Poznámka k jednomu memorandu

Německým katolickým prostředím již nějakou dobu hýbe tzv. „Memorandum profesorů katolické teologie“. Mezitím se sice ukázalo, že podobně jako u Velké Říjnové Socialistické Revoluce, která nebyla ani velká, ani v říjnu, ani socialistická a ani nebyla revolucí, podepsaní často nejsou ani profesoři, ani katolické teologie.

Avšak nebuďme puntičkáři. To, o čem chci psát, není ani pochybná autorita autorů memoranda, ani jeho obsah. Ten se ostatně ničím neliší od jiných podobných pokrokových manifestů, které stárnoucí německé liberálně-katolické kruhy čas od času pod různými záminkami (tentokrát to byly tzv. skandály pedofilních kněží) produkují, přičemž témata jsou již nějaký ten pátek stále stejná: svěcení žen, homosexuální partnerství, demokratické řízení církve, „modernizace“ liturgie a tak dále, včetně obligátního závěrečného etického onálepkování oponentů („máte strach a malou víru“). Nic nového pod sluncem, nic, co by zasloužilo nějakou zvláštní pozornost – byť komentář Krysztofa Bronka v RC Monitoru (str. 5) je brilantní a stojí za přečtení, mimo jiné proto, že uvádí na pravou míru některé mylné dojmy, které by si ze situace mohl odnést povrchní pozorovatel.

Memorandum mě však zaujalo jako exemplární případ jisté formy či stylu vyjadřování, typického pro liberální katolické intelektuály a postupem času vybroušeného až k dokonalosti. V čem tento styl spočívá? Stručně řečeno, jedná se umění vyjadřovat se tak, aby všichni pochopili, co chce autor ve skutečnosti sdělit, přitom si však dát dobrý pozor, aby to ve skutečnosti nezaznělo, aby zmíněné vyjádření bylo verbálně naprosto nenapadnutelné. Eufemisticky se tomuto způsobu vyjadřování říká „kulantnost“, politicky nekorektní, avšak přiléhavější termín je „slizkost“.

Podívejme se na příklady. Píší-li například autoři toto:

„Vysoké církevní hodnocení jak manželství, tak bezmanželského (celibátního) způsobu života se nezpochybňuje. To však nedovoluje odmítat takové lidi, kteří lásku, věrnost a vzájemnou péči odpovědně prožívají v partnerství s člověkem stejného pohlaví anebo jako rozvedení a znovu sezdaní.“

všichni vědí, že jim jde o církevní uznání legitimity homosexuálního partnerství a o připuštění osob žijících v církevně neplatném manželství ke svátostem. Nic z toho se ovšem v dané větě doslova neříká! Autoři pouze požadují, abychom dotyčné osoby „neodmítali“ – a kdo by chtěl hájit z křesťanských pozic „odmítání“ bližních, že?

Jiný příklad:

„Církev potřebuje v církevních služebných úřadech i ženaté kněze a také ženy.“

Pouze mimoň by se nedovtípil, že je zde vyjádřen již tradiční liberální požadavek na svěcení žen, ze strany církve vícekrát definitivně zamítnutý jako překračující pravomoc udělenou Církvi Kristem. V textu však přesto nic takového nestojí – copak nemáme i jiné „služebné úřady“ v Církvi než ty, které vyžadují svěcení? A co na tom, že ve všech jiných už ženy dávno běžně slouží, takže vzhledem k nim by onen požadavek poněkud pozbýval smyslu.

Takto by se dalo pokračovat, případně exponovat i rafinovanější sofismata textu memoranda. Je však otázka, zda za tak pečlivou pozornost zmíněný text stojí. Sám za sebe si na ni odpovídám negativně, a proto svoji glosu končím zde.

Lukáš Novák, Ph.D.

S laskavým svolením autora převzato z jeho stránek.

K diskusím níže:

 Duše a hvězdy poskytují na svých stránkách prostor k pokud možno svobodné a otevřené diskusi nad články a příspěvky, které čtenářům předkládají. Nemohou ovšem ručit za správnost diskusních příspěvků, které také pochopitelně nemusí vyjadřovat názory redakce. Off topic příspěvky a příspěvky obsahující nemístné vulgarity nebo urážky budou mazány, nicméně berte na vědomí, že diskuse má takový objem, že správci ji často nestíhají pročíst celou.

17 Responses to Poznámka k jednomu memorandu

 1. Felix napsal:

  Já bych si dovolil poznámku k jinému memorandu: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=14259
  Mám matné tušení, že nového generála jesuitů schvlil Svatý otec Benedikt XVI. a že jsme už tehdy moc dobře věděli, koho že to schválil. A já si docela myslím, že i Svatý otec moc dobře věděl, koho že to schvaluje.

  • Hamish napsal:

   Jsem potěšen 🙂
   Jezuité už bratru sto let nabírají pořád ten stejný kurz. Ani o krok mimo.
   Mrzuté, že ta propast modernismu je, jak se zdá, dávno pohltila.

 2. ivka napsal:

  A to si říkají Tovaryšstvo Ježíšovo!
  Snad jen P.Milan Glaser z RV je normální, doufám

 3. Martin napsal:

  Děkuji pane Novák, přesně tak to cítím i já.

 4. Felix napsal:

  Tak jsem přemýšlel, kam tuto svoji dnešní efemeridu napsat, pod který článek. A vyšel mi tento, protože chci napsat o demokracii:
  Volal jsem Petru Bahníkovi, máme spolu něco, nebral mi telefon. A tak jsem se podíval na stránky Akce dost, co je tam nového. Koukám, celkem nic. Pana Multititl. Bátoru snad udělají poradcem na školství, je to víc než uklízečka tam, ale zase míň, než vedoucí oddělení uklízeček – ten může uklízečky přijímat a propouště, pan Bátora nebude moci. Může poradit uklízečce, aby vzala Rompuchu mokrým hadrem, kdyby zase lezl do ČR, ale neůže jí to uložit. Prostě utrpěno vítězství, pan Bátora bude na školství. Snad. Na stránkách Dost hodně o panu Bátorovi, a tu vidím článek Konec demokracie v ČR, nějaký Martin, převzato odkudsi. To mě zaujkalo: Protože to není konc, ale právě ta demokracie, ten hon na Bátoru. Přece to je pravá demokracie. A chtěl jsem to aktérům dost napsat. Ale nejde to, komentaáře nejdou dát. Na primawebu je jen ten formulář, vlastně stejný jako na VeBu, ma Verbum et Bonum. A tu jsem zvolal: Zlatý pan Pospíšil a zlaté DaH. Tam lze psát komentáře. Všichni víte, jak na pana Pospíšila nadávám. A to tak, že mi v důsledku toho censuruje každý příspěvek. Napíšu ho – a čekám půl ne nebo den na schváení. Ale pořád je to dobrý!!! Lze sem psát komentáře. Člověk někde vidí nějakou zhovadilost, a může to sem naspat. Třeba na RC to nejde, a keců je tam taky dost: na VeBu jsou RC i DaH jen ve skupině Sledujeme, nikoliv doporučujeme. Ale, pane Pospíšile, to všechno je nic proti tomu, že sem lze psát komentáře. (Vím, že byly snahy to tady taky zarazit, ale neprošlo to. Díky.) Tak abych se vrátil k té demokracii. Tady se usadil dojem, že demokracie je něco výborného, takže když je něco blbého, tak se řekne, že to není demokratické. A když je něco dobrého, tak je to demokratické. Ale to není pravda, jsou to brýle mámení. Co to je demokracie? Vlada lidu. Jaký je lid? Hloupý. Podívejte se na potraty: Když chcete dokázat, s absolutí jistotou, že to je zabitzí člověka, přinejmenším – často to je vražda – tyk ten důkaz je tak složitý, že to pochopí tak, ať nežeru, 1 % lidí. Ostatní toho nejsou schopni. ( Jak tedy zastavit potraty? No přece katolizací společnosti. Jedině. Ovce budou věřirt pastýřům a bude po vtákách. Prostě jinak to zastavit nejde. Je to demokratcké?) Většina lidí věří, věří někomu, nečemu. Tamhle ten řekne: V Japonsku byla vada v agregátu. A má jasno i o atomové elektrárn. Prostě věří, že rozumí. To je těch 99 % lidí v průměru, + – o co jde. Je taky potřeba říct, že i ti, kdo se účastnili lovu na Bátoru, věděli hov.o. Prostě považovali a považjí Bátoru za darebáka. A tak se zúčastnili štvanice. Masy koukaly, odkud c přiletí a přidávaly se na tu či onu stranu. Věděli taky hov.o. A to je přesně demokracie. Hon na Bátoru nebyl konec demokracie, ale rozvinutá demokracie. No, jak čtenáři DaH už snad vědí, já považuji demokracii za svinstvo. Jistě, třeba dnešní čínská Stalinijáda je horší. Taky zabíjení nenarozených je tam horší. Ale co říkáte katolické společnosti, kde jen katlická víra, jako jediná nestojící proti přirozenému právu, a to plně, na rozíl mnoha jiných věr, má plnou svobodu. Kde duchovní asvětská moc jsou dvě složky vedoucí společnost? No a co to je? To je středověk. A jí říkám: Zlatý středověk. To bych chtěl říct tmu Martinovi, těm stránkám Dostu, i zdejším čtenářům, zejm. hierarchickým.
  ***
  Sháním český (dobrý) překlad Unam Sanctam. Nemáte ho někdo? Už dlouho ho sháním. Jeho sepsáním, Bohu žel, středověk v průměru končil.
  Díky za pozornost.

 5. Felix napsal:

  Ještě k demokracii – a teď naposledy.
  Už včera večer jsem věděl, co teď, je 9 ráno, napíšu: že bude schválena vojenská akce proti Kadáfímu. Jak to souvisí s demokracií a dokonce se středověkem? Náš dobrý demokrat je nadšen, Kadáfí dostane na frak. Ale napsal jsem, že demokracie je svinstvo. To máte tak. Proč z útoku na Kadáfího nemám nijakou radost a jak to, že jsem věděl, že k němu dojde? Západní demokracie jsou zlé, je to vidět na stamiliónech zabitých nenarozených dětí; na těchto vraždách ta demokracie stojí, jimi se drží u movi. Ale napsal jsem, že čínská Staliniáda je horší. Je však libyjská Kadáfiáda taky horší? Ne tak docela. Ta čínská horší je, vč. války proti nenarozeným. Ale v Libyi jsou potraty zakázány. Takže moje hodnocení je, že západiáda a kadáfiáda jsou stejná zla z různých důvodů. Pokud jde o ropu, rozkrádají taky stejně. A jak to, že jsem věděl, že Čína nebude resoluci RB vetovat? Proto: Čínký drak, čili satan, by ji vetoval, určitě, v případě, kdyby šlo o zásah dobra proti zlu. Ale v tomto případě nejde o takový zásah (náš demokrat-popleta ovšem protestuje). Je to zásah zla proti zlu. A proti tomu kitájský satan nebude. Takže jsem věděl, že resoluce projde.
  Jó, kamarádi, kdyby šlo o útok katolické čili středověké síly proti zlu, to byste viděli, jak satan říše středu zuří a protestuje. Ale v tomto případě tak nečiní: Ať se zlí porvou mezi sebou a já, nejzlejší, budu čekat na svou chvíli.
  ***
  A přídavek k náboženské svobodě. Ano, každé náboženství, i třeba islám, musí dostat náboženskou svobodu, ale výhradně jen v těch věcech, v nichž se shoduje s náboženstvím katolickým. Není správné mu dát svobodu v tom, co je špatné. A to i kdyby opak tvrdilo 10 nejvěhlasnějších koncilů (v této věci by ovšem nebyly katolické) a třeba i 100 těch nejvýš postavených hlav pomazaných liberálních a v tomto ohledu nekatolických. Ďábla je třeba držet na uzdě, jak mu povolíte, roztrhá vás. A tak i vedoucí síly západiády a kadáfiády.

 6. cinicius napsal:

  Zajímavé. Dokonce i ChristNet dnes vydal článek, který memorandum vpodstatě odmítá. Sice se s ním nedá úplně souhlasit, ale je v něm víc rozumu, než by člověk u tohoto časopisu čekal…

  K Memorandu o krizi katolické církve

  http://www.christnet.cz/magazin/clanek.asp?clanek=3611

  • jjstodola napsal:

   Ten Michal Černý, to je klouček, který si hraje na teologa a domnívá se, že modernistický šunt, který je oficiálně tolerovaný, je pravá teologie. Když se zdá, že něco vybočuje z oficiálních mezí umírněného modernismu, tak to jako „pravověrný“ teolog musí odmítnout. Je to nešťastník, který si plete poplatnost modernistickým špičkám s katolickou teologií.

   • Teni napsal:

    Zdá se mi, že jste se nějak minul s tématem.

    Cinicius píše o článku Michala Černého na Christnetu. Vy píšete o Michalovi Černém.

    Ciniciův komentář souvisí s článkem „Poznámka k jednomu memorandu“. Váš komentář s článkem nesouvisí.

   • cinicius napsal:

    Neříkám, že nemáš pravdu, jen vnímám jako pozoruhodné to, že i pro hodně „uvolněného“ katolíka pravidelně přispívajícího do pseudokřesťanského ChristNetu je to memorandum mimo katolickou víru… 🙂

   • jjstodola napsal:

    Ad Teni. Já jsem se neminul tématem, já jsem chtěl psát o Michalu Černém. Můj příspěvek je prostá asociace. Cinik odkazuje na článek M. Černého a to mne přivedlo k zamyšlení se nad metodou práce M. Černého.

 7. Velmi mírné - ad Černý napsal:

  Leč pravdivé:)! Na to totiž už katolický křesťan musí mít hodně hroší kůži, aby takové memorandum podpořil! :(((
  ….
  Mám obavy, že výrazem „nesmí se dát prostor tradicionalismu“ ohledně liturgie se spíše myslí ani ne tak klasický ritus sv. Pia V. – „tridentský“(ed. typica 1962), jako sloužení mše sv. ritu řádného – současného,

  ale zbožně,

  bez libovolné „kreativity“ a vytváření ritu zdola (z obce – „Basiskirche“ a pod.)

  Tedy je zde ze strany německých novoteologů:) zaměřen osten přímo proti tomu, oč usiluje j. s. papež Benedikt XVI. Alespoň se domnívám.

  Pax et bonum
  Jan

 8. Honza Kohoutek napsal:

  Snad jediný člověk, který memorandum hodnotí pozitivně:

  http://www.christnet.cz/magazin/clanek.asp?clanek=3615

  • Hamish napsal:

   Kohl je, pokud mne paměť neklame protestant.

   • Felix napsal:

    Je to pravda, že v německých textech (jako člen Bundesteam der KircheVolksBewegung Wir sind Kirche) se ten pán podepisuje „J. Georg Kohl“, kdežto v českých textech „Jiří G. Kohl“?

  • cinicius napsal:

   Ještě aby je odsoudil i nejzuřivější český podporovatel Wir sind Kirche… 🙂

 9. […] svých slov, na které se bude vymlouvat, pokud by ho někdo později přitlačil ke zdi. To je ta slizská forma vyjadřování, kterou si tak oblíbili ti liberální pseudokatolíci, kteří ještě chtějí předstírat […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *