Navedení k životu zbožnému: VI. O prvním očišťování, to jest, od hříchu smrtelného

Svatá zpověď

Nejprvé je nutno očistiti se ode hříchu smrtelného; to pak se děje skrze svátost pokání. Vyhledej si zpovědníka co nejhodnějšího (odvozeno od slova hoden, ne hodný – pozn. red.), vezmi nějakou knihu, modlitební neb jinou, která ti bude moci býti nápomocna k dobré zpovědi, čti v ní pomalu a vzpomínej si, čím jsi se kdy provinila, počnouc od doby, kdys přišla rozumu, až do této chvíle. A nevěříš-li své paměti, můžeš si poznamenávati, nač si vzpomeneš. Když takto připravíš a shromáždíš všecky hříšné šťávy a svého svědomí, zatrať a zavrhni je ošklivostí a zkroušeností tak velikou a bolestnou, jakou tvé srdce dovede snésti, uvažujíc čtvero věcí: Že jsi hříchem ztratila milost boží, opustila svůj podíl v ráji, vyvolila si věčné tresty v pekle a zřekla se věčné lásky boží.

Chápeš zajisté, Filotheo, že mluvím o obecné neboli generální zpovědi z celého života, která ovšem, jak rád vyznávám, nebývá vždy nezbytně nutna, ale o níž se přece domnívám, že ti bude v těchto začátcích zbožného života svrchovaně užitečna. Proto ti k ní důtklivě radím. Stávať se často, že obyčejné zpovědi lidí, žijících obyčejným životem, bývají plny nedostatků; často se na zpověď ani nepřipravují neb jen málo, nemývají žádné lítosti nad svými hříchy, přiházívá se dokonce, že se jdou zpovídati bez pevného předsevzetí, a tedy vlastně se zakrytou vůlí, že se opět vrátí ke svým hříchům, a to proto, že se nechtějí vyhýbati blízké příležitosti ke hříchu ani užívati prostředků, které jsou nutny ku polepšení života. Ve všech takových případech jest nejprve nezbytno vykonati řádnou zpověď z celého života, aby duše byla zajištěna. Ale mimo to generální zpověď nám dává příležitost, abychom dobře poznalim sami sebe, naplňuje nás spasitelným zahanbením pro náš minulý život, učí nás diviti se milosrdenství božímu, které na nás čekalo tak trpělivě, naplňuje naše srdce klidem, občerstvuje našeho ducha, vzbuzuje v nás dobrá předsevzetí, dává našemu duchovnímu otci látku a příležitost, aby nám dal rady a naučení, která se nejlépe hodí našim poměrům a otevírá nám srdce, abychom se v pozdějších zpovědích vždycky vyjadřovali s veškerou důvěrou a upřímností.

Mluvě tedy o povšechném obnovení našeho srdce a o dokonalém obrácení naší duše k Bohu skrze zbožný život, myslím, Filotheo, že mám pravdu, když ti radím k této generální zpovědi.

Sv. František Saleský, biskup Ženevy a učitel Církve

Přeložil Msgr. ThDr. Karel Vrátný

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *