Monthly Archives: Září 2014

Rozhlédnutí 2014/09/28

Archanděl Michael

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, tento týden zahajuje šestnáctá neděle po Svatém Duchu, na kterou připadl svátek sv. Václava, knížete, mučedníka a patrona Čech.

Nejvýznamnější svátky a památky tohoto týdne: sv. archanděl Michael (29), sv. Jeroným ze Stridonu (30), sv. andělů strážných (2), sv. Terezie z Lisieux (3) a sv. František z Assisi (4).

Příští týden zahájí sedmnáctá neděle po Svatém Duchu.

Z akcí a událostí připomínám pražský Odvahu k životu (1) a víkendové akce.

Modleme se i tento týden především za katolické duchovní, kteří jsou svými nadřízenými pronásledováni pro věrnost katolické víře a  pro ochotu vysluhovat tradiční liturgii. A modleme se i za tyto jejich nadřízené a jejich obrácení. A modleme se i za naše bratry a sestry, kteří rozpoutávají zbytečné rozbroje mezi (tradičními) katolíky a maří tak spoustu dobrého díla.

Akce v říjnu 2014

Kristus Král.

Toto je průběžně aktualizovaný seznam vzdělávacích, tradičně katolických a pro-life akcí pro říjen 2014. Zahrnuje i výslovné upozornění na všechny svátky I. třídy (podle kalendáře vydaného Krásou liturgie). Podrobnější a dlouhodobější informace naleznete stránce Aktualit na Katopedii.

Není v mých silách vytvořit tento seznam sám, proto prosím o pomoc. Pokud máte či později získáte informace o nějaké další akci, o níž si myslíte, že by sem patřila, můžete na ni upozornit zde pod příspěvkem v diskusi nebo mailem (duseahvezdy@centrum.cz), rád seznam doplním.

Říjen je zasvěcen Panně Marii, Královně posvátného růžence, a zároveň je měsícem respektu k lidskému životu. Na jeho poslední neděli připadá svátek Ježíše Krista Krále.

Odvahu k životu podruhé v Budějovicích

P1090580V Českých Budějovicích v sobotu 20. září už podruhé úspěšně proběhl pro-life pochod Odvahu k životu. Pro tentokrát se sice zúčastnilo méně lidí než napoprvé (65 oproti 90), nicméně tento fakt byl vyvážen tím, že v centru bylo přítomno výrazně více lidí než v březnu, takže pochod vzbudil více pozornosti a mohli jsme mnohem úspěšněji rozdávat informační letáky, což je jeden z hlavních cílů akce.

Setkání děvčat a Setkání chlapců z katolických rodin 2015

Aktualizace: Následující text je bohužel neaktuální, neboť nejsme schopni garantovat dostatek děvčat pro samostatné setkání, což nás vede k nutnosti uspořádat jen jedno setkání. Nicméně program by měl být i tak částečně oddělen. Dále bohužel padlo i umístění ve vyšebrodském klášteře, takže setkání bude kratší a proběhne ve dnech 15.-22. srpna na Lipensku. Podrobnosti naleznete ZDE.

Vyšebrodský klášter

14. (pátek) – 23. srpna (neděle) 2015 proběhnou na Vyšebrodsku Setkání katolických děvčat a Setkání katolických chlapců, která naváží na Setkání katolických dětí na Kozinci 2013 a Setkání katolických dětí 2014. Ubytování je předběžně naplánováno do prostor vyšebrodského kláštera a na Kozinec, klášter též zajistí každodenní Mše svaté a přístup ke svátostem.

Tentokráte již hodláme uspořádat dívčí a chlapecké setkání odděleně co do programu, ubytování i vedoucích, nicméně nepřipadlo nám vhodné oddělovat obě akce časově, protože jednak pro rodiny s více dětmi obou pohlaví je výhodnější poslat děti na tábor naráz, jednak by nám to příliš komplikovalo logistické zabezpečení, zejména bychom museli shánět na dvakrát kuchařky. Chlapecké setkání povede Ignác Pospíšil, který zároveň vyřizuje přihlášky, dívčí setkání Anna Krutská.

Rozhlédnutí 2014/09/21

Sv. Kosma a Damián

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, tento týden zahajuje patnáctá neděle po Svatém Duchu, na kterou připadl svátek sv. Matouše Evangelisty.

Nejvýznamnější svátky a památky tohoto týdne: sv. Linus a sv. Pio z Pietrelciny (23), Panna Marie Milosrdná (24), sv. Cyprián a Justina (26) a sv. Kosma a Damián (27).

Příští týden zahájí šestnáctá neděle po Svatém Duchu, na kterou připadá svátek sv. Václava, knížete a mučedníka.

Z akcí a událostí připomínám putování ostatků sv. Jana Marii Vianneyho po České republice (13-23), olomoucké modlitby před porodnicí a Michnovy nešpory v Českých Budějovicích (25), svatováclavskou pouť FSSPX na staroboleslavsku a tradiční pouť na Svatý Hostýn (27) a mimořádné Mše svaté na svátek sv. Václava (28).

Modleme se tento týden především za katolické duchovní, kteří jsou svými nadřízenými pronásledováni pro věrnost katolické víře a  pro ochotu vysluhovat tradiční liturgii. A modleme se i za tyto jejich nadřízené a jejich obrácení. A modleme se i za naše bratry a sestry, kteří rozpoutávají zbytečné rozbroje mezi (tradičními) katolíky a maří tak spoustu dobrého díla.

Tertullianus o zdobení žen

Tertullianus

Úvod

Církevní otcové jsou prvými svědky apoštolské tradice. Jejich četba nám ukazuje, jak se zjevená pravda beze změny jejího smyslu ve svých formulacích zpřesňovala, jak vykládali Písmo svaté a jaká byla jejich zbožnost. Pokud se v něčem všichni nebo skoro všichni shodují, je to známka, že se jedná o pravé učení. Proto se odkazy na církevní otce užívají v učebnicích dogmatiky na důkaz předkládané nauky. Jejich spisy někdy obsahují učení dnes polozapomenuté a opomíjené. Je ovšem nutné připustit, že jednotliví církevní otcové se někdy mýlí, dokonce někteří v něčem pobloudili (např. odmítání věčnosti pekla). Presto však zájem o ně a jejich četba je výrazem lásky k církvi.

Mezi latinsky píšícími církevními spisovateli nejstarších dob vyniká Tertulián (Quintus Septimus Tertullianus Florens) svým břitkým stylem, pevností svého charakteru a rozsahem svého díla. Je konvertitou z pohanství, působí jako učitel katechumenů a později se stává příslušníkem sekty montanistů vyznačující se nejen příchylností k některým proroctvím, ale především nepřiměřeným rigorismem ohledně některých morálních postojů (odmítnutí druhého manželství ovdovělých, nedovolenost útěku před hrozícím pronásledováním či nepřipouštění znovupřijetí křesťanů, kteří po křtu upadli do některých zvlášť těžkých hříchů). Pojednávaný spis ale patří do jeho katolického období.

František pokračuje v čistkách

Kardinál Burke

František I. pokračuje v čištění Kurie a potvrzuje trend, že pod jeho vládou je pravděpodobnost vyhazovu kardinála přímo úměrná jeho pravověrnosti a odvaze veřejně hájit katolickou víru.

Nyní má být na řadě definitivní vyhazov z Kurie pro kardinála Burkeho, který má být z postu Prefekta Nejvyššího tribunálu Apoštolské signatury (tj. šéfa nejvyššího církevního soudu) přesunut na vpodstatě jen ceremoniální roli kardinála – patrona maltézských rytířů, úřad natolik bezvýznamný, že dosud je používán jen jako funkce navíc či jako čestné místo pro kardinály-důchodce.

KBS ohlásila II. Národný pochod za život

Konferencia biskupov Slovenska dnes vydala prohlášení, v němž oznámila termín II. Národného pochodu za život. Uskuteční se v neděli 20. září 2015 v Bratislavě. Celé prohlášení:

Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska o konani II. Národného pochodu za život

Národný pochod za život, ktorý sa uskutočnil v minulom roku v Košiciach ukázal, že na Slovensku žije mnoho ľudí, ktorým záleží na ochrane života od počatia po prirodzenú smrť, na ochrane rodiny a manželstva. Sme povzbudení svedectvami, ktoré denne vydávajú mnohí statoční ľudia pri výchove detí, obrane života, manželstva a rodiny v celej našej vlasti. Podpisy státisícov ľudí v petícii za referendum o ochrane rodiny, ktorí vo svojom svedomí rozoznávajú význam prirodzených hodnôt, nás zaväzuje usilovať sa, aby každý človek v tejto krajine mohol žiť pokojne a dôstojne bez vplyvu ideológii, ktoré sú proti kultúre života.

Zpráva o orelské pouti na Tetín

Foto po Mši svaté

Socha sv. Jana Nepomuckého tvoří barokní dominantu historického náměstí v Berouně. Zde se v prosluněnou sobotu 6. září 2014 o 10. hodině sešlo padesát poutníků na prvním ročníku orelské pouti ke sv. Ludmile, přemyslovské světici, která je patronkou rodiny a vlasti. Zásluhou sv. Ludmily byla naše vlast pokřtěna a upevněna moc přemyslovského českého státu na přelomu 9. a 10. století.

Naše trasa směřovala z Berouna do 3,5 km vzdáleného Tetína, poutního místa spjatého s mučednickou smrtí sv. Ludmily. Poutníci přijeli zblízka i zdáli. Pozdravili jsme se s orly a dalšími poutníky z Prahy, Kladna, Plzně, Komárova, Nižbora nebo Všeradic, avšak také ze vzdálených měst Chotěboř na Vysočině či z východočeského Ústí nad Orlicí, ze severočeského Polabí, z Chomutova, Jablonce n. Nisou nebo z jihočeského hraničářského Vyššího Brodu a Českých Budějovic. Z největší dálky doputovala orelka ze Zábřeha na severní Moravě. Měli jsme účastníky ze všech světových stran a všech generací, včetně mladých rodin s dětmi a mladých lidí a dětí obecně. Ocenili jsme, že trasu vedoucí částečně strmým úvozem bez problémů absolvovali i starší sestry a bratři.

Rozhlédnutí 2014/09/14

Svatá Ludmila

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, tento týden zahajuje čtrnáctá neděle po Svatém Duchu, na kterou zároveň připadl svátek Povýšení Svatého Kříže.

Nejvýznamnější svátky a památky tohoto týdne: Panna Maria Sedmibolestná (15), sv. Ludmila Česká (16), středa suchých dnů (17).

Příští týden zahájí patnáctá neděle po Svatém Duchu, na kterou připadl svátek sv. Matouše Evangelisty.

Z akcí a událostí připomínám putování ostatků sv. Jana Marii Vianneyho po České republice (13-23), pro-life pochody ve Znojmě (19) a Českých Budějovicích (20) a řeckokatolickou pouť na Tetín (20).

Modleme se tento týden především za naše bratry a sestry na Blízkém východě a za obrácení nejen těch zločinců, co je pronásledují, ale i zločinců z řad našich západních politiků, co tomuto pronásledování jen nečinně přihlížejí, případně je dokonce podporují.