Monthly Archives: Duben 2010

Modlitba k svatému Václavu

Zdráv buď, vévodo české země!

Nedal jsi zahynouti, nepohrdl jsi naším voláním, shlédl jsi na naše slzy, Boha jsi uprosil. Jako osiky jsme se třásli, nerozeznávajíce soudu Božího a soudu lidského. Ne před branami, ale uprostřed měst seděli draci, kteří nečekali až na pannu přivedenou, ale dávili vše a nečistá sběř se chechtala pláči tvého lidu. Místo jitřního vyzvánění se začínal den křikem vrahů, jejichž krokem se třásly všechny ulice, v jejichž  očích byl mráz smrti věčné a dech jejich otravoval jako mor. Každá vteřina byla úderem biče nebo plivnutím na tvář, každá minuta zsinalosti a hodina vystupovala jako pekelná věž, která rostla až k nebi.

Volit či nevolit?

Volit či nevolit? Tak zní jedna z horkých otázek letošního jara. Protože nespokojenost občanů, a to nejen katolických, se stavem věcí veřejných znatelně roste, mohlo by se zdát, že svou účastí ve volbách budeme moci dalšímu úpadku české národní politiky zabránit. Má to však jeden háček –  existuje v současné české politice strana, jež by si zasloužila podporu katolických a autenticky konzervativních voličů?

Svatovojtěšská pouť v Počaplech

24. dubna 2010 proběhla tradiční katolická pouť ke cti svatého Vojtěcha v Počaplech u Terezína. Mši svatou v tradičním ritu v kostele sv. Vojtěcha sloužil pater Jan Gerndt z pražské uhříněveské farnosti, asistovali mu pater Radim Jan Valík OSB a pater Damián Nohejl III. OP. Při Mši svaté zpíval chrámový sbor z Litoměřic pod vedením dirigenta J. Hälbiga a na varhany hrál J. Pulda.

Sčítání návštěvníků nedělních katolických bohoslužeb 2009

Je to už asi rok, co proběhlo v pořadí už třetí sčítání účastníků nedělních katolických bohoslužeb v České republice. Církevní úřady, religionisté i laici si od nich slibovali, že budou mít konečně dost dat na to, aby získali alespoň základní představu o tom, jak se vyvíjí návštěvnost katolických bohoslužeb a katolická religiozita v ČR. Jak se ale ukazuje, až na ty první a ty, co se zajímají o královéhradeckou a litoměřickou diecézi, mají všichni smůlu. Alespoň prozatím.

Rozhlédnutí

Mezi top události minulého týdne patří nepochybně zvolení arcibiskupa Duky předsedou ČBK a ohrazení se ČBK proti představám Ministerstva školství ohledně sexuální výchovy na školách.

Z očekávaných událostí nastávajícího týdne je třeba vyzvednout demonstraci Dost bylo antidiskriminace a pohřeb kardinála Špidlíka.

Matka

Matka je  velmi důležitá osoba v životě každého z nás. Pán Bůh byl tak dobrotivý a plný pochopení pro naši slabost a bázlivost v  tomto světě, že nám zanechal tu svoji, která bude vždycky přítomna a naslouchající, s otevřenou  náručí pro všechny, kteří se utíkají pod Její ochranu. Jako jsou malé děti důvěřivé a zcela závislé na svých pozemských matkách, buďme i my plni důvěry v Matku nebeskou. Básně napsal Bohuslav Reynek  a Nea Marie Brkičová.

Katolická cesta Jaroslava Durycha II – Počátky

Nikterak není zapotřebí vyhledávat počátky katolické cesty Jaroslava Durycha. Ta začala, tak jako u mnoha jiných, svatým křtem. Byl pokřtěn deset dnů po svém narození, uprostřed adventu roku 1886, dne 12. prosince. Ďábla se tehdy za něho odřekli kmotři: babička Josefa Žabková a knihtiskař Ladislav Pospíšil. Jsou svědky právě tak cennými a hodnověrnými, jako Jaroslav Voráč, jediný Durychův přítel z mládí, který byl povolán k tomu, aby uslyšel Durychovo závažné vyznání se z příslušnosti ke Kristově Církvi. Stalo se tak necelé čtvrtstoletí po Durychově křtu, „někdy před rokem 1912 – když autor ještě nebyl autorem“.

„…svěřil se svému nejlepšími příteli Jaroslavu Voráčovi, že mu nezbývá jiného než úplně se oddati katolické církvi, k níž měl dosud vztah jen mladicky neustálený a nepřesný.“ (Váhy života a umění, Melantrich, 1933, str. 82.)

Stop genocidě v Českých Budějovicích

Výstava před SZŠ

V Českých Budějovicích se ve dnech 20. a 21. dubna 2010 konala petiční výstava Stop genocidě. Jedná se o ohlášenou demonstraci spojenou s peticí na podporu legislativního zákazu potratů. Součástí petice je výstava 16 ks billboardů, které ukazují na neutěšenou problematiku potratů a provádějí její vizuální srovnání s jinými projevy genocidy ve 20. stol.

Tyto akce uspořádalo občanské sdružení Stop genocidě s pomocí místních dobrovolníků již asi v 60 městech, přičemž v naprosté většině případů probíhaly před středními školami. Cílem je vyburcovat společnost z lhostejnosti k tomuto novodobému způsobu zabíjení. Hesla na billboardech jsou úderná a stručná, obrázky v mnoha případech šokující. Právě to je první krok k tomu, aby o tématu začalo vůbec přemýšlet. Dalo by se to vyjádřit mottem: „Skrývat potraty, znamená tolerovat je… Je-li potrat na očích, všechno se mění.“ Billboardy jsou součástí sbírání podpisů k petici, rozdávají se také letáčky a jiné materiály, např. kontakty pro pomoc ženám v tísni, způsobené nečekaným těhotenstvím.

Poznámka k nudismu

Někteří z nejinteligentnějších moderních spisovatelů mají jeden zvyk, proti kterému bych rád protestoval. Spočívá v tom, že odmítají něčí názor tak, jak stojí, a nechtějí ho posuzovat podle jeho kvalit. Moderní spisovatel musí vždy předpokládat, že je na výběr mezi jeho extrémním názorem a něčím z opačného extrému. Pozoruhodný příklad jsem našel v mimořádně výtečné knize slečny Cicely Hamilton nazvané Modern Germanies. Odkazovala na sektu Nudistů, kteří oživili starodávnou heresi adamitů, chodí bez šatů a berou se velmi vážně, jako by nahota byla nějaký vynález.

Co by mělo být důležité pro katolického voliče

Již za měsíc a týden proběhnou v České republice parlamentní volby, které rozhodnou o směřování země na další čtyři roky. To je velice důležitá věc, která by nás neměla nechat klidnými. Většina z nás má volební právo a je naší povinností s ním naložit moudře, ku prospěchu všech. Duše a hvězdy vám v příštích dnech plánují poskytnout sérii článků, v nichž se jednak rozliční autoři budou zamýšlet nad tím, jaké povinnosti a úkoly klade na voliče katolická víra, jednak vám bude poskytnut přehled kandidujících stran a toho, co nabízejí. Dnes se nad povinnostmi, které klade na voliče katolická víra, zamyslí šéfredaktor.