Otevřený dopis Michaele Šojdrové

Vážená paní (místo)předsedkyně,

musím říci, že jste mne zaskočila. Čekal bych, že jako dočasná šéfka strany nebudete tak aktivní ve své snaze KDU-ČSL definitivně zničit. Ale zjevně jsem Vás podcenil. Mluvím pochopitelně o TOMTO.

Dovolte mi, abych Vás upozornil, že pro nemalou část těch, co vás ke své velké smůle ještě volili, i pro řadu vašich nešťastných členů, jsou ona konzervativní témata jediným důvodem ospravedlňujícím existenci vaší po téměř všech ostatních stránkách nebohé strany.  Nebohé po stránce personální, know-how, vystupování před občany i obyčejné lidské slušnosti a cti jejích vyšších představitelů (včetně Vás osobně).

Doufejte, že se ve Vaší straně rychle najde nějaká silná osobnost, která se tomuto Vašemu šílenství hlasitě postaví (a když říkám hlasitě, nemyslím tím nesmělé špitání pana Carbola), jinak je s KDU-ČSL konec definitivně a to jen a pouze Vaší vinou – přesněji vinou Vaší manifestované zbabělosti a proradnosti, vinou zrady křesťanských ideálů, na které se furt odvoláváte, byť jste již dlouho v jejich dodržování laxní více, než je ochotna většína katolíků snášet.

S pozdravem Ignác Pospíšil

PS: Od roku 1997, kdy jsem získal volební právo, až do letoška jsem volil jen a pouze Vaši stranu. Dnes děkuji Bohu, že jsem Vám v posledních volbách po dlouhém váhání poprvé hlas nedal, protože udělat to, musel bych se v tuto chvíli hanbou propadnout. Opravdu ale lituji těch katolíků, co tak učinili.

Aktualizace:

Vyšlo i na iDnesáckém blogu.

36 Responses to Otevřený dopis Michaele Šojdrové

 1. […] (28. 8. ráno) připojuji odkaz na otevřený dopis Michaele Šojdrové. […]

 2. -tn- napsal:

  Také se nemusím stydět za volby :-)

 3. Armin napsal:

  Ano, tohle je rada „katolických“ liberálů formovaný různými církevními huntími typu Focoláre. Zahoďte mravní imperativy a ideály vzešlé z katolické věrouky a mravouky a bude mít tzv. úspěch v očích světa. Tímto je KDU-ČSL mrtvá. Tu zahozenou korouhev musí pozvednout někdo jiný například Koruna Česká či PaS.
  Dle mého názoru by se těchto témat měla zhostit KČ a duchovně navázat na odkaz našeho zatím posledního krále blahoslaveného Karla Habsburského a jeho ženy (jsem přesvědčen, že svaté) královny Zity.

  Podívejte se zde a připojte se k modlitbě.

  http://www.farnost-recice.cz/clanky/duchovni-slovo/modlitby/modlitba-za-obnovu-monarchie-a-spravedlive-vlady/

  • cinicius napsal:

   Osobně bych viděl možného důstojného nástupce KDU-ČSL v Koruně České, Konzervativní straně nebo zcela novém subjektu.

   • Armin napsal:

    Konzervativní strana je protestantského ducha a přímo adoruje zednářský režim USA, včetně ducha TGM, Beneše a zednářské lobby I. ČSR. V duchu protestantského mesianismu a dispezionalismu do krve hájí U.S. politiku na Středním východě. Stát Izrael má v jejich pojetí skutečně bianko šek na jakékoliv zvěrstvo. Znám je osobně a jsou skutečně dost „šílení“, zcela mimo realitu duchovní i politickou.

   • Znaimer napsal:

    Ale paradoxem je, že máte mnohé společné…

 4. Armin napsal:

  Katoličtí monarchisté či sympatizanti s katolickou monarchií se tuto modlitbu začnou modlit každý den ve 20:00h od svátku Povýšení svatého kříže.

 5. Felix napsal:

  Pane Pospíšile, je to Váš dopis, proto několik poznámek k Vám:
  – Vzpomínáte si, že jsem paní Šojdrovou ještě před volbami nazval rudou a kolaborující s režimem? Čemu se teď divíte?
  – Proč pláčete? Já si naopak myslím, že postup paní Šojdrové je úplně konsistentní s tím, jak tato strana pokračuje, jak se vyvíjí.
  – Nezdá se Vám, že na tomto postupu strany je razítko CDU? O CDU jsem tu víckrát psal.
  – A nezdá se Vám, že tato německá karta souzní s lidoveckým eurofanatismem, což je vlastně deutschefanatismus?
  – Nezdá se Vám, že už 60 let volají lidovci po „silné osobnosti“? Pane Pospíšile, to není v osobnosti, ale v prostituci, dlouhodobé prostituci.
  – Ke Konservativní straně: vše, co tu bylo řečeno, i panem Arminem, je v zásadě, tedy v hrubých rysech pravda. Konservativní strana je stranou neokonservativní se všim, co k tomu patří (blíže např. euportál nebo pan Hájek).

  K panu Arminovi: Nedomnívám se, že Koruna česká je v této době tou správnou volbou. Politika je uměním možného a myslím, že dnes je obnova monarchie nemožná. Ty hlasy jsou pak ztracené a dále narůstá frustrace. I když považuji rozbití Rakouska za chybu (jeho zachování tehdy za nesmírně obtížné), přece jen si myslím, že obnova moínarchie, byť je to cíl správný), není na pořadu dne a není tak správné s tím začínat. Konservatismus musí postupovat reálnými (!) kroky vzad.

  • cinicius napsal:

   Ano, je to pokračování (respektive dotažení do hořkého konce) sebevražedného sebedestruktivního trendu, bohužel, doufal jsem, že se probudí ti věčně spící mýtyčtí „dobří lidovci“ a otočí kormidlo. Bohžel to je zřejmě nerealistické. Nemám už delší dobu žádné iluze o (místo)předsedkyni Šojdrové. Ale doufal jsem, že by se mohl objevit někdo alespoň trochu důvěryhodný, kdo by se ji pokusil zastavit. Marně.

   Koruna Česká jistě nezíská 51 % hlasů, aby mohla spustit svoje refrendum o monarchii. Ale opravdu by nemohla pro začátek získat 6 % hlasů a převzít roli KDU-ČSL? Určitě by ji (ne)zvládla minimálně stejně dobře.

   • Felix napsal:

    KČ se do parlamentu nedostane. Právě kvůli té monarchii. Tou není vhodné začínat. Novou stranu – možná. Já jsem volil Svobodné, zatím nezklamali, ale zatím taky lůčí. Jsou to liberálové jiného typu než je „konservativně-liberální“ Roman Joch, i jiného typu, než je KoZZZervativní strana. Myslím si, že pokud by se podařily některé jejich „liberální“ projekty, byli bychom rázem o 100 let nazpátek. A pak by se znova vidělo, co dál.

   • Felix napsal:

    lůčí-mlčí

   • Paul Max napsal:

    Pane Felix, to co píšete jsou holé nesmysly. Každý slušný katolík by měl pamatovat na křesťanské ctnosti jakými jsou i věrnost a láska k vlasti. Pokud je všeobecně známo, že Masarykův bolševicko-zednářský puč v r. 1918 připravil legitimního českého krále o moc a nastolil bezbožeckou zlodějskou republiku(jež okradla za 90 let existence kdekoho), mělo by být snahou každého katolíka jakkoliv se snažit poměry vzrátit zpět k legitimní vládě a udělat konečně pořádek ve státě. Nebuďme jako kacířští lidé, jež si vybírají dle svých chtíčů, co jim zrovna vyhovuje. Republika je „parchant“ sňatku zednářů s revolucí. Monarchie je stále aktuální způsob jak sjednotit středoevropské národy v křesťanské lásce, svornosti a spravedlnosti. Ekonomicky je to také zajímavý útvar. Vzpomeňte jen na ekonomickou vyspělost monarchie a světovost tohoto průmyslu. Od r. 1918 je naše „samostatná“ země pouze druhořadým evropským státem a to do dnešních eurodnů. Bezvěrecká socialistická EU je jen dalším chomoutem jako byl pakt se Sověty a očekávat můžeme jen další zklamání. Ekonomicky i mravně je naše „republika“ v „řiti“.

   • Hamish napsal:

    A ktere ze to evropske narody chcete sjednotit v KRESTANSKE lasce?
    Bezverecke Cechy, formalisty Rakusaky, postupne odpadajici Slovaky a podivne Madary?
    Jakkoliv nesouhlasim ani s Felixem, ani s vami, presto je vas nazor jeste fantasmagorictejsi, nez ten Felixuv.
    Pokud pro vas byla idealem R-U se svymi rozvody a Amtskirche, tak tedy potes Pan Buh!
    Christianitas lze nastolit teprve po nejake obrovske katastrofe, kdy prezrane pupky hedonistickych neznabohu konecne prasknou a lidé si vzpomenou na Pana Boha a pravou viru. Do te doby muzeme jen cekat a modlit se.

   • Felix napsal:

    Paul Max má v něčem pravdu, v něčem ji máte Vy, Hamishi. Myslím, že není vhodné čekat na katastrofu, která opravdu může přijít. Vše je třeba mít připraveno. A taky nejsem přítelem ani skokové kontrarevoluce, spíše vytrvalého pohybu zpět. A to ještě ne ve všem. Takový radikalismus ohledně 1. republiky dokonce může být cílenou provokací jejích příznivců. Pokud jde o národy, které jsou tu ujmenovány, je třeba i u nich probouzet zdravé smýšlení a v dobrém se s nimi spojovat. A je to i Polsko, Litva, Slovinsko, z historického hlediska i Chorvatsko. Podělané je to mnohde. A není to jen úkol Českých zemí. Pan Hamish správně vypíchl některé, bylo jich mnohem víc, doslova smrtelných vad RU. Ještě nakonec opakuji hlavní myšlenku: Postupný, dá-li Bůh nezadržitelný postup vzda v tom, v čem je třeba, až k té Christianitas. Není vhodné začínat heslem „monarchie“. A na něco jsem zapomněl: Stejný postup vzad musí být i v církvi. Hlavně v církvi. Zase to není možno zužovat na ritus. Kdo znáte dějiny před 50 a 100 lety v církvi, viděli byste, jak mnoho bylo shnilého tehdy. 2. vatikán měl opravdu před sebou velký úkol, měl mnoho co řešit. Ale jak to dopadlo? Pane Hamishi, zase, prosím, neříkejte jak. Díyk.

   • Paul Max napsal:

    Pane Hamisch, nejste úplně v obraze, alespoň co se historických a faktických dat týče. Amtskirche, jak nazýváte hanlivě Kristovu Církev v Rakousku – Uhersku měla oproti dnešnímu stavu obrovskou výhodu. Zásluhou rakouského císaře byli jmenováni na biskupské stolce především slušní a odborní kandidáti(oproti dnešním tlačenkám z fokoláre), u kterých bylo směrodatné to, zda nejsou zednáři či nacionalisti a tudíž i škudci pokojného soužití v monarchii. Zapomínáte i na skutečnost, že zásluhu za zvolení papeže sv.Pia X. a vetování zednářského kandidáta na papeže Rampolly nese na svých bedrech právě císař František Josef I. Zbožnost císaře Karla I., dnes již blahoslaveného je to, co skutečně náš národ potřeboval a dodnes potřebuje. Nemohu se ubránit dojmu, že kdyby nebyl Masarykem a dalšími zednáři zbaven moci, mohli jsme být všichni úplně někde jinde…
    Co se vámi zmiňované katastrofy týče, to samé si mohl říci sv. Jan Vianey, nebo i sv. Don Bosco a další světci a nemuseli se složitě snažit a namáhat obrátit věci a lid k lepšímu. Mohli prostě sprásknout ruce a čekat, až ty ostatní, špatné a chybující Bůh zahubí tresty. I světci si mohli říci co si asi říkáte právě vy Hamisch: jen já jsem ten správný, bezchybný, dokonalý a zbožný…

   • Armin napsal:

    Hamish: Ale brachu, nebuď vůči habsburské monarchii takovým pesimistou. Sám dobře víš nač dojela. Jejím problémem nebyla dynasti, neligitimita vlády či ekonomický kolaps, problémem byla skrytá žido-liberální revoluce vyprodukovaná osvícenstvím. Což by se ovšem nezdařilo, kdyby, žel bohu, rovněž nedošlo ke zradě víry nejen měšťanstvem a intelektuály, ale také šlechty. Přesto mezi nimi byly i skutečně katolické duše. Proč myslíš že byla „Velká válka“, inu musela být, aby byly trůny vyvráceny a zničeny vazby na Katolickou církev a papeže typu sv. Pia X. Bez totálního válečného rozvratu to zařídit nešlo. Jestli někdo nese zásadní vinu na této válce-revoluci, tak to jsou zednářské kruhy (za tiché iniciace bankéřských rodin Rothschild, Warburg, Löebe atd.) roztroušené v celém tehdejším politickém systému Evropy a zvláště pak ve Francii, Anglii a USA.

   • Armin napsal:

    Hamish: Ještě jednu věc. Nezapomeň na jedno, že revoluce v roce 1848 byla aplikací revoluce francouzské do systému habsburské monarchie. Když císař podepsal např. rozvodové zákony, tak již byl tzv. konstitučním monarchou, tedy monarchou, který je tady prostě od toho, že podepisuje zákony, nebo holt riskuje, že bude stržen stejně, jako by dopadl Václav Klaus, kdyby nepodepsal Lisabonskou smlouvu. Už tehdy císaři vládli přes hlavu mocní bankéři a průmyslníci (průmyslová šlechta), užiteční idioti ze říšského sněmu a různí liberální samozvanci hovoříce tu německy, tu maďarsky nebo česky. Jediné co mohl asi dělat byla snaha uchovat co jen šlo a když už to nešlo, tak nad tím zlomit hůl a konflikt se Srbskem (prodlouženou rukou zednářských operací v Evropě) vložit do Božích rukou a být alespoň čestně poražen, což znamenalo porážku „starého světa“ nebo ten nový svět řval „demokracíééééééé, svobodáááá, rovnóóóst a podobné kraviny.

   • spitfire napsal:

    Už to bohužel u Zednářů není takový jaký to bývalo. Dneska chce bejt zednářem kdejakej kapitán fotbalového teamu. Jenže považte. Kdyby šlo jen o extraligu, ale kdepak. Kdejakej mančaft z okresního přeboru, chce mít nějaký zastoupení v místní lóži. Ten tlak na zednáře je hroznej. Tadyhle zařídit remízu, jinde zařídit tři pokutový kopy. No řeknu vám, ach jo, to byla zlatá doba když jsme rozhodovali o krachu na burzách, když jsme ovlivnovali cenu zlata, hlasování o tom, která evangélia budou oficiální, nebo volbu Papeže. Jó máte recht svět je zkaženej. Ted rozhodujem i tom kudy povede cyklostezka.

  • Armin napsal:

   Monarchie není hlavním cílem KČ, je to spíše dlouhodobý cíl a KČ alespoň hraje s otevřenými kartami. Politika v demokracii není „umění možného“, ale obyčejný obchod s iluzemi lidí a rovněž hrou s jejich emocemi. Myslím že platí – „Malý jest ten, kdo má malý cíl“.

   • Znaimer napsal:

    Takže hlavním cílem monarchistické strany není monarchismus? No to jsou mi věci, jaký je pak tedy raison d’être? Snad ne republikanismus?

    Dále si pletete politiku a ideologii – nic překvapivého.

 6. xenofon napsal:

  V obrysech souhlasím s názorem Ignáce Pospíšila, i když sám bych to takto neformuloval. KČ si vážím, ale stejně jako další, i já se domnívám, že přílišné lpění na monarchii je stahuje do politického suterénu. KONS jsou zajisté lepší alternativou, než ODS nebo TOP (o ještě horších stranách nemluvě), ale ztotožnit se s jejich programem a stylem nemohu. Problematičtí jsou i Moravané a nešťastný jsem u vývoje u Svobodných (Matějka, spolupráce se Suverenitou).

 7. antal89 napsal:

  Napadla mě jedna věca, která se asi jako jediná zdá rozumná – sepsat petici, získat co nejvíc podpisů a předat výsledky paní Šojdrové osobně.

 8. lukáš krutský napsal:

  Jako zatímještělidovec bych takovou petici okamžitě podepsal.

  • Pius napsal:

   Já taky. Ale už jím dlouho nebudu. Mému vystoupení brání jen to, že mi už KDU-ČSL nestojí ani za to, abych si našel čas k sepsání dopisu pozůstalým členům, proč odcházím – za to mi ještě stojí.

 9. spitfire napsal:

  Pospíšile, musíte se cítit strašně podvedený. To není problém KDU, nebo Šojdrové…je to vaše osobní prohra, proč by jste jinak v závěru dopisu použil to cliché o tom jak jste dříve volil a jak jste volil dnes.

  Pokud má šojdrová takových dopisů více, navrhuji, aby ten váš dala úplně nahoru. Víc asi pro Vás udělat nemůže.

 10. Jan napsal:

  Nic překvapivého. Kalousek měl pravdu: většina lidovců jsou socialisté chodící do kostela.

  • Felix napsal:

   V tom měl neznaboh Kalousek pravdu. Proč? Katolíci jsou vycvičeni k jisté kázni, a už od dob RU viděli ve státu jakéhosi pastýře č. 2. Dále uvažme obrovskou centralizaci vššeho, ten proces stále, bohužel pokračuje. A centralizace = socialismus. Takže je-li tu socialistický stát (pozo: neplíst si s komunismem), katolíci, kteří stát poslouchají, jsou nutně socialisty. Jak z toho ven? Kalouskovými nadávkami se nic nespraví. Je třeba boje proti socialismu = centralizaci. Všemožného boje. Jak občanského, tak církevního. To je ještě důležitější úkol, než je boj za svobodu. Protože, když se v dnešní situaci vybojuje svoboda, socialismus ji po krátké době zase odebere. Papežové to dobře věděli: všestranná decentralizace, stálý rozvoj subsidiarity. Pokud bude centralizace pokračovat (a má nesmírně mnoho podob), budou katolíci furt socialisty, kteří chodí stále méně do kostela. Vždyť se podívajte jen a jen na boj proti Šodrové blbostem? Šojdrová je naprosto typickou socialistkou chodící do kostela. Ona je prototypem těch, kvůli kterým – neznaboh – Kalousek utekl od lidovců (on neutekl kvůli chození do kastela, on byl zhnusen jejich centralismem, socialismem). A takových je v lidové straně mraky. Eurofanatismus – co to je jiného, než zbytnělý centralismus, tedy zase socialismu.

 11. Hamish napsal:

  @Armin – ale jo, tohle ja vim. Jenze mám pocit, ze zdaleka nejde „jen“ o rok 1848, ale zacalo to davno pred Josefem II. Zotroceni Cirkve na poslusne uredniky.
  @Pavlik – a krom ad hominem a magorskych napadu mate jeste něco?

 12. miroslav krabec napsal:

  takže se blíží komunální volby a jistě mnozí moudří z tohoto fora budou kandidovat (samozřejmě po svými vlastními jmény) tím pádem budou moci hájit obec před centralizací a mohou si udělat jméno a kandidovat v celostátních volbách a za pár let je vyhráno…..

 13. BERAN napsal:

  U paní Šojdrové jsem se dočetl:

  „Právě v minulém týdnu, 27. srpna, vyšla v MF Dnes zmínka o tom, že KDU-ČSL ustupuje od tradičních témat. Pan redaktor v titulku posunul obsah našeho rozhovoru, za kterým si ale stojím. Chceme se zbavit nálepky „klerikální strany“, chceme se otevřít novým voličům s novými tématy, anebo budeme stále opakovat totéž? Ze mě nikdy nebude liberál, ale mohu respektovat nový trend v tom, že prezentace našeho programu bude jiná. Noví lidé, nová témata. To neznamená, že my, kteří zůstáváme, měníme názor, ale mělo by to znamenat nový prostor pro nové tváře, nové myšlenky a novou prezentaci křesťansko-demokratické politiky. Pokud to nedokážeme, nikam se neposuneme.“

  http://www.sojdrova.cz/view.php?cisloclanku=2010083001

  B.

  • cinicius napsal:

   Jinými slovy, vychází mi z toho, že to dotyčný redaktor vystihl, jen se to Šojdrová snaží zakrýt rozplizlejšími a malebnějšími formulacemi.

Napsat komentář: Felix Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *