Monthly Archives: Listopad 2010

Škola musí vychovávat

 

Mgr. Štěpán Bekárek

Dnes Vám nabízíme rozhovor s Mgr. Štěpánem Bekárkem, ředitelem Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Máte jedinečnou příležitost se z úst osoby nanejvýš povolané dovědět jak něco obecného o stavu a úloze katolického školství v ČR, tak i konkrétního o Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.

Je katolická škola normální škola plus dvě hodiny volitelného náboženství navíc? Jak se na ní učí sexuální výchova? A jak by se řediteli AG Kroměříž líbila výstava STOP genocidě před jeho školou? Otázky kladl Ignác Pospíšil.

Rozhlédnutí 2010/11/29

V Českých Budějovicích vznikla Jihočeská komenda lazariánských rytířů. V zahraničí se už fakticky rozpadlo anglikánské společenství a v Pákistánu pokračuje pronásledování křesťanů. Papež o sobotním podvečeru sloužil vigilii za počatý lidský život.

Pokud jde o události před námi, upozorňuji především na svátek apoštola Ondřeje (úterý 30. listopadu), další přednášku cyklu Kultura života (2. prosinec) a den otevřených dveří Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (4. prosinec).

První sníh

V první adventní neděli Vám opět přinášíme básně manželů Bohuslava Reynka a Suzanne Renaudové, ve kterých znovu pozorujeme tematickou spřízněnost  jejich tvorby a výjimečný cit pro zachycení kouzla krajiny a ročních období. Je zajímavé sledovat kontrast v atmosféře obou básní, zvláště při vědomí, že to byla Suzanne, kdo si na ostré zimy v Čechách  špatně zvykal a snášel je s melancholií a zármutkem. Naopak Bohuslav Reynek byl na drsné přírodní podmínky zimní Vysočiny zvyklý a nepředstavovaly pro něj žádnou mimořádnou změnu.

Vigilie za počatý lidský život

Dnes, v sobotu 27. 11. 2010, bude Svatý otec ve svatopetrské bazilice předsedat modlitbě prvních nešpor První neděle adventní. Z vděčnosti Pánu za Jeho Vtělení, které dává každému lidskému životu pravý smysl a důstojnost, budou přítomní věřící prosit také o ochranu každé lidské bytosti povolané k životu. Touto vigilií, předcházející liturgii hodin, bude Církev na přání Svatého otce na celém světě prosit Pána o milost obrácení srdcí a povznesení kultury života a lásky.

Za naše bratry a sestry aneb Už jsme spali moc dlouho…

Nedávno jsem se tázal, proč opouštíme své souvěrce, kterých stále více ve světě úpí pod čím dál brutálnějším pronásledováním (viz článek Křesťané, proč opouštíte své bratry?). Poté jsem také informoval o tom, jak dopadl můj test v podobě dotazu jednotlivým stranám a MZV ČR na téma pronásledování křesťanů v Pákistánu. Fakta a zjištění uvedená v těchto článcích i následné reakce mne dovedly k přesvědčení: spali jsme už moc dlouho.

Náboženský cíl vzdělávání

Náboženství můžeme ze vzdělávání vyloučit pouze jednoznačným a ještě k tomu záměrným zužováním myšlení. Nepopírám, že to v jistých případech může být nejmenší z mnoha zel, že to může být jakási loyalita k politickému kompromisu, že je to jistě lepší než politická nespravedlnost. Ovšem sekulární vzdělávání je omezení, i kdyby to mělo být sebeomezení. Je přirozené říct, co si myslíte o přírodě, a zejména co si myslíte, aby se tak řeklo, o přirozenosti přírody. První a nejzřejmější věc, o kterou se člověk zajímá, je to, v jakém druhu světa žije a proč v něm žije. Pokud to nevíte, tak to samozřejmě nemůžete říct, ale už sám fakt neschopnosti odpovědět na otázku, kterou někdo druhý nejzjevněji položí může, a nemusí být tím, co někteří lidé označují za vzdělání, ale rozhodně to není nijak brilatní ukázka poučenosti. Vaše motivace může být velkorysá, nebo jen mírná, ale rozhodně není sama o sobě vzdělávací.

Sv. František a Nejsvětější svátost

Papež Benedikt XVI. na počátku listopadu tohoto roku oslovil svým dopisem Italskou biskupskou konferenci. Učinil tak v souvislosti s připravovaným novým italským překladem misálu. V dopise se věnuje stále tolik palčivé otázce liturgické reformy. Píše zde mimo jiné o průběhu liturgické reformy po IV. lateránském koncilu (rok 1215) a o tom, jakou v této reformě sehráli roli sv. František a jeho bratři. Svatý otec cituje z některých Františkových děl a ukazuje na jeho hluboku víru a eucharistickou úctu.

Sjezd skončil, co teď bude s KDU-ČSL?

Máme za sebou mimořádný sjezd KDU-ČSL. Vedení strany prošlo radikální personální proměnou: je omlazené, žhavé do práce a v souladu s požadavky sjezdu dává najevo, že stranu plánuje překopat a zmodernizovat. Co to znamená pro katolické, potažmo křesťanské voliče? Možná všechno. A možná taky nic…

Rozhlédnutí 2010/11/22

Ve světě hrálo klíčovou roli dění okolo Svatého stolce: jednak jmenoval nové kardinály, jednak si novináři vymysleli, že papež zásadně změnil přístup ke kondomům. U nás se zase uskutečnil mimořádný sjezd KDU-ČSL.

Z akcí a očekávaných událostí vyzdvihujeme jednak sobotní papežem vyhlášenou vigilii za počatý život, jednak petici za záchranu Asie Bibi. Prosím, připojte se…

Cesta

Dnešní básně o lidském prozření, nahlédnutí skutečnosti a úžasu z krásy pocházejí ze sbírek Jenom vzlyk temnot Františka Lazeckého a Elegie z Duina Rainera Marii Rilka.