Monthly Archives: Listopad 2010

Kdo je to? (3)

A jsme tady se třetím kolem naší soutěže. Po druhém kole v ní vede se třemi body pan Hoffmann, před panem Kučerou (2 body) a panem Šeberou (1,75 bodu). Jakpak to asi bude vypadat po kole třetím? Na odpovědi máte čas do soboty 27. 11. 2010 do 23:59, zasílají se na e-mailovou adresu duseahvezdy@centrum.cz. Tři nejúspěšnější účastníci prvních deseti kol budou odměněni (kdo ale chce soutěžit o odměnu, musí uvést v mailu adresu, na kterou je možné ji poslat). Redaktoři soutěžit nemohou.

KDU-ČSL: Smutný výsledek jednoho testu

Využil jsem příležitosti, kdy svět i česká veřejnost po dlouhé době začali věnovat pozornost problému pronásledování křesťanů v Pákistánu, a zaslal KDU-ČSL i jejím kandidátům na předsedy dotaz ohledně tohoto tématu.

Jelikož jsem zároveň rozesílal podobný dotaz i dalším parlamentním a pro křesťany významným stranám, můžeme pak srovnat jednak kandidáty na předsedu KDU-ČSL a jednak KDU-ČSL a zbytek významných hráčů politického spektra. A jaký je výsledek?

Den boje za svobodu

Dnes máme 17. listopadu, kdy slavíme státní svátek „Den boje za svobodu a demokracii“ a zároveň „Mezinárodní den studenstva“. Oba ty svátky mají svou logiku a oba mám rád. Nicméně dost mne irituje, když se k oslavě toho prvního organizují různá „poděkování za znovuzískání svobody“… Páč, nemohu si pomoci, mi to připadá neadekvátní…

Charlotte Brontë, romantička

Génius Charlotte Brontë je jedinečný v jediném hodnotném smyslu, v němž lze toto slovo použít, v jediném smyslu, který odlišuje ojedinělost nějakého daru u básníka od nějakého bludu v blázinci. Ať už je nějaká umělecká dovednost sebevíc složitá nebo i groteskní, musí taková být, protože tyto vlastnosti existují v jakési tónině, která patří k nejsložitějším a nejgrotesknějším lidským cílům, jejím cílem ale je otevírání dveří a vstupu do širších věcí. Umění Charlotte Brontë bylo čímsi více či méně složitým, a nemělo by se označovat za groteskní, leda vzácně—a ne záměrně. Odvozovalo se ale od temperamentu a jako vše, co se na něm zakládá, bylo nevyvážné a bylo osobní až k zarytosti. Právě v souvislosti se silou tohoto druhu, jakkoliv je kreativní, musíme pochopit a definovat, čím se liší od netvořivé intensity šílenství. Nechápu, proč šosáci předchozí generace považovali Jane Eyre za knihu morálně závadnou, možná za to mohla její snad až přehnaná moralita. Kdyby ji považovali mentálně vadnou, dokázal bych jejich předsudek pochopit, i když bych současně chápal povahu jejich omylu.

Rozhlédnutí 2010/11/15

Jelikož toto Rozhlédnutí vychází po delší pauze, půjdeme v proběhlých událostech o trochu dále, nejen do posledního týdne. Z následujícího přehledu bych připomněl zejména brutální pronásledování a vraždění křesťanů v muslimských zemích – Iráku, Pákistánu a Indonésii a dalších a dalších. Nezapomínejme na své bratry.

Lacrimarum valle

U básníků Suzanne Renaudové a Bohuslava Reynka pozorujeme podivuhodnou blízkost jejich poetiky. Tito dva manželé měli podobný dar vykreslit půvaby a tajemství Božího stvoření, zachytit krásu a důležitost detailu, stejně jako bolestný stav člověka ve vyhnanství tohoto světa, který navzdory všemu má vždy naději a útěchu, o niž ho nepřipraví ani nejtěžší životní zkouška.

Kultura života

Upozornil jsem zde na probíhající cyklus přednášek Kultura Života, který o čtvrtečních večerech organizuje Hnutí Pro život ČR. Bohužel ne každý může pravidleně dojíždět do Prahy. Nicméně ani ti, co nemohou přijet, nemusí rezignovat na vzdělávání se v této oblasti. Těm, co o to stojí, doporučuji cyklus dokumentů Kultura života (Otázky bioetiky), který nabízí internetová „on demand“ televize TV-MIS.

Nicolás Gómez Dávila IV.

Zdráhat se obdivovat značí bestii.

Cynismus není znakem důvtipu, ale neschopnosti.

Ten, kdo se něčeho zříká, se zdá neschopný těm, kdo nejsou schopni se něčeho vzdát.

Křesťané, proč opuštíte své bratry?

Křesťané jsou nejpronásledovanější skupinou v tomto světě. Jejich pronásledování má mnoho podob. Od příležitostné diskriminace a zatím ještě jen  poměrně lidsky se tvářícího útlaku  ze strany stoupenců antidiskriminační a LGBT ideologie a tzv. „ochránců lidských práv“ západního světa až po vyložené mučení a vraždění, které ve „svých“ zemích praktikují především muslimové, komunisté, ateisté a hinduisté.

Holandský katechismus

Stává se, že se lidé, kteří chtějí dokázat změnu pohledu Církve na sexualitu, odvolávají na tzv. Holandský katechismus. Holandský katechismus  si pochvalují především okrajové skupiny v Církvi, které jsou proslulé svou heterodoxností: kupříkladu časopis Getsemany (http://www.getsemany.cz/node/1712), který se velmi kriticky a neuctivě vyjadřuje o papeži, dokumentech Kongregace pro nauku víry a je velmi blízko hnutí Wir sind Kirche.