Setkání katolických dětí ve Vyšším Brodě 2014

Vyšebrodský klášter

23. července – 1. srpna 2014 proběhne ve Vyšším Brodě setkání katolických dětí, které organizují rodina Krutských a Ignác Pospíšil. Účastnit se mohou děti starší šesti a mladší čtrnácti let (případné výjimky pro děti jen těsně míjející toto rozpětí je třeba dohodnout s organizátory). Akce navazuje na loňské Setkání katolických dětí na Kozinci.

Prostory pro ubytování dětí poskytne vyšebrodský klášter, který též pro tábor zajistí mše svaté a přednášky pro hlubší vzdělání dětí v katolické víře. Okolní lesy a louky Vyšebrodska mimo to poskytnou spoustu zdravého a krásného prostředí pro hry a dovádění.

Děvčata a chlapci budou ubytováni odděleně, budou mít vlastní vedoucí a po část času i samostatný program.

Rodiče, kteří by si přáli své děti na tuto akci vyslat, nechť kontaktují Ignáce Pospíšila (J. Bendy 8, 370 05 Č. Budějovice; e-mail: cinik@centrum.cz; tel. 775 048 413), který jim pošle další informace a vzor přihlášky. Přihlásit dítě je nutné do konce června a do téže doby je třeba zaplatit zálohu 300,- (složenkou na adresu „Ignác Pospíšil, J. Bendy 8, 370 05 České Budějovice“ či  „Anna Krutská, Klášterní 125, 382 73 Vyšší Brod“ či přímo do rukou někomu z hlavních pořadatelů). Zbytek částky se doplatí při příjezdu na akci. Záloha se při odřeknutí účasti nevrací.

Letošní setkání bude delší než loňské, z něhož nezbyly žádné rezervy, bylo tedy nutno cenu zvýšit. Vynasnažíme se ale i tak udržet náklady pro rodiče pokud možno co nejnižší a brát ohled na větší a chudé rodiny a případně dofinancovat akci z kapes sponzorů.  Celková částka za jedno dítě je 1500,- Kč. Pokud jedna a tatáž rodina pošle dětí vícero, pak u druhého dítěte je cena 1300,- a každého dalšího 1100,-. Rodiny, které by rády děti vyslaly, ale jsou na tom finančně špatně, nechť se se mnou spojí, pokusíme se najít řešení.

Rodina Krutských

Ignác Pospíšil

PS: Zdůrazňuji a připomínám, že termín setkání bylo nutno oproti původním plánům přesunout. Za toto zmatení, zaviněné mým unáhleným zveřejněním původně plánovaného termínu, který nakonec nevyšel, se omlouvám.

Ignác Pospíšil

4 Responses to Setkání katolických dětí ve Vyšším Brodě 2014

  1. […] 23. červenec – 1. srpen, Vyšší Brod (Jižní Čechy): Setkání katolických dětí ve Vyšším Brodě (chlaci i dívky 6-14,0 let). Druhý ročník, pořadateli jsou rodina Krutských a Ignác Pospíšil, duchovní vedení zajistí vyšebrodský klášter. Cena za první dítě z rodiny je 1500,- Kč, za druhé 1300,- Kč a každé další 1100,- Kč, přičemž slevy pro potřebné jsou možné. Nutno přihlásit se do konce června, více informací ZDE. […]

  2. […] Setkání katolických dětí ve Vyšším Brodě 2014 […]

  3. […] 23. červenec-1. srpen, Vyšší Brod: setkání katolických dětí (6-13 let), podrobnosti ZDE. […]

  4. […] – připomínáme si sv. Apolináře z Ravenny, biskupa a mučedníka. Ve Vyšším Brodě začne Setkání katolických dětí (6-13 let). Duchovní podporu a Mše svaté zajistí vyšebrodský […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *