Malý slovníček tradice

Na Facebooku se odehrála zajímavá diskuse, která mi připomněla, jak v zoufalé situaci je církev pokud jde o vzdělání věřících i kléru a tu absurdní nenávist proti tradiční liturgii, kterou věřícím i kněžím naočkovali liberální ideologové. V tomto případě se obojí profláklo do takové míry, že to už zahrnuje i určitou porci absurdní komiky.

Na počátku bylo jedno video, které kolovalo po Facebooku, konkrétně tohle:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=oUNfbgRJOe8]

a komentář k němu:

FSSP transform a modernistic free-standing altar into a very beautiful High Altar. The church that this took place in is in France and is now operated by the Fraternity of St. Peter. The complete time for this „Altar-ation“ was just about 15 minutes!

A nyní k tragikomedii, která se odehrála pod tímto odkazem u jednoho nejmenovaného uživatele Facebooku. Pod videem se rychle srotila zajímavá skupinka debatérů vyznačujících se sice téměř nulovými znalostmi tradičního křídla církve, zato však zapálenou nenávistí k němu. Následovala diskuse o těch proradných exkomunikovaných odpadlých lefébvristech z mimořádně podezřelého spolku FSSP.

Chápu, že v tématu evidentně nevzdělaná laička může nechápat rozdíl mezi termíny tradicionalista – lefébvrista – FSSP – FSSPX, i když se znalostmi na úrovni „lefébvrista = každý, kdo jeví zájem o tradiční mši“ by člověk očekával přece jen určitou zdrženlivost. Že podobnou úroveň znalostí, jen trošičku vyšší, vykazoval i další horlivý účastník diskuse – dominikánský kněz, už vnímám jako velice smutný doklad toho, jak moc upadla dominikánská vzdělanost.

Nejvíce mne ale dostalo prohlášení onoho dominikána, že „Kdyby církev fungovala, jak o tom stále hovoří FSSP, byla by už na stole oficiální exkomunikace všech, nejen těch kdo ve FSSP jsou, ale i Těch kdo s nimi spolupracují a chodí na jejich mše.“ Je to pitoreskní nejen protože si řečník zjevně plete FSSP a FSSPX, ale předeším protože v dané diskusi si s takovýmito postoji notoval s jedním z nejznámějších českých propagátorů a stoupenců německo-rakouského odpadlického hnutí Wir sind Kirche! Jak by asi ve fungující církvi dopadl ten? :-)

Nyní slíbený slovníček tradice, zjednodušený pro naprosté laiky:

Tridentská mše – mimořádná/stará forma vysluhování římského ritu. Podle motu proprio Summorum pontificum mají kněží a biskupové oblastí, kde si ji věřící žádají, udělat maximum proto, aby jim byla poskytnuta.

Tradicionalista / tradiční katolík – milovník tradice a tridentské mše. Tradicionalistická (dle mého soudu vysoce pozitivní) orientace je zcela legitimní a nezávadná a z hlediska církevních zákonů a katolické víry nezakládá žádný důvod ke znepokojení.

Kněžské bratrstvo sv. Petra (FSSP) – legitimní a oficiální tradicionalistický seminář a tradicionalistická kněžská společnost žijící ve shodě s celou církví. Návštěva jeho akcí je z hlediska církevních zákonů a katolické víry zcela bezproblémová.

Kněžské bratrstvo sv. Pia X. (FSSPX), tzv. lefébvristé v užším slova smyslu – společnost tradicionalistických katolických kněží založená arcibiskupem Lefébvrem. Vztahy s oficiálními strukturami katoliké církve jsou napjaté, v současné době ale probíhají oficiální jednání, která to mohou změnit. Podle oficiálního postoje úřadů katolické církve jsou její kněží a biskupové suspendováni „a divinis“, což tito nerespektují. Jimi vysluhované svátosti jsou samozřejmě platné. Návštěva akcí pořádaných FSSPX může být vnímána kontroverzně, ale pokud autor ví, zodpovědné církevní úřady neshledávají v takovémto jednání žádný důvod k ukládání církevních trestů.

Lefébvristé – pejorativum zahrnující v užším slova smyslu kněze FSSPX, v širším i příznivce bratrstva navštěvující jeho akce.

Ignác Pospíšil

K diskusím níže:

Duše a hvězdy poskytují na svých stránkách prostor k pokud možno svobodné a otevřené diskusi nad články a příspěvky, které čtenářům předkládají. Nemohou ovšem ručit za správnost diskuzních příspěvků, které také pochopitelně nemusí vyjadřovat názory redakce. Příspěvky obsahující nemístné vulgarity nebo urážky budou mazány.