Monthly Archives: Říjen 2010

Příchod listopadu

Již co nevidět se ocitneme v novém podzimním měsíci, který se začíná velkou křesťanskou slavností Všech svatých. Suzanne Renaudová, manželka básníka Bohuslava Reynka, dobře rozuměla kouzlu podzimu a také důležitosti přímluvy svatých v nebi. V dnešním poetickém koutku Vám přinášíme básně z její sbírky Chvála oběti.

Quis autem custodiat ipsos custodes?

Quis autem custodiat ipsos custodes? To se ptám čím dál častěji. Kolikrát mám v této zemi pocit, že hlídači a pastýři byli vyměněni za nepřátele a služebníky zla. Dovídáme se od nich, že „manželství je natrvalo, takže bychom měli vybírat velice pečlivě, nicméně pokud by se to nepovedlo, není důvod věšet hlavu, neb církevní právníci jsou kabrňáci a ti nás vysekají ze všeho, i z manželství“ (P. Petr Piler SDB při vzdělávání vysokoškoláků)…

Je každý těžký hřích těžký?

Tato trochu provokativní otázka je záměrným protimluvem. Je jasné, že pokud je těžký, tak nemůže  být lehký. Je to asi tak, jak ve známé hádance, co je těžší, zda kilo železa nebo kilo peří. Otázka však signalizuje problém, který někdy máme s rozlišením těžkého a lehkého hříchu. Mnozí si snad ještě pamatují katechizmovou poučku, že těžký hřích je vědomé a dobrovolné přestoupení Božího zákona v závažné věci. Teoreticky je to jasné, v praxi to tak jednoduché vždy není. Dříve než postupně probereme tři hlavní prvky, které činí hřích těžkým, je dobré připomenout, že těžký hřích bývá též někdy označován jako smrtelný. Je to jen jiné označení téže skutečnosti. Smrtelný mu říkáme proto, že působí duchovní smrt a ve svém konečném důsledku vede ke smrti věčné. Hřích lehký někdy také nazýváme všedním či běžným.

Ve škole svatého Josefa: říjen 2010

Přinášíme Vám krátkou reportáž z letošního setkání Ve škole svatého Josefa.

Ó, Dobeši, Dobeši!

Ó, Dobeši, Dobeši! To bylo řečí, že kantorům na platy se nešáhne! Naopak, přidáno že dostanou. Však pánů Kalouska a Nečase Dobeš jsa poslušen, jediným škrtem pera svého ministerského, kantory školství církevního o procent deset na platech krátiti ráčil.

Na základě rozhodnutí vlády ČR o krácení výdajů rozhodlo ministerstvo školství ČR, vedené ministrem Josefem Dobešem, o krácení dotace církevním školám ve výši 10% v posledních třech měsících roku 2010.

Rozhlédnutí 2010/10/25

V ČR bylo v minulém týdnu hlavní událostí druhé kolo voleb do Senátu, v Polsku dominovaly spory o umělé oplodnění. Nadcházející týden přináší především svátek apoštolů Šimona a Judy (28. 10.) a tradičním katolíkům i Slavnost Krista Krále (31. 10.) , z národního hlediska je významná i památka bl. Marie Restituty Kafkové. V Pardubicích o víkendu proběhne celostátní sjezd Mladých křesťanských demokratů.

In propria venit!

V posledních poetických koutcích jsme věnovali zvýšenou pozornost naší Nebeské Matce, protože se nacházíme v růžencovém měsíci, který nám Ji připomíná a zdůrazňuje důležitost Jejího přání ohledně modlitby. Ovšem naším prvním a posledním cílem, krásným Synem této rajské květiny, je Pán Ježíš Kristus. Básně o Jeho primátu v našich životech napsali Jan Vinař a Nea Marie Brkičová.

Kdo je to? (1)

Čas od času Vás potěšíme malým kvízem: nabídneme vám obrázky či stručné úryvky životopisu (či jiné návody) dvou osobností spojených s katolictvím a jeho dějinami. Kdo je pozná, může zaslat správná jména redakci (duseahvezdy@centrum.cz). Odpovědi lze zasílat vždy do nejbližšího úterku 10:00 od zveřejnění otázek. Správné odpovědi budou zveřejněny v úterý na ADaH i se jmény/přezdívkami těch, co je redakci zaslali (případně jejich počtem, bylo-li by jich moc). Tři nejúspěšnější účastníci prvních deseti kol budou odměněni (kdo ale chce soutěžit o odměnu, musí uvést v mailu adresu, na kterou je možné ji poslat). Redaktoři soutěžit nemohou.

Tedy – první kolo:

Bůh má přednost, pane Tusku

Polský premiér má problém. V tamním parlamentu sedí něco katolíků. Nebo alespoň poslanců, co si rádi na katolíky hrají. Občas to představení sice zaskřípe, ale dá se říci, že skuteční katolíci a nadaní herci dají dohromady poměrně velkou skupinu. Možná i většinu. Ostatně i premiér Tusk si na katolíka občas hraje, byť tedy rozhodně patří, pokud jde o katolickost, k těm méně nadšeným a nadaným hercům.

Neznámý svatý: blahoslavený císař Karel I.

Dne 3. října 2004 beatifikoval papež Jan Pavel II. rakouského císaře Karla I. (jako český král byl označován Karlem III.) Jeho svátek byl ustanoven na 21. října, tedy datum jeho sňatku s princeznou Zitou Bourbon- Parma.

Beatifikace je předstupeň ke kanonizaci a liší se pouze tím, že kult beatifikovaného je spjat s místem jeho působení popř. hrobu. Církev zde již vyslovila s konečnou platností, že se jedná o člověka, který již dosáhl nebeského království a který je dáván ostatním za vzor pro jeho křesťanský život.

Kdo je tedy blahoslavený Karel Rakouský?