Du lieber Böhmerwald

Vytržen ze šíleného stereotypu velkoměsta dostal se Lesní chodec zase do své krajiny. Podzimní háv těm krásným kopcům tak sluší. Paleta Stvořitelova je bohatá jako velkorysá, přímo hýřivě štědrá.., Šumava připomíná v tento čas dámu v elegantním oblečení, které umně skrývá rány na duši i na těle.

Chodec prochází krajinou, jíž obývají mnozí, rozumějí jen někteří a zná jen Bůh Otec.., zamšelé kříže na rozcestích, občas kaplička v poli či Spasitel pokryt lišejníkem a mechem, jenž nikdo neodklízí a nesnímá.

Rozbořená stavení, rozdrcené kusy cihel, jimiž ti noví vyspravují cesty a po hřbitovech rozeseté pomníky vyprávějí o trestající ruce Boží, která vystavila účet za klonění se kříži, ovšem kříži zalomenému.., avšak pamět místa zůstává, vydává svá svědectví, kusy vyvržené jakýmsi příbojem času, němé svědky tragédií i prchavých chvil křeče závěrečného triumfu Siegfriedova.

Slovo jak z ponurého výjevu..,“schollengebunden“, ale my všichni jsme někde ukotveni. Tou kotvou však zůstává jen a pouze láska Stvořitelova a náš tak málo projevovaný vděk.

Nakonec v gotické lodi kostela dávných havířů sedí jedni i druzí, mnozí již blíže věčnosti a říkají totéž, modlitby staré jako Spasitelova Církev a konejšívé jako modře zbarvený plášť Matky Boží..

Kriste Vševládný, kéž by jsme se klaněli jen a vždy Tobě!

Kašperské hory na sv. Paulina – Anno Domini 2010.

Antonín Šalanský

K diskusím níže:

Duše a hvězdy poskytují na svých stránkách prostor k pokud možno svobodné a otevřené diskusi nad články a příspěvky, které čtenářům předkládají. Nemohou ovšem ručit za správnost diskuzních příspěvků, které také pochopitelně nemusí vyjadřovat názory redakce. Příspěvky obsahující nemístné vulgarity nebo urážky budou mazány.

Aktualizace:

Diskuze ukončena a promazána, protože daleko překročila přijatelné hranice.