Monthly Archives: Květen 2010

K volbám: Liberálové.cz, Moravané a ODS

Dnes nás čeká jedna strana pro křesťana nepoužitelná, jedna v jistém smyslu sympatická a jedno nouzové řešení.

Maria, vyslyš hlas můj!

Z hlubokosti volám k tobě, ó Maria !

Maria, vyslyš hlas můj !

Uši tvé ať pozorují hlasu a modlitby mé.

Když Syn tvůj na hříchy mé pamatovati bude,

kterak budu moci obstáti ?

Ale skrze tebe naději mám k odpuštění

a spoléhám se na dobrotu tvou

a srdce mé doufá v milosrdenství tvé.

Od rána až do večera vzdychám bez počtu k tobě.

Neb v tobě jest milosrdenství

a hojné dosáhnutí milostí.

A ty vysvobodiž služebníky své

ode všech hříchů jejich.

Sláva Otci, i Synu, i Duchu svatému.

A sláva buď Královně nebeské

Se všemi svatými na věky..

Amen.

Ze sbírky modliteb k Panně Marii, vybraných ze starých kancionálů a šetrně jazykově upravených Václavem Durychem. Vydáno ve spolupráci s Katolickou cestou Durychovou.


Katolická cesta Jaroslava Durycha V – Těžký spánek

Jsem přesvědčen, že tento „obnovený křestní slib“ Durycha ne­ustále vybízel, aby za Církev bojoval v tisku. To však na sklonku světové války nebylo tak jednoduché. Cenzura pracovala na plné obrátky.

K volbám: Koruna Česká, Konzervativní strana a Strana svobodných občanů

Pokud jste z doposavad probíraných stran znechucení, dnes to už snad bude lepší, alespoň z programového hlediska. Je faktem, že překročení 5% hranice se neočekává ani od jedné ze stran, o kterých pojednávám dnes, ovšem ony doby, kdy jsem byl přesvědčen, že je důležité vybrat si stranu, která se do Parlamentu dostane, jsou za mnou.

Rytíři života 2010

1. ročník ankety Rytíři života je za námi, výsledky byly vyhlášeny, zbývá soutěž zhodnotit. Smyslem soutěže je rozšířit povědomí o osobnostech a organizacích české pro-life scény, vyjádřit jim podporu a ocenit jejich práci. To se do jisté míry podařilo, stránku navštívily stovky lidí, i když, přiznám se, jsem očekával ještě více.

Rozhlédnutí

Skončila anketa Rytíři života, která mezi pro-life osobnostmi vyzvedla JUDr. Jiřího Karase a mezi pro-life organizacemi Hnutí Pro život ČR. HPŽ ČR získalo příslib KDU-ČSL, že strana bude aktivnější v bioetických otázkách a podpoře paliativní péče.

22. května proběhne tradiční orelská pouť na Svatou Horu a 23. května vzpomeneme na 60. výročí zavraždění Stanislava Broje.

Víra

S příchodem víry do života člověka se svět stává dvojí. Už  nejsme uvězněni v evidentní realitě našich všedních dnů. Odehrávají se zcela jiné skutečnosti, než jen ty přístupné zraku a vnímání smysly lidí. V tomto dvojím světě hraje významnou roli kontakt a sdílení. Najednou nezodpovídáme pouze za to, co jsme učinili dobrého či špatného z hlediska soudů světa, ale také za to, co je ve skrytosti našich srdcí. Někdy může být toto hodnocení dokonce v rozporu – za poctivost vůči sféře niterné můžeme být postihováni od sféry vnější. Každý rozhoduje sám, co je důležitější. Básně napsal Klement Bochořák.

K volbám: Suverenita, Zemanovci a ČSSD

Takže volební rozbory pokračují. Dnes se podíváme na strany, které rovněž tak nějak nebyly vytvořeny zrovna pro křesťany, i když jsou jistě o chloupek lepší, než KSČM.  Jejich volbu ovšem i tak žádnému křesťanovi nedoporučuji.

Katolická cesta Jaroslava Durycha IV – Posmrtná zdravice Piovi Desátému

Matku pro Národní listy dopsal Durych 28. listopadu 1917 a hned týden nato, na den svatého Mikuláše, 6. prosince, následuje tentokrát již zcela jednoznačné vyznání Durychova ortodoxního katolictví v básni, věnované památce zemřelého papeže Pia Desátého.

Básně podobného typu Durych nepsal a já si také nedovedu dobře vysvětlit, proč zde sáhl Durych po verši. Je to elegie. Nářek nad odchodem muže, který se uměl čelem postavit proti herezi modernismu a to s takovou vervou, že dokázala modernistické bludy zastavit na půl století. Třebaže Durych neměl nikdy ve svém životě na růžích ustláno, sílila ho až do smrti jistota, že Kristova Církev je alespoň ve svém nitru pevná a jednotná; bylo mu zřejmé, že má nepřátele, ale jen vnější a těch vnitřních není tolik, aby si s nimi Vatikán neuměl poradit. Do své smrti neměl Durych tušení, jaká protivenství Církev sama sobě nachystá ve druhé polovině dvacátého století. Dokonce již brzy po jeho smrti.

Esej XX.: O osudu a komunistovi

Často se stává, že vedlejší výrobky bývají větší než hlavní produkt a vedlejší problémy větší, než hlavní otázka. Mnoho z politických zmatků a hašteření pochází z toho, že se lidi pokouší o to, čemu říkají praktická shoda. Spoléhat na praktické shody je ovšem velmi nepraktické. Dva lidé se mohou shodnout na tom, že si pořídí kočku, ale pokud se dohodli jen proto, že je jeden z nich milovník zvířat a druhý nachází zlovolné potěšení v přihlížení krutému zacházení s ptáčky, pak je pravděpodobné, že jejich praktická shoda dlouho nevydrží. Nastanou jiné případy, kdy poznají, jak jim chybí theoretická dohoda.