Konzervativní strana protestuje proti Chládkově plánu

Konzervativní strana důrazně protestuje proti záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy odejmout nestátním (církevním, soukromým) školám část provozní dotace. Jedná se o vážný zásah do rozpočtů těchto škol (jde o 10 až 30%), jež by nadále jen obtížně naplňovaly základní standard vzdělávání a řada z nich by patrně byla nucena ukončit činnost.

Odmítáme zejména finanční diskriminaci církevních škol s odkazem na příjmy z naplňování zákona o vyrovnání se států s církvemi. Opakujeme, a proti různým mocným neokomunistickým tmářům budeme opakovat, že tento zákon církvím nepřiznává nějakou formu dotace na činnosti, které provozuje, ale navrací část ukradeného majetku a narovnává vztahy se státem.

Snižování plateb státu za vzdělávání v církevních a soukromých školách, v porovnání se státními (přesněji: veřejnými) vzdělávacími zařízeními, je evidentním upřednostněním jedněch rovnocenných subjektů před jinými. Připravované opatření podle našeho přesvědčení odporuje principům rovnoprávnosti založeným Ústavou České republiky.

Konzervativní strana vyzývá ministra školství pana Marcela Chládka, aby nevpouštěl do oblasti vzdělávání záludné a nenávistné relikty z dílny ČSSD a rezidua svého osobního názoru na úlohu církví v naší společnosti, která se ještě v důsledku podobných činů zdaleka nezačala zotavovat ze socialistických experimentů.

Josef Bílek

předseda KONS

Další informace a vyjádření naleznete na stránkách KONS.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *