Spiritus Paraclitus

Jako jsme se nedávno radovali ze Vzkříšení našeho Pána, radujeme se dnes z Jeho Ducha Utěšitele, seslaného pro radu, posilu a moudrost k dokonání pozemské pouti věrných. Básně napsali Jakub Deml a Nea Marie Brkičová.

Svatý Duch


Duchu neviditelný,

ale tím pravdivější!

Jsi morkem mých kostí

tak jako dření větve bezové,

jsi zlatou žilou skal

i barvou karafiátů a růží,

paprskem, jímž orel měří vzdálenost

mezi oblaky a zemí,

jsi neuvědomělou rozkoší,

kterou dítě pociťuje při hře

a bolestí, která ve svých dlaních mačká srdce muže,

jemuž zemřela žena na smrt milovaná – –

Proklet jsi, ó Duchu Svatý,

proklet jsi od hlupáků,

nemoha nijak viditelně

ukázati podstatu lásky,

vlastní svou jsoucnost,

neboť jakmile otevřeš

oči vidoucím a zobáky ptákům

a kalichy květin:

jediní svědkové tvoji, básníci,

dílem nadobro zmlknou,

dílem mluví řečí docela neznámou

a dílem zešílejí.

Sen


V blýskání noci

otvírá ruce

věčnosti schody

prostorné srdce

jediná cesta

jediná láska

pouť věrnosti

kapky vody

živé vody

modré kapky

víra čístá

za Ním volá

má životní epištola

cestou je láska

láskou je Slovo

sen věčný

nekonečný

*

Zdroj: DEML, Jakub. Verše české. Tasov: Marie Rosa Junová, 1938.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *