Jakub Kříž: Potlačování lidských práv a svobody projevu aktivistů hnutí pro-life a odpůrců potratů

Poslední přednášku Vyšebrodského pro-life víkendu přednesl právník Jakub Kříž, Ph.D. V tématu „Potlačování lidských práv a svobody projevu aktivistů hnutí pro-life a odpůrců potratů“ se soustředil na tři oblasti:

V první části své přednášky se soustředil na případ české organizace STOP genocidě, v níž představil a rozebral dva aktuální a nanejvýš zásadní rozsudky, které řešily otázku svobody shromažďování a svobody projevu ve vztahu k petiční výstavě provozované touto organizací.

V druhé části (první do ní plynule přechází už ve druhém videu v čase cca 13:30) se soustředil na otázku lidských práv a na dvojsečnost užívání tohoto pojmu, když jsou skrze nově definovaná a nikdy neuznávaná „lidská práva“ (zejména skupin či menšin) nabourávána a likvidována opravdu ta nejzákladnější lidská práva, která byla uznávána po staletí, formálně nikdy nebyla popřena a stále se o nich mluví jako o lidských právech.

Ve třetí části pak odprezentoval několik příkladů pronásledování křesťanů v západním světě (a speciálně Spojeném království) ve jménu „antidiskriminační“ ideologie a „antidiskriminačního“ zákonodárství. Na závěr pak ještě představil ADF, s níž spolupracuje, a zodpověděl několik dotazů v diskusi, která měla bohužel jen velmi krátký časový příděl, neboť po přednášce začínala Mše svatá.

 

Ignác Pospíšil

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *