Rozhlédnutí 2010/11/29

V Českých Budějovicích vznikla Jihočeská komenda lazariánských rytířů. V zahraničí se už fakticky rozpadlo anglikánské společenství a v Pákistánu pokračuje pronásledování křesťanů. Papež o sobotním podvečeru sloužil vigilii za počatý lidský život.

Pokud jde o události před námi, upozorňuji především na svátek apoštola Ondřeje (úterý 30. listopadu), další přednášku cyklu Kultura života (2. prosinec) a den otevřených dveří Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (4. prosinec).

Stalo se doma

Ministr Dobeš oznámil, že by rád postupně zavedl do škol povinnou etickou výchovu, ovšem bez v okolních zemích obvyklé alternativy v podobě náboženství. Uvážím-li, jak se postavil k projektu nepovinné etické výchovy, vnímám tuto myšlenku jako mimořádně děsivou a nebezpečnou.

V Českých Budějovicích byla v sobotu založena Jihočeská komenda Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Velitelem komendy je MVDr. Pavel Čermák.

Stalo se ve světě

Rozpad anglikánského společenství, vyvolaný rezignací britských a amerických anglikánů na křesťanské postoje vůči sodomii a homosexuálním svazkům, svěcení žen a částečně i bioetickým otázkám, se stává realitou. Konzervativní anglikáni sdružení v GAFCONU dali jednoznačně najevo, že kompromisní plán na zachování jednoty z rukou arcibiskupa Williamsona nepřijmou a že už vlastně ani neplánují dorazit na příští celosvětové setkání anglikánského společenství. GAFCON zastupuje zhruba 2/3 anglikánů.

Pákistánští představitelé sunitského islámu hrozí nepokoji, pokud bude prezidentem omilostněna Asia Bibi, křesťanka odsouzená k smrti za údajnou urážku Mohameda. Prezident původně milost přislíbil, nyní však dalo vedení země najevo, že by se dotyčná měla nejprve měla obrátit na Nejvyšší soud. Upřímně řečeno, myslím, že je opravdu nejvyšší čas začít pro naše pronásledované bratry a sestry něco dělat.

Benedikt XVI. vedl o sobotním podvečeru vigilii za počatý lidský život. Totéž se mělo dle jeho přání dít v každé místní církvi, v každé farnosti… Jak tomu bylo u vás?

Kalendárium

29. listopad Církev slaví památku sv. Saturnina z Toulouse, biskupa a mučedníka, jednoho z nejctěnějších světců Francie.  Před 230 lety zemřela Marie Terezie (1717-1780), královna česká a uherská.

30. listopad – Církev slaví svátek sv. Ondřeje, apoštola. Před 360 lety se narodil Domenico Martinelli (1650-1780), katolický kněz a barokní architekt. Před 310 lety švédský král Karel XII. rozdrtil ruskou armádu v bitvě u Narvy. Před 30 lety vydal papež Jan Pavel II. encykliku Dives in misericordia, před třemi lety pak Benedikt XVI. encykliku Spe salvi.

1. prosinecCírkev slaví památku sv. Eligia (+ 660), zlatníka a biskupa z Noyonu, který zemřel před 1350 lety. Před 180 lety zemřel papež Pius VIII. (1761-1830).

2. prosinec – 77. narozeniny slaví Gotthold Hasenhüttl (* 1933), disidentský teolog a suspendovaný kněz spojený s hnutím Wir sind Kirche! a 76. narozeniny pak Tarcisio Bertone (* 1934), kardinál státní sekretář.

3. prosinec – Církev slaví památku sv. Františka Xaverského (1506-1552), spoluzakladatele Tovaryšstva Ježíšova a apoštola Dálného východu.

4. prosinec – před 670 lety zemřel Henry Burghersh (1292-1340), anglický biskup a kancléř.

5. prosinec – před 420 lety (1590) byl Niccolò Sfondrati zvolen papežem a přijal jméno Řehoř XIV.

Očekávané akce a události

Více informací za delší období naleznete ZDE.

2. prosinec – v Praze proběhne 5. přednáška cyklu Kultura Života pořádaného Hnutím Pro Život ČR (emauzský klášter, čítárna Občanského institutu, od 18:00). Na téma Pasti umělého oplodnění přednáší Zdeňka Rybová

4. prosinecden otevřených dveří na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

Ignác Pospíšil

K diskusím níže:

Duše a hvězdy poskytují na svých stránkách prostor k pokud možno svobodné a otevřené diskusi nad články a příspěvky, které čtenářům předkládají. Nemohou ovšem ručit za správnost diskuzních příspěvků, které také pochopitelně nemusí vyjadřovat názory redakce. Příspěvky obsahující nemístné vulgarity nebo urážky budou mazány.

24 Responses to Rozhlédnutí 2010/11/29

 1. vonrammstein napsal:

  Hm…pročetl jsem si stránky těch lazariánů..
  Nejsou oni takoví…zvláštní?

  • cinicius napsal:

   V jistém smyslu určitě ano… Ale to je většinou spíše výhoda, ne? :-)

   • Michal Semín napsal:

    No nevím, nevím. Pořádají ekumenické bohoslužby a v oblasti zdravotnictví a sociální péče, podle vlastního tvrzení, se chtějí řídit Chartou práv OSN a zákony EU. Prostě jen další rytířsko-pseudokonzervativní fasáda? Něco jako monarchisté v pojetí Dáši Havlové?

    • cinicius napsal:

     Jejich jednotlivé komendy jsou dost autonomní. A ta českobudějovická takové charakteristice příliš neodpovídá…

   • David Hibsch napsal:

    Ekumena toť vrah rytířský ideálů. Vždyť šlo o boj za pravdy katolické víry, tedy o lásku k Bohu a také k bližnímu (špitálnictví). Rytíř nemůže být ekumenistou a rozhodně nikdy nehledal styčné body mezi vírami. I ve špitálnictví přeci nejde jen o záchranu těl, ale o spásu nesmrtelné duše….jak chcete např. nemocného přivést k pravé víře (aby mohl být spasen), když mu s ohledem na ekumenu ani nepopíšete katolickou víru? Budete ho tahat na vozíku na pomatené ekumenické bohoslužby, a to je tak všechno. Kde je přijetí prav víry, nahlésdnutí vlastní hříšnosti, kajícnost, zpověď, přijetí svátostí? Charitu může dělat každý kdo má prachy, tedy i nepřítel Krista a Církve. Každá zednářská lóže dělá charitu, a co, jde snad o dobro? I Lucifer dělá tzv. dobra….dočasná, aby si duše udržel ve svém vlivu.

   • Paul Max napsal:

    Osobně se domnívám, že vstoupit do ekumenického lazar-chomoutu je stejně scestné, jako se přátelíčkovat s „bratry“ zednáři a komunisty z hradních klik např. v partaji Svobodných či zdiskreditovaných iniciativách typu D.O.S.T.u.

   • David Hibsch napsal:

    Paul Max: Schazování Vám skutečně jde. Co tedy navrhujete? Má vůbec smysl se o něco snažit, byť třeba jen o to, dávat najevo, a to i s lidmi, se kterými nejsme věroučně na stejné lodi, že Nový světový řád je plánovaná vláda ankti-krista? Zřejmě je potřeba jen čekat, ne? Ten, kdo je schopen si alespoň přitozeným světlem rozumu, dát dohromady, že NWO je absolutní šílenost, avšak není katolíkem, je podle Vás není hoden naší katolické velikosti? Nevím, nevím připomíná mi to rasové pohradání židovských zákonníků z Judeje, zpohanštělými Samařany, byť mnohdy prokázali více poctivosti a otevřenosti než pýchou se dmoucí Farizeové. Dokonce o římském setníkovi řekl Pán, že takovou víru v Izraeli nenašel (Domine non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea).

   • vonrammstein napsal:

    Nejsem si jistý. Ekumena sama o sobě jistě není sprosté slovo, ale ve smyslu, jak je dnes užívána, stává se urážkou katolictví. U lazariánů je až nepochopitelně často opakováno. K tomu podivuhodné tituly velmistra etc., které vzbuzují nepříjemné asociace…a-jak správně poznamenává Michal-zdůrazňování vazby na OSN a EU…vnímám to jako výstražná znamení.

   • vonrammstein napsal:

    Nejsem si jistý. Ekumena sama o sobě jistě není sprosté slovo, ale užíváno tak, jak je, stává se těžkou urážkou. Rovněž velmistři a podobně titulovaní hodnostáři ve mě budí jisté nepříjemné asociace.

 2. Václav napsal:

  Bůh žehnej rytířům svatého Lazara, díky jejichž předchůdcům vzniklo slovo lazaret, známé po celém světě. Původně to byli křižáci nakažení leprou kteří bojovali dokud mohli a chránili křesťany a poutníky ve Svaté zemi. Patřili k nejobávanějším bojovníkům, pro svoji nemoc i proto že se nebáli umřít. Později svatý otec dovolil aby se mohl stát velmistrem i zdravý rytíř a aby mohli zdraví do řádu vstupovat. Postupem času se stali špitálním řádem. Ty (i jiné řády) byly vždycky svým způsobem ekumenické, zachraňovali život a zdraví i muslimským vojákům a pomáhali každému kdo potřeboval pomoc. Tak jako milosrdný Samaritán.

  • Hamish napsal:

   Dnešní ekumaniaci, komické zelené žabičky s mečíky nemají s katolickým řádem společného nic.
   Bůh nemůže žehnat synkretismu.

   • cinicius napsal:

    Ekumenismus, který se nepřehání, rozhodně není synkretismem.

   • Hamish napsal:

    Ekumenismus, který se nepřehání je rekatolizace.

   • cinicius napsal:

    @Hamish: a spolupráce s nekatolickými křesťany všude tam, kde to jde. Myslíš, že to v hospici nejde?

   • Hamish napsal:

    Asi nevíš, co všechno lazaristi dělají.
    Doplň si vzdělání.

   • Miloš Hlávka napsal:

    Myslím si, že Bůh může všechno, je-li všemohoucí, ne?

   • Hamish napsal:

    Bůh může všechno, co je možné.
    To jsou základy, Herr Hlávka!

   • Miloš Hlávka napsal:

    U Boha ale přece není nic nemožného, bratře Hamishi.

   • Hamish napsal:

    A kolik čarodějnic jste už ráčil ukamenovat, když tak rád vytrháváte věty Písma z kontextu, z filosofie přecházíte k fundamentalistické hermeneutice?

   • David z Brad, MLJ napsal:

    Bůh žehná čemu chce. Žehná jednotě v mnohosti, protože je Bůh a ne sektář. Modli se, abys byl nejprve dobrým křesťanem a potom ,,možná,, budeš i katolíkem.

   • Miloš Hlávka napsal:

    Takže abych to shrnul:
    1. Myslím si, že Bůh MŮŽE cokoliv, tím spíše žehnat čemukoliv. Jinou otázkou samozřejmě je, čemu doopravdy žehná. Je možné (ba pravděpodobné), že v otázce, zda žehná zrovna synkretismu (případně některým dalším jevům), se lišíme. Nic víc, nic míň, protože
    2. žádné čarodějnice jsem nikdy nekamenoval ani neupaloval (o případných jiných metodách „autodafé“ nemluvě). Koneckonců s jednou – řekněme – „čarodějnicí z povolání“ (věštírna, léčitelská a astrologická poradna, atd.) se znám a tu a tam se s ní vídám.
    Neboli to, že někdo může mít na některé věci odlišné názory, považuji za normální. Důležitější jsou pro mě plody oné víry (například meditující súfí a vraždící bojovník Al-Kajdy se oba hlásí k islámu, a přece jsou tak různí… – samozřejmě i v tomto se můžeme názorově lišit).

 3. Maftík napsal:

  Očekávané akce a události – 14.12. další přednáška Michala Semína v Ostravě, myslím že o poměru státu a Církve.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *