisy mnoha náboženství. Toto chápání je zdrojem filosofie a tvorby humanistů a myslitelů minulosti stejně jako těch současné doby.“

  Tato pasáž vyznívá relativisticky, proto jsem se o ní v SOUKROMÉ korespondenci vyjádřil kriticky.

  O té části, kterou P. Stritzko v souvislosti s mojí „sebekritikou“ cituje nyní, jsem se v naší korespondenci nijak nevyjadřoval.

  Snad už je to tedy jasné. Stejně jako Ignác doporučuji, aby si z toho každý udělal svůj vlastní závěr.

  • Anička Kateřina napsal:

   @ Mgr. Michal Semín:
   V letáku FSSPX je uvedena tato pasáž: „To je chápání rodiny, které obsahuje Všeobecná deklarace lidských práv, přijatá OSN v roce 1948.Podobné chápání odráží ústavy více než 100 zemí a harmonizují s ním posvátné spisy mnoha náboženství. Toto chápání je zdrojem filosofie a tvorby humanistů a myslitelů minulosti stejně jako těch současné doby.“

   Možná v tištěném letáku FSSPX ano.

   Ale online v internetové podobě (viz PDF výše) Vámi uváděná pasáž není. Nebo jsem úplně slepá…

   A samozřejmě že mj. tato část deklarace je bludná. O tom žádná.

 12. Michal Semín napsal:

  Ještě dovětek: letákem zmíněná pasáž kazí celkovou hodnotu deklarace z moskevské konference. Ty velmi dobré pasáže ji bohužel nezachrání. Autorem deklarace však nebyl Alexej Komov, proto jsem nepovažoval za nutné na jeho pozvání na Hovory na pravici cokoli měnit.

 13. * napsal:

  „Jsem toho názoru, že ti duchovní, kteří byli agenty komunistických tajných služeb, nejsou žádnou morální autoritou ani v katolické Církvi, ani v jiných náboženských společnostech a měli by činit v ústraní pokání.“ (http://fsspx.cz/prohlaseni/prohlaseni_2015_02_24_komov_02_atd.pdf)

  Je skutečně vrcholem pokrytectví, když toto napíše člověk, který ještě před nedávnem nechával na priorátě v Brně sloužit Mše, zpovídat a kázat duchovního, který byl agentem StB, a to každou druhou neděli (změnilo se to až se zdravotními problémy dotyčného a s obdržením druhého kaplana z Jaidhofu, které však bylo podmíněno devotností P. Stritzka vůči bp. Fellaymu, P. Pflugerovi, P. Freyovi a dalším hrobařům FSSPX).

  Jsem toho názoru, že nejen agenti kom. TS, ale i ti duchovní, kteří jsou natolik bezcharakterní, že jsou schopni (mimo jiné) takového pokrytectví, nejsou žádnou morální autoritou ani v katolické Církvi, ani v jiných náboženských společnostech a měli by činit v ústraní pokání.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *